• Άσκηση φιλοκαταναλωτικής πολιτικής από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ
  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β” ΠΕΙΡΑΙΑ

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς: τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και
  τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δ. Ρέππα

  Θέμα: Άσκηση φιλοκαταναλωτικής πολιτικής από την ΕΕΤΤ

  Κύριοι Υπουργοί,

  Όπως είναι γνωστό, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι ανεξάρτητη αρχή, κατά νόμο αρμόδια για την εποπτεία της τηλεπικοινωνιακής αγοράς αλλά και για την έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής του ΟΤΕ.

  Πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας δημοσιεύματα και αναρτήσεις στο διαδίκτυο, τα οποία ασκούν αρνητική κριτική στην ΕΕΤΤ σε σχέση με τη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής, ιδιαίτερα αυτής που αφορά την ευρυζωνικότητα στην χώρα μας. Της καταλογίζεται ότι η πολιτική της δεν κινείται προς όφελος των καταναλωτών.

  Με δεδομένο ότι, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσεως, η Πολιτεία, μέσω της εκπροσώπησής της στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ, αλλά και οι ανεξάρτητες αρχές οφείλουν ν” ασκούν πολιτική προστασίας των καταναλωτών,

  Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Υπάρχει χρονικό όριο εντός του οποίου η ΕΕΤΤ οφείλει να εγκρίνει ή να απορρίπτει τα προτεινόμενα από τον ΟΤΕ τιμολόγια; Προτίθεστε να επιβάλλετε συγκεκριμένα όρια;
  2. Πόσες προτάσεις τροποποίησης τιμολογίων έχουν υποβληθεί από τον ΟΤΕ τους τελευταίους πέντε (5) μήνες; Πόσες από αυτές έχουν εγκριθεί και πόσες απορριφθεί; Πόσες από αυτές εκκρεμούν για απάντηση από την ΕΕΤΤ;
  3. Ποια είναι τα τιμολόγια ευρυζωνικών υπηρεσιών (ADSL) και ποια αντίστοιχα των υπόλοιπων τηλεπικοινωνιακών παρόχων; Πώς ερμηνεύεται αυτή η διαφορά;
  4. Γιατί καθυστερεί η άμεση αναβάθμιση ταχυτήτων ευρυζωνικής πρόσβασης (ADSL) που ανακοίνωσε ο ΟΤΕ – η οποία προκάλεσε αντιδράσεις στους καταναλωτές – κατά μείζονα δε λόγο όταν η χώρα μας υπολείπεται των εταίρων της στην ΕΕ στον τομέα αυτό, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να μην απολαμβάνει χαμηλού κόστους υπηρεσίες;
  5. Με ανακοινώσεις της η ΕΕΤΤ χαίρει για το επίπεδο του ανταγωνισμού στη χώρα μας στην αγορά των τηλεπικοινωνιών. Αντικειμενικά όμως, τον εφαρμόζει μονομερώς με θύμα τον καταναλωτή. Εντέλει ποια είναι η πολιτική της στον τομέα αυτό; Ποιο θεωρεί η ΕΕΤΤ, ότι πρέπει να είναι το μερίδιο αγοράς του ΟΤΕ στην ελληνική αγορά; Με ποιες πολιτικές το επιδιώκει;

  18-3-2010
  Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
  Δημήτρης Λιντζέρης