• Αθλητικές Εγκαταστάσεις και υποδομές

  Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων

  Προς: Υφυπουργό Αθλητισμού

   

  Θέμα: «Αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές την περίοδο 2004-2008 και προγραμματισμός για το 2009»

   

  Κύριε Υφυπουργέ,

  Επειδή για την ανάπτυξη του αθλητισμού και την κατοχύρωση στη πράξη του δικαιώματος των πολιτών να ασκούνται και να αθλούνται απαιτείται ολοκληρωμένος Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός των αθλητικών υποδομών ανά νομό και περιοχή, για την κάλυψη τόσο των αγωνιστικών και προπονητικών αναγκών των αθλητών, όσο και των αναγκών των πολιτών για άθληση, με κριτήρια αθλητικά και χωροταξικά:

  Ερωτάσθε κ. Υφυπουργέ, καταθέτοντας τα σχετικά έγγραφα:

  Ποιος είναι ο προγραμματισμός για το 2009 των αθλητικών έργων που χρηματοδοτεί η ΓΓΑ (αναλυτικά ανά φορέα /έργο);

   

  Ποιες είναι οι διαθέσιμες πιστώσεις για το 2009 για τα αθλητικά έργα;

   

  Ποια έργα έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί (αναλυτικά κατά έργο και η χρηματοδότησή τους κατά έτος) τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007, 2008;

   

  Ποια έργα έχουν ξεκινήσει και δεν έχουν ολοκληρωθεί (αναλυτικά κατά έργο και η χρηματοδότησή τους κατά έτος);

   

  Ποια έργα έχουν εγκριθεί (αναλυτικά κατά έργο και η πρόβλεψη χρηματοδότησή τους κατά έτος) τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007, 2008;

   

   

  Οι ερωτώντες Βουλευτές