• Απονομή εν αποστρατεία του βαθμού του Ανθυπασπιστή Λ.Σ. σε όσους αποστρατεύθηκαν με αίτησή τους πριν την έναρξη ισχύος του νόμου

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ

  Β΄ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΙΡΑΙΑ

  ΕΡΩΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ .ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

  •1.      Οικονομίας και Οικονομικών

  •2.      Εμπορικής Ναυτιλίας

   ΘΕΜΑ:  Απονομή εν αποστρατεία του βαθμού του Ανθυπασπιστή Λ.Σ. σε όσους αποστρατεύθηκαν με αίτησή τους πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 2329/95

  Με το νόμο 2329/95, δόθηκε η δυνατότητα στους Υπαξιωματικούς εκ Λιμενοφυλάκων του Λ.Σ., που επιθυμούσαν και συγχρόνως πληρούσαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που περιγράφει ο νόμος , να αποστρατεύονται προαγόμενοι στο βαθμό του Ανθυπασπιστή του Λ.Σ..

  Η συγκεκριμένη διάταξη δεν ισχύει για τους Αρχικελευστές που αποστρατεύθηκαν με αίτησή τους, πριν την ισχύ του αναφερόμενου νόμου. Γι” αυτό αν και πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφει ο νόμος δεν τους έχει απονεμηθεί ο βαθμός του Ανθυπασπιστή του Λ.Σ..

  Δημιουργείται, τοιουτοτρόπως, μια κατάσταση άνισης μεταχείρισης μεταξύ των Λιμενοφυλάκων του Λ.Σ.  που έχουν ίδιες προϋποθέσεις αλλά αντιμετωπίζονται διαφορετικά από το κράτος.

  Το θέμα έχει απασχολήσει στο παρελθόν την ηγεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας όμως δεν έχει δοθεί λύση.

  Είναι δεδομένο ότι η επέκταση του 2329/95 και για όσους αποστρατεύτηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, ουδεμία οικονομική επιβάρυνση προκαλεί. Τούτο, διότι βασική αρχή της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας είναι ότι, η σύνταξη του στρατιωτικού υπολογίζεται με βάση το μισθό τού βαθμού τον οποίο έφερε κατά την αποστράτευσή του. Γι” αυτό το λόγο και ο βαθμός που τυχόν θα απονεμηθεί στους εν αποστρατεία αρχικελευστές, ακριβώς επειδή είναι αποστρατευτικός, δεν δίνει τη δυνατότητα αναπροσαρμογής της σύνταξης και των λοιπών βοηθημάτων τους.

   

  Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

  Σε τι ενέργειες θα προβούν προκειμένου η πολιτεία, σε αναγνώριση των υπηρεσιών των φυλάκων των ακτών μας και για λόγους ίσης μεταχείρισης και δικαιοσύνης, επεκταθεί η ισχύς του νόμου και για όσους αποστρατεύθηκαν με αίτησή τους πριν την ισχύ του νόμου 2329/95.

   

   

  Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

   

  09/04/2002