• Διαχειριστική τακτοποίηση του ΠΙΚΠΑ και του ΕΟΠ

  ΕΡΩΤΗΣΗ- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

   

  Προς τους Υπουργούς : Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας και Οικονομικών

  Θέμα : Διαχειριστική τακτοποίηση του ΠΙΚΠΑ και του ΕΟΠ

  Με το Ν.3106/03 καταργήθηκε ο Ε.Ο.Κ.Φ., στον οποίο είχαν συγχωνευθεί με το Ν.2646/98 ο ΕΟΠ το ΠΙΚΠΑ και το ΚΒ ΜΗΤΕΡΑ.

  Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3209/03 συγκροτούνται ομάδες εργασίας για τη διαχειριστική τακτοποίηση και τη σύνταξη απογραφών του ΠΙΚΠΑ και του ΕΟΠ.

  Έκτοτε, επί των ημερών σας, πολλές αποφάσεις ελήφθησαν για την συγκρότηση επιτροπών, για την παραλαβή του έργου της ομάδας εργασίας, για την διαχειριστική τακτοποίηση και την σύνταξη απογραφής και απολογισμού του ΕΟΚΦ (Ε.Ο.Π.)

  Ακόμα έχετε προβεί σε  τροποποιήσεις προηγουμένων αποφάσεων με το ίδιο αντικείμενο.

  Όλες αυτές οι ενέργειες, οι παλινωδίες και οι καθυστερήσεις έχουν δημιουργήσει ένα θολό τοπίο. Για αυτόν το λόγο  καλείστε να απαντήσετε.

   

   

  ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ κ.κ.ΥΠΟΥΡΓΟΙ:

   

   

  • 1. Πόσες και ποιες είναι οι επιτροπές που συγκροτήθηκαν για την διαχειριστική τακτοποίηση και την σύνταξη απογραφών των ανωτέρω και την παραλαβή εξοπλισμού κ.λ.π. Ποια είναι η σύνθεση τους;
  • 2. Ποια είναι η αμοιβή των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις επιτροπές παρότι η απασχόληση τους είναι εντός του κανονικού τους ωραρίου;
  • 3. Σύμφωνα με τις δικές σας αποφάσεις, οι επιτροπές αυτές έπρεπε να έχουν περατώσει το έργο τους μέχρι την 31-12-2004, κάτι που ακόμα δεν έχει συμβεί.

  Γιατί παρατηρείται αυτή η μεγάλη καθυστέρηση;

  Υπάρχει πρόβλεψη για το τέλος των εργασιών τους;

   

  Παρακαλώ να κατατεθεί κάθε σχετικό έγγραφο, απόφαση κ.λ.π., καθώς και η

  διαχειριστική τακτοποίηση και οι απογραφές.

   

  ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

                                                              ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

                                                                               

  12/10/2005