• Διευκολύνσεις για την άσκηση συνδικαλιστικής δραστηριότητας Πρωτοβάθμιου Σωματείου

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

   

   

  Θέμα: Διευκολύνσεις για την άσκηση συνδικαλιστικής δραστηριότητας Πρωτοβάθμιου Σωματείου

   

   

  Κύριε Υπουργέ,

   

  Όπως είναι γνωστό, λειτουργεί με έδρα τον Πειραιά νεοσύστατο Σωματείο Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης.

  Το εν λόγω Σωματείο έχει απευθυνθεί στις υπηρεσίες του Υπουργείου σας δύο φορές, στις 17-3-2009 και στις 16-10-2009, καταθέτοντας τα απαραίτητα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να παρασχεθούν σ” αυτό οι συνδικαλιστικές διευκολύνσεις που προβλέπονται από τη συνδικαλιστική νομοθεσία.

  Επειδή παρά την παρέλευση μεγάλου χρόνου, το εν λόγω Σωματείο δεν έχει λάβει απάντηση από το Υπουργείο σας.

  Παρακαλώ να μ” ενημερώσετε για τους λόγους της καθυστέρησης αυτής.

  29-6-2010

  Ο Ερωτών Βουλευτής

   

   

   

  Δημήτρης Λιντζέρης