• Είμαστε χώρα “γερόντων”

    Παγκόσμια Μέρα της Τρίτης Ηλικίας η χθεσινή … κι έχουμε μάθει να μιλάμε για γερασμένα χρόνια, για γερασμένη χώρα, για γερασμένο μέλλον…

   

  Δεν έχουμε όμως  μιλήσει ακόμη για γερασμένη πολιτική σκέψη. Αυτήν που καθορίζει την ποιότητα της ζωής μας. Αυτή που καθοδηγεί  τις κοινωνικές δυνάμεις, που διέπει τη ζωή μας από την καθημερινότητα μέχρι τις πολύτιμες κι επίσημες στιγμές μας.

                           Κι ενώ στην τρίτη ηλικία, δίνουμε ερεθίσματα και ανακαλύπτουμε τρόπους που το «τρίτη» θα αφορά μονάχα το τυπικό  μέρος του προσδιορισμού της ηλικίας…Κι ενώ δίνουμε φιλί ζωής  κι ανανέωσης στην ηλικία αυτή που χρήζει της παρέμβασης μας, αφήνουμε εντελώς στην τύχη την πολιτική μας ηλικία.

                         Έτσι λοιπόν, το ότι σε λίγο θα είμαστε μια χώρα γερόντων δεν θα οφείλεται μονάχα στη βιολογική ηλικία της πλειοψηφίας του πληθυσμού αλλά στη γερασμένη μας αντίληψη όσον αφορά στη ζωή μας από τη Βουλή έως το σπίτι μας, από τα νομοσχέδια μέχρι τις οικογενειακές αποφάσεις μας…

  02/10/2007