• ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Β” ΠΕΙΡΑΙΑ

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                      

  ΘΕΜΑ :         ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  Κυρία Υπουργέ,

  Όπως είναι γνωστό, με βάση το Π.Δ.164/2004 και το Ν. 3320/2005, οι καθαρίστριες των σχολείων κατατάχθηκαν σε θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

  Όμως μέχρι σήμερα, οι δαπάνες μισθοδοσίας τους δεν αντιμετωπίζονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου σας, με ειδικό κονδύλι, αλλά πληρώνονται από τις σχολικές επιτροπές. Επειδή όμως η μισθοδοσία των εν λόγω καθαριστριών είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από το παρελθόν όταν εργάζονταν με μίσθωση έργου, οι σχολικές επιτροπές και κατ” επέκταση οι Δήμοι, αδυνατούν να καλύψουν αυτή τη δαπάνη. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα και για τα – ούτως ή άλλως – πενιχρά οικονομικά των δήμων και για την καθαριότητα των σχολείων και για τη μισθοδοσία του προσωπικού.

  Το εν λόγω πρόβλημα αποκτά ιδιαίτερη οξύτητα στους υπερχρεωμένους δήμους της εκλογικής μου περιφέρειας Β” Πειραιά. Έχει δε δημιουργήσει εντάσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας.

   

  ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η κα.ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  1. Πότε θα ρυθμιστεί οριστικά το συγκεκριμένο πρόβλημα;

  2. Τι άμεσα μέτρα θα λάβει, μέχρι της οριστικής ρύθμισης, προκειμένου να πληρωθούν οι αποδοχές των καθαριστριών;

  3. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου ν” αντιμετωπίσει άμεσα το θέμα, με έκτακτη επιχορήγηση στους δήμους, προκειμένου να πληρωθούν οι καθαρίστριες;

  2-5-2007

  Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

   

   

   

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ