• ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β. ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

  Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β” ΠΕΙΡΑΙΑ

  25-1-2005

  ΕΡΩΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣ: τον κ .Υπουργό  Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

   

  ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β.  ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ

  Κύριε Υπουργέ,

  Όπως σας είναι γνωστό υπήρχε μονάδα μεταφοράς νεογνών-παιδιών του ΕΚΑΒ με έδρα το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Το αυτοκίνητο, παραχωρήθηκε από το ίδρυμα «Το Χαμόγελο του Παιδιού», διαθέτει πλήρη και απαραίτητο εξοπλισμό. Η στελέχωσή του πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένους επικουρικούς ιατρούς του ΕΚΑΒ. Τον προηγούμενο χρόνο πραγματοποίησε 432 μεταφορές σε μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών του ΕΣΥ (οι 90 προέρχονταν από ιδιωτικά μαιευτήρια). Η έδρα της παραπάνω μονάδας στο ΠΓΝΝ είχε επιλεγεί αφενός για να καλύπτει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής Πειραιά, αφετέρου διότι ευρίσκεται εγγύς του αεροδρομίου Ελευσίνας όπου αφικνούνται οι αεροδιακομιδές από τις διάφορες περιοχές της πατρίδας μας. Μια τρίτη ουσιαστική παράμετρος είναι ότι η μονάδα πρέπει να έχει αφετηρία οργανωμένη Μ.Ε.Ν.Ν. για υποστηρικτικούς λόγους (φόρτιση θερμοκοιτίδας, συντήρηση και ανανέωση αναλώσιμων υλικών, αντικατάστασή της σε περίπτωση βλάβης).

  Σε όλο το Λεκανοπέδιο υπήρχαν 2 μονάδες μεταφοράς νεογνών. Η μια με έδρα το νοσοκομείο Παίδων και η άλλη με έδρα το ΠΓΝΝ. Στις 15-12-2004, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, που εσείς τοποθετήσατε, πήρε την απαράδεκτη, ανεύθυνη και πέραν κάθε λογικής απόφαση, να μεταφερθεί η εν λόγω μονάδα στην Κ.Υ. του ΕΚΑΒ, όπου δεν πληρείται καμία από τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Στην ουσία δηλαδή παροπλίζεται και εν τέλει καταργείται η συγκεκριμένη μονάδα μεταφοράς νεογνών-παιδιών. Με την ίδια απόφαση η στελέχωση της μονάδας δε θα αποτελείται από εξειδικευμένους ιατρούς αλλά από το υπόλοιπο προσωπικό του ΕΚΑΒ. Σε ιατρούς δηλαδή που δεν έχουν αγγίξει ποτέ νεογέννητο. Και βέβαια κανείς από τους μόνιμους ιατρούς δε δέχθηκε να μπει σε αυτό το πρόγραμμα «καρμανιόλα». Δέχθηκαν μόνο κάποιοι συμβασιούχοι «όμηροι» ιατροί, προφανώς εκβιαζόμενοι.

  Όλα τα πιο πάνω υποβαθμίζουν υγειονομικά την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και την αφήνουν ακάλυπτη από μονάδα μεταφοράς νεογνών. Αθετούν την υπογραφείσα συμφωνία μεταξύ ΕΚΑΒ και «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Είναι προφανές ότι σύντομα θα θρηνήσουμε απώλειες αφού η μεταφορά των νεογνών έχει ανατεθεί σε μη εξειδικευμένο προσωπικό. Σήμερα η υψηλού κόστους ειδική θερμοκοιτίδα, είναι αφημένη στους διαδρόμους κάποιων γραφείων αντί να φορτίζεται, να συντηρείται και να χρησιμοποιείται για κοινωνικό όφελος.

  Απόδειξη της αναγκαιότητας λειτουργίας της κινητής μονάδας του Πειραιά είναι ότι η ΜΕΝΝ του ΠΓΝΝ πριν τη λειτουργία της είχε πληρότητα κάτω του 50%. Με τη λειτουργία της κινητής μονάδας, η πληρότητα έφτασε το 80% έως 100%. Μετά την τελευταία απόφαση η πληρότητα της ΜΕΝΝ φθίνει με προφανή επίπτωση στα οικονομικά των ασφαλιστικών οργανισμών. Αυτό εξ αντικειμένου πέραν της σπατάλης αποτελεί αντικειμενική στήριξη του ιδιωτικού τομέα.

   

   

   

   

  κ. Υπουργέ:

  Η προσπάθεια αναβάθμισης της υγείας στη χώρα μας και η στήριξη του δημόσιου χαρακτήρα της απαιτούν διαρκή και ενσυνείδητη ενασχόληση από ικανά και εξειδικευμένα στελέχη με κοινωνική ευθύνη. Τα συμβαίνοντα σήμερα στο ΕΚΑΒ συνιστούν οπισθοδρόμηση και υποβάθμιση. Αποκαλύπτουν μια νάρκη στους κόλπους του.

  Για όλ” αυτά Ερωτάστε:

  Σε τι άμεσες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να επανορθώσετε το ιατρικό και κοινωνικό ατόπημα που επιτελείται;

   

  Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

                                                              ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ