• ΟΠΑΠ Α.Ε.-Διεθνής διαγωνισμός προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού

  ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

   

  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΘΕΜΑ : «ΟΠΑΠ Α.Ε.» – ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  Κύριοι Υπουργοί,

  Προβληματισμό και απορία δημιουργούν ενέργειες και αποφάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε., που είδαν το φως της δημοσιότητας. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν προκήρυξη διαγωνισμού και ανάθεση μελετών κατά τρόπο που βλάπτει τα συμφέροντα του ΟΠΑΠ και περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά διάπραξης ενδεχομένως και ποινικών αδικημάτων. Για το θέμα αυτό άλλωστε, εξέδωσε ανακοίνωση ο σύλλογος υπαλλήλων του ΟΠΑΠ, η οποία καυτηριάζει τις επιλογές και περιγράφει πράξεις και παραλήψεις του διοικητικού συμβουλίου, οι οποίες βλάπτουν τα συμφέροντα της εταιρείας.

  Και όλ” αυτά προφανώς, προς επιβεβαίωση της «σεμνότητας, ταπεινότητας και διαφάνειας» που έχει διακηρύξει η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, η οποία όμως στην πράξη μεταφράζεται σε ευνοιοκρατική και χαριστική υποστήριξη των ημετέρων, σε βάρος των συμφερόντων του δημοσίου.

  Συγκεκριμένα :

  Σύμφωνα με την από 26/2/2004 διακήρυξη δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, η ΟΠΑΠ Α.Ε. είχε αποφασίσει την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού, ύψους 120εκατ.€, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, την 17-6-2004. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίστηκε από τη σημερινή Κυβέρνηση, σε συνεδρίαση, 2μέρες μόλις πριν την καταληκτική αυτή ημερομηνία, δηλαδή στις 15-6-2004 (25η συνεδρίαση Δ.Σ.), αποφάσισε κατά πλειοψηφία και χωρίς να αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους, τη ματαίωση του διαγωνισμού. Σημειωτέον, δεν υπάρχει υπηρεσιακή εισήγηση που να εξηγεί τους λόγους αλλαγής της προηγούμενης προκήρυξης τόσο σε οικονομικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Ακόμα δεν υπάρχει ούτε γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, για τη νομιμότητα της απόφασης του Δ.Σ. αλλά και την ευθύνη των παρεκκλίσεων από τις δεσμεύσεις έναντι των μετόχων όπως αποτυπώνονται στα ενημερωτικά δελτία των μετοχοποιήσεων.

  Στην 31η συνεδρίαση, της 23 Σεπτεμβρίου 2004, το Δ.Σ. του ΟΠΑΠ αποφάσισε τη συγκρότηση νέας επιτροπής διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους κ.κ. Καΐση Αθανάσιο, Τσιτσικλή Ιωάννη, Αργυράκη Παναγιώτη, Τζιαμπίρη Γεώργιο, Γκοτζαμάνη Βασίλειο, Σημαιοφορίδη Αγάπιο και Κούκη Μηνά. Ακόμα αποφάσισε την ανάθεση της εκτέλεσης «μελέτης σχετιζόμενης με τον ως άνω διαγωνισμό» στους καθηγητές του Α.Π.Θ. κ.κ. Βλαχάβα Ιωάννη και Λιναρδή Παναγιώτη, έναντι του ποσού των 100.000€ πλέον ΦΠΑ και των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των καθηγητών και 3 ακόμα μελών της επιστημονικής τους ομάδας.

  Σε επόμενη συνεδρίαση, συγκεκριμένα στην 33η ,της 14-10-2004, το Δ.Σ., έπειτα από εισήγηση του προέδρου του κ.Φιλιππίδη, αποφάσισε την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου σε 200 εκατ.€, χωρίς καμία προηγούμενη μελέτη ή εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη ανάλυση από ειδικούς, που να αιτιολογεί επαρκώς την κατά 80 εκατ.€, αύξηση. Στην ίδια συνεδρίαση το Δ.Σ. αποφάσισε για τις αμοιβές της επιτροπής διακήρυξης του διαγωνισμού ως εξής: Καΐσης Αθανάσιος (Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ),  Τσιτσικλής Ιωάννης (Καθηγητής ΗΠΑ), Αργυράκης Παναγιώτης (Καθηγητής ΑΠΘ), Τζιαμπίρης Γεώργιος (Δρ. Πληροφορικής) από 125.000€ πλέον ΦΠΑ και εξόδων μετακίνησης. Στην ίδια απόφαση αποφάσισε την ανάθεση υποστηρικτικών υπηρεσιών για τον πιο πάνω διαγωνισμό στην εταιρεία «Γ.ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», έναντι 24.000 € μηνιαίως. Η σύμβαση είναι διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα επέκτασης 1 έτους ακόμα.

  Λαμβάνοντες υπόψη ότι:

  • 1. Ο ΟΠΑΠ είναι δημόσιος οργανισμός εποπτευόμενος από το Υπουργείο Πολιτισμού, εισηγμένος στο χρηματιστήριο με το 51% των μετοχών ν” ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, το δε Δ.Σ. της εταιρείας διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα αλλά και χρήματα των μετόχων. Ο κος Α.Φιλιππίδης εισηγήθηκε, το δε Δ.Σ. αποφάσισε ο προϋπολογισμός του έργου να ανέλθει στα 200εκατ. €.

  Η απόφαση αυτή ελήφθη: α) χωρίς καμία μελέτη ή υπηρεσιακή εισήγηση που να τεκμηριώνει τον ως άνω προϋπολογισμό. β) Δίχως να υπάρχει αιτιολογημένο αίτημα υπηρεσίας που να εισηγείται την αναγκαιότητα διεύρυνσης του αντικειμένου του διαγωνισμού, κατά 80 εκατ.€.

  Σημειωτέον η επένδυση των 200εκατ.€ είναι η υψηλότερη από σύστασης του ΟΠΑΠ, οι δε ως άνω ενέργειες του Δ.Σ. έχουν όλα τα χαρακτηριστικά σκανδάλου.

  2. Αντί ν” ακολουθηθεί η ορθή θεσμική διαδικασία και να ενημερωθούν οι πρυτανικές αρχές των ελληνικών πανεπιστημίων, για την αναγκαιότητα σύστασης επιτροπής διακήρυξης, , η οποία θα αποτελείτο από ειδικούς επιστήμονες και αυτές να προτείνουν τα μέλη και τις αμοιβές τους, έγιναν αυθαίρετοι και μεροληπτικοί ορισμοί, κατά παράβαση του κανονισμού «προμήθειας υλικών και υπηρεσιών» της εταιρείας.

  3. Όπως αναφέρεται στα πρακτικά ο χρόνος λειτουργίας της επιτροπής διακήρυξης προσδιορίστηκε για 3μηνο περίπου. Και οι κ.κ. Υπουργοί άφησαν να δοθούν εξωπραγματικά ποσά  αμοιβής ύψους 500.000€ στα μέλη της επιτροπής, ασύλληπτα για την ελληνική αλλά και την παγκόσμια πραγματικότητα.

  4. Στην εξέλιξη του διαγωνισμού θα συσταθούν ακόμα επιτροπή αξιολόγησης και κατάρτισης της σύμβασης και επιτροπή παρακολούθησης και τελικής παραλαβής. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με απόφαση του Οργανισμού το κόστος των επιτροπών θα ανέλθει στο ιλιγγιώδες ύψος των 2.300.000 €, το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι αδικαιολόγητο. Ακόμα σύμφωνα με πρόταση του κ.Φιλιππίδη οι επερχόμενες επιτροπές θα έχουν την ίδια σύνθεση με την επιτροπή διακήρυξης.

  5. Αποκλείστηκαν από την επιτροπή εκπρόσωποι του Δ.Σ. του συλλόγου των εργαζομένων. Όπως επίσης και εξειδικευμένοι μόνιμοι υπάλληλοι του οργανισμού, πλην ενός, κατά παράβαση της πάγιας πρακτικής.

  6. Για το ίδιο αντικείμενο πέραν της επιτροπής διακήρυξης επίσης αυθαίρετα και ως εκ περισσού ανατέθηκε μελέτη 100.000 € , σε δύο άλλους καθηγητές, οι οποίοι σύμφωνα με την απόφαση «θα εκτελέσουν μελέτη σχετιζόμενη με τον ως άνω διαγωνισμό».

  7. Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΠΑΠ, της 14-10-2004, αποφασίστηκε η ανάθεση υποστηρικτικών υπηρεσιών για το διαγωνισμό στην εταιρεία «Γ.ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», δηλαδή μιας εταιρείας που ανήκει σε ένα από τα μέλη της επιτροπής διακήρυξης, αντί του συνολικού ποσού των 576.000€. Και ακόμα ότι:

  • Ø Το ποσό αυτό κατανέμεται ανά μήνα, μέσω 2 ανεξάρτητων συμβάσεων, προκειμένου να εμφανιστεί σύννομη η πράξη.
  • Ø Για τις δραστηριότητες δε της εταιρείας διατίθενται ακόμα και γραφεία εντός των διοικητικών υπηρεσιών του οργανισμού.
  • Ø Για την απόφαση αυτή ο σύλλογος εργαζομένων του ΟΠΑΠ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επεσήμανε ότι οι υπηρεσίες και οι υπάλληλοι του οργανισμού είναι άριστοι γνώστες του αντικειμένου και μπορούν άνετα ν” αναλάβουν το πιο πάνω έργο. Πρόκειται αναμφίβολα για μια φωτογραφική ανάθεση σε εταιρεία ημετέρων.

  Αφού:

  • Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα δαπανήσει ένα υπέρογκο ποσό για έργο που μπορούν να υλοποιήσουν οι υπηρεσίες της.
  • Δεν ίσχυσαν αντικειμενικά κριτήρια στην επιλογή της ως άνω Ετερόρρυθμης Εταιρείας.
  • Έγινε κατάτμηση του ποσού και απευθείας ανάθεση.
  • Δεν προκηρύχθηκε διαγωνισμός σύμφωνα με τον κανονισμό προμήθειας υλικών και υπηρεσιών της ΟΠΑΠ Α.Ε., για να εξασφαλιστεί η καλύτερη προσφορά, αφού το συνολικό ποσό υπερβαίνει τα 150 εκατ. €.
  • Αλλά και με την κατάτμηση που επιχειρήθηκε επελέγη μια Ε.Ε., χωρίς εμπειρία, χωρίς επιστημονική στελέχωση, κατά τεκμήριο ανεπαρκής για την στήριξη ενός τόσο μεγάλου διαγωνισμού. Διότι πρόκειται για νεοσύστατη εταιρεία (συστάθηκε στις 24-7-2002) με εταιρικό κεφάλαιο μόλις 600€, χωρίς έργο και εμπειρία, η οποία έχει καταθέσει μια μόνο φορολογική δήλωση και μάλιστα ζημιογόνο, με ακαθάριστα έσοδα μόλις 9.300€.

  Επειδή όλα τα ανωτέρω προμηνύουν τη διάπραξη προαποφασισμένης απιστίας σε βάρος του ΟΠΑΠ,

  Επερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  α) Διότι δεν παρεμβαίνουν για να ελέγξουν τις παραπάνω διαδικασίες και να σταματήσουν το εν εξελίξει σκάνδαλο.

  β) Διότι δε λαμβάνουν μέτρα κατά της διοίκησης του ΟΠΑΠ , που κατά αυθαίρετο και παράνομο τρόπο επιχειρεί τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος.

  γ) Διότι αποδέχονται τη σκανδαλώδη και αναιτιολόγητη αύξηση του υλικού αντικειμένου του διαγωνισμού στο ιλιγγιώδες ποσό των 200 εκατ.€ .

  δ) Και τέλος, διότι δε σταματούν τις μεθοδεύσεις που καθοδηγούν το διαγωνισμό σε προαποφασισμένη κατεύθυνση.

   

   

  Οι επερωτώντες Βουλευτές

  Λιντζέρης Δημήτρης

  Δημαράς Γιάννης

  Μουσιώνης Άρης

  Κολιοπάνος Θεόδωρος

  Σχοιναράκη Ευαγγελία

  Κατσιλιέρης Πέτρος

  Παπαγεωργίου Γιώργος

  Αηδόνης Χρήστος

  Γκερέκου Άντζελα

  Βέρρας Μιλτιάδης

  Βαρβαρίγος Δημήτρης

  Στρατάκης Μανόλης

  Παντούλας Μιχάλης

  Έξαρχος Βασίλης

  Μπόλαρης Μάρκος

  Φούρας Ανδρέας

  Χυτήρης Τηλέμαχος

  Παπαχρήστος Βαγγέλης

  Τζάκρη Θεοδώρα

  Φωτιάδης Απόστολος

  Λιάνης Γιώργος

  Αλευράς Θανάσης

  Δαμανάκη Μαρία

   

  06/12/2004