• Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

  « …Ούτε ένα βέλος, στη μάχη κατά των Ναρκωτικών…

                                 Κωφεύει στο πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία»

  Το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι εθνικό και πανανθρώπινο. Είναι πρόβλημα ιατρικό γι΄ αυτό και χαρακτηρίζεται ως χρόνια αυτοπροσκαλούμενη νόσος. Είναι πρόβλημα κοινωνικό, πολιτικό. Είναι οικονομικό πρόβλημα αφού ο τζίρος για τα ναρκωτικά αποτελεί το 8%-10% του παγκόσμιου εμπορίου . Κυρίως όμως είναι πολιτισμικό. Αντανακλά την αποξένωση, την αλλοτρίωση, την έλλειψη πολιτιστικής ταυτότητας ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους ανθρώπους. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών σε σχέση με τον έλεγχο της διακίνησης τους. Επιδεινώνεται από την ανεπάρκεια των εθνικών πολιτικών και την έλλειψη συντονισμού σε διεθνές επίπεδο.

  Είναι κοινή διαπίστωση ότι η κυβέρνηση κωφεύει ή άλλως περί άλλα τυρβάζει. Στα χρόνια διακυβέρνησης της δεν υλοποίησε ούτε μια από τις προτάσεις της διακομματικής επιτροπής της βουλής κατά των ναρκωτικών. Δεν πρόσθεσεκαμιά καινούρια δομή ή δράση ή έστω ένα νόμο που να βελτίωνε την πολιτική της πολιτείας ενάντια στα ναρκωτικά.

  Η κυβέρνηση δεν εμπλούτισε ούτε κατά ένα βέλος τη φαρέτρα της πολιτείας στον πόλεμο ενάντια στα ναρκωτικά ενώ  εγκατέλειψε πλήρως τα στεγνά προγράμματα, που με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο αποτελούν τον πιο αποτελεσματικό δρόμο εξόδου από την εξάρτηση.

            Η χώρα μας στερείται οργανωμένης πολιτικής  καθώς κι ενός ολοκληρωμένου και μακροχρόνιου, εθνικού σχεδίου δράσης.

           Μέχρι πότε;

  (από ομιλία του Δ.Λιντζέρη στη Βουλή)

   

  26/06/2008