• Πολιτιστικό Έτος της Ελλάδας στην Κίνα 2008

  ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  Προς: τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Παύλο Γερουλάνο
  Θέμα: Πολιτιστικό Έτος της Ελλάδας στην Κίνα 2008

  Κύριε Υπουργέ,
  Το «Πολιτιστικό Έτος της Ελλάδας στην Κίνα» που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα από το Σεπτέμβριο 2007 έως το Σεπτέμβριο 2008, έφερε πρόσφατα στην επικαιρότητα μερίδα του Τύπου (ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής και ΑΞΙΑ). Τα ερωτήματα που εγείρονται είναι πολλαπλά. Αφορούν το ύψος της χρηματοδότησης του συγκεκριμένου εγχειρήματος, καθώς και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την αποπληρωμή των δραστηριοτήτων (εκθέσεις, εκδηλώσεις κ.λ.π.) που έλαβαν χώρα.
  Όπως είναι γνωστό, τον Ιούνιο του 2006 ο τότε Υπουργός Πολιτισμού κος Γιώργος Βουλγαράκης ανακοίνωσε τη διοργάνωση Πολιτιστικού Έτους της Ελλάδας στην Κίνα με στόχο την προβολή της χώρας μας, τόσο στους τομείς των γραμμάτων και των τεχνών, όσο και στους τομείς του τουρισμού, του εμπορίου, των εξωτερικών σχέσεων, κ.ά.. Μάλιστα, για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε οργανωτική επιτροπή υπό την προεδρεία του κ. Βουλγαράκη με την παρουσία εκπροσώπων και συναρμόδιων Υπουργείων όπως Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Παιδείας, Τουριστικής Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, κ.ά. Σύμφωνα με τις τότε επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις, το κάθε Υπουργείο συμμετείχε με δικές του ενέργειες και προϋπολογισμό στη διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Έτους.
  Οι εκδηλώσεις, οι δράσεις και οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στο Πεκίνο και στη Σαγκάη κάλυπταν κυρίως πολιτιστικά και καλλιτεχνικά γεγονότα, γι” αυτό και το Υπουργείο Πολιτισμού είχε την ευθύνη και το κύριο βάρος της διοργάνωσης του Πολιτιστικού Έτους της Ελλάδας στην Κίνα. Η συμμετοχή των άλλων Υπουργείων αφορούσε επί το πλείστον τη διοργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων για τον τουρισμό, τον αθλητισμό, τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην αρχαία Ελλάδα, καθώς και για τα αγροτικά μας προϊόντα.

  Κύριε Υπουργέ,
  Η πολιτεία οφείλει να προβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό, οφείλει να προβάλλει τη χώρα και τα επιτεύγματά της σε καίριους τομείς. Όλες αυτές οι ενέργειες πρέπει να γίνονται με διαφάνεια και σύνεση. Είναι στοιχειώδης υποχρέωση της πολιτείας να καταθέτει με ακρίβεια και σαφήνεια τον προϋπολογισμό αλλά και τον απολογισμό κάθε τέτοιας ενέργειας.
  Τρία χρόνια μετά τη διοργάνωση του Πολιτιστικού Έτους της Ελλάδας στην Κίνα, κανείς δε γνωρίζει ποιο ήταν το συνολικό κόστος, η συμμετοχή του κάθε Υπουργείου σε αυτό, ούτε ο τρόπος με τον οποίο έγινε η αποπληρωμή, ενώ τα δημοσιεύματα του Τύπου δημιουργούν ερωτηματικά για την αξιοπιστία, τη φερεγγυότητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών αυτών.
  Ερωτάται ο κύριος Υπουργός :
  1) Ποιο ήταν το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του Πολιτιστικού Έτους της Ελλάδας στην Κίνα;
  2) Ποια ήταν τα ποσά που δαπανήθηκαν από τα λοιπά Υπουργεία που προαναφέρθηκαν;
  3) Ποιος ήταν ο φορέας που διαχειρίστηκε το συνολικό προϋπολογισμό;
  4) Με ποιον τρόπο έγινε η αποπληρωμή των εκδηλώσεων και των εκθέσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Έτους;
  5) Τι προτίθεται να πράξει προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για όλες τις πτυχές του «Πολιτιστικού έτους της Ελλάδας στην Κίνα»;
  Να κατατεθούν οι αναφερόμενοι προϋπολογισμοί και τα λοιπά αντίστοιχα έγγραφα.