• ΠΡΑΚΤΙΚΑ – Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Α’βαθμιας και Β’βαθμιας Εκπαίδευσης

  Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

  το νομοσχέδιο που συζητάμε είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάνει πράξη στην εκπαιδευτική κοινότητα δύο ώριμα κοινωνικά αιτήματα.
  Το πρώτο είναι η αποκέντρωση και όσον αφορά την εφαρμογή αλλά και όσον αφορά τον έλεγχο της εκπαίδευσης και το δεύτερο την αξιολόγηση -μια θέση προοδευτική, αλλά και αναγκαία- η αξιολόγηση που προωθεί την αξιοκρατία με όρους διαφάνειας και συμμετοχής όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αυτή η πολιτική, μετά τη συμμετοχή μας στην ενιαία Ευρώπη δεν είναι απλά επιθυμητή, αλλά είναι μία αναγκαία επιλογή.
  Είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι μετά την απόφαση του Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας την 1998/2001, κατέστη αναγκαία η αποσαφήνιση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών με τη διεύθυνση των σχολείων. Αυτό ακριβώς επιχειρείται με το υπό συζήτηση άρθρο 13.
  Πριν εκφράσω την άποψή μου, θα ήθελα να κάνω δύο επισημάνσεις: Πρώτον, τα τελευταία χρόνια η ιδιωτική εκπαίδευση παρουσιάζει μία άνθηση, γιατί άραγε; Οφείλεται στην άνοδο της οικονομικής κατάστασης των Ελλήνων; Μήπως στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν τα ιδιωτικά σχολεία και στο θέμα της εκπαίδευσης, αλλά και του ωραρίου λειτουργίας και της ασφάλειας των μαθητών; “Η μήπως σε αρνητικά φαινόμενα που παρουσιάζονται σε ορισμένα δημόσια; ΄’Η μήπως όλα μαζί; Νομίζω πως η Βουλή και η ηγεσία του Υπουργείου, πρέπει να αναζητήσουν την απάντηση. Και εδώ να πω πως το νομοσχέδιο που συζητούμε, ήδη δίνει πολλές θετικές απαντήσεις που απορρέουν από την ανάλυση των πιο πάνω ερωτημάτων.
  Δεύτερον, υπάρχουν πολλά φαινόμενα καταστρατήγησης των νόμων που διέπουν την ιδιωτική εκπαίδευση από τους ιδιοκτήτες των σχολείων. Οφείλουν οι προϊστάμενοι των γραφείων και των διευθύνσεων αλλά και η κεντρική διοίκηση να εφαρμόσουν ρητά την κείμενη νομοθεσία, ώστε να υπάρξει απόλυτος σεβασμός στους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. Αυτό, όμως, δεν αφορά τους νόμους, αλλά την τήρησή τους.
  Και έρχομαι στα άρθρα που αφορούν συγκεκριμένα την ιδιωτική εκπαίδευση.
  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιδιωτική εκπαίδευση δεν είναι ανταγωνιστική με τη δημόσια. Κινείται στην ίδια παιδαγωγική κατεύθυνση με τη δημόσια, αλλά αποτελεί βεβαίως και επιχειρηματική δραστηριότητα. Πολλά ιδιωτικά σχολεία έχουν προσφέρει σπουδαίες υπηρεσίες στους νέους, έχουν σπουδάσει στελέχη της κοινωνίας, της οικονομίας, της πολιτικής της χώρας μας, όπως το Κολέγιο Αθηνών και άλλα.
  Βεβαίως και με βάση την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του Συντάγματος, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι διασφαλισμένοι εργασιακά, για να επιτελούν με ελευθερία και αξιοπρέπεια το έργο τους.
  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω πως οι ρυθμίσεις που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών με τους εργοδότες, μέχρι να συμπληρωθούν 6 έτη από την πρόσληψή τους, είναι δίκαιες και ισορροπημένες. Κατοχυρώνουν τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων και παράλληλα δίνουν την δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να ασκούν τα διευθυντικά τους δικαιώματα. Από την εξαετία όμως και μετά, ο απόλυτος τρόπος με τον οποίο οι εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών μετατρέπονται στην ουσία σε δημοσιοϋπαλληλικές, μόνο προβλήματα μπορεί να συσσωρεύσει στον ευαίσθητο αυτό χώρο.
  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να αγνοείται από κανέναν ότι η αγορά έχει τους δικούς της κανόνες αξιολόγησης που εν προκειμένω κρίνονται από τους γονείς, κανόνες αξιολόγησης με τους οποίους επιβραβεύονται οι ικανοί και οι χρήσιμοι. Γι” αυτό νομίζω ότι η κατηγορηματικότητα με την οποία ακολουθείται μετά από τα 6 χρόνια, θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα, κύριε Υπουργέ, από τα οποία στοχεύει μια και οι ιδιοκτήτες θα κάνουν χρήση ευκολότερα της ευχέρειας που τους δίνει ο νόμος για να απολύσουν τους εκπαιδευτικούς μέχρι να φθάσουν στην εξαετία.
  Γι” αυτό κλείνοντας και σεβόμενος το χρόνο, θα ήθελα να πω ότι η χρυσή τομή στην οποία οφείλει να αναζητεί κάθε νόμος, επιβάλλει να δώσετε τη δυνατότητα χωρίς να φαλκιδεύεται η δυνατότητα των ορθών εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, να μην φαλκιδεύεται ούτε το διευθυντικό δικαίωμα των ιδιωτικών σχολείων αλλά συγχρόνως να έχουν και τη δυνατότητα της δικής τους αξιολόγησης.
  Δεν υπάρχει κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας ούτε ιδεολογικό ούτε πολιτικό θέμα. Υπάρχει ένα έλασσον θέμα το οποίο δυστυχώς έχει ανακηρυχθεί σε μείζον και έρχεται να δώσει κάποια σκιά σε ένα ορθότατο νομοθέτημα το οποίο αφορά το σύνολο του συγκεκριμένου νόμου.
  Κλείνω κάνοντας μια έκκληση στην ηγεσία του Υπουργείου. Νομίζω πως υπάρχει τρόπος συνεννόησης. Αυτή η τριμελής επιτροπή που αποτελείται από έναν και έναν, μπορεί να προεδρεύεται από κάποιο σώμα κοινά αποδεκτό απ” όλους και απ” αυτό το σώμα να επιλέγεται ο πρόεδρος ή κάποιος δικαστικός όπως σας κατέθεσε, αν είναι βεβαίως συνταγματικό, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.
  Κύριοι συνάδελφοι, κλείνω με μια φράση. Η από μεριάς του Υπουργείου κατανόηση αυτής ακριβώς της θέσης, μόνο σαν πολιτική τόλμη μπορεί να χαρακτηριστεί και όχι σαν υποχώρηση.

  17/01/2002