• Προϋπολογισμός 2001

  Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ορθά ο Προϋπολογισμός θεωρείται ως ο κορυφαίος νόμος του Κράτους. Είναι η τελευταία πολιτική πράξη στο τέλος αυτού του χρόνου ακριβώς γιατί πάνω απ” όλα είναι η οικονομία και άνευ τούτου είναι γνωστό ότι «ουδέν έστι γενέσθαι των δεόντων».

  Ας δούμε τα χαρακτηριστικά αυτού του Προϋπολογισμού:

  Είναι ο πρώτος που συντάσσεται μετά την ένταξη της χώρας μας στη ζώνη του Ευρώ και είναι εναρμονισμένος με τις αρχές του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, που προβλέπει ισοσκελισμένο και πλεονασματικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Πλεόνασμα εκτιμώμενο σε διακόσια πενήντα δισεκατομμύρια (250.000.000.000) δραχμές ή αλλιώς στο 0,5% του Α.Ε.Π. και πρέπει να το σημειώσουμε, με έμφαση θα έλεγα, ότι είναι ο πρώτος Προϋπολογισμός μετά από τριάντα πέντε χρόνια που προβλέπει βάσιμα πλεονασματικό αποτέλεσμα. Το εκτιμώμενο αυτό αποτέλεσμα είναι προϊόν των ακολουθούμενων δημοσιονομικών πολιτικών και συνίσταται στον περιορισμό των καταναλωτικών δαπανών του δημοσίου και στην αύξηση των εσόδων με δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών.

  Είναι αναμφίβολα αναπτυξιακός γιατί προβλέπει ρυθμό αύξησης του Α.Ε.Π. κατά 5% έναντι 3,4% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επίτευξη αυτού του στόχου και η διατήρησή του τα επόμενα χρόνια θα φέρει περί το τέλος της δεκαετίας το βιοτικό επίπεδο της ελληνικής κοινωνίας στο 100% του ευρωπαϊκού μέσου όρου έναντι του 70% όπου βρίσκεται σήμερα. Τότε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θα έχουμε την πραγματική σύγκλιση. Αξίζει όμως να σημειώσουμε ότι στην αρχή της τελευταίας φάσης της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.  – εννοώ από το 1993 και μετά – το βιοτικό επίπεδο ανέβηκε κατά 10% και μάλιστα σε συνθήκες σφιχτής εισοδηματικής πολιτικής που εν τέλει οδήγησαν στην κατάκτηση του στόχου μας για ένταξη στην Ο.Ν.Ε..

  Όλ” αυτά, δεν είναι αυθαίρετες παραδοχές. Είναι πραγματικότητες διαπιστωμένες απ” όλα τα ευρωπαϊκά όργανα, αλλά και άλλα διεθνή. Άλλωστε μόλις προχθές ο αρμόδιος Επίτροπος της Ο.Ν.Ε. έδωσε εύσημα προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρέπει να δεχτούμε  όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι απόλυτος κριτής της αλήθειας είναι ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Μόλις πρόσφατα είναι νωπά αποτυπωμένη η βούληση του με την υπερψήφιση αυτής της Κυβέρνησης. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για εικονική πραγματικότητα. Μιλάμε για μια πραγματικότητα απολύτως βιωμένη από τον ελληνικό λαό, ο οποίος εμπιστεύτηκε για μια ακόμα φορά αυτήν την Κυβέρνηση. Αυτό το συνολικό έργο εκτίμησε ο ελληνικός λαός και ανανέωσε την εμπιστοσύνη του στις τελευταίες εκλογές. Γι” αυτό όσοι αναφέρονται σε εικονικές πραγματικότητες στην ουσία αμφισβητούν, υποτιμούν και εν τέλει λοιδορούν αυτήν την βούληση του ελληνικού λαού. Εκτός κι αν ζουν αυτοί σε κάποια εικονική πραγματικότητα και αυτή η λαθεμένη εκτίμηση και πολιτική ίσως αποτελεί και τη μόνη αιτιολογία της μόνιμης θέσης τους  στην Αξιωματική Αντιπολίτευση .

  Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι , είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό. Η Κυβέρνηση κατέθεσε τον Προϋπολογισμό με στόχο την  πραγματική σύγκλιση, επιδιώκοντας υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, καταπολέμηση της ανεργίας, προβλέποντας αυξημένες κοινωνικές δαπάνες. Περίμενα από την Αξιωματική Αντιπολίτευση να καταθέσει προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίον θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι ή τουλάχιστον να θέσει τις προϋποθέσεις για την καλύτερη – κατά τη γνώμη της – αξιοποίηση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, που σημειωτέον είναι η τελευταία ίσως ευκαιρία της χώρας για ανάπτυξη, ουσιαστική και οριστική κατάταξή της στη χορεία των αναπτυγμένων κρατών. Εις μάτην όμως. Αντ΄ αυτού ακούστηκαν οι γνωστές στείρες αντιπολιτευτικές κραυγές όπου περίσσευαν οι χαρακτηρισμοί και τα επίθετα, αλλά απουσίαζε η ουσία.

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κρίσιμο σημείο, κατά τη γνώμη μου, όπου θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας, είναι οι παράμετροι και οι προϋποθέσεις που θα εγγυηθούν τη διατηρησιμότητα του ρυθμού ανάπτυξης στο 5% του Α.Ε.Π. ετησίως. Ως βασικές συνιστώσες ορίζονται από την Κυβέρνηση , και ορθά , η αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των 17,5 τρισεκατομμυρίων του Γ” Κ.Π.Σ., οι διαρθρωτικές αλλαγές, δηλαδή  οι αποκρατικοποιήσεις και η απελευθέρωση των αγορών εργασίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας του κράτους στους τομείς ενέργειας, επικοινωνίας κ.λ.π. και η αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους κατά 3% έως 4% ετησίως. Επ” αυτών και με  βάση την προηγούμενη εμπειρία, οφείλω να επισημάνω τα εξής : Πρώτον, όσον αφορά την αξιοποίηση του Γ” Κ.Π.Σ. πρέπει να καλυφθούν τάχιστα τα κενά, που υπάρχουν στην ενεργοποίηση των διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου 2601/98 και των καθ” ύλην επιχειρησιακών προγραμμάτων, που λειτουργούν στο Γ” Κ.Π.Σ.. Δεύτερον, οι προβλεπόμενες δράσεις των επιχειρησιακών  προγραμμάτων να συγκεκριμενοποιηθούν σε πλήρως προσδιορισμένα και ελέγξιμα επενδυτικά προγράμματα, με σαφή περιγραφή των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης τους. Και ένα τρίτο πολύ σημαντικό : οφείλει το Υπουργείο να ενημερώνει με τη μορφή κάποιας έκδοσης, όλους τους ενδιαφερόμενους επενδυτές για τα διάφορα προγράμματα, που τρέχουν . Θα είναι και μια παράκαμψη της ούτως ή άλλως υφιστάμενης γραφειοκρατίας του δημόσιου τομέα. Τέταρτον, στον τομέα των υποδομών και των δημοσίων έργων, όπου είναι συχνά τα φαινόμενα των υπερβάσεων των προϋπολογισμών των έργων και της χρονικής καθυστέρησης στην αποπεράτωσή τους, θα μπορούσε να εφαρμοστεί το γνωστό σαν στάνταρ κοστ του έργου, αφού βεβαίως δημιουργηθεί προηγουμένως το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο, κάτι που εφαρμόζεται με επιτυχία στη Γερμανία, στην Αυστρία, στη Μεγάλη Βρετανία και αλλού. Το τονίζω αυτό, διότι έτσι θα ενισχυθεί  η συνοχή, η συνέχεια και η αποδοτική εκτέλεση των έργων του Γ΄ Κ.Π.Σ..

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαι υποχρεωμένος να κλείσω,  ακριβώς επειδή ο χρόνος δεν επαρκεί, λέγοντας τα εξής: Ο Προϋπολογισμός κινείται αναμφίβολα στην κατεύθυνση ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, αφού πέραν των άλλων δαπανών προβλέπει  τετρακόσια πενήντα δύο δισεκατομμύρια δραχμές για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών των αγροτών, των νοικοκυριών  με χαμηλό εισόδημα, των πολυτέκνων κ.λ.π.. Βεβαίως το επιθυμητό θα ήταν το ποσό αυτό να είναι πολλαπλάσιο. Κινείται όμως με βάση τους περιορισμούς του Προϋπολογισμού και δίνει το στίγμα της Κυβέρνησης εγγράφοντας υποθήκη για γενναιότερα μέτρα στο μέλλον. Άλλωστε ας μη λησμονούμε η πολιτική είναι  η τέχνη του εφικτού και αυτό εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο η Κυβέρνηση.

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση Σημίτη έχει αποδείξει περίτρανα ότι μπορεί να βάζει στόχους, που εκφράζουν το εθνικά αναγκαίο, όπου φέρνουν τη χώρα στο μέλλον και έχει τον τρόπο και τη μέθοδο να τους υλοποιεί. Γι” αυτό επιβραβεύτηκε από τον ελληνικό λαό στις τελευταίες εκλογές. Πήρε όμως και μία εντολή : Να συνεχίσει σ” αυτήν τη σωστή κατεύθυνση και το πράττει. Νομίζω ότι μπορούμε  να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία ανάλογη αυτής των ημερών.

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υπερψήφιση αυτού του Προϋπολογισμού από μεριάς μου είναι αυτονόητη υποχρέωσή μου έναντι της δημοκρατικής παράταξης, αλλά και των ψηφοφόρων, που με εμπιστεύτηκαν. Ευχαριστώ.

  22/12/2000