• Συζήτηση για την Εκθεση της επιτροπής Σωφρονιστικού

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι
  Έχω τη χαρά και την τιμή να απευθύνομαι στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου για τη συζήτηση επί του πορίσματος της διακομματικής επιτροπής για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.2 του κανονισμού της Βουλής. Στη συγκεκριμένη επιτροπή είχα εκλεγεί πρόεδρος, εξ ου και η τιμή στην οποία αναφέρθηκα. Η επιτροπή κατέληξε σε ένα σημαντικό πόρισμα το οποίο εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία στην επιτροπή, εξ ου και η χαρά μου. Η επιτροπή πραγματοποίησε 24 συνεδριάσεις και 5 επισκέψεις στα σωφρονιστικά καταστήματα του Κορυδαλλού, του Αυλώνα και του Ελαιώνα Θηβών, ακροάστηκε Υπουργούς, αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, εκπροσώπους φορέων και οργανώσεων σχετικούς με το αντικείμενο της επιτροπής.
  Το πόρισμα επί του οποίου γίνεται η συζήτηση αποτελεί συλλογικό δημιούργημα των μελών της επιτροπής, η οποία κατέληξε σε αυτό μετά από αλλεπάλληλες και ενδελεχείς συνεδριάσεις. Ως πρόεδρος της επιτροπής οφείλω ιδιαίτερες ευχαριστίες σε καθένα ξεχωριστά για την ουσιαστική του συμμετοχή, για τη συγγραφή των επί μέρους θεμάτων της έκθεσης που έκαστος είχε αναλάβει και την εν γένει αποφασιστική του συμβολή στις εργασίες της διακομματικής επιτροπής και στο τελικό αποτέλεσμα. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό, το ότι όλοι οι συνάδελφοι που συμμετείχαμε στην επιτροπή ανεξαρτήτως κομμάτων, συνεργαστήκαμε αρμονικά και καταλήξαμε σε ένα ομόφωνο πόρισμα, με εξαίρεση βέβαια τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ, ο οποίος κατέθεσε ιδιαίτερο υπόμνημα. Ο οποίος όμως κατά δήλωσή του, συμφωνεί με το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων που περιλαμβάνονται στο πόρισμα.

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι
  Απ” αυτή τη θέση, οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, για τη συμμετοχή τους στις εργασίες της επιτροπής και την επιστημονική τεκμηρίωση που προσέφεραν, στους καθηγητές κυρίους Γιάννη Πανούση και Θ. Παπαθεοδώρου και το διδάκτορα εγκληματολογίας κ. Άγγελο Τσιγκρή. Οι συγκεκριμένοι επιστήμονες, οικιοθελώς και χωρίς καμία αμοιβή, αποτέλεσαν τους επιστημονικούς συμβούλους της επιτροπής. Ιδιαίτερα, ο κ. Γιάννης Πανούσης είχε καθοριστική συμβολή στη σύνταξη και επιστημονική επιμέλεια της παρούσας έκθεσης.

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι
  Ως πρόεδρος της επιτροπής θέλω να ελπίζω ότι η έκθεση αυτή θα τύχει ενός ευρύτερου διαλόγου τόσο στην εθνική αντιπροσωπία όσο και στην εκτελεστική εξουσία αλλά και στην επιστημονική κοινότητα ώστε οι ελληνικές φυλακές να καταστούν πράγματι σωφρονιστικά καταστήματα.

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι
  Οι φυλακές και γενικότερα τα κλειστά ιδρύματα, όπως ψυχιατρεία, κέντρα αποτοξίνωσης κ.λ.π. συνιστούν μέρος του πολιτισμού μιας χώρας. Η κατάσταση, που επικρατεί σε αυτά και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι έγκλειστοι απεικονίζουν το πραγματικό πολιτιστικό επίπεδο της κοινωνίας. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να παρεμβαίνει στην κατεύθυνση βελτίωσης του υπάρχοντος συστήματος, της μεταχείρισης των κρατουμένων και των όρων της καθημερινής τους διαβίωσης που σε κάποιες περιπτώσεις ισοδυναμεί με επιβίωση. Η υποχρέωση αυτή δεν είναι μόνο ηθική και ανθρωπιστική, αλλά αποτελεί και συνταγματική επιταγή. Γι” αυτό, διαρκώς και ανεξάρτητα από την εκάστοτε δημοσιονομική πολιτική, η πολιτεία οφείλει να προβαίνει στις αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε οι ελληνικές φυλακές να καταστούν πράγματι σωφρονιστικά καταστήματα. Άλλωστε οι κρατούμενοι είναι στη φυλακή επειδή, τιμωρήθηκαν και όχι για να τιμωρηθούν.

  Ο σκοπός της ποινής πρέπει να είναι εναρμονισμένος με την δίκαιη τιμωρία αλλά και τη δεύτερη ευκαιρία. Ο σωφρονισμός του εγκληματήσαντος δε μπορεί να γίνει με εκδικητική ή εκφοβιστική στέρηση των δικαιωμάτων του και προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς του. Αντιθέτως η κοινωνική άμυνα της πολιτείας γίνεται περισσότερο αποτελεσματική με τη δημιουργία προϋποθέσεων, ώστε ο ίδιος ο έγκλειστος να επανεξετάσει τα κοινωνικά και νομικά όρια της συμπεριφοράς του. Η πολιτεία οφείλει να στοχεύει στην ωρίμανση του ίδιου του κρατουμένου και όχι στην αχρήστευσή του. Όμως πρέπει να τονιστεί ότι τίποτα δε μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη θέληση και κινητοποίηση του ίδιου του κρατουμένου. Το σωφρονιστικό σύστημα απλώς του παρέχει την αναγκαία θεσμική υποστήριξη.
  Στις μέρες μας τα προβλήματα στις ελληνικές φυλακές απορρέουν από τον υπερπληθυσμό των κρατουμένων σε σχέση με τις υφιστάμενες υποδομές (11.847 κρατούμενοι για 9.460 θέσεις – Στοιχεία Υπουργείου Δικαιοσύνης την 1/6/2011), τον μεγάλο αριθμό αλλοδαπών (57%), τον μεγάλο αριθμό κρατουμένων για αδικήματα που έχουν σχέση με ναρκωτικά (34%) και τέλος τα φαινόμενα διαφθοράς εντός των φυλακών.
  Η επίλυση των προβλημάτων πέραν των ιδεολογικών και πρακτικών παραμέτρων, είναι βέβαιο ότι στοιχίζει στο κράτος πρόνοιας, κάτι που πρέπει να συνυπολογιστεί σε περιόδους οικονομικής κρίσης, χωρίς όμως να χάνεται ο στόχος της επανένταξης.
  Επειδή σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενθαρρυνθεί το συμμετοχικό πρότυπο εντός και εκτός των τειχών, κρίνεται αναγκαία η έναρξη ειλικρινούς διαλόγου μεταξύ της πολιτείας, της κοινωνίας και της δικαιοσύνης, για την κατάσταση των φυλακών μας και τη μοίρα των φυλακισμένων μας.
  Η Επιτροπή συνεργάστηκε εποικοδομητικά με το Υπουργείο Δικαιοσύνης από το οποίο ζήτησε και έλαβε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τις φυλακές και τους φυλακισμένους. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας τόσο στην πολιτική ηγεσία όσο και στην εν γένει διοίκηση για την αρωγή τους στο έργο της Επιτροπής.
  Η Επιτροπή συζήτησε, πέραν των ειδικών θεμάτων της σωφρονιστικής πολιτικής και θέματα της αντεγκληματικής πολιτικής (προληπτικά, νομοθετικά) όπως και γενικότερα θέματα λειτουργίας του συνολικού μηχανισμού απονομής της ποινικής δικαιοσύνης (βραδύτητα δικαστηρίων, ποινικοποίηση κ.λ.π.) και ακόμα την ανάγκη συντονισμού Αστυνομίας – Δικαιοσύνης – Σωφρονιστικής διοίκησης.
  Οι προτάσεις της Επιτροπής για βελτίωση του σωφρονιστικού συστήματος είναι βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες και καλύπτουν όλο το φάσμα των λειτουργιών και των λειτουργών των φυλακών (με ιδιαίτερη βέβαια έμφαση στα κρίσιμα ζητήματα όπως υγεία, εργασία, εκπαίδευση κ.λ.π.)
  Επειδή στις μέρες μας, σε όλη τη δημόσια διοίκηση και στη λειτουργία του κράτους γενικά, παρατηρούνται λειτουργικά κενά και απόσταση μεταξύ της βούλησης του νομοθέτη και της εφαρμογής της, θεωρήσαμε σκόπιμη την καταγραφή των διατάξεων του ισχύοντος σωφρονιστικού κώδικα, που δε λειτούργησαν καθόλου, δεν εφαρμόζονται δηλαδή ή δυσλειτούργησαν. Ίσως είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια συνοπτική έστω αξιολόγηση. Θεωρώ ότι τέτοιες αξιολογήσεις πρέπει να γίνονται συστηματικά από τη διοίκηση, ώστε να γίνονται και οι αναγκαίες επανορθωτικές παρεμβάσεις.

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι
  Στις μέρες μας παρατηρείται ποιοτική και ποσοτική αύξηση της εγχώριας και της εισαγόμενης εγκληματικότητας (κυρίως βάση της παράνομης μετανάστευσης) η οποία επηρεάζει και την απονομή της δικαιοσύνης αλλά και τη λειτουργία των σωφρονιστικών καταστημάτων. Η συνταγματικά και νομοθετικά κατοχυρωμένη υποχρέωση της διοίκησης να προστατεύει τα δικαιώματα των κρατουμένων προσκρούει δυστυχώς σε ορισμένες αντικειμενικές αρνητικές συνθήκες, δηλ.
   Τον υπερπληθυσμό
   Τον συμφυρμό
   Την κακή κατάσταση πολλών κτιριακών εγκαταστάσεων
   Την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού
  Η επιτροπή, από την πρώτη συνεδρίασή της, όρισε τα ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων ως την κόκκινη γραμμή, πέραν της οποίας δεν είναι επιτρεπτή οποιαδήποτε περιοριστική νομοθέτηση. Στην κατάχρηση ελευθερίας που έκανε ο εγκληματίας κρατούμενος, η πολιτεία δεν επιτρέπεται να απαντάει με κατάχρηση εξουσίας ή με εγκατάλειψη. Ας μην ξεχνάμε ότι οι κρατούμενοι είναι στη φυλακή επειδή τιμωρήθηκαν και όχι για να τιμωρηθούν και πρέπει να θεωρηθεί ότι έχουν πλήρη δικαιώματα και στερούνται μόνον της ελευθερίας τους. Το δε κοινωνικό κράτος οφείλει ιδιαίτερα να αποδείξει το ενδιαφέρον του στις φυλακές, αν λάβει κανείς υπόψη ότι το 1/3 των κρατουμένων είναι άποροι.
  Στα ζητήματα της σωφρονιστικής πολιτικής δοκιμάζονται η ευαισθησία και τα ανθρωπιστικά αισθήματα της κοινωνίας, η αντοχή των δημοκρατικών θεσμών και ιδίως η προστασία των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των κρατουμένων ανθρώπων.
  Η επιτροπή προέβη σε μια γενική θεώρηση του θεσμικού πλαισίου, εθνικού και ευρωπαϊκού σε σχέση με την επανένταξη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η χώρα μας, ως ευρωπαϊκή και δημοκρατική, κινείται σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς σωφρονιστικούς κανόνες και τις αποφάσεις των Υπουργών των Συμβουλίων της Ευρώπης. Πρέπει να τονίσουμε ότι η ορθολογική αντεγκληματική σωφρονιστική πολιτική στις μέρες μας, οφείλει να διερευνά τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους μεταχείρισης του εγκληματίσαντος με στόχο τη μείωση της επιτροπής και την ευχερέστερη επάνοδό του στην κοινωνία. Όμως στη χώρα μας το ποσοστό υποτροπής κινείται ανάμεσα στο 65%-80%. Και εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε. Το μέγα ζητούμενο είναι η βελτίωση τόσο των φυλακών όσο και των όρων διαβίωσης των φυλακισμένων όσον αφορά την υγιεινή, την εκπαίδευση, την εργασία κ.λ.π..

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι
  Ο χρόνος δε μου επιτρέπει να αναφερθώ συγκεκριμένα σε μια σειρά προτάσεων, που εμπεριέχονται στο πόρισμα αναλυτικά, προκειμένου να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν δικαιοκρατική και ανθρωπιστική διαβίωση των κρατουμένων. Οι προτάσεις αυτές αφορούν την υγεία, την υγιεινή, την επικοινωνία των κρατουμένων με το οικογενειακό τους περιβάλλον, την εκπαίδευση, την εργασία, τον πολιτισμό, την άθληση, αλλά και το πειθαρχικό δίκαιο, τις εναλλακτικές κυρώσεις, την κοινωφελή εργασία, τους υλικούς όρους επιβίωσης.
  Ιδιαίτερα κεφάλαια της έκθεσης αφορούν τους κρατούμενους για ναρκωτικά, όπου διαπιστώνεται σημαντική αύξηση, από το 1/3 στην έκθεση του ‘94 σε 2/3 σήμερα. Οφείλω ν” αναφέρω για το σημαντικό έργο του ΚΕΘΕΑ σε 17 καταστήματα με συμβουλευτική και θεραπευτική δράση. Ακόμα το κέντρο απεξάρτησης ουσιοεξαρτουμένων κρατουμένων που βρίσκεται στον Ελαιώνα Θηβών. Το κέντρο αποτελεί πρότυπο λειτουργίας. Θα έλεγα ότι είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Επιτελεί σημαντικότατο έργο. Όμως ενώ υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας 300 κρατουμένων, συνήθως φιλοξενούνται έως 60. Και εδώ κάτι πρέπει να γίνει άμεσα.
  Επίσης άλλο ιδιαίτερο κεφάλαιο αφορά τις γυναίκες που αποτελούν μικρό ποσοστό του συνόλου των κρατουμένων, 600 σε σύνολο 12.000. Απ” αυτές το 1/3 είναι ουσιοεξαρτημένες και το ¼ άπορες.
  Σημαντικές προτάσεις έχουν διατυπωθεί και για τους ανήλικους κρατουμένους.
  Το μεγάλο πρόβλημα των ελληνικών φυλακών είναι οι αλλοδαποί κρατούμενοι, οι οποίοι αποτελούν το 60% περίπου του συνόλου του ποινικού πληθυσμού. Και προέρχονται από 100 περίπου εθνότητες με πλειοψηφία Αλβανών, Ιρακινών, Βουλγάρων, Τούρκων και άλλων.
  Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, το Υπουργείο Δικαιοσύνης οφείλει να λάβει άμεσες πρωτοβουλίες για νέες διακρατικές ή ευρωπαϊκές συμφωνίες στις μεταφορές αλλοδαπών καταδίκων, σε σχέση και με το Δουβλίνο2. ώστε να πάψει η χώρα μας να είναι η κύρια πύλη παράνομης εισόδου μεταναστών και ο υποχρεωτικός χώρος παραμονής τους. Το φαινόμενο πρέπει ν” αντιμετωπιστεί άμεσα απ” όλη την Ευρώπη. Είναι αυτονόητο ότι η μη νόμιμοι μετανάστες μετά την έκτιση της ποινής τους πρέπει ν” απελαύνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, οι παραμένοντες στη φυλακή μετά τη λήξη της ποινής, συνιστούν αρνητικό φαινόμενο που πρέπει να επαλειφθεί.

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι
  Θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφερόμουν στο ρόλο του σωφρονιστικού προσωπικού, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός και επηρεάζει δραστικά τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων.
  Αποτελούν κοινή διαπίστωση της επιτροπής: οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, ο φόρτος και οι τραγικές συνθήκες εργασίας τους η οποία πολλές φορές ασκείται σε συνθήκες εγκλεισμού. Ειδικά για το φυλακτικό προσωπικό οι ελλείψεις μεσοσταθμικά κυμαίνονται από 35%-55%, στους νοσηλευτές 50%-60%, στους ιατρούς και στους εγκληματολόγους υπάρχει πλήρες κενό. Καλύτερη είναι η κατάσταση στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό και στους κοινωνικούς λειτουργούς. Αναφέρθηκε μάλιστα ότι δε λειτουργούν πτέρυγες νεόδμητων φυλακών λόγω έλλειψης προσωπικού.

  Ενδιαφέρον παρουσιάζει σειρά προτάσεων της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΣΥΕ), πολλές των οποίων λήφθηκαν υπόψη στις προτάσεις της επιτροπής όπως:

   Σύσταση Σώματος «εσωτερικών υποθέσεων» κατά τα πρότυπα της ΕΛΑΣ ώστε αφενός να εκριζωθεί το φαινόμενο των επίορκων υπαλλήλων και αφετέρου να διερευνώνται ευρύτερα υποθέσεις διαφθοράς.
   Ανασυγκρότηση της Σχολής του φυλακτικού προσωπικού δια βίου εκπαίδευσης των εργαζομένων.
   Δημιουργία αυτόνομης σωφρονιστικής υπηρεσίας που θα υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
   Κατηγοριοποίηση των καταστημάτων κράτησης.

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι
  Δεν αναφέρθηκα στο ζήτημα των κτιριακών υποδομών λόγω χρόνου, θα το κάνει η συνάδελφος κυρία Σκραφνάκη που θα με ακολουθήσει στο βήμα. Ως βουλευτής όμως της Β” Πειραιά αλλά και πρόεδρος της επιτροπής είμαι υποχρεωμένος να αναφερθώ έντονα σε ένα θέμα που χρόνια τώρα ταλανίζει τους κατοίκους μιας μεγάλης περιοχής και πλήττει καθοριστικά την αξιοπιστία των κυβερνόντων. Είναι το ζήτημα της απομάκρυνσης ή καλύτερα της διάλυσης του συγκροτήματος των φυλακών Κορυδαλλού.
  Οι φυλακές του Κορυδαλλού είναι η μεγαλύτερη φυλακή της χώρας με πληθυσμό 4 φορές μεγαλύτερο από εκείνον για τον οποίο σχεδιάστηκε. Βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό, στο κέντρο της πόλης, δίπλα σε σχολεία. Η διάλυση και απομάκρυνση του συγκροτήματος του Κορυδαλλού αποτελεί δέσμευση όλων των κυβερνήσεων διατυπωμένη το πρώτον το 1994. Η υπόσχεση της πολιτείας, διαχρονικά και διακυβερνητικά, παραμένει ανεκπλήρωτη. Η απομάκρυνση των φυλακών αποτελεί ηθικό χρέος απέναντι στην κοινωνία του Πειραιά. Ομόφωνη θέση της επιτροπής είναι ότι η πολιτεία πρέπει ν” αντιμετωπίσει το θέμα με υψηλή προτεραιότητα και αξιοπιστία, ώστε σε σαφώς προσδιορισμένο χρονικό διάστημα να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της.
  Η ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ στις συνεδριάσεις της επιτροπής έχει καταθέσει συγκεκριμένη και αναλυτική πρόταση για τη διάλυση του συγκροτήματος, η οποία επισυνάπτεται στην έκθεση και η οποία προβλέπει τη μεταφορά των κρατουμένων σε 3 νέα γενικά καταστήματα κράτησης που θα κατασκευαστούν σε όμορους νομούς, αλλά και τη χωροθέτηση νέας δικαστικής φυλακής Αθηνών.
  Προκειμένου να δρομολογηθούν τα πιο πάνω, η Διακομματική Επιτροπή πρότεινε και έγινε αποδεκτή η σύσταση επιτροπής στην οποία θα εκπροσωπούνται:

  1. Ο Οργανισμός Αθήνας (ΟΡΣΑ)
  2. Το ΥΠΕΚΑ (Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού)
  3. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Θέμις Κατασκευαστική ΑΕ)
  4. Η Περιφέρεια Αττικής

  Η επιτροπή αυτή, θα διερευνήσει και θα καταγράψει όλες τις διατιθέμενες εκτάσεις εντός των ορίων του Νομού Αττικής που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για την ανέγερση του Συγκροτήματος της Νέας Δικαστικής Φυλακής Αθηνών.
  Ακολούθως, θα ληφθεί η σχετική απόφαση, που θα περιληφθεί στο υπό κατάθεση Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας.

  Κύριε Υπουργέ,
  Τώρα είναι η ώρα που καταρτίζεται το νέο ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας. Αν τώρα δε γίνουν ολ” αυτά, η υπόσχεση τριών πρωθυπουργών θα μείνει κενή περιεχομένου για πολλά χρόνια ακόμα και οι φυλακές Κορυδαλλού θα αποτελούν μνημείο αναλγησίας και αδιαφορίας του ελληνικού κράτους έναντι του λαού του Κορυδαλλού αλλά και της κοινωνίας του ευρύτερου Πειραιά.
  Όλα τα ανωτέρω πρέπει να δρομολογηθούν το ταχύτερο με γενικό συντονιστή το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η επιτροπή διατύπωσε την άποψη ότι πρέπει το Κοινοβούλιο – είτε μέσω της μετατροπής της επιτροπής σε μόνιμη είτε με άλλο τρόπο – να παρακολουθεί και επιβλέπει την πορεία υλοποίησης.

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι
  Κλείνω με 3 θεσμικές προτάσεις ρηξικέλευθες αλλά χρήσιμες
  1. Τη σύσταση μόνιμης διακομματικής επιτροπής για την παρακολούθηση του σωφρονιστικού συστήματος.
  2. Την ίδρυση πειραματικής φυλακής προτύπου
  3. Την ίδρυση ανεξάρτητου ινστιτούτου αντεγκληματικής πολιτικής.

  Η σημερινή έκθεση που κατατίθεται έχει κυρίως πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Καταρτίστηκε με γνώμονα την κοινή πεποίθηση των μελών της επιτροπής ότι η πολιτεία οφείλει να έχει μόνιμο στόχο προς κατάκτηση. Οι φυλακές να μην αποτελούν αποθήκες ψυχών, αλλά ιδρύματα ανοικτών οριζόντων επανένταξης.

  12/01/2012