• Συντάξεις Λιμενεργατών

  Δ.Λιντζέρης: Παραβίαση της αρχής της ανταποδοτικότητας στο ΤΑΠΙΤ, με εντολή της Κυβέρνησης

        Tο Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), με έγγραφο του Γ.Γ Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής, προστασίας πήρε εντολή, να χορηγήσει συντάξεις στο προσωπικό του πρώην ταμείου ΤΑΠΕΛ αποκλειστικά από τον Τομέα Πρόνοιας και Λιμενεργατών.

  Σύμφωνα με το νόμο όμως, το ΤΑΠΙΤ χορηγεί μόνο εφάπαξ βοηθήματα, από τους αντίστοιχους Τομείς Πρόνοιας στους ασφαλισμένους ή στα μέλη των οικογενειών τους..

  Έτσι ο βουλευτής β΄ Πειραιά Δ. Λιντζέρης, επισημαίνει τα κακώς κείμενα στην αρμόδια Υπουργό και ζητά απαντήσεις, με ερώτηση που κατέθεσε ,αφού σύμφωνα  με την παρούσα κατάσταση:

  *   παραβιάζεται η αρχή ανταποδοτικότητας

  *Οι συντάξεις θα μειωθούν, αφού θα διοχετευτεί σε άλλο φορέα μέρος των εισφορών

  και

  *είναι απορίας άξιον γιατί δεν καταβάλλεται η σύνταξη των υπαλλήλων του πρώην ΤΑΠΕΛ από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

  11/12/2008