• Χορηγικές Δραστηριότητες της ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων

   

  Προς  τους Υπουργούς:  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   

  Θέμα: «Απολογισμός για μη ανταποδοτικού χαρακτήρα χορηγικές δραστηριότητες για τα έτη 2006-2008 της ΟΠΑΠ ΑΕ στα πλαίσια των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης»

   

  Κύριοι Υπουργοί,

   

  Από τους απολογισμούς των ετών 2006 και 2007 που έχουν αναρτηθεί στον ιστοτόπο της ΟΠΑΠ ΑΕ δεν υπάρχει αναλυτική αναφορά στους φορείς που χρηματοδοτήθηκαν, για ποιους σκοπούς και με τι ποσά ο κάθε φορέας για την κάθε δράση. Στον απολογισμό του 2006 γίνεται μόνο αναφορά στην στήριξη εννέα (9) αθλητικών γεγονότων και σε δράσεις που αφορούν το «μεταολυμπιακό επιχειρείν» ενώ συνολικά για τον αθλητισμό αναφέρεται ότι έχει διατεθεί το ποσό των 13.429.110,00 Ευρώ.

   

  Επειδή εκτός των ανωτέρω για το 2008 στο μήνυμα του προέδρου γίνεται αναφορά σε « νέα πολιτική… οργανωμένο και διαφανές πλαίσιο… ειδική επιτροπή χορηγιών… οργανωμένη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων… ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων»

   

  Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί, καταθέτοντας τα σχετικά έγγραφα:

  1. Πόσα χρήματα δόθηκαν στην κατηγορία «αθλητισμός» τα έτη 2006, 2007 και 2008 αναλυτικά ανά φορέα και δράση;

   

  2. Ποια είναι η σύνθεση της ειδικής επιτροπής χορηγιών, με ποια κριτήρια έγινε η αξιολόγηση των προτάσεων και η κατανομή των κονδυλίων;

   

  Οι ερωτώντες Βουλευτές