• Χρηματοδότηση ΓΓΑ το 2007 και 2008 και προϋπολογισμός ΓΓΑ το 2009

  Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων

   

  Προς  τους Υπουργούς:  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Θέμα: «Χρηματοδότηση ΓΓΑ το 2007 και το 2008 και  προϋπολογισμός της ΓΓΑ το 2009»

   

  Κύριοι Υπουργοί,

   

  Με βάση τον κρατικό προϋπολογισμό του 2009 του Υπουργείου Πολιτισμού και ειδικότερα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στις πιστώσεις του 2009 έχει εγγραφεί το ποσό των 188.622.000,00 ευρώ.

   

  Επειδή, στον κωδικό των δαπανών καταργηθέντων με το ν.3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπό κατανομή) έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 133.880,00 ευρώ:

   

  Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί, καταθέτοντας τα σχετικά έγγραφα:

  1. Πώς θα γίνει η κατανομή του ποσού των 133.880,00 ευρώ αναλυτικά στους προβλεπόμενους ή νέους κωδικούς και ειδικότερα, ποιες θα είναι οι συνολικές πιστώσεις 2009 για τα αθλητικά σωματεία, τις αθλητικές ομοσπονδίες, τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού, το ΣΕΦ, το ΟΑΚΑ, τα λοιπά εποπτευόμενα ΝΠΔΔ (γυμναστήρια, κλπ).
  2. Αν υπάρχουν και σε ποιο ύψος οικονομικές υποχρεώσεις του 2008 και προηγούμενων ετών και σε ποιους φορείς, που δεν έχουν τακτοποιηθεί και αν αυτές προβλέπεται να τακτοποιηθούν το 2009.
  3. Πόσες ήταν οι συνολικές δαπάνες της ΓΓΑ το έτος 2007 και το έτος 2008 τόσο από τον κρατικό προϋπολογισμό όσο και από τα έσοδα των ειδικών λογαριασμών καθώς και αναλυτικά για τα έτη 2007 και 2008 για τα αθλητικά σωματεία, τις αθλητικές ομοσπονδίες, τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού, το ΣΕΦ, το ΟΑΚΑ, τα λοιπά εποπτευόμενα ΝΠΔΔ (γυμναστήρια, κλπ).

   

   

  Οι ερωτώντες Βουλευτές