• Ενεργοποίηση του κανονισμού 1540/29.6.98 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ

  Β΄ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΙΡΑΙΑ

  ΕΡΩΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κ .ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

  •1.      Εθνική  Οικονομίας

  •2.      Ανάπτυξης

   ΘΕΜΑ:  Ενεργοποίηση του κανονισμού 1540/29.6.98 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Όπως είναι γνωστό, η ναυπηγική Βιομηχανία στη χώρα μας διέρχεται κρίση με  δυσάρεστα οικονομικά και κοινωνικά  επακόλουθα .Η κρίση αυτή αφορά και τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   

  Γι αυτό το λόγο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενέκρινε τον κανονισμό 1540/29.6.1998 ΕΕ περί των Νέων Κανόνων Ενίσχυσης της Ναυπηγικής Βιομηχανίας.

  Σύμφωνα με αυτόν, χορηγούνται ενισχύσεις λειτουργίας υπό μορφή αναπτυξιακής βοήθειας προς αναπτυσσόμενες χώρες.

   

  Για να ενεργοποιηθεί ο πιο πάνω κανονισμός , απαιτείται η έκδοση κοινής Υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, κάτι που καθυστερεί αδικαιολόγητα.

   

  Με δεδομένο ότι οι ενισχύσεις λειτουργίας θα παύσουν να χορηγούνται στις 31.12.00, που είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους,

   

  ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

  σε τι άμεσες ενέργειες  θα προβούν ,ώστε να ενεργοποιηθεί  ο κανονισμός και να μην στερηθεί  η χώρα μας σημαντικά κονδύλια που θα συντελέσουν στην οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη.

   

   

  Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

   

   

   

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

   

  25/07/2000