• ΟΠΑΠ Α.Ε. – Κατασπατάληση δημοσίου χρήματος

  ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς : τους Υπουργούς Πολιτισμού, Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης

  ΘΕΜΑ : Συστηματική ολιγωρία της Κυβέρνησης για την πάταξη φαινομένων        κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος και διαφθοράς στον ΟΠΑΠ.

   

  Όλα όσα συμβαίνουν στον ΟΠΑΠ αποτελούν συμπυκνωμένη μικρογραφία της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής και πρακτικής. Αναδεικνύουν τον τρόπο διοίκησης της κυβερνώσας παράταξης, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται, οι διορισμένοι απ” αυτή, το δημόσιο χρήμα. Αποκαλύπτουν έλλειψη διαφάνειας ως προς τη διαχείρισή του αλλά και συγκεκριμένα φαινόμενα διαφθοράς. Η συμμετοχή του κ. Ορφανού στη νέα Κυβέρνηση αλλά και το ότι μέχρι πρότινος ήταν Υπουργός Πολιτισμού ο ίδιος ο Πρωθυπουργός καθιστούν τον κ. Καραμανλή απόλυτα και προσωπικά υπεύθυνο.

  Το Δ.Σ. του ΟΠΑΠ απαρτίζεται από συγγενείς και φίλους, από υψηλόβαθμα στελέχη της Ν.Δ.. Έχει καταργηθεί η εκπροσώπηση της ΟΚΕ και των εργαζομένων στην εταιρεία.

  Όλες οι προμήθειες υλικών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το οικονομικό ύψος, γίνονται με μαθηματικό τύπο και μάλιστα με εξόφθαλμα κατευθυνόμενο τρόπο, με αλχημείες και μεθοδεύσεις ώστε στην ουσία να καταλήγουν να γίνονται με απευθείας ανάθεση.

  Ο κ. Καραμανλής σε κάθε ευκαιρία δηλώνει ότι «καταργήθηκε ο περίφημος μαθηματικός τύπος και εφαρμόζεται νέο διαφανές πλαίσιο». Βεβαίως και δεν καταργήθηκε, βεβαίως ζει και βασιλεύει.

   

  Διαγωνισμός πληροφορικής.

  Ύψους 190 εκατ.€ , με επιπλέον 30% επέκταση. Γίνεται με μαθηματικό τύπο (75% τεχνική αξιολόγηση, 25% οικονομική), ο οποίος είναι ο ίδιος που ο Γ.Ορφανός είχε δηλώσει στη Βουλή ότι είναι φωτογραφικός και οδηγεί σε συγκεκριμένο προμηθευτή.

  Η επιτροπή αξιολόγησης ορίστηκε απευθείας από το Μαξίμου και όχι κατόπιν προτάσεων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όπως γινόταν από τις διοικήσεις του ΟΠΑΠ, επί διακυβέρνησης ΠΑ.ΣΟ.Κ.

  Στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, ο οποίος εκρίθη ως ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος, συμμετέχει και ο πρόεδρος της ΔΑΚΕ ΟΠΑΠ ο οποίος είναι μόλις απόφοιτος 6ταξίου Γυμνασίου. Ο υπάλληλος αυτός θα έπρεπε να είχε ήδη αποχωρήσει από την υπηρεσία αλλά παρέμεινε κατά παράβαση του κανονισμού λειτουργίας της ΟΠΑΠ προκειμένου να συμμετάσχει στην αξιολόγηση του διαγωνισμού και μέχρις ότου υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο. Για το θέμα αυτό υπάρχουν δημοσιεύματα των εφημερίδων «Βήμα» και «Το πρώτο Θέμα».

  Ο διαγωνισμός αυτός καθιστά τον ΟΠΑΠ όμηρο στον ιδιώτη ανάδοχο αφού στη διακήρυξη προβλέπεται ότι ο ανάδοχος διατηρεί για λογαριασμό του την αποκλειστική χρήση του πηγαίου κώδικα «source code» και έτσι δε μπορεί ο ΟΠΑΠ αφ” εαυτού  ν” αναπτύξει και να λειτουργήσει τα παιχνίδια του.

  Σημειωτέον δεν υπάρχει επιστημονική αξιολόγηση του υπάρχοντος εξοπλισμού του ΟΠΑΠ ούτε επιστημονική μελέτη σκοπιμότητας ούτε επιστημονική απόφαση βάσει των οποίων κρίνεται αναγκαία η διενέργεια αυτού του διαγωνισμού συνολικού ύψους άνω των 250 εκατ.€. Σημειωτέον ο διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί από την προηγούμενη διοίκηση και ακυρώθηκε ανήρχετο μόλις στα 120 εκατ.€. Το ερώτημα γίνεται ακόμα πιο καίριο αν ληφθεί υπόψη ότι στις 27-6-2005 επίσημο δελτίο τύπου του οργανισμού, το οποίο εξεδόθη μετά από την υπογραφή συμφωνίας επέκτασης της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ ΟΠΑΠ και Intralot και τις βελτιώσεις που αποφασίσθηκαν να γίνουν στο ήδη υπάρχον σύστημα, αναφέρεται ρητά ότι αυτό κρίνεται  απολύτως επαρκές ποιοτικά και ποσοτικά. Το ίδιο ακριβώς επαναλαμβάνει ο ίδιος ο Διευθύνων Σύμβουλος κ.Νειάδας , σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ, 4-6-06, ο οποίος δήλωσε ότι «το υπάρχον σύστημα μπορεί ν” ανταποκριθεί καθώς το έχουμε αναβαθμίσει και έχουμε προμηθευτεί νέα τερματικά»

  Στο μεταξύ, ανεκμετάλλευτα μένουν πάνω από 60 εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα πληροφορικής τα οποία  έχουν προσληφθεί στον ΟΠΑΠ  από διαγωνισμούς που είχαν προκηρυχθεί , επί ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέσω ΑΣΕΠ. Τα στελέχη αυτά αντί ν” απασχολούνται στη λειτουργία του μηχανογραφικού κέντρου έχουν τοποθετηθεί σε διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες, ενώ η λειτουργία του μηχανογραφικού κέντρου εξυπηρετείται από τον ήδη ανάδοχο.

  Προμήθειες

  Η αξιολόγηση των διαγωνισμών γίνεται από επιτροπές που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από ειδικά επιλεγμένα άτομα. Σε ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος διαγωνισμούς συγκροτούνται ειδικές επιτροπές αξιολόγησης, πολλές φορές κατά παράβαση του κανονισμού προμηθειών, προκειμένου να ερμηνευτεί κατά το δοκούν ο μαθηματικός τύπος. Υπάρχουν κραυγαλέα παραδείγματα, όπου οι θιγόμενοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και έχουν δικαιωθεί. Για παράδειγμα :

  α) Ο διαγωνισμός για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΟΠΑΠ, όπου αποδείχθηκε ότι στην αξιολόγηση του εν λόγω διαγωνισμού, έλαβαν μέρος και ψήφισαν, όχι μόνο τα 7 τακτικά μέλη της επιτροπής αλλά και ένα αναπληρωματικό χωρίς νομιμοποίηση. Η καταγγέλουσα εταιρία κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του αποτελέσματος και δικαιώθηκε. Παρόλα αυτά η διοίκηση του ΟΠΑΠ αγνοεί τις δικαστικές αποφάσεις. Η συγκεκριμένη παρανομία αφορά τουλάχιστον 30 διαγωνισμούς του ΟΠΑΠ, τους οποίους η διοίκηση του ΟΠΑΠ αρνείται επίμονα να δημοσιοποιήσει. Δεν έχει απαντήσει ακόμα ούτε έχει καταθέσει έγγραφα που της ζητήθηκαν, από Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.,  τον Αύγουστο του 2005.

  β) Διαγωνισμός για την εκτύπωση 1,2 δις δελτίων, αξίας 2,5 εκατ.€, για τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ. Υπόθεση που επίσης έχει παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. Το δικαστήριο έκρινε βάσιμους νομικά και ουσιαστικά τους λόγους που επικαλέστηκε η εταιρεία που προσέφυγε.  Στην επιτροπή που έκρινε τον ως άνω διαγωνισμό, δεν συμμετείχαν υπάλληλοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, όπως ορίζει ο κανονισμός προμηθειών, αλλά ορίστηκαν αυθαίρετα άλλα άτομα (ειδικοί σύμβουλοι) φιλικά προς τη διοίκηση. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο ΟΠΑΠ διαθέτει τυπογραφείο το οποίο λειτουργούσε επί των προηγουμένων διοικήσεων και το οποίο θα μπορούσε ν” αναλάβει την εκτύπωση των δελτίων για  να καλύπτει όλες τις ανάγκες του οργανισμού.

  Και στις δύο αυτές περιπτώσεις η ΟΠΑΠ αγνόησε τις δικαστικές αποφάσεις και προχώρησε στη συνέχεια, σε απευθείας αναθέσεις στις εταιρείες που, κακώς κατά τη δικαιοσύνη, ανακηρύχθηκαν ανάδοχες.

  Ειδικότερα για το διαγωνισμό δελτίων η ΟΠΑΠ υπό την πίεση των δικαστικών αποφάσεων αναγκάστηκε τελικά να αναθέσει την εκτύπωσή τους, καθώς και άλλων δελτίων του και στις 2 εταιρείες με ποσοστό 50-50. Έτσι αποδεικνύεται περίτρανα ότι η αρχική επίσημη αξιολόγηση έγινε με τρόπο δόλιο.

  Και οι δύο αυτές υποθέσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του ποινικού αδικήματος της απιστίας.

   

  Αμοιβές μελών Δ.Σ.

  Σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. στις 31-5-2006 εγκρίθηκε η εισήγηση του Δ.Σ. σχετικά με τις μηνιαίες αποζημιώσεις του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. καθώς και τα πριμ παραγωγικότητας του προηγούμενου έτους.

  Συγκεκριμένα, η μηνιαία αποζημίωση για το 2ο εξάμηνο του 2006 θ” ανέρχεται για τον διευθύνοντα σύμβουλο σε 15.000€ και για τον πρόεδρο σε 12.000€. Ακόμα στους πιο πάνω θα καταβληθεί πριμ παραγωγικότητας για το 2005 ύψους 50.000€ στον καθένα. Σημειωτέον οι πιο πάνω έχουν ήδη εισπράξει το πριμ που δίδεται στους υπαλλήλους του ΟΠΑΠ και που ανέρχεται στο ύψος των 55.000€ για τον πρόεδρο και 45.000€ για το διευθύνοντα σύμβουλο.

  Οι εν λόγω κύριοι φρόντισαν και για περαιτέρω αύξηση στο μέλλον αφού το πριμ παραγωγικότητας για το 2006 προσαυξάνεται κατά 50% έως 100% ανάλογα με τα κέρδη της εταιρείας. Κάτι που είναι βέβαιο αφού προβλέπεται αύξηση του στοιχηματισμού λόγω Eurovision  και αγώνων Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από τις εκλογές του 2004 η αμοιβή του προέδρου του Δ.Σ. ο οποίος ασκούσε παράλληλα και καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου ήταν 9.000€. Ενώ μετά τις εκλογές του 2004 όταν διορίστηκε η παρούσα διοίκηση η αμοιβή του προέδρου ήταν 3.500€ του δε διευθύνοντος συμβούλου 9.000€. Τον τελευταίο χρόνο , ο μισθός του προέδρου αυξήθηκε κατά 300% , του διευθύνοντος συμβούλου κατά 67%.

  Τέλος το ύψος της μηνιαίας αμοιβής των μελών του Δ.Σ. (μηνιαία αποζημίωση, συμμετοχή σε επιτροπές κ.λ.π.) ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 7.000€, ενώ τα αντίστοιχα ποσά για τα έτη πριν από το 2004 ήταν κατά μέσο όρο 1500€ μηνιαίως για κάθε σύμβουλο.

  Βεβαίως είναι γνωστά, το ύψος του μισθού του προέδρου του Αρείου Πάγου, η μηνιαία βουλευτική αποζημίωση, η αύξηση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, στα πλαίσια της εισοδηματικής πολιτικής της Κυβέρνησης, την ίδια χρονική περίοδο. Ακόμα ο μισθός των αεροπόρων που συμμετέχουν στις καθημερινές αναχαιτίσεις στο Αιγαίο.

   

  Τζόγος με πλαστικό χρήμα

  Ο ΟΠΑΠ αποφάσισε την έκδοση κάρτας διπλής χρήσης χρεωστικής – πιστωτικής για τους παίκτες. Με αυτό τον τρόπο δίδεται η δυνατότητα στους παίκτες αφενός μεν να παίζουν με πλαστικό χρήμα, αφετέρου να δανείζονται από τις τράπεζες για ν” αποκτήσουν την τζογοκάρτα. Αναγορεύει το κέρδος σε αποκλειστικό στόχο αναιρώντας το κοινωφελή χαρακτήρα του. Μετατρέπει έτσι τα 5.500 πρακτορεία του σε χώρους τραπεζικών συναλλαγών και διευκολυνόμενου τζόγου παρά την κατηγορηματική αντίθεση όλων των συνδικαλιστικών φορέων των πρακτόρων του ΟΠΑΠ.  Σημειωτέον σήμερα οι Έλληνες χρωστούν περισσότερο από 8,5 δις € σε πιστωτικές κάρτες και 21,5 δις € σε καταναλωτικά δάνεια. Με δεδομένο ακόμα ότι στο τελευταίο επιχειρησιακό σχέδιο του ΟΠΑΠ υπάρχει πρόβλεψη για δημιουργία νέων παιχνιδιών, όπως πόκερ, τάβλι, καζίνο, στοιχηματισμός σε ιπποδρομίες και κυνοδρομίες, όλη η χώρα μετατρέπεται σ” ένα απέραντο καζίνο.

  Αποτελεί πρόκληση στη νοημοσύνη μας η απάντηση του κυρίου Ορφανού στη σχετική μας ερώτηση «η μεν πιστωτική κάρτα αποτελεί βήμα φραγμού του αλόγιστου δανεισμού για τυχερά παιχνίδια για δε τα αυτόματα μηχανήματα τζόγου πολιτική της ΟΠΑΠ είναι ο περιορισμός του τζόγου εντός των πρακτορείων».

   

  Πρόσληψη ειδικών συμβούλων

  Οι προσλήψεις είτε με τη μορφή της ετήσιας σύμβασης είτε της ανάθεσης έργου είτε της μερικής απασχόλησης έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, οι οποίες μάλιστα δεν κατατίθενται στην επιθεώρηση εργασίας όπως ορίζει ο νόμος με αποτέλεσμα να είναι δυνατόν αυτές να καθίστανται αορίστου χρόνου. Ο αριθμός των συμβούλων (οποιασδήποτε μορφής) καθώς και των εν γένει προσληφθέντων, που υπηρετούν στην Αθήνα και στη Θεσ/νίκη είναι απροσδιόριστος. Πολλές σχετικές ερωτήσεις μας έχουν μείνει αναπάντητες ή κατατίθενται ελλιπή ή και παραπλανητικά στοιχεία.

   

  ΟΠΑΠ Υπηρεσιών

  Επί των ημερών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. η ΟΠΑΠ αποφάσισε τη  σύσταση θυγατρικής εταιρείας την ΟΠΑΠ Υπηρεσιών με σκοπό:

  • την αναβάθμιση της εμφάνισης των πρακτορείων σε συνεργασία με τους πράκτορες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παικτών
  • την εμπορική εκμετάλλευση των πρακτορείων σε συνεργασία με τους πράκτορες και
  • τη διαχείριση και εκμετάλλευση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των ΠΑΕ και ιδιαίτερα των τηλεοπτικών.

  Η Ν.Δ. προχώρησε στη λειτουργία αυτής της θυγατρικής αγνοώντας τους πράκτορες σε μια κατεύθυνση στρεβλή και ιδιοτελή, εξυπηρετώντας κομματικές σκοπιμότητες σε πλήρη αντίθεση με τους αρχικούς της στόχους.

  Συγκεκριμένα, για την επιτέλεση των στόχων της προικοδοτήθηκε από την ΟΠΑΠ με 20 εκατ.€ ως μετοχικό κεφάλαιο, εισπράττει δε το 1% των εισπράξεων του ΚΙΝΟ, που υπολογίζεται σε 20 εκατ.€ ετησίως (από 1-1-2004).

  Σύμφωνα με την αρχική σύμβαση το ποσοστό αυτό θα πρέπει να καταβάλλεται μετά από πιστοποίηση του έργου. Τέτοια πιστοποίηση ή στοιχειώδης απολογισμός δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Αντιθέτως το ποσό καταβάλλεται. Ακόμα περιμένουμε απάντηση σε σχετική ερώτηση που καταθέσαμε από την αρχή του έτους.

  Μέχρι στιγμής το ουσιαστικό έργο της εταιρείας είναι μηδαμινό και τελείως διάφορο των αρχικών στόχων ίδρυσής της. Εκείνο που έχει να επιδείξει είναι

  • η δημιουργία τζόγο-κάρτας
  • χορηγίες για την προσωπική προβολή του Υφυπουργού
  • προσλήψεις ημετέρων
  • αγορές πολυτελών αυτοκινήτων για τα μέλη του Δ.Σ.

  Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι για 3η συνεχόμενη χρονιά δείχνει ασυγχώρητη αδράνεια σε ότι αφορά τη διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ΠΑΕ με συνέπεια διάφορα τηλεοπτικά κανάλια να διαπραγματεύονται μόνα τους τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ΠΑΕ . Ήδη ο τύπος αφιερώνει εκτεταμένα ρεπορτάζ για την προβληματική ΕΡΤ η οποία έκλεισε συμφωνία μαμούθ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, υπολογίζοντας βέβαια να εισπράξει το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού από τον ΟΠΑΠ ο οποίος θ” αγοράσει απ” αυτήν το διαφημιστικό χρόνο.

  Είναι προφανής η τεράστια οικονομική ζημία της ίδιας της ΟΠΑΠ Α.Ε. η οποία καλείται στο τέλος να επιχορηγεί τις τηλεοπτικές αυτές μεταδόσεις αντί να τις έχει υπό τον έλεγχό της. Αυτό συνιστά απιστία από τον ΟΠΑΠ αφού για 3η συνεχή χρονιά δε διαπραγματεύεται ο ίδιος, ως οφείλει, μέσω της ΟΠΑΠ Υπηρεσιών, αλλά εκ των υστέρων πληρώνει.

  Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι χορηγίες του ΟΠΑΠ για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις σε ένα μόνο κανάλι, για τα έτη 04-06, ξεπέρασαν τα 8 εκατ.€.

  Σε ότι αφορά τον εκσυγχρονισμό των πρακτορείων και την εγκατάσταση εμπορικών δραστηριοτήτων σε αυτά, η ΟΠΑΠ Υπηρεσιών με αδιαφανείς διαδικασίες και συγκεντρωτική λογική, προετοιμάζει κεντρικές παρεμβάσεις. Σε όλα αυτά αντιδρούν με έντονο τρόπο το σύνολο των συνδικαλιστικών φορέων των πρακτόρων, οι οποίοι με αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες στον Υπουργό Πολιτισμού και στον Πρωθυπουργό αρνούνται τη διαχείριση των πρακτορείων τους ερήμην των ίδιων. Συγκεκριμένα, με σκληρές ανακοινώσεις, η ομοσπονδία των πρακτόρων καταγγέλλει την ΟΠΑΠ Υπηρεσιών «για υφαρπαγή χρημάτων», ότι «επιδιώκει να μετατρέψει τους πράκτορες σε υπηρέτριες» και ότι «συναλλάσσεται επιλεκτικά με τα πρακτορεία».

   

  Χορηγίες κομματικού χαρακτήρα

  Με το τρικ χορηγίες-διαφημίσεις ο προϋπολογισμός του οργανισμού για το 2005 ανήρχετο στο ποσό των 42 εκατ.€ . Επειδή το ποσό αυτό υπερσκελίστηκε κατά πολύ το Δ.Σ. εισηγήθηκε στη Γενική συνέλευση και εκείνη ενέκρινε την εκ των υστέρων υπέρβαση της αρχικού προϋπολογισμού κατά 22 εκατ.€. με αυτόν τον τρόπο  καλύφθηκαν τα ρουσφέτια σε όλους τους ημετέρους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» που δημοσίευσε κατάλογο χορηγιών κομματικής κατεύθυνσης. Ακόμα η εφημερίδα «Έθνος» αποκάλυψε επιχορηγήσεις εταιρειών που ελέγχονταν από  μέλη της ΟΝΝΕΔ Θεσ/νίκης. Η δε εφημερίδα «Το Πρώτο Θέμα» αποκάλυψε πολλές περιπτώσεις χορηγιών και διαφημίσεων κομματικού χαρακτήρα, οι οποίες φέρουν την υπογραφή του προέδρου της επιτροπής διαφήμισης του οργανισμού, ο οποίος συγχρόνως είναι και υπεύθυνος επαρχιακού τύπου της Ν.Δ.

  Οι υπερβάσεις συνεχίζονται και το 2006. Το κονδύλι των χορηγιών κατά το 1οτρίμηνο του 2006 έχει αυξηθεί κατά 15% σε σχέση με το κονδύλι κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2005.

  Σημειωτέον ότι πρόεδρος της επιτροπής χορηγιών είναι ο διευθυντής του γραφείου του κ. Ορφανού.

   

  Γενικός Διευθυντής Θεσ/νικης

  Κραυγαλέο παράδειγμα κομματικού ρουσφετιού και κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος αποτελεί η τοποθέτηση στις 29-7-2004, ως Γενικού Διευθυντή Θεσ/νίκης, με 3ετή σύμβαση , του κρεατέμπορου κ. Μ.Μουλαρά, ο οποίος στις 9-1-06 αποπέμφθηκε και αντικαταστάθηκε από άλλον «εκλεκτό». Ήδη ο κ. Μουλαράς προσέφυγε στη δικαιοσύνη και απαιτεί για αποζημίωση το ποσό που δικαιούται σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει επισυνάψει με την ΟΠΑΠ., το οποίο ανέρχεται στις 203.210€ , και μάλιστα έντοκα.

   

  Τέλος, πρόσφατα από την εφημερίδα Ελευθεροτυπία αποκαλύφθηκε σκάνδαλο εκατοντάδων χιλιάδων € από την εταιρεία V+O, η οποία είχε σύμβαση με την ΟΠΑΠ για θέματα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων με τον Τύπο. Το σκάνδαλο παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη από τη διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε.  χωρίς προηγουμένως να προσδιοριστεί ο κύριος υπαίτιος ούτε να πραγματοποιηθεί έρευνα ώστε να υπολογιστεί το ύψος της ζημιάς, που έχει υποστεί ο οργανισμός.

  Οι αντιφάσεις και οι ανακολουθίες του κ. Ορφανού και της διοίκησης του ΟΠΑΠ είναι διαρκείς και κατ” εξακολούθηση. Μέχρι τώρα, οι ελληνικές ομάδες έχουν μπει και έχουν βγει από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ αλλεπάλληλες φορές, χωρίς ακόμα και τώρα οι επενδυτές να γνωρίζουν τις πραγματικές προθέσεις της Κυβέρνησης. Σύγχυση ακόμα, έχει δημιουργήσει η δήλωσή του κ. Ορφανού, που δημοσιεύθηκε σε όλο τον ημερήσιο τύπο στις 7-6-2006, ότι από το Φεβρουάριο του 2007 ο ΟΠΑΠ αναλαμβάνει το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ (παρόμοιες δηλώσεις είχε κάνει και στο παρελθόν). Ενώ σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της 23ης συνεδρίασης στις 8-6-2006 , της ΟΠΑΠ,  συζητήθηκε η «λήψη αποφάσεων για κεντρικής φύσεως ζητήματα της διαχείρισης του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, πρόσληψης συμβούλου για το παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ».

  Τέλος, επισημαίνεται ότι μέχρι τώρα, το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο προΐσταται πολιτικά του ΟΠΑΠ, δεν έχει απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων και καταθέσεων εγγράφων, που έχουν ζητηθεί από Βουλευτές της αντιπολίτευσης.

   

  Κατόπιν όλων αυτών επερωτάσθε:

  1. Για την ολιγωρία σας να πατάξετε τα φαινόμενα κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος, την έλλειψη διαφάνειας και τη διαφθορά που συστηματικά και κατ” εξακολούθηση συμβαίνουν στην ΟΠΑΠ Α.Ε..
  2. Για την πολιτική κάλυψη που παρέχετε στη διοίκηση της ΟΠΑΠ, της οποίας ο τρόπος διοίκησης και λειτουργίας αντιβαίνει στους κανόνες δικαίου και χρηστής διαχείρισης και ακόμα παραβιάζει την ισονομία και τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού.

   

   

   

  Οι επερωτώντες Βουλευτές :

   

  Δημήτρης Λιντζέρης

   

 • Νομοσχέδιο Υπουργείου Αθλητισμού

  Κ.Κ.

  Με θλίψη και αγανάκτηση ολόκληρος ο ελληνικός λαός, φίλαθλος και μη, παρακολούθησε αυτές τις μέρες τη χώρα του να διασύρεται. Πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα, στις εφημερίδες όλου του κόσμου, πρώτες ειδήσεις στα κανάλια, πρόβαλαν τον αποκλεισμό της χώρας μας από τη διεθνή αθλητική κοινότητα.

  Παρακολούθησαν την Κυβέρνηση, για μια ακόμα φορά, να είναι ανίκανη να προστατέψει το διεθνές κύρος της χώρας, να παραβιάζει τη διεθνή πρακτική και νομιμότητα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό. Επαναλαμβάνοντας βέβαια τον κακό εαυτό της όπως με την απόφαση της απογραφής και το πισωγύρισμα του βασικού μετόχου.

  Παρακολούθησαν τον αρμόδιο Υπουργό Αθλητισμού, με περισσή προχειρότητα και πολιτική αφέλεια, να καταθέτει νομοσχέδιο στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων, στο οποίο οφείλετο και ο αποκλεισμός της χώρας μας από τη FIFA, ν” αλλάζει τέσσερις φορές μέσα σε ένα 24ωρο διατάξεις του νομοσχεδίου, και παρ” όλ” αυτά, αγέρωχα, να υπερασπίζεται τις θέσεις του, χωρίς να έχει καμία επίγνωση της πραγματικότητας. Η άτακτη αυτή υποχώρηση βεβαίως χαρακτηρίζει τον Υπουργό. Είναι δικαίωμά του. Όμως ας αφήσει στην άκρη τους λεονταρισμούς. Στην περίπτωσή του μάλλον η σιωπή των αμνών ταιριάζει.

  Κ.Κ.

  Μέχρι πρότινος είχα τον άχαρο και σχεδόν μοναχικό ρόλο να σας ενημερώνω για τα σημεία και τέρατα που συμβαίνουν στον ΟΠΑΠ, όπου αποκάλυπταν τη νοοτροπία και πολιτική πρακτική του κυρίου Υπουργού. Πολλές φορές ένιωσα τη φωνή μου, ως φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Έπρεπε να απειληθεί η χώρα με αποκλεισμό από τη FIFA προκειμένου ν” αποκαλυφθεί το ύφος και το ήθος της εξουσίας που εφαρμόζει ο κ. Ορφανός στον αθλητισμό.

  Κ.Κ.

  Οι νόμοι στις δημοκρατίες αποτελούν εργαλείο του κοινωνικού συστήματος και δρουν υπέρ της προστασίας και της αναπαραγωγής του. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να επανατοποθετηθεί συνολικά το ζήτημα του αθλητισμού στη χώρα μας. Όμως αυτό δε μπορεί να γίνει ερήμην των ανθρώπων του αθλητισμού, ερήμην των θεσμών που υπάρχουν στο αθλητικό κίνημα, δε μπορεί να γίνει ερήμην των αθλητών. Και βεβαίως δε μπορεί να γίνει ερήμην των διεθνών οργανώσεων. Και όπως αποκαλύφθηκε από τη συνεδρίαση της επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων στη Βουλή, το σχέδιο νόμου, αποτελεί ένα εγκεφαλικό κατασκεύασμα, του υπουργείου Αθλητισμού που βρίσκει σε κατάφορη αντίθεση όλους τους φορείς του αθλητικού κινήματος στη χώρα μας.

  Η άποψη της ΕΟΚ είναι αρνητική. Η άποψη της ΕΣΑΚ η οποία ρητά λέει ότι οι συντάκτες του νομοσχεδίου δεν έχουν πραγματική εικόνα για τον αθλητισμό στη χώρα μας. Οι παίκτες του μπάσκετ μιλούν για νόμο αδιανόητο, άδικο και αντισυνταγματικό. Ο εκπρόσωπος των καλαθοσφαιριστών, κ. Αντωνιάδης, ο οποίος μίλησε για ωμή παρέμβαση στην διαδικασία διαπραγμάτευσης των ελεύθερων συμβολαίων, για κατάργηση της εργατικής νομοθεσίας με τη δημιουργία αναγκαστικής διαιτησίας, για παντελή απουσία των ποδοσφαιριστών  από αυτό το νομοσχέδιο και βέβαια η ΕΠΟ η οποία υφίσταται και τις συστηματικές επιθέσεις του κ. Υπουργού.

  Κ.Κ.

  Και ο εισηγητής μας και ο εκπρόσωπός μας θ” αναφερθούν επί της ουσίας. Εγώ στο λίγο χρόνο που μου απομένει θα “θελα ν” αναφερθώ στους λόγους για τους οποίους ο Υπουργός πολιτισμού έβαλε τον ελληνικό αθλητισμό σε μια μεγάλη περιπέτεια. Και αυτός δεν είναι τίποτε άλλο από την προσπάθειά του να ελέγξει τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, στη χώρα μας. Η προσπάθεια αυτή είναι συστηματική και κατ” εξακολούθηση. Επιχειρήθηκε πέρσι το Σεπτέμβριο, όταν επιχείρησε να παρέμβει στις εκλογικές διαδικασίες της ΕΠΟ, μέσω μιας θερινής τροπολογίας η οποία όμως απεσύρθη. Επιχειρήθηκε πέρσι τον Οκτώβρη με την παρέμβασή του στις εκλογές. Επιχειρείται κατ” εξακολούθηση με τις επιλεκτικές χορηγίες, χρηματοδοτήσεις, μέσω του ΟΠΑΠ στους ημετέρους. Ήδη έσπασε το ρεκόρ με χορηγίες πάνω από 50.000.000€, μόλις το πρώτο εξάμηνο.

  Είναι αποκαλυπτικό της νοοτροπίας της κυβερνώσας παράταξης. Αποκαλύφθηκε το με επιμέλεια αποκρυπτόμενο σύνδρομο της πάλαι ποτέ ενδόξου Δεξιάς. Της επιθυμούσης και κυρίως εντελλομένης να θέτει υπό εξάρτηση τους ανθρώπους. Να τους ελέγχει, να τους κάνει υπόδουλους. Είτε εξαγοράζοντάς τους είτε απειλώντας τους είτε υποσχόμενοι σε αυτούς για το μέλλον. Με επιλεκτικές επιδοτήσεις σε σωματεία και αθλητές. Αυτή η πολιτική πρακτική του υπουργείου αθλητισμού κατατείνει στο να θέσει υπό εξάρτηση, να υποδουλώσει την αθλητική οικογένεια. Ένα Υπουργείο που κατεξοχήν θα έπρεπε να αναδεικνύει τον αθλητισμό και τα αγαθά που προέρχονται απ” αυτόν, όπου έπρεπε να κυματίζει ελεύθερα η σημαία του ευ αγωνίζεστε,  εκεί που έπρεπε η ψυχολογία και η νοοτροπία του αγώνα, ατομικού και συλλογικού, να διαποτίζει τη νέα γενιά. Εκεί που η αγωνιστική ψυχολογία του αθλητισμού έπρεπε να διαχέεται και να επηρεάζει τον πολιτισμό της καθημερινής μας ζωής.

  Δυστυχώς σ” αυτόν το χώρο επικρατεί υποβάθμιση, η αλλοίωση των ιστορικών αρχών και αξιών του αθλητισμού, η απεμπόληση του κοινωνικού του χαρακτήρα. Εκεί βασιλεύει ο κ.Ορφανός ο οποίος έχει απορφανίσει το χώρο, από την απαιτούμενη ευαισθησία και σοβαρότητα. Εκεί επιχειρεί συστηματικά ο κ. Ορφανός να στήσει με δημόσιο χρήμα μια κομματικοκυβερνητική παράγκα,  εκμαυλισμού, πατροναρίσματος, πελατειακής αντίληψης.

  Και όλ” αυτά γίνονται εξόφθαλμα, απροκάλυπτα, ενυπόγραφα. Δείτε χαρακτηριστικά την επιστολή του Έλληνα Υπουργού Αθλητισμού στον κύριο Μπλάτερ: «Εφόσον η ΕΠΟ επιμείνει στη μη εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, θα προταθεί άμεσα προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η τροπολογία που θα θέτει την ΕΠΟ εκτός προστατευτικού δικτύου της ελληνικής πολιτείας.». Κατά 1ο το πρόβλημα ο κ.Ορφανός δεν το έχει με την ΕΠΟ αλλά με τη FIFA. Και κατά 2ο είναι δυνατόν σ” ένα δημοκρατικό πολίτευμα ο Υπουργός ν” απειλεί ότι δε θα εφαρμόσει ο ίδιος το Σύνταγμα και τους νόμους για μια ομοσπονδία που αποτελεί θεσμό για το ποδόσφαιρο στη χώρα μας; Αυτό κατά τη γνώμη μου αποτελεί τον ορισμό της αντιδημοκρατικής και εξουσιαστικής αντίληψης και νοοτροπίας. Αυτή η αντίληψη προσβάλει και εκθέτει ανεπανόρθωτα τη χώρα μας στο οργανωμένο διεθνές αθλητικό κίνημα.

  Ο κ.Ορφανός αλλά και ο κ.Καραμανλής που τον καλύπτει, φιλοδοξεί ακόμα να ψηφίσει και αυτά τα θεμέλια του δικαιικού μας πολιτισμού, αφού στο άρθρο 28 με πράξη του οργάνου διοίκησης σε αργία, όσοι παραπέμπονται στο δικαστήριο, καταργεί δηλαδή ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας και προδικάζει ακόμα και τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Λυπάμαι αλλά όλ” αυτά δεν αρμόζουν σε δημοκρατίες.

  Κ.Κ.

  Απευθύνομαι σ” εσάς και σας κρούω τον κώδωνα του κινδύνου, μπροστά στον κίνδυνο πανδημίας, αυθαιρεσίας, εξευτελισμού, εντέλει επιστροφή στο πασαλίκι, στο παρελθόν.

   

  11/07/2006

 • ΟΠΑΠ Α.Ε.- Έλλειψη διαφάνειας

  Επίκαιρη Επερώτηση

  προς τους Υπουργούς: Πολιτισμού, Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης

   

   

  Θέμα: Συστηματική ολιγωρία της Κυβέρνησης για την πάταξη φαινομένων

  κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος,

  έλλειψη διαφάνειας ως προς τη διαχείρισή του,

  διαπλοκής σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος

  διαφθοράς στον ΟΠΑΠ.

   

  Κύριοι Υπουργοί

  Τα τεκταινόμενα στον ΟΠΑΠ συμβαίνουν κάτω από την πραγματική εποπτεία της Κυβέρνησης και υπό την άμεση και προσωπική ευθύνη υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών. Στο Δ.Σ. του ΟΠΑΠ συμμετέχουν διευθυντικά στελέχη γραφείων Υπουργών και κεντρικών οργάνων του κυβερνώντος κόμματος . Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα, όχι μόνον ως προς την νομιμότητα ή μη πράξεων και παραλήψεων αλλά και ως προς το τι αποδεικνύει και σηματοδοτεί ο συγκεκριμένος τρόπος άσκησης εξουσίας και διαχείρισης δημοσίου χρήματος από την κυβερνώσα παράταξη.

  Ιδιαίτερα επειδή ο ΟΠΑΠ και ο τομέας της κρατικής Διαφήμισης αποτέλεσαν πεδίο που κάποτε είχε καταστεί λάβαρο αντιπολίτευσης από τη Ν.Δ. ως χώρος διαπλοκής πολιτικής εξουσίας και τύπου. Γι” αυτό το λόγο η παρατηρούμενη συστηματική ολιγωρία αποτελεί καίριο πλήγμα για την αξιοπιστία της Κυβέρνησης.

  Με την επερώτηση αυτή, δεν κρίνονται πράξεις κάποιου Δ.Σ., ενός κρατικού φορέα, αλλά η ίδια η Κυβέρνηση, αφού το Δ.Σ. του ΟΠΑΠ αποτελεί στην ουσία το alter ego του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο δε Πρωθυπουργός, ως Υπουργός Πολιτισμού, έχει την τελική πολιτική ευθύνη.

  Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατ” επανάληψη καταγγείλαμε απαράδεκτα γεγονότα. Δεν πήραμε καμία σοβαρή και τεκμηριωμένη απάντηση. Αποτελεί σύστημα του Υφυπουργού Αθλητισμού στις ερωτήσεις μας, να στέλνει ανυπόγραφα διαβιβαστικά και να προσκομίζει τις απαντήσεις της διοίκησης. Αποτελεί αυτό σαφή παραβίαση του κανονισμού λειτουργίας του Κοινοβουλίου και αποδεικνύει αντιδημοκρατική και αλαζονική νοοτροπία.

  Η επερώτησή μας επικεντρώνεται στα εξής θέματα:

  1. Με την κυβερνητική πολιτική διακυβεύεται το μονοπώλιο – αποκλειστικό δικαίωμα του ΟΠΑΠ με προφανείς επιπτώσεις στη χρηματοδότηση του αθλητισμού και του πολιτισμού στη χώρα μας. Οι μεθοδεύσεις και οι χειρισμοί της κυβέρνησης και της διοίκησης του ΟΠΑΠ οδηγούν, με μαθηματική ακρίβεια, στην ανοιχτή αμφισβήτηση του μονοπωλίου και του αποκλειστικού δικαιώματός του στα τυχερά παιχνίδια. Η πολιτική αυτή ωθεί τον ΟΠΑΠ εκτός των κανόνων που διέπουν την κοινοτική νομοθεσία για την προστασία του μονοπωλίου ως δημόσια επιχείρηση κοινής ωφελείας. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από τις ενέργειες οι οποίες απογυμνώνουν τον ΟΠΑΠ και το δημόσιο, από εκείνα τα ερείσματα τα οποία θα επέτρεπαν να διατηρηθεί το μονοπώλιο των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα :

  α) ιδιωτικοποίηση των μετοχών πέραν του 51%.

  β) η αμφισβήτηση του δημοσίου χαρακτήρα της εταιρείας με την υπ” αριθμ. 21/2005 γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου. Εναντίον της απόφασης αυτής δεν ασκήθηκε αναίρεση όπως είχε δεσμευθεί ο Υφυπουργός Οικονομίας από βήματος Βουλής. Έτσι δόθηκε εκ των ένδον νομική στήριξη σε ξένες εταιρείες που ήδη με προσφυγή τους στο Συμβούλιο Επικρατείας ζητούν την κατάργηση του μονοπωλίου.

  γ) η συνεχής αύξηση των χορηγιών στις ΠΑΕ οι οποίες δίνονται με την ψευδεπίγραφη ονομασία χορηγίες-διαφημίσεις και οι οποίες δίδονται αφειδώς για κομματικά οφέλη της Κυβέρνησης. Η «εφεύρεση» αυτή, εμπνεύσεως Γ. Ορφανού , έγινε για να ξεπεραστεί η σχετική απαγόρευση της Ε.Ε.

  δ)  στην εισηγούμενη τροποποίηση του καταστατικού του ΟΠΑΠ, στη γενική συνέλευση, αφαιρείται χωρίς εξουσιοδότηση νόμου η συμμόρφωση της ΟΠΑΠ προς τις διατάξεις του νόμου 2414/1996 που ορίζει το χαρακτήρα των ΔΕΚΟ. Αυτό γίνεται παρά τη ρητή διαβεβαίωση του ΥΠΕΘΟ στη Βουλή ότι τίποτε άλλο δεν πρόκειται ν” αλλάξει εκτός από τη μετοχική σύνθεση και τον τρόπο σύνθεσης του Δ.Σ. στο οποίο θα εξακολουθήσουν να μετέχουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων.

  ε) σκοπίμως αποσιωπείται ότι το δημόσιο μπορεί να ασκήσει πλήρη διοίκηση μόνο με τη χρήση της «χρυσής» μετοχής. Και είναι γνωστό ότι σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε. η χρήση της «χρυσής» μετοχής είναι αντικοινοτική πράξη εφόσον δεν εξυπηρετούνται λόγοι δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή λόγοι που αφορούν οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Το γεγονός αυτό είχε επισημανθεί και από το νομικό έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί για τους αναδόχους της τελευταίας μετοχοποίησης κάτι το οποίο απέκρυψε η διοίκηση της ΟΠΑΠ από το ενημερωτικό δελτίο που είχε εκδοθεί για τους μετόχους. Η Κυβέρνηση δηλαδή απεμπολεί συνειδητά το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ.

  2. Προμήθειες υλικών και υπηρεσιών

  Όλες οι προμήθειες, μικρές ή μεγάλες, του οργανισμού γίνονται από διορισμένη επιτροπή, μέσω μαθηματικού τύπου που έχει καταγγελθεί ως αμαρτωλός και υποτίθεται ότι έχει καταργηθεί. Έχει καταγγελθεί και στη Βουλή αλλά και από ενστάσεις ενδιαφερομένων στο Δ.Σ. του ΟΠΑΠ η νομιμότητα της σύνθεσης της επιτροπής προμηθειών αφού σε αυτή συμμετέχουν ενεχόμενοι σε αξιόποινες πράξεις κατά το παρελθόν. Αποκαλύφθηκε μάλιστα ότι στην επιτροπή προμηθειών βαθμολογούσαν ακόμα και τα αναπληρωματικά μέλη, υπεράριθμα, παρουσία των τακτικών. Μετά το βάρος των καταγγελιών άλλαξε η επιτροπή προμηθειών, επαναπροκηρύχθηκαν διαγωνισμοί, όμως ούτε καν μια ΕΔΕ δεν έγινε για ν” αποδοθούν ευθύνες. Ακόμα εκκρεμεί απάντηση σε σχετική μας ερώτηση που κατατέθηκε από τις 3-8-2005.

  Ως παράδειγμα κυβερνητικής διγλωσσίας αναφέρουμε το διαγωνισμό για τη διαφημιστική κάλυψη του ΟΠΑΠ.

  Στη Βουλή, ο κύριος Ορφανός, αιτιολογούσε την κατάργηση προηγούμενου διαγωνισμού, με το σκεπτικό ότι : σ” αυτόν η υποκειμενική τεχνική αξιολόγηση συμμετείχε κατά 75% και η οικονομική μόλις κατά 25%, στην τελική βαθμολογία ,κάτι που τον οδηγούσε σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όμως επί των ημερών της σημερινής διοίκησης, υπό την εποπτεία του κ. Ορφανού, ο διαγωνισμός για τη διαφημιστική κάλυψη του ΟΠΑΠ ύψους            άνω των 50 εκατ.€, έγινε με την τεχνική αξιολόγηση να ανέρχεται στο 80%. Οι όροι του διαγωνισμού και η αξιολόγησή του από τη συγκεκριμένη διορισμένη επιτροπή, οδήγησαν τον ΟΠΑΠ σε προφανή οικονομική απώλεια αφού η οικονομική προσφορά της επιλεγείσας εταιρείας ήταν κατά 73% ακριβότερη από αυτή της δεύτερης. Η έκβαση του αποτελέσματος αυτού του διαγωνισμού ως κατευθυνόμενη προς κατονομαζόμενο προμηθευτή είχε καταγγελθεί με σχετική ερώτηση στη Βουλή 3 μήνες πριν αξιολογηθεί αυτός ο διαγωνισμός.

  3. Υπέρβαση του προϋπολογισμού χορηγιών διαφημίσεων

  Με το τρικ χορηγίες-διαφημίσεις ο προϋπολογισμός του οργανισμού για το 2005 ανήρχετο στο ποσό 48,2 εκατ. €. Το ποσό αυτό έχει κατά πολύ υπερσκελιστεί. Οι χορηγίες αυτές εδόθησαν σε ημέτερους χωρίς αξιολόγηση και χωρίς μελέτη σκοπιμότητας. Προτείνεται δε, ανενδοίαστα, από το Δ.Σ., η εκ των υστέρων έγκριση της αυθαίρετης υπέρβασης του προϋπολογισμού κατά 22 εκατ. €. Υπέρβαση δηλαδή κατά 44%. Βαφτίζεται κοινωνικό έργο η επιλεκτική χρηματοδότηση πολιτικών φίλων της διοίκησης. Κάτι που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις από αδικούμενους φορείς, από Βουλευτές όλων των κομμάτων ακόμα και της συμπολίτευσης και από πολλά δημοσιεύματα του τύπου.

  Τα ρουσφέτια σε ημέτερα Σωματεία, ημέτερες Ομοσπονδίες, ημέτερες εκκλησίες, ημέτερες πόλεις οργιάζουν. Δημοσιεύθηκε σε ημερήσια εφημερίδα αποκαλυπτικό έγγραφο συλλόγου προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού: «Βασιζόμενοι στην ιδιότητά σας και του Βουλευτού Θεσσαλονίκης έχουμε την πεποίθηση ότι θα έχουμε το ενδιαφέρον σας». Και βεβαίως ο κ. Ορφανός ανταποκρίθηκε. Ο πολιτιστικός σύλλογος των υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού επιχορηγείται με 300.000 ευρώ. Είναι ο ίδιος σύλλογος τον οποίο ο σημερινός Πρωθυπουργός το 2000 είχε καταγγείλει ως σκανδαλωδώς επιχορηγηθέντα. Επιχορηγούνται επιλεκτικά ακόμα και ΠΑΕ. Από πότε και από ποιον αντλεί η ΟΠΑΠ τέτοιο δικαίωμα; Δίδονται χορηγίες σε συγκεκριμένα τηλεοπτικά κανάλια και σε συγκεκριμένες εκπομπές που προπαγανδίζουν τα έργα της διοίκησης του ΟΠΑΠ. Όλ” αυτά συμβαίνουν ενώ το Υπουργείο Αθλητισμού διατυμπανίζει παντού ότι δεν έχει ούτε ένα ευρώ, ενώ συγχρόνως αφήνει απλήρωτες μεγάλες ομοσπονδίες όπως η ΕΠΟ, η άρση Βαρών, η Κολυμβητική ομοσπονδία κ.α. Κατά κλείδα πρόκειται για επιδρομή και λεηλασία των εσόδων της ΟΠΑΠ χωρίς προηγούμενο.

  4. Πιστωτική κάρτα ΟΠΑΠ Υπηρεσιών

  Σχεδιάζεται η έκδοση πιστωτικής κάρτας για χρήση από συναλλασσόμενους παίκτες και πράκτορες. Προωθείται δηλαδή τζόγος με πίστωση. Ενέργεια που θα δημιουργήσει μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στους Έλληνες. Η αντίδρασή μας έχει καθυστερήσει την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης. Με περισσή όμως κοινωνική αναλγησία η διοίκηση του ΟΠΑΠ συνεχίζει αυτό το σχεδιασμό. Στο μεταξύ η ΟΠΑΠ Υπηρεσιών εδώ και ένα χρόνο από την ίδρυσή της επιδίδεται σε αλόγιστη σπατάλη σε αμοιβές στελεχών και σε έξοδα λειτουργίας, χωρίς καμία παραγωγή έργου, ενώ συνεχίζει να εισπράττει αναδρομικά από το 2004, μέσω μιας σύμβασης που έχει αμφισβητηθεί, το 1% των εισπράξεων του ΚΙΝΟ αποστερώντας το έσοδο αυτό από τους πράκτορες του ΟΠΑΠ

  5. Στρατιά Ειδικών Συμβούλων στον ΟΠΑΠ

  Με ερώτησή μας στη Βουλή καταγγείλαμε την ύπαρξη 40 τουλάχιστον ειδικών συμβούλων οι οποίοι αμείβονται αδρά. Οι σύμβουλοι αυτοί υποκαθιστούν την λειτουργία των υπαλλήλων του οργανισμού. Η αναλογία συμβούλων προς υπαλλήλους είναι 1/9. Πρωτοφανές για οργανισμό παγκοσμίως. Προφανώς πρόκειται για δημιουργία έμμισθων θέσεων ημετέρων. Σημειωτέον για όλους τους εξωτερικούς συμβούλους-συνεργάτες δεν έχουν κατατεθεί οι συμβάσεις έργου τους στην επιθεώρηση εργασίας σύμφωνα με το νόμο 2639/98, με αποτέλεσμα όποτε αυτοί επιθυμούν να μπορούν να αξιώσουν σχέση εξαρτημένης εργασίας. Εισάγουν δηλαδή από το παράθυρο παράνομες προσλήψεις προσωπικού. Η επισήμανση αυτή έγινε και από τον νομικό έλεγχο ο οποίος πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό των αναδόχων της πρόσφατης μετοχοποίησης τ” αποτελέσματα του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκαν στο ενημερωτικό δελτίο για τους μετόχους.

  6. Ασφαλιστική κάλυψη μελών του Δ.Σ. του ΟΠΑΠ

  Το Δ.Σ. αποφάσισε να καλύψει τον εαυτό του με ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης και νομικής προστασίας, μια πρωτοφανής απόφαση για ΔΕΚΟ. Έτσι το ελληνικό δημόσιο πληρώνει για ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης για όργανα διοίκησης που διορίζει η Κυβέρνηση προκειμένου να προωθούν τα συμφέροντά του. Τα πολιτικά πρόσωπα δηλαδή ασφαλίζονται για τις τυχόν κολάσιμες πράξεις τους!

  7. Εισαγωγή ελληνικών ομάδων στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ

  Πρόσφατα, το καλοκαίρι ο Υφυπουργός Αθλητισμού και η διοίκηση της ΟΠΑΠ ανακοίνωσαν την εισαγωγή των ελληνικών ομάδων στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ με την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου 2005-2006. Η δήλωση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία ενόψει της μετοχοποίησης του 16% του ΟΠΑΠ (με στόχο την τεχνητή αύξηση της τιμής της μετοχής του). Εμείς τότε είχαμε καταγγείλει αυτή τη μετοχοποίηση ως ξεπούλημα του ΟΠΑΠ. Η αναβολή της υλοποίησης της υπόσχεσης έχει προκαλέσει την πτώση της μετοχής και καταρράκωση του κύρους του ελληνικού δημοσίου έναντι Ελλήνων και ξένων επενδυτών. Ευνοούνται εξ” αντικειμένου χρηματιστηριακά παιχνίδια.

  8. Αποχώρηση τακτικών υπαλλήλων της υπηρεσίας

  Η διοίκηση εφαρμόζει επιλεκτικά τον κανονισμό προσωπικού για την αποχώρηση υπαλλήλων, που συμπληρώνουν  όλες τις προϋποθέσεις για την απονομή πλήρους συνταξιοδότησης, ευνοώντας ημετέρους επί ζημία του δημοσίου. Έτσι ακόμα υπηρετούν υπάλληλοι που όφειλαν να έχουν αποχωρήσει από το 2004 (υπάρχουν σχετικές δικαστικές αποφάσεις). Ούτε έχει καταρτιστεί ο κατάλογος όσων οφείλουν ν” αποχωρήσουν το τρέχον έτος. Σημειωτέον υπάρχει απόφαση του Δ.Σ., το Δεκέμβριο του 2004, που υποχρεώνει την εκτέλεση των ανωτέρω.

  9. Διακήρυξη διαγωνισμού πληροφορικής

  Ο τρόπος αλλά και αυτός καθ” αυτός ο διαγωνισμός που ανακοινώθηκε αποτελεί τον ορισμό της αδιαφάνειας, της κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος. Είναι ένας κατευθυνόμενος διαγωνισμός. Σε επερώτηση στις 14-1-2005, είχαμε αποκαλύψει αυθαιρεσίες σε σχέση με το διαγωνισμό και υπέρογκες αμοιβές της επιτροπής σύνταξης της διακήρυξης, ύψους 600 χιλ. €, οι οποίες έχουν ήδη εισπραχθεί. Βεβαίως ο κ. Τζιαμπίρης, που είχε απασχολήσει τον τύπο, συνεχίζει ν” αμείβεται με 24 χιλ. € το μήνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελική διακήρυξη δόθηκε στη δημοσιότητα χωρίς την υπογραφή των μελών της επιτροπής διακήρυξης, υπό τον κ. Καΐση. Βεβαίως ο κύριος Ορφανός διαβεβαίωνε για το αντίθετο. Μάλιστα ο καθηγητής κ. Καΐσης σε έγγραφό του προς τη διοίκηση, διαχώρισε τη θέση του σε συγκεκριμένες επιλογές σε σχέση με το διαγωνισμό. Και σαν να μην έφτανε η γνώμη της επιτροπής διακήρυξης ζητήθηκε και άλλη γνωμοδότηση από άλλον καθηγητή, που κόστισε στον οργανισμό άλλα 30 χιλ. €.

  Επιπροσθέτως σημειώνεται:

  Α) Στο τελικό κείμενο διακήρυξης δεν υπάρχει προϋπολογισμός έργου.

  Β) Τα επιστημονικά μέλη της επιτροπής αξιολόγησης ορίστηκαν από το Γενικό Γραμματέα Ε. και Τ. κ. Τσουκαλά και όχι από τις πανεπιστημιακές αρχές όπως γινόταν μέχρι τώρα για μεγάλους διαγωνισμούς. Στην ίδια επιτροπή η διοίκηση της ΟΠΑΠ όρισε ως ειδικό εμπειρογνώμονα τον πρόεδρο της ΔΑΚΕ ΟΠΑΠ του οποίου τα τυπικά προσόντα φτάνουν μέχρι απολυτήριο Γυμνασίου.

  Γ) Στην τελική βαθμολόγηση των προσφορών η τεχνική αξιολόγηση που θα γίνει από τη διορισμένη επιτροπή θα αποτελέσει το 75% της βαθμολογίας. Σημειωτέον ότι σε ομιλία του στη Βουλή ο κ. Ορφανός κατήγγειλε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ότι με τον ίδιο μαθηματικό τύπο    (75-25) ο διαγωνισμός είναι φωτογραφικός και οδηγείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτό δεν ισχύει και τώρα;

  Δ) Μέσω του διαγωνισμού ο ΟΠΑΠ γίνεται ολοκληρωτικά αιχμάλωτος και πλήρως εξαρτημένος από τον ανάδοχο. Κάθε πιθανή επιλογή του στο μέλλον για δημιουργία νέων παιχνιδιών ή άλλων εφαρμογών θα περνά από τον ανάδοχο. Αφού η τεχνογνωσία (πηγαίος κώδικας) δε μεταβιβάζεται στον ΟΠΑΠ. Σημειωτέον ότι πέρυσι προσελήφθησαν μέσω ΑΣΕΠ (σε διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση) εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό προκειμένου να λειτουργήσει ο ΟΠΑΠ αυτόνομα. Το προσωπικό αυτό μένει αναξιοποίητο υποαπασχολούμενο σε λοιπές διοικητικοοικονομικές εφαρμογές. Όμως ο ΟΠΑΠ εξακολουθεί να καταβάλει αμοιβές για τη λειτουργία του μηχανογραφικού κέντρου στην ανάδοχο εταιρεία.

  Ε) Δεν υπάρχει επιστημονική αξιολόγηση του υπάρχοντος εξοπλισμού του ΟΠΑΠ ούτε επιστημονική μελέτη σκοπιμότητας ούτε επιστημονική απόφαση βάσει των οποίων κρίνεται αναγκαία η διενέργεια αυτού του διαγωνισμού συνολικού ύψους άνω των 250 εκατ.€. Σημειωτέον ο διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί από την προηγούμενη διοίκηση και ακυρώθηκε ανήρχετο μόλις στα 120 εκατ.€. Το ερώτημα γίνεται ακόμα πιο καίριο αν ληφθεί υπόψη ότι στις 27-6-2005 επίσημο δελτίο τύπου του οργανισμού, το οποίο εξεδόθη μετά από την υπογραφή συμφωνίας επέκτασης της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ ΟΠΑΠ και Intralot και τις βελτιώσεις που συμφωνήθηκαν στο ήδη υπάρχον σύστημα, αυτό κρίνεται  απολύτως επαρκές ποιοτικά και ποσοτικά.

   

  Και όλ” αυτά παρά τη ρητή και πρόσφατη δήλωση του Πρωθυπουργού στη Βουλή (14-10-2005) ότι «καταργήθηκε ο περίφημος μαθηματικός τύπος και εφαρμόζεται νέο διαφανές πλαίσιο για τις μελέτες και τις αναθέσεις δημοσίων έργων».

   

  Κατόπιν όλων αυτών επερωτάσθε:

  • 1. Για τους χειρισμούς σας μέσω των οποίων μεθοδεύεται η συρρίκνωση του ΟΠΑΠ και διακυβεύεται το ισχύον σήμερα μονοπώλιο του οργανισμού
  • 2. Για τον αδιαφανή τρόπο διενέργειας των προμηθειών με συνέπεια τη βλάβη των συμφερόντων του Οργανισμού και την κατάλυση κάθε έννοιας νομιμότητας
  • 3. Για την ακολουθούμενη από τον ΟΠΑΠ πολιτική διαφημιστικής προβολής με σπατάλη σημαντικών ποσών προς όφελος «ημετέρων» χωρίς αντίστοιχη ωφέλεια του Οργανισμού, κάνοντας μάλιστα παράνομη υπέρβαση του προϋπολογισθέντος ποσού.
  • 4. Για την προώθηση της έκδοσης πιστωτικής κάρτας του ΟΠΑΠ με προφανείς συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο.
  • 5. Για τη στρατιά συμβούλων που προσλάβατε στον ΟΠΑΠ και την καταστρατήγηση του κανονισμού προσωπικού του.
  • 6. Για τη διενέργεια διαγωνισμού ύψους 250εκατ.€ :
  • o χωρίς επιστημονική μελέτη σκοπιμότητας
  • o με αυθαίρετο διορισμό της επιτροπής αξιολόγησης
  • o διαγωνισμό που καθιστά τον ΟΠΑΠ πλήρως εξαρτημένο από τον ανάδοχο
  • o με τρόπο που καθιστά το διαγωνισμό φωτογραφικό και τον οδηγεί σε συγκεκριμένη κατεύθυνση.

   

   

  Οι επερωτώντες Βουλευτές:

  1.- Δημήτρης Λιντζέρης

   

  10/11/2005

 • ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ – Κατάργηση της εκπροσώπησης των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε.

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β” ΠΕΙΡΑΙΑ

   

   

  Επίκαιρη Ερώτηση

  Προς τους Υπουργούς : Πολιτισμού και Οικονομίας & Οικονομικών

  Θέμα :  Κατάργηση της εκπροσώπησης των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Κύριε Υπουργέ,

  Το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ αποφάσισε να εισηγηθεί στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που ήταν προγραμματισμένη για τις 25-10-2005, και θα επαναληφθεί στις 15-11-2005, την κατάργηση των εκπροσώπων των εργαζομένων οι οποίοι έχουν εκλεγεί με βάση το νόμο 2414/1996. Η δε θητεία τους ισχύει τουλάχιστον μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2006.

  Η απόφαση αυτή είναι παράνομη αφού αντίκειται στον πιο πάνω νόμο. Άλλωστε ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών , κ. Γ.Αλογοσκούφης στην ομιλία του στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του ν. 3336/2005 για τη μετοχοποίηση του ΟΠΑΠ, ανέφερε ότι «οι εργαζόμενοι θα συνεχίζουν να εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. του Οργανισμού και μετά τη μετοχοποίηση αυτή».

  Ερωτώνται οι κ.κ.Υπουργοί:

  • 1. Γιατί βιάζεται η διοίκηση του ΟΠΑΠ ν” αντικαταστήσει τους εκπροσώπους των εργαζομένων, έτσι ώστε μέχρι την τακτική συνέλευση του οργανισμού να μην υπάρχει νόμιμη και αντιπροσωπευτική εκπροσώπησή τους στο Δ.Σ.; Η κυβέρνηση θεωρεί νόμιμη αυτή τη διαδικασία;
  • 2. Επιδιώκει η κυβέρνηση να απαλλαγεί από τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων και να υποδείξει ημετέρους όπως αναφέρουν συγκεκριμένα δημοσιεύματα, ενόψει μάλιστα της λήψης σημαντικών αποφάσεων σχετικά με το διαγωνισμό τεχνολογικής αναβάθμισης του ΟΠΑΠ;

   

   

   

  31-10-2005     

              Ο ερωτών Βουλευτής

              Δημήτρης Λιντζέρης

   

   

   

 • ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑΠ

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β” ΠΕΙΡΑΙΑ

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ και ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

   

  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΘΕΜΑ : ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΟΠΑΠ

  Κύριοι Υπουργοί,

  Σύμφωνα με δημοσιεύματα των εφημερίδων η θυγατρική του ΟΠΑΠ, ΟΠΑΠ Υπηρεσιών προωθεί την έκδοση πιστωτικής κάρτας για χρήση της με τους συναλλασσόμενους, παίκτες και πράκτορες του οργανισμού. Η κάρτα συνεργασίας οργανισμού και τράπεζας θα είναι του τύπου Master card ή Visa.

  Πρόκειται για ενέργεια που προωθεί το τζόγο και θα δημιουργήσει μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, αφού το ίδιο το κράτος προωθεί τους Έλληνες σε «τζόγο με πίστωση».

  Προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση, η ΟΠΑΠ Υπηρεσιών έδωσε στις τράπεζες μόνο 15 ημέρες προθεσμία για την υποβολή προτάσεων και μελετών, για την πιστωτική κάρτα που πρόκειται να εκδοθεί.

  Το μικρό χρονικό διάστημα, που δόθηκε στις τράπεζες, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Οι οποίες εύλογα καταγγέλλουν ότι ο μικρός χρόνος που δόθηκε ήταν απαγορευτικός γι” αυτές, προκειμένου να καταθέσουν μια ολοκληρωμένη πρόταση.

  Όπως είναι φυσικό, οι τράπεζες έχουν μεγάλο ενδιαφέρον αφού τα 5,5 χιλιάδες πρακτορεία του ΟΠΑΠ θα αποτελέσουν σημεία πολλαπλών συναλλαγών. Ο δε ετήσιος τζίρος συναλλαγών είναι της τάξης των 3,5 δις €.

  Το θέμα είναι μείζον, αφού οι χειρισμοί αυτοί εγείρουν υποψίες για προσυνεννόηση του ΟΠΑΠ με συγκεκριμένη τράπεζα. Σημειωτέον από μεριάς οργανισμού την υπόθεση χειρίζεται σύμβουλος του ΟΠΑΠ τέως διευθυντικό στέλεχος συγκεκριμένης τράπεζας.

  Πρόκειται για σαφές πλήγμα στην ισονομία και στις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και μάλιστα από οργανισμό εποπτευόμενο από το κράτος.

  ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ κ.κ.  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  1. Με ποια διαδικασία προμηθειών έγινε η πρόσκληση ενδιαφέροντος;
  2. Ποιες τράπεζες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και υπέβαλλαν προτάσεις;
  3. Έχει ενημερωθεί και αποφασίσει σχετικά το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. ως όφειλε με βάση τους νόμους και τους κανονισμούς λειτουργίας;

   

  Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.

  30-6-2005

  Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

   

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

   

 • ΟΠΑΠ Α.Ε.-Διεθνής διαγωνισμός προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού

  ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

   

  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΘΕΜΑ : «ΟΠΑΠ Α.Ε.» – ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  Κύριοι Υπουργοί,

  Προβληματισμό και απορία δημιουργούν ενέργειες και αποφάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε., που είδαν το φως της δημοσιότητας. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν προκήρυξη διαγωνισμού και ανάθεση μελετών κατά τρόπο που βλάπτει τα συμφέροντα του ΟΠΑΠ και περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά διάπραξης ενδεχομένως και ποινικών αδικημάτων. Για το θέμα αυτό άλλωστε, εξέδωσε ανακοίνωση ο σύλλογος υπαλλήλων του ΟΠΑΠ, η οποία καυτηριάζει τις επιλογές και περιγράφει πράξεις και παραλήψεις του διοικητικού συμβουλίου, οι οποίες βλάπτουν τα συμφέροντα της εταιρείας.

  Και όλ” αυτά προφανώς, προς επιβεβαίωση της «σεμνότητας, ταπεινότητας και διαφάνειας» που έχει διακηρύξει η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, η οποία όμως στην πράξη μεταφράζεται σε ευνοιοκρατική και χαριστική υποστήριξη των ημετέρων, σε βάρος των συμφερόντων του δημοσίου.

  Συγκεκριμένα :

  Σύμφωνα με την από 26/2/2004 διακήρυξη δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, η ΟΠΑΠ Α.Ε. είχε αποφασίσει την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού, ύψους 120εκατ.€, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, την 17-6-2004. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίστηκε από τη σημερινή Κυβέρνηση, σε συνεδρίαση, 2μέρες μόλις πριν την καταληκτική αυτή ημερομηνία, δηλαδή στις 15-6-2004 (25η συνεδρίαση Δ.Σ.), αποφάσισε κατά πλειοψηφία και χωρίς να αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους, τη ματαίωση του διαγωνισμού. Σημειωτέον, δεν υπάρχει υπηρεσιακή εισήγηση που να εξηγεί τους λόγους αλλαγής της προηγούμενης προκήρυξης τόσο σε οικονομικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Ακόμα δεν υπάρχει ούτε γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, για τη νομιμότητα της απόφασης του Δ.Σ. αλλά και την ευθύνη των παρεκκλίσεων από τις δεσμεύσεις έναντι των μετόχων όπως αποτυπώνονται στα ενημερωτικά δελτία των μετοχοποιήσεων.

  Στην 31η συνεδρίαση, της 23 Σεπτεμβρίου 2004, το Δ.Σ. του ΟΠΑΠ αποφάσισε τη συγκρότηση νέας επιτροπής διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους κ.κ. Καΐση Αθανάσιο, Τσιτσικλή Ιωάννη, Αργυράκη Παναγιώτη, Τζιαμπίρη Γεώργιο, Γκοτζαμάνη Βασίλειο, Σημαιοφορίδη Αγάπιο και Κούκη Μηνά. Ακόμα αποφάσισε την ανάθεση της εκτέλεσης «μελέτης σχετιζόμενης με τον ως άνω διαγωνισμό» στους καθηγητές του Α.Π.Θ. κ.κ. Βλαχάβα Ιωάννη και Λιναρδή Παναγιώτη, έναντι του ποσού των 100.000€ πλέον ΦΠΑ και των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των καθηγητών και 3 ακόμα μελών της επιστημονικής τους ομάδας.

  Σε επόμενη συνεδρίαση, συγκεκριμένα στην 33η ,της 14-10-2004, το Δ.Σ., έπειτα από εισήγηση του προέδρου του κ.Φιλιππίδη, αποφάσισε την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου σε 200 εκατ.€, χωρίς καμία προηγούμενη μελέτη ή εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη ανάλυση από ειδικούς, που να αιτιολογεί επαρκώς την κατά 80 εκατ.€, αύξηση. Στην ίδια συνεδρίαση το Δ.Σ. αποφάσισε για τις αμοιβές της επιτροπής διακήρυξης του διαγωνισμού ως εξής: Καΐσης Αθανάσιος (Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ),  Τσιτσικλής Ιωάννης (Καθηγητής ΗΠΑ), Αργυράκης Παναγιώτης (Καθηγητής ΑΠΘ), Τζιαμπίρης Γεώργιος (Δρ. Πληροφορικής) από 125.000€ πλέον ΦΠΑ και εξόδων μετακίνησης. Στην ίδια απόφαση αποφάσισε την ανάθεση υποστηρικτικών υπηρεσιών για τον πιο πάνω διαγωνισμό στην εταιρεία «Γ.ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», έναντι 24.000 € μηνιαίως. Η σύμβαση είναι διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα επέκτασης 1 έτους ακόμα.

  Λαμβάνοντες υπόψη ότι:

  • 1. Ο ΟΠΑΠ είναι δημόσιος οργανισμός εποπτευόμενος από το Υπουργείο Πολιτισμού, εισηγμένος στο χρηματιστήριο με το 51% των μετοχών ν” ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, το δε Δ.Σ. της εταιρείας διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα αλλά και χρήματα των μετόχων. Ο κος Α.Φιλιππίδης εισηγήθηκε, το δε Δ.Σ. αποφάσισε ο προϋπολογισμός του έργου να ανέλθει στα 200εκατ. €.

  Η απόφαση αυτή ελήφθη: α) χωρίς καμία μελέτη ή υπηρεσιακή εισήγηση που να τεκμηριώνει τον ως άνω προϋπολογισμό. β) Δίχως να υπάρχει αιτιολογημένο αίτημα υπηρεσίας που να εισηγείται την αναγκαιότητα διεύρυνσης του αντικειμένου του διαγωνισμού, κατά 80 εκατ.€.

  Σημειωτέον η επένδυση των 200εκατ.€ είναι η υψηλότερη από σύστασης του ΟΠΑΠ, οι δε ως άνω ενέργειες του Δ.Σ. έχουν όλα τα χαρακτηριστικά σκανδάλου.

  2. Αντί ν” ακολουθηθεί η ορθή θεσμική διαδικασία και να ενημερωθούν οι πρυτανικές αρχές των ελληνικών πανεπιστημίων, για την αναγκαιότητα σύστασης επιτροπής διακήρυξης, , η οποία θα αποτελείτο από ειδικούς επιστήμονες και αυτές να προτείνουν τα μέλη και τις αμοιβές τους, έγιναν αυθαίρετοι και μεροληπτικοί ορισμοί, κατά παράβαση του κανονισμού «προμήθειας υλικών και υπηρεσιών» της εταιρείας.

  3. Όπως αναφέρεται στα πρακτικά ο χρόνος λειτουργίας της επιτροπής διακήρυξης προσδιορίστηκε για 3μηνο περίπου. Και οι κ.κ. Υπουργοί άφησαν να δοθούν εξωπραγματικά ποσά  αμοιβής ύψους 500.000€ στα μέλη της επιτροπής, ασύλληπτα για την ελληνική αλλά και την παγκόσμια πραγματικότητα.

  4. Στην εξέλιξη του διαγωνισμού θα συσταθούν ακόμα επιτροπή αξιολόγησης και κατάρτισης της σύμβασης και επιτροπή παρακολούθησης και τελικής παραλαβής. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με απόφαση του Οργανισμού το κόστος των επιτροπών θα ανέλθει στο ιλιγγιώδες ύψος των 2.300.000 €, το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι αδικαιολόγητο. Ακόμα σύμφωνα με πρόταση του κ.Φιλιππίδη οι επερχόμενες επιτροπές θα έχουν την ίδια σύνθεση με την επιτροπή διακήρυξης.

  5. Αποκλείστηκαν από την επιτροπή εκπρόσωποι του Δ.Σ. του συλλόγου των εργαζομένων. Όπως επίσης και εξειδικευμένοι μόνιμοι υπάλληλοι του οργανισμού, πλην ενός, κατά παράβαση της πάγιας πρακτικής.

  6. Για το ίδιο αντικείμενο πέραν της επιτροπής διακήρυξης επίσης αυθαίρετα και ως εκ περισσού ανατέθηκε μελέτη 100.000 € , σε δύο άλλους καθηγητές, οι οποίοι σύμφωνα με την απόφαση «θα εκτελέσουν μελέτη σχετιζόμενη με τον ως άνω διαγωνισμό».

  7. Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΠΑΠ, της 14-10-2004, αποφασίστηκε η ανάθεση υποστηρικτικών υπηρεσιών για το διαγωνισμό στην εταιρεία «Γ.ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», δηλαδή μιας εταιρείας που ανήκει σε ένα από τα μέλη της επιτροπής διακήρυξης, αντί του συνολικού ποσού των 576.000€. Και ακόμα ότι:

  • Ø Το ποσό αυτό κατανέμεται ανά μήνα, μέσω 2 ανεξάρτητων συμβάσεων, προκειμένου να εμφανιστεί σύννομη η πράξη.
  • Ø Για τις δραστηριότητες δε της εταιρείας διατίθενται ακόμα και γραφεία εντός των διοικητικών υπηρεσιών του οργανισμού.
  • Ø Για την απόφαση αυτή ο σύλλογος εργαζομένων του ΟΠΑΠ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επεσήμανε ότι οι υπηρεσίες και οι υπάλληλοι του οργανισμού είναι άριστοι γνώστες του αντικειμένου και μπορούν άνετα ν” αναλάβουν το πιο πάνω έργο. Πρόκειται αναμφίβολα για μια φωτογραφική ανάθεση σε εταιρεία ημετέρων.

  Αφού:

  • Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα δαπανήσει ένα υπέρογκο ποσό για έργο που μπορούν να υλοποιήσουν οι υπηρεσίες της.
  • Δεν ίσχυσαν αντικειμενικά κριτήρια στην επιλογή της ως άνω Ετερόρρυθμης Εταιρείας.
  • Έγινε κατάτμηση του ποσού και απευθείας ανάθεση.
  • Δεν προκηρύχθηκε διαγωνισμός σύμφωνα με τον κανονισμό προμήθειας υλικών και υπηρεσιών της ΟΠΑΠ Α.Ε., για να εξασφαλιστεί η καλύτερη προσφορά, αφού το συνολικό ποσό υπερβαίνει τα 150 εκατ. €.
  • Αλλά και με την κατάτμηση που επιχειρήθηκε επελέγη μια Ε.Ε., χωρίς εμπειρία, χωρίς επιστημονική στελέχωση, κατά τεκμήριο ανεπαρκής για την στήριξη ενός τόσο μεγάλου διαγωνισμού. Διότι πρόκειται για νεοσύστατη εταιρεία (συστάθηκε στις 24-7-2002) με εταιρικό κεφάλαιο μόλις 600€, χωρίς έργο και εμπειρία, η οποία έχει καταθέσει μια μόνο φορολογική δήλωση και μάλιστα ζημιογόνο, με ακαθάριστα έσοδα μόλις 9.300€.

  Επειδή όλα τα ανωτέρω προμηνύουν τη διάπραξη προαποφασισμένης απιστίας σε βάρος του ΟΠΑΠ,

  Επερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  α) Διότι δεν παρεμβαίνουν για να ελέγξουν τις παραπάνω διαδικασίες και να σταματήσουν το εν εξελίξει σκάνδαλο.

  β) Διότι δε λαμβάνουν μέτρα κατά της διοίκησης του ΟΠΑΠ , που κατά αυθαίρετο και παράνομο τρόπο επιχειρεί τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος.

  γ) Διότι αποδέχονται τη σκανδαλώδη και αναιτιολόγητη αύξηση του υλικού αντικειμένου του διαγωνισμού στο ιλιγγιώδες ποσό των 200 εκατ.€ .

  δ) Και τέλος, διότι δε σταματούν τις μεθοδεύσεις που καθοδηγούν το διαγωνισμό σε προαποφασισμένη κατεύθυνση.

   

   

  Οι επερωτώντες Βουλευτές

  Λιντζέρης Δημήτρης

  Δημαράς Γιάννης

  Μουσιώνης Άρης

  Κολιοπάνος Θεόδωρος

  Σχοιναράκη Ευαγγελία

  Κατσιλιέρης Πέτρος

  Παπαγεωργίου Γιώργος

  Αηδόνης Χρήστος

  Γκερέκου Άντζελα

  Βέρρας Μιλτιάδης

  Βαρβαρίγος Δημήτρης

  Στρατάκης Μανόλης

  Παντούλας Μιχάλης

  Έξαρχος Βασίλης

  Μπόλαρης Μάρκος

  Φούρας Ανδρέας

  Χυτήρης Τηλέμαχος

  Παπαχρήστος Βαγγέλης

  Τζάκρη Θεοδώρα

  Φωτιάδης Απόστολος

  Λιάνης Γιώργος

  Αλευράς Θανάσης

  Δαμανάκη Μαρία

   

  06/12/2004

 • Επερώτηση για ΟΠΑΠ

  Κ.Κ.

  Η επερώτηση αυτή δεν κατετέθη από αντιπολιτευτικό μένος ούτε από διάθεση φθοράς του πολιτικού αντιπάλου. Κατετέθη από την συνταγματική υποχρέωση της αντιπολίτευσης να ελέγχει την Κυβέρνηση. Γιατί το Κοινοβούλιο είναι η κορυφαία έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας και αποτελεί συγχρόνως το τελευταίο ανάχωμα της Δημοκρατίας.

  Η επερώτηση κυρίως εστιάζεται στη συστηματική ολιγωρία της Κυβέρνησης να παρέμβει παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας, τις ερωτήσεις, τις καταγγελίες των εργαζομένων, τα δημοσιεύματα του τύπου, τις προσφυγές στη δικαιοσύνη. Το ζήτημα είναι μείζον.

  Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι όλα όσα συμβαίνουν στον ΟΠΑΠ τελούν υπό την άμεση γνώση και καθοδήγηση του συνόλου της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού, προσωπικά.

  Η πιο πάνω άποψη, επιτείνεται από τη σύνθεση του Δ.Σ. του ΟΠΑΠ, που στην ουσία αποτελεί το alter ego της Κυβέρνησης. Σ” αυτό συμμετέχουν υψηλόβαθμα στελέχη της Ρηγίλλης, συγγενείς και φίλοι Υπουργών, οι οποίοι ελέγχουν το μεγάλο πακέτο της κρατικής διαφήμισης και έχουν μετατρέψει ένα δημόσιο οργανισμό εισηγμένο στο χρηματιστήριο, σε κομματική υπόθεση, σε μέσο προπαγάνδισης, σε μέσο εξάρτησης του συνόλου της αθλητικής οικογένειας αλλά και του Τύπου.

  Έτσι ο υπεύθυνος επαρχιακού τύπου της Ρηγίλλης είναι και πρόεδρος της επιτροπής διαφήμισης του ΟΠΑΠ. Ο Διευθυντής του γραφείου του Υπουργού Αθλητισμού είναι και πρόεδρος της επιτροπής χορηγιών. Ο Διευθυντής του γραφείου του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών είναι και πρόεδρος της επιτροπής αμοιβών και παροχών και πρόεδρος της επιτροπής διαχείρισης διαθεσίμων. Ακόμα συμμετέχει στέλεχος του πολιτικού γραφείου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και βέβαια δε θα μπορούσε να λείπει ο πρόεδρος της ΔΑΚΕ του ΟΠΑΠ και συγγενής του προέδρου του οργανισμού. Ο τελευταίος βαφτίστηκε εκπρόσωπος των εργαζομένων στην τελευταία γενική συνέλευση του οργανισμού. Και λέω βαφτίστηκε διότι ουδέποτε εκλέχτηκε από το σύνολο των εργαζομένων όπως αυτονόητα θα έπρεπε να έχει συμβεί. Και το παράδοξο είναι ότι ο συγκεκριμένος κύριος βγαίνει στην σύνταξη στο τέλος αυτού του μηνός. Έπρεπε φαίνεται να ανταμειφθεί για το καλό του έργο ως πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών σε διάφορους διαγωνισμούς που κατευθυνόμενα εδόθησαν σε ημετέρους. Αλλά επ” αυτών θ” αναφερθούν άλλοι συνάδελφοι.

  Στο σημερινό Δ.Σ. δεν υπάρχει ούτε εκπρόσωπος της οικονομικής και κοινωνικής επιτροπής όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος. Καθόλου περίεργο βέβαια αφού η Δεξιά πάντα είχε δυσανεξία σε οποιασδήποτε μορφής κοινωνικό έλεγχο.

  Κ.Κ.

  Αποτελεί ο ΟΠΑΠ τον χώρο όπου μπορεί ν” αντιληφθεί κανείς την πολιτική της Κυβέρνησης. Τη συνέπειά της σε σχέση με τα προεκλογικά λεγόμενά της. Ο χώρος όπου αποκαλύπτει το με επιμέλεια αποκρυπτόμενο σύνδρομο της «πάλαι ποτέ ενδόξου Δεξιάς». Της επιθυμούσης και κυρίως εντελλομένης να θέτει υπό εξάρτηση τους ανθρώπους δηλαδή να τους κάνει υπόδουλους. Είτε εξαγοράζοντάς τους είτε απειλώντας τους είτε υποσχόμενη σ” αυτούς για το μέλλον, με επιλεκτικές χρηματοδοτήσεις σε σωματεία, αθλητές αλλά και στα ΜΜΕ. Αυτή η πολιτική πρακτική που αφορά τη διοίκηση και τη διαχείριση του ΟΠΑΠ κατατείνει στο να υποδουλώσει θέτοντας υπό εξάρτηση την αθλητική οικογένεια αλλά και τον τύπο συνολικά, ο οποίος πάντοτε αντιμετώπιζε τον ΟΠΑΠ με ιδιαίτερη επιείκεια αφού προσδοκούσε και προσδοκά απ” αυτόν μεγάλα ποσά μέσω της διαφήμισής του.

  Κ.Κ.

  Ο ΟΠΑΠ αποτελεί μια από τις χρυσοφόρες όρνιθες του δημοσίου τομέα. Και σύμφωνα με το καταστατικό του λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και ασκεί δραστηριότητα κοινής ωφέλειας. Ο τζίρος του το 2000 ανήρχετο σε 1,5 δις € περίπου. Το 2002 σε 2 δις€. Το 2004 σε 3,177 δις€. Είναι ιλιγγιώδη τα ποσά που έχει εισπράξει το κράτος αλλά και ο αθλητισμός και ο πολιτισμός απ” αυτή τη δραστηριότητα.

  Αυτόν τον οργανισμό η Κυβέρνηση με τον πρόσφατο νόμο, περί περαιτέρω μετοχοποίησης, αποφάσισε να εκποιήσει. Για ν” αυξήσει τα έσοδα του προϋπολογισμού εκποίησε πλουτοπαραγωγικές πηγές. Έτσι με λογαριασμούς που παραπέμπουν στο συμπαθέστατο καραγκιόζη προχώρησε στην πώληση πηγών εσόδων και πόρων για ν” αντιμετωπίσει το έλλειμμα, θεωρώντας ότι ο εθνικός πλούτος της ανήκει. Η περαιτέρω αυτή μετοχοποίηση και σειρά άλλων πράξεων που θ” αναλύσουμε επόμενοι συνάδελφοι διακυβεύει το μονοπώλιο και αποκλειστικό δικαίωμα του ΟΠΑΠ. Αμφισβητείται ήδη ο δημόσιος χαρακτήρας της εταιρείας. Η δε διοίκηση κωφεύει. Δεν κάνει τίποτα για να υπερασπιστεί αυτό το μονοπώλιο. Ο δε παράνομος τζόγος, καλά κρατεί.

  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  Κ.Κ.

  Το βήμα της Βουλής αποτελεί το πλέον υπεύθυνο βήμα για έναν πολιτικό που υπηρετεί την λαϊκή κυριαρχία. Και είμαι στη δυσάρεστη θέση να επισημάνω πολλές αντιφάσεις του Υπουργού Αθλητισμού.

  Απ” αυτό λοιπόν το βήμα και στην προσπάθειά του να τεκμηριώσει το λόγο για τον οποίο αυτή η διοίκηση κατήργησε το διαγωνισμό πληροφορικής που είχε προκηρύξει η προηγούμενη είπε ότι ήταν φωτογραφικός και οδηγούσε σε συγκεκριμένο μειοδότη, επειδή η  τεχνολογική αξιολόγηση συμμετείχε κατά 75% στο διαγωνισμό και 25% η οικονομική προσφορά. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  Τι έχει συμβεί όμως επί των ημερών του κ. Ορφανού; Οι περισσότεροι διαγωνισμοί έγιναν με ακόμα υψηλότερη την τεχνική αξιολόγηση. Για παράδειγμα ο διαγωνισμός για την διαφημιστική κάλυψη του ΟΠΑΠ συνολικού ύψους άνω των 90 εκατ.€ έγινε με την τεχνική αξιολόγηση ν” ανέρχεται στο 80%. Και βέβαια κατοχυρώθηκε στην εκλεκτή εταιρεία της Ν.Δ.. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δεύτερη εταιρεία σε σειρά αξιολόγησης ήταν κατά 73% φθηνότερη από την πρώτη. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Αλλά ακόμα και ο μεγάλος διαγωνισμός πληροφορικής που βρίσκεται σε εξέλιξη γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

  Έλεος! Ή η διοίκηση του ΟΠΑΠ εξαπατά τον κ. Ορφανό ή ο κ. Ορφανός εξαπατά εμάς. Πρόκειται για εξόφθαλμο ψεύδος. Και έρχομαι να επαναλάβω τη φράση του Προέδρου μας, Γ. Παπανδρέου από αυτό ακριβώς το βήμα. Ή ζητάτε συγνώμη για όσα καταλογίσατε περί διαπλοκής ή αποδεικνύεται εν τοις πράγμασι ότι είστε βαθιά βυθισμένοι σ” αυτή.

   

  • Ø Αναφέρατε ακόμα ότι επιχειρήθηκε εξάρτηση της εταιρείας από την Intracom και εσείς τι κάνατε: αυξήσατε το ποσοστό διανομής κερδών στους νικητές του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κατά 6%. Η συμμετοχή στο ποσοστό αυτό του ΟΠΑΠ είναι 90% και 10% για τον ανάδοχο. Αυτό σημαίνει έτσι απλά, κέρδος για τον ανάδοχο της τάξης των 100 εκατ.€ περίπου. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  Αλλά υπήρξαν και άλλες συμβάσεις που υπογράφηκαν μόλις στις 28/7/05 μεταξύ του ΟΠΑΠ και της Intracom  ύψους άλλων 15 εκατ.€ . Είναι συμβάσεις που αφορούν στην αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος  για εφεδρικό σύστημα και άλλα. Και όλ” αυτά ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για το ίδιο αντικείμενο.

  Και μιλάτε εσείς για εθνικούς προμηθευτές;

  Αλλά βέβαια το πράττετε στο Μπαϊρακτάρι μεταξύ τυρού και αχλαδίου. Έτσι για να παραπλανήσετε. Τα γεγονότα όμως άλλα αποδεικνύουν. ΚΑΤΑΘΕΣΗ

   

  • Ø Λέγατε ακόμα ότι ο προηγούμενος διαγωνισμός θα προκαλούσε εξάρτηση από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Οι όροι όμως του εξελισσόμενου διαγωνισμού αποδεικνύουν ότι η εξάρτηση του ΟΠΑΠ από τον ανάδοχο στο μέλλον είναι απόλυτη και διαρκής. ΚΑΤΑΘΕΣΗ

   

  • Ø Είπατε ακόμα, στις 14-1-05, ότι ο προηγούμενος διαγωνισμός αμφισβητήθηκε δικαστικά. Να σας καταθέσω λοιπόν απόφαση του πρωτοδικείου Αθηνών που απορρίπτει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε κατατεθεί εναντίον του. Το κάνετε βέβαια για αντιπερισπασμό. Η αλήθεια βρίσκεται αλλού. Προσπαθείτε με αυτόν τον τρόπο να αποκρύψετε τη δικαστική αμφισβήτηση που έχει ξεκινήσει εναντίον του τρέχοντος διαγωνισμού.

  Έτσι μόλις στις 3-11-05 απ” αυτό το βήμα ο Υπουργός ισχυριζόταν ότι δεν υπάρχει κανένα αρνητικό σχόλιο για το διαγωνισμό. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.

  Κύριε υπουργέ, προφανώς η διοίκηση του οργανισμού σας απέκρυψε ότι έχουν κατατεθεί προσφυγές κατά του διαγωνισμού, πολλές. Σας καταθέτω 2 απ” αυτές. Σταματήστε λοιπόν να μιλάτε για προστασία του δημοσίου συμφέροντος και κανόνες διαφάνειας. Άλλωστε υπάρχει και κάτι ακόμα στο οποίο διαψεύδεστε και μας οφείλετε μια εξήγηση. Γιατί η τελική διακήρυξη δε φέρει την υπογραφή του κυρίου Καΐση; Και αναγκαστήκατε ακόμα να ζητήσετε και άλλη γνωμοδότηση για το διαγωνισμό από συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο το οποίο πληρώσατε 30χιλ.€. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Δε σας άρκεσε δηλαδή η εργασία της επιτροπής διακήρυξης η οποία κόστισε στον οργανισμό πάνω από 500χιλ.€  με το επιστημονικό κύρος του κ.Καΐση, ζητήσατε κι άλλη. Γιατί;

  • Ø Ο διαγωνισμός τον οποίο καταργήσατε ήταν ύψους 120 εκατ.€. Δικαίωμα σας βέβαια αρκεί αυτός που επαναπροκηρύξατε να ήταν πλέον συμφέρον για το ελληνικό δημόσιο. Αλλά να πω δύο λόγια για το ύψος του διαγωνισμού. Όταν σε αυτήν εδώ την αίθουσα σας κατήγγειλα ότι ο διαγωνισμός θα φτάσει τα 200 εκατ.€ μου λέγατε επί λέξη: «Λυπάμαι πολύ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Πού τη βρήκατε ότι ο διαγωνισμός θα φτάσει τα 200 εκατ.€. Όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός έχετε το δικαίωμα να ξανακάνετε ερώτηση και να έρθετε γυμνοί πάλι εδώ.». Τώρα κύριε υπουργέ που ο διαγωνισμός θα ανέλθει στα 250 εκατ.€ τι έχετε να πείτε; Ποιος είναι γυμνός σήμερα; Εμείς ή εσείς; Σας καταθέτω το σχέδιο του διαγωνισμού που δώσατε στο διαδίκτυο για διαβούλευση. Ή τον αμφισβητείτε και αυτόν;

   

  • Ø Ο διαγωνισμός αυτός είναι ο υψηλότερος διαγωνισμός συστημάτων πληροφορικής σήμερα στην Ευρώπη. Και είναι καταπληκτικό ότι δεν υπάρχει επιστημονική αξιολόγηση του υπάρχοντος εξοπλισμού του ΟΠΑΠ. Ούτε επιστημονική μελέτη σκοπιμότητας. Ούτε επιστημονική απόφαση βάσει της οποίας κρίνεται αναγκαίος. Προς τι λοιπόν αυτή η σπατάλη; Το ερώτημα γίνεται ακόμα πιο καίριο αν ληφθεί υπόψη η επέκταση της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ ΟΠΑΠ και Intralot που προανέφερα και ακόμα το εξής στοιχείο. Ο προηγούμενος διαγωνισμός περιελάμβανε την προμήθεια 12.000 τερματικών μηχανημάτων προς 3.500 με 4.000 € τη μονάδα. Σας καταθέτω τη μελέτη του καθηγητή Μπλέρη. Ο τωρινός διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια 9.000 μηχανημάτων ίδιων τεχνικών προδιαγραφών προς 7.000 έως 10.000 € τη μονάδα. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. Τι έχετε να πείτε γι” αυτά;

   

  • Ø Και φτάνουμε στο ποιος θα κρίνει αυτόν το διαγωνισμό; Το Δ.Σ. σε 2 συνεδριάσεις του στις 25-10-05 κα 1-11-05 έτσι τελείως αυθαίρετα με εισήγηση του προέδρου και κατά πλειοψηφία αποφάσισε και ενέκρινε τη συγκρότηση της επιτροπής. Οι αμοιβές της; 85χιλ € ο πρόεδρος, 70χιλ € τα μέλή και 35χιλ € οι υπηρεσιακοί παράγοντες. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.

  Δεν έχω τίποτα με την επιστημονική οντότητα των συγκεκριμένων.  Θεωρώ όμως απαράδεκτο αδιαφανές και αναξιόπιστο να ορίζονται με αυθαίρετα κριτήρια άνθρωποι που καλούνται να κρίνουν έναν τόσο μεγάλου ύψους διαγωνισμό. Υπάρχει και κάτι ακόμα αξιοπερίεργο. Το βιογραφικό των συγκεκριμένων καθηγητών εστάλη με φαξ στον ΟΠΑΠ από το γραφείο του γενικού γραμματέα έρευνας και τεχνολογίας κ. Τσουκαλά. Γιατί άραγε; Και βέβαια και σ” αυτή την επιτροπή συμμετέχει για να βαθμολογήσει μαζί με τους ειδικούς καθηγητές ο πρόεδρος της ΔΑΚΕ και συγγενής του προέδρου του ΟΠΑΠ που μας απασχόλησε και παραπάνω. Τα επιστημονικά του προσόντα φτάνουν μέχρι την αποφοίτησή του από το 6τάξιο Γυμνάσιο. Νομίζω πως η λέξη αιδώς είναι λίγη.

   

  • Ø Η όλη διαδικασία εκθέτει ανεπανόρθωτα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ο οποίος σε πρόσφατη δήλωσή του στη Βουλή 14-10-2005 δήλωνε ότι καταργήθηκε ο περίφημος μαθηματικός τύπος και εφαρμόζεται νέο διαφανές πλαίσιο για τις μελέτες και τις αναθέσεις δημοσίων έργων. Όλοι οι διαγωνισμοί στον ΟΠΑΠ γίνονται με μαθηματικούς τύπους, οι οποίοι διαγωνισμοί δεν είναι απλά φωτογραφικοί αλλά θα έλεγα βιντεοσκοπιμένοι. Και βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τις εκθέσεις της διεθνούς διαφάνειας για τους δημόσιους διαγωνισμούς. Σας καταθέτω δημοσίευμα της διεθνούς διαφάνειας – ΕΛΛΑΣ που κάνει ειδική αναφορά στον ΟΠΑΠ.
  • Ø Υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο για το οποίο θα καταθέσουμε ειδική επερώτηση. Πρόκειται για τη θυγατρική του ΟΠΑΠ, ΟΠΑΠ Υπηρεσιών. Έχει συναφθεί μεταξύ τους από 15-1-2005 σύμβαση, κατά την οποία το 1% των εισπράξεων του ΚΙΝΟ μεταβιβάζεται στη θυγατρική ΟΠΑΠ Υπηρεσιών. Το ποσό αυτό ανέρχεται κατ” έτος περίπου σε 15 εκατ.€. Έσοδο που αποστερείται από τους πράκτορες του ΟΠΑΠ. Η συγκεκριμένη σύμβαση έχει επιφέρει μεγάλη αναστάτωση και αβεβαιότητα επαγγελματική και βιοποριστική σε όλους τους πράκτορες του οργανισμού. Με το πρόσχημα της αναβάθμισης των πρακτορείων αφαιρούνται από τους πράκτορες σημαντικοί πόροι και γίνονται ευθείς παρεμβάσεις στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Η ίδια η ένωση πρακτόρων ΠΡΟΠΟ Αττικής με οργισμένη ανακοίνωσή τους αναρωτιόνται: «είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός να επαγγέλλεται τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση και οι διοικούντες στην ΟΠΑΠ να στήνουν μηχανισμούς αδιαφάνειας και άνισης μεταχείρισης;». ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. Και βέβαια μέχρι σήμερα οι σύμβουλοι της ΟΠΑΠ Υπηρεσιών αμείβονται πλουσιοπάροχα χωρίς μάλιστα την έγκριση από τη μητρική εταιρεία. Δεν έχουν να επιδείξουν κανένα έργο, αντιθέτως, κατασπαταλούν το δημόσιο χρήμα σε εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων του Υπουργού Αθλητισμού.

   

  • Ø Σχεδιάζεται η έκδοση πιστωτικής κάρτας για χρήση από συναλλασσόμενους παίκτες και πράκτορες. Δηλαδή τζόγος με πίστωση. Πρόκειται για ενέργεια που θα δημιουργήσει μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στους Έλληνες και θα τους βυθίσει ακόμα περισσότερο στα χρέη. Παρά την αντίδρασή μας με περισσή κοινωνική αναλγησία η διοίκηση του ΟΠΑΠ συνεχίζει το σχεδιασμό της. Φτάνει πια! Πάψτε να διευκολύνετε και να προωθείται το τζόγο στη χώρα μας. Δεν είναι αυτά τα πρότυπα που οφείλουμε να προτυποποιήσουμε στη νέα γενιά.

  Κ.Κ.

  Το προσωπείο έπεσε. Τα ψεύδη, οι ανακολουθίες, οι αντιφάσεις αποκαλύπτονται. Η καλύπτρα των καλών προθέσεων ή του συγχωρητέου σφάλματος των τεχνοκρατών με το οποίο επιχειρείτε να παραπλανήσετε τη Βουλή και το λαό έπεσε. Αποκαλύφθηκε πού οδηγούν οι σκόπιμες πράξεις σας. Αποτιμούμε τις πράξεις σας και αποκαλύπτουμε τον υποκείμενο πολιτικό σκοπό σας. Διότι όπως λέει και ο σπουδαίος νομικός και φιλόσοφος ΧΑΝΣ ΒΕΛΤΖΕΛ σε μετάφραση μάλιστα της σημερινής μάλιστα προέδρου της Βουλής κας Μπενάκη, «δεν υπάρχουν σκόπιμες πράξεις καθ” εαυτές ή απολύτως» αλλά μόνο πράξεις «εν συσχετισμό προς τα υπό της βουλήσεως προσδιορισμένα αποτελέσματα». Σε αυτή τη βούληση της κυβερνώσης παράταξης, σε αυτά τα σκοπούμενα αποτελέσματα έχουμε αντιπαλότητα και πρόθεση, σα δημοκρατική παράταξη, να συγκρουστούμε ανελέητα.. άλλωστε ο ειδικός σας κύριος Παλαιοκρασάς, ιστορικό στέλεχος της παράταξής σας, απλά να θυμίσω όταν εκείνος ήταν Υπουργός Συντονισμού ο κύριος Σιούφας ήταν μόλις Πρόεδρος του ΕΟΜΕΧ, είπε πολλά γι” αυτούς που θέλουν να καταπιέζουν και να διαπλέκονται με το αζημίωτο.

  05/12/2005

   

 • Επερώτηση για ΟΠΑΠ

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

  Θέλω να με πιστέψετε, δε βρίσκομαι στην καλύτερη των θέσεων επερωτώντας την ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού για εξόφθαλμα σκανδαλώδεις πράξεις της διοίκησης του ΟΠΑΠ. Ενός δημόσιου οργανισμού, εισηγμένου στο χρηματιστήριο με το 51% των μετοχών να ανήκει στο δημόσιο ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

  Είμαι υποχρεωμένος όμως να το πράξω. Έχω συνταγματική υποχρέωση να το πράξω. Γιατί το Κοινοβούλιο, η κορυφαία αυτή έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελεί συγχρόνως το τελευταίο ανάχωμα της Δημοκρατίας σε πιέσεις και συμφέροντα. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, που η πολιτική και οι ασχολούμενοι με αυτή, όπως αναδεικνύουν δεκάδες  δημοσκοπήσεις, παρουσιάζουν έλλειμμα κύρους έναντι της κοινωνίας και κυρίως της νέας γενιάς. Οφείλουμε όλοι μαζί να αναδείξουμε, ν” απενοχοποιήσουμε και ν” αναβαθμίσουμε τον κυρίαρχο ρόλο της πολιτικής.

  Η επερώτηση αυτή, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως πόλεμος φθοράς του αντιπάλου αλλά σα δημιουργικός κοινοβουλευτικός έλεγχος. Που σκοπεύει στην έξοδο από το τέλμα. Στις ευνομούμενες δημοκρατίες πολιτικός ανταγωνισμός σημαίνει ανταγωνισμός προσφοράς, ανταγωνισμός πολιτικού και κοινωνικού ήθους.

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

  Έχετε μπροστά σας ένα κείμενο επερώτησης που υπογράψαμε 23 συνάδελφοι, που περιγράφει τραγικά γεγονότα και καταστάσεις, που κατά τη γνώμη μου αποτελούν τον ορισμό της κακοδιοίκησης, της ευνοιοκρατικής και χαριστικής υποστήριξης των ημετέρων σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, της αυθαιρεσίας, της σπατάλης του δημοσίου χρήματος. Πράξεις που συμβαίνουν κατ” εξακολούθηση από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΑΠ, που διόρισε η σημερινή κυβέρνηση.

  Θα θελα λίγο την προσοχή σας, προκειμένου να σκιαγραφήσω τα γεγονότα και να τεκμηριώσω την επερώτηση.

  Η προηγούμενη διοίκηση του οργανισμού είχε προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση τερματικού εξοπλισμού, ο οποίος έληγε στις 17-6-2004. Η μελέτη του ως άνω διαγωνισμού, ανετέθη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με συνολικό κόστος χρηματοδότησης 58.410€  .

  • Ø Καταθέτω ……………………….

  Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το οποίο ρητά δηλώνει ότι διαθέτει την τεχνογνωσία για να φέρει σε πέρας το έργο, εκπροσωπούσε – σημειώστε παρακαλώ τα ονόματα – η αντιπρύτανης κυρία Τζιαμπίρη, τον δε ΟΠΑΠ ο τότε πρόεδρός του.

  Στις 15-6-2004 δυο μέρες δηλαδή πριν τη λήξη του διαγωνισμού, συνέρχεται το Δ.Σ. του ΟΠΑΠ και αποφασίζει, κατά πλειοψηφία, την ακύρωση του διαγωνισμού. Σημειωτέον, δεν υπάρχει υπηρεσιακή εισήγηση που να εξηγεί τους λόγους αλλαγής της προηγούμενης προκήρυξης τόσο σε οικονομικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Ακόμα δεν υπάρχει ούτε γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, για τη νομιμότητα της απόφασης του Δ.Σ. αλλά και την ευθύνη των παρεκκλίσεων από τις δεσμεύσεις έναντι των μετόχων όπως αποτυπώνονται στα ενημερωτικά δελτία των μετοχοποιήσεων.

  • Ø Σας καταθέτω ………………..

  Στις 23 Σεπτεμβρίου συγκαλείται το Δ.Σ. και αποφασίζει επίσης κατά πλειοψηφία τη συγκρότηση επιτροπής διακήρυξης ενός νέου δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

  Στην 31η συνεδρίαση, της 23 Σεπτεμβρίου 2004, το Δ.Σ. του ΟΠΑΠ αποφάσισε τη συγκρότηση νέας επιτροπής διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους κ.κ. Καΐση Αθανάσιο, Τσιτσικλή Ιωάννη, Αργυράκη Παναγιώτη, Τζιαμπίρη Γεώργιο, Γκοτζαμάνη Βασίλειο, Σημαιοφορίδη Αγάπιο και Κούκη Μηνά. Ακόμα αποφάσισε την ανάθεση της εκτέλεσης «μελέτης σχετιζόμενης με τον ως άνω διαγωνισμό» – τι να σημαίνει αυτό άραγε; – στους καθηγητές του Α.Π.Θ. κ.κ. Βλαχάβα Ιωάννη και Λιναρδή Παναγιώτη, έναντι του ποσού των 100.000€ πλέον ΦΠΑ και των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των καθηγητών και 3 ακόμα μελών της επιστημονικής τους ομάδας.

  Σημειώστε παρακαλώ, ότι ορίζονται 2 ανεξάρτητες επιτροπές, αδρά αμειβόμενες, με ίδιο αντικείμενο.

  • Ø Καταθέτω ……………..

  Σε επόμενη συνεδρίαση, συγκεκριμένα στην 33η ,της 14-10-2004, ο κύριος Φιλιππίδης εισηγήθηκε την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου σε 200 εκατ.€, χωρίς καμία προηγούμενη μελέτη σκοπιμότητας ή εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη ανάλυση από ειδικούς ή υπηρεσιακούς παράγοντες, που να αιτιολογεί την αναγκαιότητα διεύρυνσης του αντικειμένου του διαγωνισμού κατά 80 εκατ.€. Στην ίδια συνεδρίαση το Δ.Σ. αποφάσισε για τις αμοιβές της επιτροπής διακήρυξης  του διαγωνισμού, αυτή που ανέφερα πιο πάνω, ως εξής: Καΐσης Αθανάσιος (Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ),  Τσιτσικλής Ιωάννης (Καθηγητής ΗΠΑ), Αργυράκης Παναγιώτης (Καθηγητής ΑΠΘ), Τζιαμπίρης Γεώργιος (Δρ. Πληροφορικής) από 125.000€ πλέον ΦΠΑ και εξόδων μετακίνησης.

  • Ø Καταθέτω …………………

  Σημειωτέον η επένδυση των 200εκατ.€ είναι η υψηλότερη από σύστασης του ΟΠΑΠ. Είναι η υψηλότερη επένδυση πληροφορικής που τρέχει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη. Θέλω παρακαλώ να σημειώσετε ότι ενώ μέχρι τώρα οι επιτροπές αφορούσαν πανεπιστήμια, τώρα πλέον επιλέγονται φυσικά πρόσωπα.

  Δεν ακολουθήθηκε η ορθή θεσμική διαδικασία, να ενημερωθούν δηλαδή οι πρυτανικές αρχές των ελληνικών πανεπιστημίων, για την αναγκαιότητα σύστασης επιτροπής διακήρυξης , η οποία θα αποτελείτο από ειδικούς επιστήμονες και αυτές να προτείνουν τα μέλη και τις αμοιβές τους. Αντ” αυτού  έγιναν αυθαίρετοι και μεροληπτικοί ορισμοί, κατά παράβαση του κανονισμού «προμήθειας υλικών και υπηρεσιών» της εταιρείας.

  Όπως αναφέρεται στα πρακτικά ο χρόνος λειτουργίας της επιτροπής διακήρυξης προσδιορίστηκε για 3μηνο περίπου. Αντιλαμβάνεστε κύριοι συνάδελφοι, το μέγεθος της αμοιβής; Εξωπραγματικά ποσά. Αμοιβή 500.000€ σε 4 μέλη για 3 μήνες δουλειά. Μεγέθη, ασύλληπτα για την ελληνική αλλά και την παγκόσμια πραγματικότητα.

  Σημειώστε παρακαλώ ότι, στην εξέλιξη του διαγωνισμού θα συσταθούν ακόμα επιτροπή αξιολόγησης και κατάρτισης της σύμβασης και επιτροπή παρακολούθησης και τελικής παραλαβής. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με εισήγηση του προέδρου το κόστος των επιτροπών θα ανέλθει στο ιλιγγιώδες ύψος των 2.300.000 €, το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι αδικαιολόγητο. Ακόμα σύμφωνα με πρόταση του κ.Φιλιππίδη οι επερχόμενες επιτροπές θα έχουν την ίδια σύνθεση με την επιτροπή διακήρυξης. Είναι η αποθέωση της εξαχρείωσης. Είναι ο ορισμός της σπατάλης του δημοσίου χρήματος και όχι μόνο.

  Ακόμα, αποκλείστηκαν από την επιτροπή εκπρόσωποι του Δ.Σ. του συλλόγου των εργαζομένων. Όπως επίσης και εξειδικευμένοι μόνιμοι υπάλληλοι του οργανισμού, πλην ενός, κατά παράβαση της πάγιας πρακτικής. Γιατί άραγε;

  Το πιο πάνω επισημαίνει με οργισμένη ομόφωνη ανακοίνωσή του το Δ.Σ. του συλλόγου εργαζομένων του ΟΠΑΠ. Σ” αυτή την ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι, αναρωτιούνται από ποια μελέτη προκύπτει το ιλιγγιώδες ποσό των 200εκατ € και με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των μελών της επιτροπής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το οποίο προέρχεται ο πρόεδρος.

  • Ø Κατατίθεται …………………….

  Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΠΑΠ, της 14-10-2004, αποφασίστηκε η ανάθεση υποστηρικτικών υπηρεσιών για το διαγωνισμό στην εταιρεία «Γ.ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», δηλαδή μιας εταιρείας που ανήκει σε ένα από τα μέλη της επιτροπής διακήρυξης, αντί του συνολικού ποσού των 576.000€. Και ακόμα ότι:

  • Ø Το ποσό αυτό κατανέμεται ανά μήνα, μέσω 2 ανεξάρτητων συμβάσεων, προκειμένου να εμφανιστεί σύννομη η πράξη. Η 1η ύψους 12.200€ μηνιαίως πλέον ΦΠΑ και η 1η 11.800 πλέον ΦΠΑ. Η σύμβαση είναι διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα επέκτασης 1 έτους ακόμα.
  • Ø Για τις δραστηριότητες δε της εταιρείας διατίθενται ακόμα και γραφεία εντός των διοικητικών υπηρεσιών του οργανισμού.
  • Ø Για την απόφαση αυτή ο σύλλογος εργαζομένων του ΟΠΑΠ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επεσήμανε ότι οι υπηρεσίες και οι υπάλληλοι του οργανισμού είναι άριστοι γνώστες του αντικειμένου και μπορούν άνετα ν” αναλάβουν το πιο πάνω έργο. Πρόκειται αναμφίβολα για μια φωτογραφική ανάθεση σε εταιρεία ημετέρων.

  Εδώ να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας, το όνομα Τζιαμπίρης έχει αναφερθεί μέχρι τώρα ήδη 3 φορές. Η 1η αναφορά ήταν της αντιπρυτάνεως του πρώτου διαγωνισμού. Η 2η του μέλους της επιτροπής διακήρυξης. Και η 3η ως Τζιαμπίρης Ε.Ε.. Υπάρχει και μια άλλη αναφορά στην 27η συνεδρίαση , της 8 Ιουλίου 2004, όταν ο κύριος Τζιαμπίρης προσλαμβάνεται σαν σύμβουλος της διοίκησης με  3μηνιαία σύμβαση και αμοιβή 12.000€ μηνιαίως.

  • Ø Κατατίθεται …………………

  Κύριοι Συνάδελφοι,

  Ελπίζω να έγινα κατανοητός.

  Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα δαπανήσει ένα υπέρογκο ποσό για έργο που μπορούν να υλοποιήσουν οι υπηρεσίες της.

  Δεν ίσχυσαν αντικειμενικά κριτήρια στην επιλογή της ως άνω Ετερόρρυθμης Εταιρείας.

  Έγινε κατάτμηση του ποσού και απευθείας ανάθεση.

  Δεν προκηρύχθηκε διαγωνισμός σύμφωνα με τον κανονισμό προμήθειας υλικών και υπηρεσιών της ΟΠΑΠ Α.Ε., για να εξασφαλιστεί η καλύτερη προσφορά, αφού το συνολικό ποσό υπερβαίνει τα 150εκατ.€.

  Αλλά ποια είναι αυτή η εταιρεία που θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες, θα κρατάει πρακτικά, θα κλείνει τα ραντεβού των μελών της επιτροπής κάτι που δε μπορούν να το κάνουν οι υπηρεσίες του οργανισμού ; Εδώ έρχεται το κερασάκι στην τούρτα. Είναι μια εταιρεία χωρίς εμπειρία, χωρίς επιστημονική στελέχωση, κατά τεκμήριο ανεπαρκής για τη στήριξη ενός τόσο μεγάλου διαγωνισμού. Διότι πρόκειται για νεοσύστατη εταιρεία (συστάθηκε στις 24-7-2002) με εταιρικό κεφάλαιο μόλις 600€.

  • Ø Καταθέτω …………………

  και χωρίς έργο και εμπειρία, η οποία έχει καταθέσει μια μόνο φορολογική δήλωση και μάλιστα ζημιογόνο, με ακαθάριστα έσοδα μόλις 9.300€.

  Έλεος κύριοι συνάδελφοι.

  Σε μια χώρα με οικονομικά προβλήματα, με τους αγρότες στους δρόμους, με τους χαμηλοσυνταξιούχους να κινούνται στα όρια της φτώχειας, είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα; Είναι αυτές πρακτικές που συμβαίνουν σε δημοκρατική χώρα ή αρμόζουν σε δεσποτεία του παρελθόντος και σε δημοκρατίες της μπανανίας; Είναι αυτό πολιτική; Είναι διοίκηση; Εκτός αν θεωρηθεί η διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων σαν διακανονισμό συμφερόντων με προσωπικό όφελος.  Αλλά αυτό δεν αφορά το δημοκρατικό πολίτευμα. Είναι άλλο πολίτευμα.

  Κύριοι συνάδελφοι,

  Η επερώτηση κατετέθη στις 6-12-2004. Ακόμα και αν δε γνώριζε όλ” αυτά η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, τότε τα έμαθε. Δεν έκανε όμως τίποτε. Γι” αυτό τους καλέσαμε σήμερα. Για να ενημερωθούμε για το τι έκαναν και τι δεν έκαναν και γιατί. Και με αφορμή αυτό, να καλέσουμε την εθνική αντιπροσωπία, να δει και να αξιολογήσει τα εν λόγω άνθη του κακού όχι ως μεμονωμένες περιπτώσεις αλλά ως ενδείξεις του κλίματος που κυριαρχεί. Ως ενδείξεις της φιλοσοφίας του  management  των δημοσίων υπηρεσιών, που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας, 1 χρόνο μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από τη Ν.Δ. Να δει :

  • Τις σχέσεις εργαζομένων και διοίκησης.
  • Τις σχέσεις των δημοσίων επιχειρήσεων με την ακαδημαϊκή κοινότητα
  • Να δει με ποια κριτήρια ορίζονται οι διοικήσεις

  όταν σε Ανατολή και Δύση γίνεται αγώνας για την ανασυγκρότηση των θεσμών, οι πιο πάνω περιγραφείσες πρακτικές οδηγούν στον πιο αδιαφανή και αντιαναπτυξιακό παρεμβατισμό πελατειακού τύπου.

  Αυτή είναι η επανίδρυση του κράτους;

  Το κομματικοποιημένο management;

  Όταν στο κόσμο του διεθνούς management για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας κυριαρχούν έννοιες όπως οι έννοιες της εταιρείας ως κοινότητα και της εταιρικής κουλτούρας εσείς παροπλίζεται τους εργαζόμενους με γνώση, τους βλέπετε ανταγωνιστικά και φέρνεται απ” έξω στρατιές συμβούλων, να κάνουν τι; Μήπως για να ξεχρεώσετε υποχρεώσεις ή για επένδυση προσωπικών οφελών στο μέλλον;

  Λυπάμαι, αλλά καθηλώνετε το δημόσιο τομέα στη μικροκομματική λογική. Στην εποχή που η θεσμική αντιμετώπιση της διαφθοράς και η θαρραλέα επένδυση στη γνώση είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη, οι πρακτικές αυτές οδηγούν σε οπισθοδρόμηση και μαρασμό.

  Και κάτι πολύ σημαντικό. Αντί να θεσμοθετηθεί η διαφάνεια στις σχέσεις του δημόσιου τομέα και των δημόσιων πανεπιστημίων, μετατρέπετε τους πανεπιστημιακούς σε προγραμματάδες και κομματικούς πελάτες. Και μάλιστα ενός πανεπιστημίου σπουδαίου και νευραλγικού, για την προώθηση της παιδείας και της ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα και στην ευρύτερη Βαλκανική, που όμως σε κάποιες περιπτώσεις και στο παρελθόν είχε απασχολήσει το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο για εργασίες ή διατριβές που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

  • Ø Καταθέτω σχετικά……………….

  Αλλά επ” αυτού θα επανέλθω.

  Σε ότι αφορά την επερώτηση κύριε Υπουργέ, γιατί δε σταματάτε τις μεθοδεύσεις που καθοδηγούν το διαγωνισμό σε προαποφασισμένη κατεύθυνση. Δεν το βλέπετε; Τα στοιχεία βοούν. Έχετε νομίζω δύο επιλογές. Ή αναγνωρίζετε και αναλαμβάνετε το πολιτικό κόστος αυτής της υπόθεσης, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη διοίκηση του ΟΠΑΠ, σας λέω ότι και στο παρελθόν και τώρα είμαστε κατά της ποινικοποίησης της πολιτικής. Ή δε το αναλαμβάνετε, τότε κρίνω ότι είστε υποχρεωμένος να επαναλάβετε τη γνωστή και προσφιλή σας – όταν αφορά άλλους – προσφυγή στον εισαγγελέα.

   

  14/01/2005

 • ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

  ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Β” ΠΕΙΡΑΙΑ

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ

   

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  ΘΕΜΑ : ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

   

  Ως γνωστό υπάρχει στη Σαλαμίνα και συγκεκριμένα στο χώρο της Μονής Φανερωμένης, οικίσκος, στον οποίο φιλοξενήθηκε και διέμενε ο εθνικός μας ποιητής Άγγελος Σικελιανός, στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Ο οικίσκος αυτός έχει ανακηρυχθεί διατηρητέος. Στις 20-3-2001 με το υπ” αριθμ. Πρωτ. 670/1338 έγγραφο της 1ης εφορίας νεοτέρων μνημείων ΥΠ.ΠΟ. ενεκρίθη ποσό 60.000.000 δρχ. για την αναστήλωσή του. Οι εργασίες αναστήλωσης ξεκίνησαν στις 12-5-2003. Από τότε έχουν περάσει 14 μήνες και ο οικίσκος παραμένει υπό κατάρρευση. Μόνο τα εξωτερικά επιχρίσματα  έχουν γίνει και μάλιστα σε στυλ μυκονιάτικου κτίσματος αντί της ανάδειξης της πέτρας. Η αναστήλωση αυτή αποτελεί αίτημα όλων των κατοίκων της Σαλαμίνας και χρέος τιμής της πολιτείας στη μνήμη του ποιητή της Ελλάδας που όπως λέγει «Ελλάδα την αγάπη σου σκοπό ζωής έχω κάνει».

   

  ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  • 1. Ποια η τύχη των 60.000.000 δρχ.;
  • 2. Γιατί δεν αποπερατώθηκε, αντιθέτως εγκαταλείφθηκε η αναστήλωση του διατηρητέου οικίσκου ;
  • 3. Σε τι ενέργειες θα προβεί ο Υπουργός Πολιτισμού που είναι και Πρωθυπουργός της χώρας, ώστε ν” αναστηλωθεί επιτέλους ο οικίσκος που φιλοξένησε και ενέπνευσε τον μεγάλο εθνικό μας ποιητή και να μεταβληθεί σε «μουσείο Άγγελου Σικελιανού»;
  Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

   

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

  05/07/2004

   

 • Φύλαξη και Μεταολυμπιακή Αξιοποίηση των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

  Μετά το τέλος της γιορτής των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων επιστρέψαμε στα καθ” ημάς. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες που είχαν κατά κοινή ομολογία απόλυτη επιτυχία και στον αθλητικό και στον οργανωτικό τομέα  και επαινέθηκαν απ” όλη τη διεθνή κοινότητα. Η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός επαίρεται για την επιτυχία τους και την αποδίδει στις προσπάθειες του ελληνικού λαού. Θαρρείς και ο ελληνικός λαός δεν είχε εκλέξει την κυβέρνηση, αυτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ., που ανέλαβε τη διεξαγωγή των έργων υποδομής και της οργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων και αυτά έγιναν από μόνα τους.

  Ακούσαμε κατά καιρούς ακόμα και στην προολυμπιακή περίοδο και από τον ίδιο τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, σκέψεις και προβληματισμούς κατά πόσο η ΄χωρα μας έπρεπε να οργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί είχαν υψηλό κόστος. Και εδώ υπάρχει η πρώτη μεγάλη αντίφαση. Από τη μία καμαρώνετε και επαίρεστε για την πολύ καλή διεξαγωγή τους, απ” την άλλη μεμψιμοιρείτε για το υψηλό τους κόστος, που τάχα πήγε πίσω την οικονομία. Από τη μια μιλάτε για εθνική αυτοπεποίθηση από την άλλη στέλνετε τη χώρα στην Επιτροπεία.

  Είστε επαναλαμβανόμενοι και μονότονοι, στις απόψεις του τύπου «όλα τα καλά οφείλονται στον ελληνικό λαό και όλα τα κακά στην κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.». Γιατί βέβαια θα ήταν μέγιστο θράσος να ισχυριστείτε ότι εσείς οργανώσατε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επιστροφή λοιπόν στα καθ” ημάς. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες τέλειωσαν και η ζωή θέτει το αμείλικτο ερώτημα για την τύχη των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

  Κύριοι Υπουργοί,

  Στην προσπάθειά σας να τεκμηριώσετε το υψηλό κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων, αθροίζετε συλλήβδην, όλα τα έργα που έγιναν ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων. Αποσιωπάτε ότι πολλά εξ” αυτών έχουν χρησιμότητα σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, αλλά μπορούν ν” αποδοθούν για κοινωνική χρήση και άλλα ν” αξιοποιηθούν προκειμένου να στεγάσουν υπηρεσίες του κράτους.

  Παράδειγμα : Το Ολυμπιακό χωριό ήδη δόθηκε στους δικαιούχους του ΟΕΚ. Μόλις προχθές ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αλλά και ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. τη μέρα της γιορτής της, καμάρωναν γιατί το χωριό Τύπου στην Αμυγδαλέζα θα στεγάσει τη Σχολή της Αστυνομίας.

  Ξεχνώντας ότι το ψέμα έχει κοντά πόδια κάνετε το ίδιο, όταν μεγιστοποιείτε το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των αμιγώς αθλητικών εγκαταστάσεων. Έτσι ενώ υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακών Αγώνων, το Νοέμβρη του 2003, ότι το κόστος συντήρησης και λειτουργίας ανέρχεται στο ποσό των 25 εκατομμυρίων € ανά έτος, εσείς διοχετεύεται ότι ξεπερνά τα 100εκατομμύρια € με προφανή στόχο να δημιουργήσετε την εντύπωση ότι οι εγκαταστάσεις είναι βάρη που πρέπει να τα ξεφορτωθεί το δημόσιο. Αλήθεια ετοιμάζεστε να τις εκποιήσετε;

  Και εδώ, αποκαλύπτεται η βαθιά συντηρητική και αναχρονιστική σας αντίληψη. Αφαιρείτε απολύτως από την αξιολόγηση των αθλητικών έργων ένα βασικό κριτήριο, την κοινωνική χρησιμότητα και τ” αντιμετωπίζεται με στενά χρηματοοικονομικά κριτήρια. Μια στείρα οικονομίστικη ή λογιστική αντίληψη χωρίς ίχνος αναπτυξιακής  ή κοινωνικής διάστασης.

  Επιτέλους, είστε 8 μήνες κυβέρνηση, απαντήστε συγκεκριμένα στο αμείλικτο ερώτημα που σας θέτει ο ελληνικός λαός. Τι θα γίνουν όλ” αυτά; Θα τ” αφήσετε να καταστραφούν; Πώς μπορεί να αισθάνεστε όταν στο Πανθεσσαλικό στάδιο ξηλώθηκαν όλα και ευτυχώς που ο δήμαρχος Ηρακλείου έβαλε μπουλντόζες στην είσοδο του Πανκρήτειου σταδίου, αλλιώς θα το διαλύατε και αυτό.Βοούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την εγκατάλειψη των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι είστε υπεύθυνοι για τις καταστροφές και λεηλασίες που γίνονται;

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

  Συνειδητοποιήστε ότι η εποχή της έξαλλης αντιπολίτευσης, τότε που καταψηφίζατε όλες τις διατάξεις που αφορούσαν χωροθετήσεις και χρήσεις γης και όλους τους εν γένει Ολυμπιακούς νόμους έχει περάσει. Είσαστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε σύντομα στο αμείλικτο ερώτημα: Τι θα κάνετε.

  Είναι επιβεβλημένη και αυτονόητη η υποχρέωσή μου να τονίσω την έλλειψη πολιτικής, την έλλειψη θάρρους για τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων. Η καθυστέρηση όμως αυτή καθίσταται καθημερινά καταστροφική. Θα μπορούσα να δεχθώ κάτι που θα ήταν συνεπές και στην συντηρητική φύση του κόμματός σας, την επίσημη δημόσια πρόσκληση προς την ιδιωτική πρωτοβουλία. Εμείς σας έχουμε αφήσει ως παρακαταθήκη δύο συγκεκριμένες μελέτες, μια του πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μια του Οικονομικού πανεπιστημίου της Αθήνας για την μεταολυμπιακή χρήση των Ολυμπιακών έργων. Θα μπορούσατε να καλέσετε την τοπική αυτοδιοίκηση, τη Νομαρχία, τους Ολυμπιακούς Δήμους, τις αθλητικές ομοσπονδίες για να καθορίσετε το αύριο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Δεν πράττετε ούτε το ένα ούτε το άλλο.

  Κύριοι. «κυβερνάν είναι το επιλέγειν» όπως έλεγε ο Αριστοτέλης.

  Κάθε επιλογή έχει αποτελέσματα. Πολιτικό όφελος και κόστος. Η απραξία έχει μόνο κόστος. Και αυτό το κόστος δυστυχώς θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός. Ήταν εύκολη η κριτική σας για την καθυστέρηση ή για την υποτιθέμενη αύξηση του κόστους. Η καταστροφή των εγκαταστάσεων ή  η καθυστέρηση στην αξιοποίησή τους, έχει ή δεν έχει κόστος; Έχει μεγάλο κόστος και η χρέωση είναι αποκλειστικά δική σας. Εμείς σας προτείνουμε να προβείτε σε ανοιχτές διδικασίες με εποικοδομητικό διάλογο που θα έχει ένα μόνο στόχο. Όλα τα έργα ν” αξιοποιηθούν προς όφελος του ελληνικό λαό.

  Αν τολμήσετε να εκποιήσετε ή να παραχωρήσετε θα μας βρείτε μπροστά σας.

   

  22/10/2004

Page 5 of 6« First...23456