• Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας υπαλλήλων της ΕΡΤ

  Δ.Λιντζέρης: « για την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας υπαλλήλων της ΕΡΤ»

         Περισσότεροι από 800 εργαζόμενοι στην ΕΡΤ ΑΕ ,πρώην συμβασιούχοι που μονιμοποιήθηκαν από το Νοέμβριο του 2006, αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό πρόβλημα.

  Δύο χρόνια μετά τη μονιμοποίησή τους, κατά σαφή παράβαση του γενικού κανονισμού προσωπικού της ΕΡΤ, δεν τους έχει αναγνωριστεί ο χρόνος προϋπηρεσίας για την εργασία που ασκούσαν στην ΕΡΤ μέχρι της μονιμοποίησης τους. Αντιθέτως, έχει αναγνωριστεί η προϋπηρεσία άλλων  εργαζομένων οι οποίοι εργάζονταν εκτός ΕΡΤ.

  Έτσι στην ΕΡΤ εμφανίζονται δύο κατηγορίες εργαζομένων. Οι περίπου 600 δημοσιογράφοι, που μονιμοποιήθηκαν και στους οποίους ορθώς έχει αναγνωριστεί η προϋπηρεσία τους εντός ΕΡΤ και πάνω από 800(διοικητικό, τεχνικό και καλλιτεχνικό προσωπικό) στους οποίους δεν έχει αναγνωριστεί ο χρόνος προϋπηρεσίας.

  Η διοίκηση της ΕΡΤ, σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία των εργαζομένων, δεν έχει αναγνωρίσει ως προϋπηρεσία ούτε καν τους 24 μήνες που αποτέλεσαν προϋπόθεση για την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος.

  Με βάση όλα αυτά γίνεται σαφές ότι στην ΕΡΤ ΑΕ παραβιάζονται βασικοί κανόνες του Συντάγματος και της εργασιακής νομοθεσίας. Έχει δε καταλυθεί κάθε έννοια ισονομίας και ισοπολιτείας.

  Με ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής β΄ Πειραιά Δ. Λιντζέρης στη Βουλή προς τους υπουργούς Τύπου και ΜΜΕ καθώς και Εσωτερικών, περιμένει απαντήσεις από τους αρμόδιους για : *ποιος είναι ο λόγος που δεν έχει αναγνωριστεί η προϋπηρεσία των περίπου μισών εργαζομένων στην ΕΡΤ, *τι άμεσα μέτρα θα ληφθούν για τη δικαίωσή τους καθώς και τι *μέτρα λάβουν ενάντια της Διοίκησης της ΕΡΤ που εφαρμόζει τους νόμους κατά το δοκούν και έχει χωρίσει τους εργαζόμενους σε πατρικίους και πληβείους.

  26/05/2008