• Αναδιάρθρωση των κλάδων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχ.

                                  Αθήνα, 9 -11- 2006

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

   

  Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας»

   

  Αιτιολογική έκθεση

   

  Το καθεστώς καταβολής των εκτελωνιστικών ασφαλιστικών εισφορών δια ενσήμου λειτουργεί αδιάκοπα απρόσκοπτα τα τελευταία 77 χρόνια. Τούτο ίσχυσε με ιδιαίτερα ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα για το ΤΕΒΕ και μετά το 1994 που το ΤΣΕ εντάχθηκε σ” αυτό.

  Αυτός ο τρόπος τακτοποίησης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων δεν επιβαρύνει ουδένα. Αντίθετα προσφέρει έσοδα στον Ο.Α.Ε.Ε..

  Είναι γνωστή η επαγγελματική κρίση του κλάδου στα πλαίσια των καθιερωμένων τελωνιακών διαδικασιών της Ε.Ε.. Η κατάργηση του καθεστώτος καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στον Ο.Α.Ε.Ε., με ένσημο κατά παραστατικό, θα δημιουργήσει πρόσθετα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα  σε αυτούς και τις οικογένειές τους.

  Γι” αυτούς τους λόγους και προκειμένου, στα πλαίσια της ενοποιημένης λειτουργίας του ΟΑΕΕ, να προετοιμασθούν οι εκτελωνιστές θεσμικά κι ηλεκτρονικά, ζητείται η παράταση του σημερινού καθεστώτος, μέχρι της 31/12/08.

   

  Προσθήκη – Τροπολογία

  Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ.3 του αρ.2 του Ν.2217/94, όπως αυτή παρετάθη με το αρ.23 του Ν.2730/99, παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 31.12.2008.

   

  Ο Βουλευτής

   

   

  Δημήτρης Λιντζέρης