• Απομάκρυνση λυματολάσπης από την Ψυτάλλεια

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β” ΠΕΙΡΑΙΑ

   

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς:  Τον κ. Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και

              Τον κ. Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας

  Θέμα :  Απομάκρυνση λυματολάσπης από την Ψυτάλλεια

  Κύριοι Υπουργοί,

  Από μηνός εκτελούνται εργασίες επί της νήσου Ψυτάλλειας καθώς και στο γύρω θαλάσσιο χώρο. Συγκεκριμένα σκάπτονται αύλακες από τ” αναχώματα, όπου βρίσκονται αποθηκευμένοι 150.000 τόνοι λυματολάσπης, μέχρι τη θάλασσα, έχουν τοποθετηθεί σιλό, έχει κατασκευαστεί ράμπα και διάφορα άλλα έργα. Ακόμα έχουν τοποθετηθεί τρία μεγάλα αγκυροβόλια.

  Προφανώς πρόκειται για έργα υποδομών προκειμένου να απομακρυνθεί η λάσπη από το νησί δια της θαλασσίας οδού.

  Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • 1. Πρόκειται να μεταφερθεί η λυματολάσπη με πλοία;
  • 2. Υπάρχει σχέδιο ασφαλούς απομάκρυνσης από το νησί ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής ούτε να μολυνθεί ο γύρω θαλάσσιος χώρος;
  • 3. Έχουν εκδοθεί οι σχετικές άδειες από τους αρμόδιους φορείς;
  • 4. Η απομάκρυνση της λυματολάσπης έχει ανατεθεί σε συγκεκριμένη εταιρεία;
  • 5. Ποιος κρατικός φορέας έκανε την ανάθεση; Έναντι τίνος τιμήματος; Και με ποια διαδικασία;
  • 6. Υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο απομάκρυνσης; Η επιλεγείσα εταιρεία διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία; Ποιος είναι ο τελικός προορισμός της λυματολάσπης;

   

  21-11-2005     

              Ο ερωτών Βουλευτής

              Δημήτρης Λιντζέρης