• Αυθαίρετος διορισμός διοίκησης ΤΕΑΙΤ, απουσία εκπροσώπων εργαζομένων, εργοδοτών, συνταξιούχων.

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

  Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β” ΠΕΙΡΑΙΑ

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς:  την κα. Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

  ΘΕΜΑ : Αυθαίρετος διορισμός διοίκησης ΤΕΑΙΤ, απουσία εκπροσώπων εργαζομένων, εργοδοτών, συνταξιούχων.

   

  Μετά την έκδοση κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή του Ν. 3655/08 (Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις  (ΦΕΚ Α58)), διορίστηκε με ευθύνη της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το Δ.Σ. του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), χωρίς να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των εργοδοτών.

   

  Έτσι, ένα ανεξάρτητο ταμείο που μέχρι τώρα λειτουργούσε αυτόνομα, πλέον λειτουργεί με διορισμένο αυθαίρετα  από το Υπουργείο Δ.Σ., χωρίς στις τάξεις του να περιλαμβάνεται έστω και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, των εργοδοτών και των συνταξιούχων. Με αυτόν τον τρόπο ελλοχεύει ο κίνδυνος, να ανακοπεί η πρόοδος ενός ακμαίου οικονομικά οργανισμού.

   

  Ο οργανισμός αυτός,  εύρωστος, υγιής και σφριγηλός οικονομικά διοικείτο από μια συνετή και με τεχνοκρατικά κριτήρια διοίκηση. Αποτελούσε παράδειγμα προς μίμηση. Θα μπορούσε μάλιστα να διερευνηθεί η δυνατότητα εφαρμογής και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Πρόκειται περί καινοτόμου και πρωτοποριακής παγκοσμίου συμφωνίας , ενίσχυσης της επικουρικής συνταξιοδότησης του Ταμείου ΤΕΑΠΕΠ, από τις εταιρείες εμπορίας του κλάδου. Η ενίσχυση αυτή, καθώς και κάθε άλλο έξοδο (μισθοδοσίες, μετακινήσεις προσωπικού κ.λ.π), δεν αποτελεί κοινωνικό πόρο, δεν μετακυλίεται στον τελικό καταναλωτή, αλλά βαρύνει αποκλειστικά τις εν λόγω εταιρείες.

   

  Ερωτάται η κα Υπουργός :

  1. Με ποια κριτήρια επελέγησαν τα μέλη του Δ.Σ. του ΤΕΑΙΤ ; Γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη έστω και στοιχειωδώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ο Τομέας Πετρελαιοειδών;
  2. Γιατί δεν εισακούστηκε η πρόταση των εμπλεκομένων φορέων (εργοδότες, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι) κάτι που θ” αποτελούσε εγγύηση για την αποτελεσματική λειτουργία του Ταμείου;
  3. Αποτελεί πολιτική της Κυβέρνησης ο αυθαίρετος διορισμός Δ.Σ. με παντελή απουσία των εμπλεκομένων φορέων σ” ένα Ασφαλιστικό Ταμείο, οι πόροι του οποίου είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας εργοδοτών-εργαζομένων;

   

   

  11-12-2008

   Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ