• Διασφάλιση θέσεων εργασίας των εργαζομένων της εταιρείας BP HELLAS A.E.

  Προς:  τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη

  Θέμα: Διασφάλιση θέσεων εργασίας των εργαζομένων της εταιρείας

              BP HELLAS A.E.

  Κύριε Υπουργέ,

  Η εξαγγελθείσα από την Κυβέρνηση εξαγορά από τον όμιλο ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. τμήματος της πολυεθνικής BP HELLAS A.E. καθώς και γενικότερες αλλαγές στο χώρο των εταιρειών πετρελαιοειδών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα – όπως προκύπτει από δημοσιεύματα του τύπου αλλά και ανακοινώσεις Συνδέσμων εργαζομένων – δημιουργούν έντονη ανησυχία για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στις εταιρείες αυτές.

  Ο κίνδυνος απώλειας θέσεων εργασίας και παραβίασης κεκτημένων εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων, λόγω των προαναφερθεισών αλλαγών είναι πλέον ορατός, όπως προκύπτει και από τις ανακοινώσεις των συνδικαλιστικών τους φορέων, όπως ο Σύνδεσμος Εργαζομένων και Υπαλλήλων Πετρελαιοειδών Βενζίνης-Ορυκτελαίου «Ο Προμηθεύς».

   

  Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • 1. Έχει ληφθεί μέριμνα για την εγγύηση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων;
  • 2. Υπάρχουν σχετικές δεσμεύσεις και ανακοινώσεις της Κυβέρνησης;

   

  6-7-2009

                                                                                      Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

  Δημήτρης Λιντζέρης