• Διοικητική αταξία στο ΙΚΠΑ

  ΕΡΩΤΗΣΗ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  ΠΡΟΣ: τον κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

  Θέμα : Διοικητική αταξία στο ΙΚΠΑ

   

  Το Δ.Σ. του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης πρώην (ΕΣΥΚΦ)  σε πρόσφατες συνεδριάσεις του και μέχρι την έκδοση του οργανισμού του, αποφάσισε την προσωρινή  ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένων  Δ/νσεων και τμημάτων.

  Όπως είναι γνωστό στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΣΥΚΦ υπηρετούν περίπου 70 υπάλληλοι και άλλοι τόσοι στην περιφέρεια ( ταπητουργεία).

  Στις συνεδριάσεις αυτές,  το Δ.Σ. αποφάσισε τη δημιουργία 8 διευθύνσεων στην Κεντρική Υπηρεσία.

  Ακόμα παρατηρούνται τα εξής παράδοξα :

  α)Σύμφωνα με τα έγγραφα 415/21-03-2005 και 563/06/04/2005, στη Δ/νση τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας τοποθετήθηκε συγκεκριμένη  Δ/ντρια.

  Στη Διεύθυνση αυτή δεν υπάρχουν τμήματα αλλά υπηρετεί ένας μόνο υπάλληλος και μάλιστα  με παράλληλη απασχόληση στη διεύθυνση Διοικητικού.

  β)Στη Δ/νση Πληροφορικής προΐσταται υπάλληλος βαθμού ΔΕ.

  Η διεύθυνση αυτή έχει ακόμη έναν τμηματάρχη και έναν υπάλληλο.

  γ)Στο τμήμα Προμηθειών -Ακινήτων -Διαχείρισης και Διακίνησης Υλικών της Δ/νσης Οικονομικών προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών.

  δ)Τοποθετήθηκε τμηματάρχης στο τμήμα Εκπαίδευσης Έρευνας Τεκμηρίωσης απόφοιτος Δημοτικού σχολείου.

  ε) Από τους 70 περίπου υπαλλήλους της Κ.Υ του Ι.Κ.Π.Α

  – οι 8 είναι Διευθυντές.

  – οι 15 είναι Τμηματάρχες.

  Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  1. Προτίθεται να ελέγξει τις διαδικασίες με τις οποίες το Δ.Σ προχώρησε σε όλες αυτές τις παρατυπίες;
  2. Τι εξυπηρετεί η πληθώρα τμημάτων και διευθύνσεων χωρίς υπαλλήλους; Εντάσσονται στην υλοποίηση των διακηρύξεων σας για επανίδρυση του κράτους;

  Να κατατεθούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ 24/09-12-04 και 27/05-04-05.

                                                            ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

                                                                       

                                                                ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

   

  12/10/2005