• ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

   

  Στο σχέδιο νόμου, «ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»  του  Υπουργείου  Εργασίας  Και Κοινωνικών  Ασφαλίσεων

   

  Αιτιολογική έκθεση

   

  Η προτεινόμενη ρύθμιση υπαγορεύεται από το γεγονός ότι οι υπηρεσίες που παρέχει ο ηλεκτρολόγος στα σύγχρονα πλοία προσομοιάζουν με τη φύση των εργασιών των ειδικοτήτων που είναι ήδη εντεταγμένες στις αντίστοιχες συνταξιοδοτικές κλάσεις προς τις οποίες με την προτεινόμενη ρύθμιση εντάσσονται οι ηλεκτρολόγοι. Για τους ίδιους λόγους γίνεται αντίστοιχη ρύθμιση στην ειδικότητα των  ραδιοτηλεγραφητών.

   

  Η ένταξη στις νέες συνταξιοδοτικές κλάσεις γίνεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι

  ο ναυτικός θα καταβάλει τη διαφορά ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου του τελευταίου 48μηνου θαλάσσιας υπηρεσίας τους μεταξύ της κατηγορίας πλοίων που υπηρέτησε και της κατηγορίας στην οποία εντάσσεται.

   

  Ειδικά για την κατηγορία των συνταξιούχων ασυρματιστών που εντάσσονται σε

  νέα συνταξιοδοτική κλάση, δεν θα έχει εφαρμογή η διάταξη του κ.ν.792/ 1978

  σύμφωνα με την οποία χορηγείται σε αυτούς ποσοστό 3%  επί της καταβαλλόμενης

  σύνταξης.

   

  Η παρακάτω διάταξη αφορά περίπου 1200 Ασυρματιστές οι οποίοι θα πρέπει να προκαταβάλλουν διαφορές εισφορών 2.200€ ο καθένας, για να αυξηθεί η σύνταξή τους κατά 40€ μηνιαίως, δηλαδή θα κάνουν απόσβεση σε 4 χρόνια.

  Ας σημειωθεί ότι οι ηλεκτρολόγοι με την παράγραφο 14.α του προς ψήφιση νομοσχεδίου αποκαθίστανται ήδη οικονομικά.

   

  Η ψήφιση της προτεινόμενης διάταξης είναι επιβεβλημένη για λόγους ισονομίας, ισοπολιτείας   και αρωγής της πολιτείας σε ένα κλάδο εργαζομένων ο οποίος, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης,    ούτως ή άλλως φθίνει .Άλλωστε το οικονομικό κόστος για την ικανοποίηση των πιο πάνω είναι ελάχιστο.

   

   

  ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

   

  Ο πίνακας ιιι του αρθρου 16 του κ.ν. 792/1978 τροποποιείται ως προς τις

  κατηγορίες πλοίων Β΄ και Γ΄ για τις ειδικότητες Ηλεκτρολόγου και Ασυρματιστού, οι οποίες εντάσσονται στις παρακάτω κλάσεις συνταξιοδοτικών μισθών:

   

  • 1. Ο Ηλεκτρολόγος στη Β3 αντί της Β4 και τη Γ3 αντί της Γ4.
  • 2. Ο Ασυρματιστής (Ραδιοτηλεγραφητής) Α΄ στη Β2 αντί της Β3.
  • 3. Ο Ασυρματιστής (Ραδιοτηλεγραφητής) Β΄ στη Β3 αντί της Β5.

   

  Η ένταξη γίνεται για τους εν ενεργεία ναυτικούς και συνταξιούχους μετά από αίτησή τους, εφόσον καταβάλλουν την αντίστοιχη διαφορά εισφορών ΝΑΤ- ΚΕΑΝ του τελευταίου 48μηνου της ναυτικής τους υπηρεσίας.

  Η καταβολή της αντίστοιχης σύνταξης σε περίπτωση εξαγοράς , αρχίζει ένα μήνα μετά την εξαγορά.

   

   

   

   

  Οι διατάξεις του εδαφ. β) της παραγράφου  2 του άρθρου 23α του κ.ν 792/1978, όπως προσετέθησαν με την παράγραφο Β του άρθρου 5 ν.2390/1996(ΦΕΚ Α΄ )και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 3του άρθρου 38 του ν. 2459/ 1997(ΦΕΚ Α΄) δεν εφαρμόζονται για τους συνταξιούχους Ασυρματιστές που θα υπαχθούν στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

   

   

  ΑΘΗΝΑ 20/01/2004