• ΟΠΑΠ Α.Ε. – Κατασπατάληση δημοσίου χρήματος

  ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς : τους Υπουργούς Πολιτισμού, Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης

  ΘΕΜΑ : Συστηματική ολιγωρία της Κυβέρνησης για την πάταξη φαινομένων        κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος και διαφθοράς στον ΟΠΑΠ.

   

  Όλα όσα συμβαίνουν στον ΟΠΑΠ αποτελούν συμπυκνωμένη μικρογραφία της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής και πρακτικής. Αναδεικνύουν τον τρόπο διοίκησης της κυβερνώσας παράταξης, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται, οι διορισμένοι απ” αυτή, το δημόσιο χρήμα. Αποκαλύπτουν έλλειψη διαφάνειας ως προς τη διαχείρισή του αλλά και συγκεκριμένα φαινόμενα διαφθοράς. Η συμμετοχή του κ. Ορφανού στη νέα Κυβέρνηση αλλά και το ότι μέχρι πρότινος ήταν Υπουργός Πολιτισμού ο ίδιος ο Πρωθυπουργός καθιστούν τον κ. Καραμανλή απόλυτα και προσωπικά υπεύθυνο.

  Το Δ.Σ. του ΟΠΑΠ απαρτίζεται από συγγενείς και φίλους, από υψηλόβαθμα στελέχη της Ν.Δ.. Έχει καταργηθεί η εκπροσώπηση της ΟΚΕ και των εργαζομένων στην εταιρεία.

  Όλες οι προμήθειες υλικών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το οικονομικό ύψος, γίνονται με μαθηματικό τύπο και μάλιστα με εξόφθαλμα κατευθυνόμενο τρόπο, με αλχημείες και μεθοδεύσεις ώστε στην ουσία να καταλήγουν να γίνονται με απευθείας ανάθεση.

  Ο κ. Καραμανλής σε κάθε ευκαιρία δηλώνει ότι «καταργήθηκε ο περίφημος μαθηματικός τύπος και εφαρμόζεται νέο διαφανές πλαίσιο». Βεβαίως και δεν καταργήθηκε, βεβαίως ζει και βασιλεύει.

   

  Διαγωνισμός πληροφορικής.

  Ύψους 190 εκατ.€ , με επιπλέον 30% επέκταση. Γίνεται με μαθηματικό τύπο (75% τεχνική αξιολόγηση, 25% οικονομική), ο οποίος είναι ο ίδιος που ο Γ.Ορφανός είχε δηλώσει στη Βουλή ότι είναι φωτογραφικός και οδηγεί σε συγκεκριμένο προμηθευτή.

  Η επιτροπή αξιολόγησης ορίστηκε απευθείας από το Μαξίμου και όχι κατόπιν προτάσεων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όπως γινόταν από τις διοικήσεις του ΟΠΑΠ, επί διακυβέρνησης ΠΑ.ΣΟ.Κ.

  Στην επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, ο οποίος εκρίθη ως ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος, συμμετέχει και ο πρόεδρος της ΔΑΚΕ ΟΠΑΠ ο οποίος είναι μόλις απόφοιτος 6ταξίου Γυμνασίου. Ο υπάλληλος αυτός θα έπρεπε να είχε ήδη αποχωρήσει από την υπηρεσία αλλά παρέμεινε κατά παράβαση του κανονισμού λειτουργίας της ΟΠΑΠ προκειμένου να συμμετάσχει στην αξιολόγηση του διαγωνισμού και μέχρις ότου υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο. Για το θέμα αυτό υπάρχουν δημοσιεύματα των εφημερίδων «Βήμα» και «Το πρώτο Θέμα».

  Ο διαγωνισμός αυτός καθιστά τον ΟΠΑΠ όμηρο στον ιδιώτη ανάδοχο αφού στη διακήρυξη προβλέπεται ότι ο ανάδοχος διατηρεί για λογαριασμό του την αποκλειστική χρήση του πηγαίου κώδικα «source code» και έτσι δε μπορεί ο ΟΠΑΠ αφ” εαυτού  ν” αναπτύξει και να λειτουργήσει τα παιχνίδια του.

  Σημειωτέον δεν υπάρχει επιστημονική αξιολόγηση του υπάρχοντος εξοπλισμού του ΟΠΑΠ ούτε επιστημονική μελέτη σκοπιμότητας ούτε επιστημονική απόφαση βάσει των οποίων κρίνεται αναγκαία η διενέργεια αυτού του διαγωνισμού συνολικού ύψους άνω των 250 εκατ.€. Σημειωτέον ο διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί από την προηγούμενη διοίκηση και ακυρώθηκε ανήρχετο μόλις στα 120 εκατ.€. Το ερώτημα γίνεται ακόμα πιο καίριο αν ληφθεί υπόψη ότι στις 27-6-2005 επίσημο δελτίο τύπου του οργανισμού, το οποίο εξεδόθη μετά από την υπογραφή συμφωνίας επέκτασης της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ ΟΠΑΠ και Intralot και τις βελτιώσεις που αποφασίσθηκαν να γίνουν στο ήδη υπάρχον σύστημα, αναφέρεται ρητά ότι αυτό κρίνεται  απολύτως επαρκές ποιοτικά και ποσοτικά. Το ίδιο ακριβώς επαναλαμβάνει ο ίδιος ο Διευθύνων Σύμβουλος κ.Νειάδας , σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ, 4-6-06, ο οποίος δήλωσε ότι «το υπάρχον σύστημα μπορεί ν” ανταποκριθεί καθώς το έχουμε αναβαθμίσει και έχουμε προμηθευτεί νέα τερματικά»

  Στο μεταξύ, ανεκμετάλλευτα μένουν πάνω από 60 εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα πληροφορικής τα οποία  έχουν προσληφθεί στον ΟΠΑΠ  από διαγωνισμούς που είχαν προκηρυχθεί , επί ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέσω ΑΣΕΠ. Τα στελέχη αυτά αντί ν” απασχολούνται στη λειτουργία του μηχανογραφικού κέντρου έχουν τοποθετηθεί σε διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες, ενώ η λειτουργία του μηχανογραφικού κέντρου εξυπηρετείται από τον ήδη ανάδοχο.

  Προμήθειες

  Η αξιολόγηση των διαγωνισμών γίνεται από επιτροπές που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από ειδικά επιλεγμένα άτομα. Σε ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος διαγωνισμούς συγκροτούνται ειδικές επιτροπές αξιολόγησης, πολλές φορές κατά παράβαση του κανονισμού προμηθειών, προκειμένου να ερμηνευτεί κατά το δοκούν ο μαθηματικός τύπος. Υπάρχουν κραυγαλέα παραδείγματα, όπου οι θιγόμενοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και έχουν δικαιωθεί. Για παράδειγμα :

  α) Ο διαγωνισμός για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΟΠΑΠ, όπου αποδείχθηκε ότι στην αξιολόγηση του εν λόγω διαγωνισμού, έλαβαν μέρος και ψήφισαν, όχι μόνο τα 7 τακτικά μέλη της επιτροπής αλλά και ένα αναπληρωματικό χωρίς νομιμοποίηση. Η καταγγέλουσα εταιρία κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του αποτελέσματος και δικαιώθηκε. Παρόλα αυτά η διοίκηση του ΟΠΑΠ αγνοεί τις δικαστικές αποφάσεις. Η συγκεκριμένη παρανομία αφορά τουλάχιστον 30 διαγωνισμούς του ΟΠΑΠ, τους οποίους η διοίκηση του ΟΠΑΠ αρνείται επίμονα να δημοσιοποιήσει. Δεν έχει απαντήσει ακόμα ούτε έχει καταθέσει έγγραφα που της ζητήθηκαν, από Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.,  τον Αύγουστο του 2005.

  β) Διαγωνισμός για την εκτύπωση 1,2 δις δελτίων, αξίας 2,5 εκατ.€, για τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ. Υπόθεση που επίσης έχει παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. Το δικαστήριο έκρινε βάσιμους νομικά και ουσιαστικά τους λόγους που επικαλέστηκε η εταιρεία που προσέφυγε.  Στην επιτροπή που έκρινε τον ως άνω διαγωνισμό, δεν συμμετείχαν υπάλληλοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, όπως ορίζει ο κανονισμός προμηθειών, αλλά ορίστηκαν αυθαίρετα άλλα άτομα (ειδικοί σύμβουλοι) φιλικά προς τη διοίκηση. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο ΟΠΑΠ διαθέτει τυπογραφείο το οποίο λειτουργούσε επί των προηγουμένων διοικήσεων και το οποίο θα μπορούσε ν” αναλάβει την εκτύπωση των δελτίων για  να καλύπτει όλες τις ανάγκες του οργανισμού.

  Και στις δύο αυτές περιπτώσεις η ΟΠΑΠ αγνόησε τις δικαστικές αποφάσεις και προχώρησε στη συνέχεια, σε απευθείας αναθέσεις στις εταιρείες που, κακώς κατά τη δικαιοσύνη, ανακηρύχθηκαν ανάδοχες.

  Ειδικότερα για το διαγωνισμό δελτίων η ΟΠΑΠ υπό την πίεση των δικαστικών αποφάσεων αναγκάστηκε τελικά να αναθέσει την εκτύπωσή τους, καθώς και άλλων δελτίων του και στις 2 εταιρείες με ποσοστό 50-50. Έτσι αποδεικνύεται περίτρανα ότι η αρχική επίσημη αξιολόγηση έγινε με τρόπο δόλιο.

  Και οι δύο αυτές υποθέσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του ποινικού αδικήματος της απιστίας.

   

  Αμοιβές μελών Δ.Σ.

  Σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. στις 31-5-2006 εγκρίθηκε η εισήγηση του Δ.Σ. σχετικά με τις μηνιαίες αποζημιώσεις του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. καθώς και τα πριμ παραγωγικότητας του προηγούμενου έτους.

  Συγκεκριμένα, η μηνιαία αποζημίωση για το 2ο εξάμηνο του 2006 θ” ανέρχεται για τον διευθύνοντα σύμβουλο σε 15.000€ και για τον πρόεδρο σε 12.000€. Ακόμα στους πιο πάνω θα καταβληθεί πριμ παραγωγικότητας για το 2005 ύψους 50.000€ στον καθένα. Σημειωτέον οι πιο πάνω έχουν ήδη εισπράξει το πριμ που δίδεται στους υπαλλήλους του ΟΠΑΠ και που ανέρχεται στο ύψος των 55.000€ για τον πρόεδρο και 45.000€ για το διευθύνοντα σύμβουλο.

  Οι εν λόγω κύριοι φρόντισαν και για περαιτέρω αύξηση στο μέλλον αφού το πριμ παραγωγικότητας για το 2006 προσαυξάνεται κατά 50% έως 100% ανάλογα με τα κέρδη της εταιρείας. Κάτι που είναι βέβαιο αφού προβλέπεται αύξηση του στοιχηματισμού λόγω Eurovision  και αγώνων Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από τις εκλογές του 2004 η αμοιβή του προέδρου του Δ.Σ. ο οποίος ασκούσε παράλληλα και καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου ήταν 9.000€. Ενώ μετά τις εκλογές του 2004 όταν διορίστηκε η παρούσα διοίκηση η αμοιβή του προέδρου ήταν 3.500€ του δε διευθύνοντος συμβούλου 9.000€. Τον τελευταίο χρόνο , ο μισθός του προέδρου αυξήθηκε κατά 300% , του διευθύνοντος συμβούλου κατά 67%.

  Τέλος το ύψος της μηνιαίας αμοιβής των μελών του Δ.Σ. (μηνιαία αποζημίωση, συμμετοχή σε επιτροπές κ.λ.π.) ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 7.000€, ενώ τα αντίστοιχα ποσά για τα έτη πριν από το 2004 ήταν κατά μέσο όρο 1500€ μηνιαίως για κάθε σύμβουλο.

  Βεβαίως είναι γνωστά, το ύψος του μισθού του προέδρου του Αρείου Πάγου, η μηνιαία βουλευτική αποζημίωση, η αύξηση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, στα πλαίσια της εισοδηματικής πολιτικής της Κυβέρνησης, την ίδια χρονική περίοδο. Ακόμα ο μισθός των αεροπόρων που συμμετέχουν στις καθημερινές αναχαιτίσεις στο Αιγαίο.

   

  Τζόγος με πλαστικό χρήμα

  Ο ΟΠΑΠ αποφάσισε την έκδοση κάρτας διπλής χρήσης χρεωστικής – πιστωτικής για τους παίκτες. Με αυτό τον τρόπο δίδεται η δυνατότητα στους παίκτες αφενός μεν να παίζουν με πλαστικό χρήμα, αφετέρου να δανείζονται από τις τράπεζες για ν” αποκτήσουν την τζογοκάρτα. Αναγορεύει το κέρδος σε αποκλειστικό στόχο αναιρώντας το κοινωφελή χαρακτήρα του. Μετατρέπει έτσι τα 5.500 πρακτορεία του σε χώρους τραπεζικών συναλλαγών και διευκολυνόμενου τζόγου παρά την κατηγορηματική αντίθεση όλων των συνδικαλιστικών φορέων των πρακτόρων του ΟΠΑΠ.  Σημειωτέον σήμερα οι Έλληνες χρωστούν περισσότερο από 8,5 δις € σε πιστωτικές κάρτες και 21,5 δις € σε καταναλωτικά δάνεια. Με δεδομένο ακόμα ότι στο τελευταίο επιχειρησιακό σχέδιο του ΟΠΑΠ υπάρχει πρόβλεψη για δημιουργία νέων παιχνιδιών, όπως πόκερ, τάβλι, καζίνο, στοιχηματισμός σε ιπποδρομίες και κυνοδρομίες, όλη η χώρα μετατρέπεται σ” ένα απέραντο καζίνο.

  Αποτελεί πρόκληση στη νοημοσύνη μας η απάντηση του κυρίου Ορφανού στη σχετική μας ερώτηση «η μεν πιστωτική κάρτα αποτελεί βήμα φραγμού του αλόγιστου δανεισμού για τυχερά παιχνίδια για δε τα αυτόματα μηχανήματα τζόγου πολιτική της ΟΠΑΠ είναι ο περιορισμός του τζόγου εντός των πρακτορείων».

   

  Πρόσληψη ειδικών συμβούλων

  Οι προσλήψεις είτε με τη μορφή της ετήσιας σύμβασης είτε της ανάθεσης έργου είτε της μερικής απασχόλησης έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, οι οποίες μάλιστα δεν κατατίθενται στην επιθεώρηση εργασίας όπως ορίζει ο νόμος με αποτέλεσμα να είναι δυνατόν αυτές να καθίστανται αορίστου χρόνου. Ο αριθμός των συμβούλων (οποιασδήποτε μορφής) καθώς και των εν γένει προσληφθέντων, που υπηρετούν στην Αθήνα και στη Θεσ/νίκη είναι απροσδιόριστος. Πολλές σχετικές ερωτήσεις μας έχουν μείνει αναπάντητες ή κατατίθενται ελλιπή ή και παραπλανητικά στοιχεία.

   

  ΟΠΑΠ Υπηρεσιών

  Επί των ημερών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. η ΟΠΑΠ αποφάσισε τη  σύσταση θυγατρικής εταιρείας την ΟΠΑΠ Υπηρεσιών με σκοπό:

  • την αναβάθμιση της εμφάνισης των πρακτορείων σε συνεργασία με τους πράκτορες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παικτών
  • την εμπορική εκμετάλλευση των πρακτορείων σε συνεργασία με τους πράκτορες και
  • τη διαχείριση και εκμετάλλευση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των ΠΑΕ και ιδιαίτερα των τηλεοπτικών.

  Η Ν.Δ. προχώρησε στη λειτουργία αυτής της θυγατρικής αγνοώντας τους πράκτορες σε μια κατεύθυνση στρεβλή και ιδιοτελή, εξυπηρετώντας κομματικές σκοπιμότητες σε πλήρη αντίθεση με τους αρχικούς της στόχους.

  Συγκεκριμένα, για την επιτέλεση των στόχων της προικοδοτήθηκε από την ΟΠΑΠ με 20 εκατ.€ ως μετοχικό κεφάλαιο, εισπράττει δε το 1% των εισπράξεων του ΚΙΝΟ, που υπολογίζεται σε 20 εκατ.€ ετησίως (από 1-1-2004).

  Σύμφωνα με την αρχική σύμβαση το ποσοστό αυτό θα πρέπει να καταβάλλεται μετά από πιστοποίηση του έργου. Τέτοια πιστοποίηση ή στοιχειώδης απολογισμός δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Αντιθέτως το ποσό καταβάλλεται. Ακόμα περιμένουμε απάντηση σε σχετική ερώτηση που καταθέσαμε από την αρχή του έτους.

  Μέχρι στιγμής το ουσιαστικό έργο της εταιρείας είναι μηδαμινό και τελείως διάφορο των αρχικών στόχων ίδρυσής της. Εκείνο που έχει να επιδείξει είναι

  • η δημιουργία τζόγο-κάρτας
  • χορηγίες για την προσωπική προβολή του Υφυπουργού
  • προσλήψεις ημετέρων
  • αγορές πολυτελών αυτοκινήτων για τα μέλη του Δ.Σ.

  Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι για 3η συνεχόμενη χρονιά δείχνει ασυγχώρητη αδράνεια σε ότι αφορά τη διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ΠΑΕ με συνέπεια διάφορα τηλεοπτικά κανάλια να διαπραγματεύονται μόνα τους τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ΠΑΕ . Ήδη ο τύπος αφιερώνει εκτεταμένα ρεπορτάζ για την προβληματική ΕΡΤ η οποία έκλεισε συμφωνία μαμούθ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, υπολογίζοντας βέβαια να εισπράξει το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού από τον ΟΠΑΠ ο οποίος θ” αγοράσει απ” αυτήν το διαφημιστικό χρόνο.

  Είναι προφανής η τεράστια οικονομική ζημία της ίδιας της ΟΠΑΠ Α.Ε. η οποία καλείται στο τέλος να επιχορηγεί τις τηλεοπτικές αυτές μεταδόσεις αντί να τις έχει υπό τον έλεγχό της. Αυτό συνιστά απιστία από τον ΟΠΑΠ αφού για 3η συνεχή χρονιά δε διαπραγματεύεται ο ίδιος, ως οφείλει, μέσω της ΟΠΑΠ Υπηρεσιών, αλλά εκ των υστέρων πληρώνει.

  Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι χορηγίες του ΟΠΑΠ για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις σε ένα μόνο κανάλι, για τα έτη 04-06, ξεπέρασαν τα 8 εκατ.€.

  Σε ότι αφορά τον εκσυγχρονισμό των πρακτορείων και την εγκατάσταση εμπορικών δραστηριοτήτων σε αυτά, η ΟΠΑΠ Υπηρεσιών με αδιαφανείς διαδικασίες και συγκεντρωτική λογική, προετοιμάζει κεντρικές παρεμβάσεις. Σε όλα αυτά αντιδρούν με έντονο τρόπο το σύνολο των συνδικαλιστικών φορέων των πρακτόρων, οι οποίοι με αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες στον Υπουργό Πολιτισμού και στον Πρωθυπουργό αρνούνται τη διαχείριση των πρακτορείων τους ερήμην των ίδιων. Συγκεκριμένα, με σκληρές ανακοινώσεις, η ομοσπονδία των πρακτόρων καταγγέλλει την ΟΠΑΠ Υπηρεσιών «για υφαρπαγή χρημάτων», ότι «επιδιώκει να μετατρέψει τους πράκτορες σε υπηρέτριες» και ότι «συναλλάσσεται επιλεκτικά με τα πρακτορεία».

   

  Χορηγίες κομματικού χαρακτήρα

  Με το τρικ χορηγίες-διαφημίσεις ο προϋπολογισμός του οργανισμού για το 2005 ανήρχετο στο ποσό των 42 εκατ.€ . Επειδή το ποσό αυτό υπερσκελίστηκε κατά πολύ το Δ.Σ. εισηγήθηκε στη Γενική συνέλευση και εκείνη ενέκρινε την εκ των υστέρων υπέρβαση της αρχικού προϋπολογισμού κατά 22 εκατ.€. με αυτόν τον τρόπο  καλύφθηκαν τα ρουσφέτια σε όλους τους ημετέρους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» που δημοσίευσε κατάλογο χορηγιών κομματικής κατεύθυνσης. Ακόμα η εφημερίδα «Έθνος» αποκάλυψε επιχορηγήσεις εταιρειών που ελέγχονταν από  μέλη της ΟΝΝΕΔ Θεσ/νίκης. Η δε εφημερίδα «Το Πρώτο Θέμα» αποκάλυψε πολλές περιπτώσεις χορηγιών και διαφημίσεων κομματικού χαρακτήρα, οι οποίες φέρουν την υπογραφή του προέδρου της επιτροπής διαφήμισης του οργανισμού, ο οποίος συγχρόνως είναι και υπεύθυνος επαρχιακού τύπου της Ν.Δ.

  Οι υπερβάσεις συνεχίζονται και το 2006. Το κονδύλι των χορηγιών κατά το 1οτρίμηνο του 2006 έχει αυξηθεί κατά 15% σε σχέση με το κονδύλι κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2005.

  Σημειωτέον ότι πρόεδρος της επιτροπής χορηγιών είναι ο διευθυντής του γραφείου του κ. Ορφανού.

   

  Γενικός Διευθυντής Θεσ/νικης

  Κραυγαλέο παράδειγμα κομματικού ρουσφετιού και κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος αποτελεί η τοποθέτηση στις 29-7-2004, ως Γενικού Διευθυντή Θεσ/νίκης, με 3ετή σύμβαση , του κρεατέμπορου κ. Μ.Μουλαρά, ο οποίος στις 9-1-06 αποπέμφθηκε και αντικαταστάθηκε από άλλον «εκλεκτό». Ήδη ο κ. Μουλαράς προσέφυγε στη δικαιοσύνη και απαιτεί για αποζημίωση το ποσό που δικαιούται σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει επισυνάψει με την ΟΠΑΠ., το οποίο ανέρχεται στις 203.210€ , και μάλιστα έντοκα.

   

  Τέλος, πρόσφατα από την εφημερίδα Ελευθεροτυπία αποκαλύφθηκε σκάνδαλο εκατοντάδων χιλιάδων € από την εταιρεία V+O, η οποία είχε σύμβαση με την ΟΠΑΠ για θέματα επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων με τον Τύπο. Το σκάνδαλο παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη από τη διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε.  χωρίς προηγουμένως να προσδιοριστεί ο κύριος υπαίτιος ούτε να πραγματοποιηθεί έρευνα ώστε να υπολογιστεί το ύψος της ζημιάς, που έχει υποστεί ο οργανισμός.

  Οι αντιφάσεις και οι ανακολουθίες του κ. Ορφανού και της διοίκησης του ΟΠΑΠ είναι διαρκείς και κατ” εξακολούθηση. Μέχρι τώρα, οι ελληνικές ομάδες έχουν μπει και έχουν βγει από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ αλλεπάλληλες φορές, χωρίς ακόμα και τώρα οι επενδυτές να γνωρίζουν τις πραγματικές προθέσεις της Κυβέρνησης. Σύγχυση ακόμα, έχει δημιουργήσει η δήλωσή του κ. Ορφανού, που δημοσιεύθηκε σε όλο τον ημερήσιο τύπο στις 7-6-2006, ότι από το Φεβρουάριο του 2007 ο ΟΠΑΠ αναλαμβάνει το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ (παρόμοιες δηλώσεις είχε κάνει και στο παρελθόν). Ενώ σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της 23ης συνεδρίασης στις 8-6-2006 , της ΟΠΑΠ,  συζητήθηκε η «λήψη αποφάσεων για κεντρικής φύσεως ζητήματα της διαχείρισης του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, πρόσληψης συμβούλου για το παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ».

  Τέλος, επισημαίνεται ότι μέχρι τώρα, το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο προΐσταται πολιτικά του ΟΠΑΠ, δεν έχει απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων και καταθέσεων εγγράφων, που έχουν ζητηθεί από Βουλευτές της αντιπολίτευσης.

   

  Κατόπιν όλων αυτών επερωτάσθε:

  1. Για την ολιγωρία σας να πατάξετε τα φαινόμενα κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος, την έλλειψη διαφάνειας και τη διαφθορά που συστηματικά και κατ” εξακολούθηση συμβαίνουν στην ΟΠΑΠ Α.Ε..
  2. Για την πολιτική κάλυψη που παρέχετε στη διοίκηση της ΟΠΑΠ, της οποίας ο τρόπος διοίκησης και λειτουργίας αντιβαίνει στους κανόνες δικαίου και χρηστής διαχείρισης και ακόμα παραβιάζει την ισονομία και τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού.

   

   

   

  Οι επερωτώντες Βουλευτές :

   

  Δημήτρης Λιντζέρης

   

 • Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένων από τις φυλακές Κορυδαλλού με ελικόπτερο

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

   

                                                                ΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς: τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

            τον κ. Υπουργό Δημοσίας Τάξης

   

  ΘΕΜΑ: Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένων από τις φυλακές Κορυδαλλού με ελικόπτερο

   

  Κύριοι Υπουργοί,

  Το ζήτημα των φυλακών Κορυδαλλού έχει κατ΄επανάληψη απασχολήσει το Κοινοβούλιο καθώς και τον Ημερήσιο Τύπο.

  Στις  20-5-2004, με την υπ.αριθμ.907 ερώτησή μου, σας είχα κι εγώ  προειδοποιήσει για τους κινδύνους που εγκυμονεί σήμερα η κατάσταση στις φυλακές Κορυδαλλού  έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες κράτησης με τους έγκλειστους να στοιβάζονται στα κελιά και την αδυναμία , εκ των πραγμάτων, των σωφρονιστικών υπαλλήλων να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

  Βέβαια, ούτε και το πιο νοσηρό μυαλό δε μπορούσε να προβλέψει την απόδραση κρατουμένων με ελικόπτερο από το προαύλιο (!)  των φυλακών.

  Το συγκεκριμένο περιστατικό προκαλεί απόγνωση στους κατοίκους της περιοχής που νοιώθουν για μια ακόμη φορά έρμαια στην όποια ακραία δράση των παρανόμων .

  Μετά τις εξεγέρσεις , τις μαζικές αποδράσεις , τις άγριες δολοφονίες που σημειώνονται(πριν λίγο καιρό κάηκαν ζωντανοί τρεις άνθρωποι από εμπρησμό (;) μέσα στο κελί τους), σ΄ αυτές τις «αμαρτωλές» φυλακές που χρόνια τώρα απομακρύνονται και ποτέ δε φεύγουν, σημειώθηκε  τώρα και η απόδραση με ελικόπτερο.

   

  Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Τι μέτρα θα ληφθούν για να μη θρηνήσουμε θύματα αθώων πολιτών;
  2. Γιατί δεν τηρήθηκαν οι δεσμεύσεις μερικής απομάκρυνσης των φυλακών ;
  3. Tι εγγυήσεις δίνονται στους κατοίκους και τα παιδιά που κατακλύζουν τους γύρω χώρους για την ασφάλεια τους;
  4. Tι μέτρα θα ληφθούν, έστω εκ των υστέρων κι από τα δύο Υπουργεία και πόσοι υψηλόβαθμοι θα απομακρυνθούν για την ανικανότητά τους;  Τελικά ποιος φταίει για όλο αυτό ;
  5. Πότε θα γνωστοποιηθούν οι ΕΔΕ , που έχουν διαταχθεί των προηγούμενων  τραγικών καταστάσεων στις φυλακές  Κορυδαλλού;

   

   

  5-6-2006                                                                                            

  Ο ερωτών Βουλευτής

   

   

   

   

  Δημήτρης Λιντζέρης

   

 • ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ – Μεγάλη ρύπανση και κίνδυνος της δημόσιας υγείας κατά την απομάκρυνση της λυματολάσπης από την Ψυτάλλεια

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β” ΠΕΙΡΑΙΑ

   

   

  ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

  Προς:  Τον κ. Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

  Θέμα :  Μεγάλη ρύπανση του περιβάλλοντος και κίνδυνος της δημόσιας υγείας κατά την απομάκρυνση της λυματολάσπης από την Ψυτάλλεια

  Κύριοι Υπουργοί,

  Στις 21-11-2005 είχα ζητήσει, με την υπ.αριθμ.4759 ερώτησή μου, από τα Υπουργεία σας σειρά πληροφοριών για την απομάκρυνση της λυματολάσπης από την Ψυτάλλεια με πλοία. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας μου απέστειλε την απάντησή του. Όμως ο καθ” ύλην αρμόδιος Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., πέραν κάθε κοινοβουλευτικής δεοντολογίας και υποχρέωσης, δεν απήντησε ως όφειλε.

  Το πρόβλημα όμως της μεταφοράς της λυματολάσπης εξακολουθεί να υφίσταται και να οξύνεται. Έχει λάβει δε μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα άμεσο πλέον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία αλλά και τη ρύπανση του γύρω θαλάσσιου χώρου.

  Συγκεκριμένα στις 20 Μαΐου ξεκίνησε η φόρτωση του πλοίου BUXTEHUDE με κυπριακή σημαία, ωφέλιμου φορτίου 3.000 τόνων. Σήμερα 29 Μαΐου, το πλοίο φορτωμένο με 3.000 τόνους έχει γείρει (μπατάρει) υποστηριζόμενο μάλιστα από φορτηγίδα, για ν” αποφευχθεί η βύθισή του. Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Νηογνώμονας) θεωρούν ότι το πλοίο δεν είναι ασφαλές να ταξιδέψει με το συγκεκριμένο φορτίο. Το ίδιο προκύπτει και από έκθεση αρμοδίων οργανισμών οι οποίοι εξέτασαν δείγμα του προς μεταφορά υλικού. Είναι πλέον βέβαιο ότι το συγκεκριμένο πλοίο θα πρέπει ν” αδειάσει αφού δε μπορεί να μεταφέρει το φορτίο στον προορισμό του.

  Σημειωτέον ότι στο νησί είναι ήδη αποθηκευμένοι 250.000 τόνοι λάσπης ενώ καθημερινά παράγονται περίπου 500 τόνοι.

  Η όλη εξέλιξη δημιουργεί πελώρια ερωτηματικά για την ανευθυνότητα της ΕΥΔΑΠ  η οποία εν κρυπτώ και με απόλυτη προχειρότητα πρόκρινε το συγκεκριμένο τρόπο απομάκρυνσης της λυματολάσπης. Προσωπική δε ευθύνη έχει ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ, ο οποίος ανέλαβε την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, όντας ο ίδιος παρών και συμμετέχοντας σε όλες τις διαδικασίες από την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης μέχρι και τη φόρτωση του πλοίου.

  Οι εργασίες αυτές έχουν προκαλέσει έντονη δυσοσμία στην περιοχή, δημιουργώντας δυσφορία και αναστάτωση στους κατοίκους και στους εργαζόμενους επί της νησίδος αφού τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους.

  Το θέμα είναι μείζον και επείγον αφού η χωρητικότητα αποθήκευσης της λάσπης στην Ψυτάλλεια εξαντλείται εντός ολίγων ημερών.

   

  Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

   

  • 1. Τι άμεσα μέτρα θα λάβουν προκειμένου να δοθεί λύση στο προαναφερθέν επείγον πρόβλημα;
  • 2. Είναι στις προθέσεις τους ν” αποδώσουν ευθύνες στη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ η οποία με ανευθυνότητα και προχειρότητα, με πρακτικές «ράβε-ξήλωνε», θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την μόλυνση του θαλάσσιου χώρου, ακυρώνοντας στην ουσία το έργο του βιολογικού καθαρισμού που εκτελείται;
  • 3. Υπήρξε έλεγχος από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα κατά τη διάρκεια της ανεπιτυχούς φόρτωσης του πλοίου;

   

  Να κατατεθούν τα έγγραφα

   

  1.         Η σύμβαση της ΕΥΔΑΠ με την κοινοπραξία εταιρειών που έχει αναλάβει την μεταφορά της λάσπης, ο προϋπολογισμός του έργου και ακόμα οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται για την καθυστέρηση υλοποίησης του έργου

   

  2.         Οι επιστημονικές μελέτες βάσει των οποίων ξεκίνησε η διαδικασία μεταφοράς της λάσπης, ένα τόσο σοβαρό έργο, κρίσιμο περιβαλλοντικά, τεχνικά σύνθετο και με μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον.

   

   

  29-5-2006

              Ο ερωτών Βουλευτής

              Δημήτρης Λιντζέρης

   

 • ΟΞΥΤΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

  Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β” ΠΕΙΡΑΙΑ

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣ: τον κ .Υπουργό  Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

  ΘΕΜΑ : ΟΞΥΤΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.

  Κύριε Υπουργέ,

  Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (πρώην Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής) αντιμετωπίζει τον τελευταίο καιρό οξύτατα οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα τα οποία υποθηκεύουν τη λειτουργία του και απειλούν την ίδια του την ύπαρξη. Όπως γνωρίζετε το ΕΚΕΨΥΕ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη χώρα μας.

  Ιδιαίτερα το 2006 ο ελλειμματικός προϋπολογισμός του και οι περικοπές δαπανών που συντελούνται έχουν οδηγήσει το Κέντρο σε δραματική έκπτωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς τους εξυπηρετούμενους απ” αυτό. Τα χρέη προς το  ΙΚΑ  διογκώνονται. Πρόσφατες προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου παραμένουν μετέωρες αφού από πουθενά δεν προβλέπεται η μισθοδοσία τους.

  Τα δεδουλευμένα του μηνός Απριλίου και του δεκαπενθημέρου του μηνός Μαΐου δεν έχουν καταβληθεί ακόμα στους εργαζόμενους του ΕΚΕΨΥΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το εργασιακό κλίμα στον ιδιαίτερο ευαίσθητο χώρο της ψυχικής υγείας αλλά και για την αξιοπιστία του Υπουργείου Υγείας αφού αυτό δεν ανταποκρίνεται στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του.

  Ο σύλλογος των εργαζομένων, με επιστολή του από τις 18 Απριλίου, έχει ζητήσει συνάντηση μαζί σας, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε ακόμα. Προχωρούν δε σε 4ωρη στάση εργασίας στις 17 Μαΐου 2006, προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσουν την πολιτεία να πράξει την αυτονόητη υποχρέωσή της.

  Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

                                                 

  1. Πότε και με ποιον τρόπο θα εξοφληθούν τα δεδουλευμένα των εργαζομένων του ΕΚΕΨΥΕ ;

  2. Με ποιον τρόπο θ” αντιμετωπίσετε οριστικά και μόνιμα τα οικονομικά και θεσμικά προβλήματα του Κέντρου;

  3. Ποια είναι η βούληση της Κυβέρνησης για την ομαλή λειτουργία και την επέκταση της δράσης ενός Κέντρου που έχει προσφέρει πολλά και μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερα στον τομέα της ψυχικής υγείας στη χώρα μας;

  15-5-2006

                                                              Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

                                                              ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

   

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

  Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β” ΠΕΙΡΑΙΑ

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣ: την κα. Υπουργό  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

  ΘΕΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  Κυρία Υπουργέ,

  Σύμφωνα με την υπ” αριθμ. Φ125/139892/Β6 τις 12-12-2005 εγκύκλιο της αρμοδίας διευθύνσεως του Υπουργείου σας, περιγράφονται οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες αθλητές απόφοιτοι ενιαίου λυκείου δύνανται να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007. Σύμφωνα με αυτήν, οι αθλητές που πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις δεν δύνανται να εισαχθούν στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές, στις Ακαδημίες Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού. Προφανώς διότι γι” αυτούς ισχύει ο Ν.2725/99, άρθρο 34 παραγρ.11.

  Με δεδομένο ότι:

  • ο τρόπος εισαγωγής στις εξαιρούμενες σχολές είναι ο ίδιος με τις υπόλοιπες
  • οι δε αθλητές που πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις του κεφαλαίου Α”, είναι εξ” ορισμού ικανοί ν” αντεπεξέλθουν στις επιπλέον απαιτούμενες αθλητικές δοκιμασίες που ζητούνται από τις εξαιρούμενες σχολές

   

  Ερωτάται η κα. Υπουργός:

  Είναι στις προθέσεις της να άρει την άδικη και αντιφατική εξαίρεση της προαναφερόμενης εγκυκλίου;

                                                 

  15-5-2006

                                                              Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

                                                              ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

   

 • Πλημμελής λειτουργία του μικροβιολογικού εργαστηρίου Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β” ΠΕΙΡΑΙΑ

   

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

   

  ΠΡΟΣ: τον κ .Υπουργό  Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

   

  ΘΕΜΑ : Πλημμελής λειτουργία του μικροβιολογικού εργαστηρίου Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας

  Κύριε Υπουργέ,

  Τον τελευταίο καιρό το μικροβιολογικό εργαστήριο του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας, εξοπλισμού πολλών εκατομμυρίων, υπολειτουργεί, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι του νησιού που έχουν ανάγκη. Το εν λόγω πρόβλημα έχει δημιουργηθεί αφενός επειδή δεν υπάρχει επάρκεια ιατρικού προσωπικού αφετέρου, λόγω της κακής σχέσης της διευθύντριας του μικροβιολογικού εργαστηρίου με το υπόλοιπο προσωπικό. Μάλιστα είχε διαταχθεί και διενεργηθεί Ε.Δ.Ε.

  Το θέμα έχει τεθεί κατ” επανάληψη από τους κατοίκους του νησιού και από το σύλλογο των εργαζομένων του Κέντρου Υγείας, στο διευθυντή του Κέντρου Υγείας, στον διευθυντή του ΓΝΝ και στη διοίκηση του Γ” Δ.Υ.Π.Ε..

  Μάλιστα ο σύλλογος των εργαζομένων προχώρησε σε 4ωρο προειδοποιητική στάση εργασίας, στις 23-3-2006. Όμως παρ” όλ” αυτά το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, παρουσιάζοντας μάλιστα περαιτέρω όξυνση από τις 21-3-06 όπου και έληξε η σύμβαση του επικουρικού γιατρού του μικροβιολογικού εργαστηρίου που είχε προσληφθεί.

  Επειδή όλες οι διοικητικές βαθμίδες που αναφέρθηκαν κωφεύουν και αδυνατούν να λύσουν ένα πρόβλημα που ουσιαστικά καθιστά ανενεργό το μικροβιολογικό εργαστήριο του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας, ενόψει μάλιστα της καλοκαιρινής περιόδου που οι κάτοικοι του νησιού υπερβαίνουν τις 100.000,

   

  Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

  Α) Σε τι ενέργειες θα προβεί προκειμένου να δώσει λύση στο χρονίζον πρόβλημα;

   

  Β) Θα προβεί σε άμεση πρόσληψη επικουρικού γιατρού για το μικροβιολογικό εργαστήριο;

   

  Να κατατεθεί το πόρισμα της διενεργηθείσας Ε.Δ.Ε.

   

  8-5-2006

                                                             

                                                              Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

                                                              ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

   

 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΔΕΚΟ

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β” ΠΕΙΡΑΙΑ

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ

   

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΘΕΜΑ : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΔΕΚΟ

  Στο Ν. 3429/20-12-05  για τις ΔΕΚΟ ορίζεται ότι στο Δ.Σ. θα συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων μετά από απόφαση της διυπουργικής επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (άρθρο 10). Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

  Επειδή υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα, «ψίθυροι» και ερμηνείες ότι πιθανόν να μην εφαρμοστεί το άρθρο 3 του συγκεκριμένου νόμου για την εκλογή και συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ είτε σ” αυτές που το δημόσιο έχει πλειοψηφία μετοχικού κεφαλαίου είτε στις ΔΕΚΟ που το δημόσιο έχει μειοψηφία μετοχικού κεφαλαίου διατηρεί όμως το δικαίωμα να διορίζει το 50+1 του Δ.Σ.

  Επειδή στο Δ.Σ. του ΟΠΑΠ συμμετέχει μόνο ένας εργαζόμενος και μάλιστα διορισμένος από το Δ.Σ. και όχι κατόπιν καθολικής ψηφοφορίας

  Επειδή όλ” αυτά έρχονται σε κατάφορη αντίθεση με τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης και των αρμοδίων Υπουργών που έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι στις δημόσιες επιχειρήσεις θα διατηρηθεί η εκπροσώπηση των εργαζομένων

   

  Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  • 1. Πότε θα συγκροτηθεί και θ” αποφασίσει σχετικά η διυπουργική επιτροπή για τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς σχετικά με την εκπροσώπηση των εργαζομένων και τις αλλαγές στους κανονισμούς εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1,2 του ως άνω νόμου;

   

  • 2. Είναι διατεθειμένη η Κυβέρνηση να επανορθώσει το παράνομο και άδικο που επιτελέστηκε στη διοίκηση του ΟΠΑΠ με την αντικατάσταση δύο εκλεγμένων εκπρόσωπων των εργαζομένων από έναν ο οποίος διορίστηκε με απόφαση του Δ.Σ. του οργανισμού, χωρίς δηλαδή αυτός να εκλεγεί με καθολική ψηφοφορία όπως ορίζει ο νόμος;

   

   

  27-2-2006

   

  Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

   

   

   

   

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

   

 • Εγκατάλειψη του ιδιόκτητου κτιρίου του πρώην ΠΙΚΠΑ

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β” ΠΕΙΡΑΙΑ

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ

   

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ: Κοινωνικής Αλληλεγγύης

  ΘΕΜΑ :  Εγκατάλειψη του ιδιόκτητου κτιρίου του πρώην ΠΙΚΠΑ

  Στην οδό Τσόχα 5, Αμπελόκηποι, υπάρχει ιδιόκτητο κτίριο του Υπουργείου όπου στεγαζόταν επί σειρά πολλών ετών το πρώην ΠΙΚΠΑ.

  Το κτίριο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας, δίπλα σε μεγάλα νοσοκομεία (Ιπποκράτειο, Αλεξάνδρα, Αιγινήτειο, Αγία Ελένη κ.λ.π.) και σε βασικούς οδικούς άξονες (Λ.Αλεξάνδρας, Βασ.Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων), έχει έξι ορόφους και το ωφέλιμο εμβαδόν του είναι περισσότερο από 2.500 τ.μ..

  Το κτίριο αυτό εδώ και δύο χρόνια, μετά την κατάργηση του Ε.Ο.Κ.Φ. (ΕΟΠ-ΠΙΚΠΑ-ΜΗΤΕΡΑ) παραμένει άδειο, δε συντηρείται και έχει αρχίσει να καταστρέφεται.

   

  ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ και ο κ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

  • 1. Γιατί περιουσιακό στοιχείο του Υπουργείου παραμένει ανεκμετάλλευτο ενώ συγχρόνως οργανισμοί που εποπτεύονται από το Υπουργείο πληρώνουν τεράστια ποσά για ενοίκια;
  • 2. Υπάρχει σκέψη για την αξιοποίηση αυτού του κτιρίου και με ποιον τρόπο;

   

   17-1-2006

  Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

   

   

   

   

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

 • Προϋπολογισμός 2007

  Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι

  Επί τόσες ημέρες παρακολουθούμε την Κυβέρνηση σ” έναν νεοφιλελεύθερο παραλήρημα να επιδιώκει να πείσει για το μονόδρομο των επιλογών της.

  Κυρίες και κύριοι

  Είναι γνωστό ότι «Κυβερνάν είναι το επιλέγειν». Κατά συνέπεια υπάρχει μια προφανής παρεξήγηση και όσον αφορά τον προϋπολογισμό αλλά και την επιχειρηματολογία των συναδέλφων της συμπολίτευσης. Η παρεξήγηση αυτή δεν είναι βεβαία εξ” αγαθής προαίρεσης. Είναι κατευθυνόμενη και καθοδηγούμενη. Είναι προφανής η αγωνία της πλειοψηφίας να πείσει τον ελληνικό λαό εμφανίζοντας τον προϋπολογισμό ως νομοτελειακή αναγκαιότητα.

  Εμείς αρνούμαστε αυτήν την επιλογή. Αποτελεί απλά προπέτασμα των επιδιωκομένων λύσεων.

  Αρνούμαστε την υποταγή στις προκατασκευασμένες λύσεις.

  Αρνούμαστε τη λιτότητα, τη σφιχτή εισοδηματική πολιτική.

  Αρνούμαστε την μεγάλη και άδικη φορολογική επιδρομή σε βάρος των μισθωτών, των συνταξιούχων και των αυτοαπασχολουμένων.

  Αρνούμαστε την αναδιανομή του πλούτου υπέρ των ολίγων και ισχυρών.

  Αρνούμαστε τη στρατηγική της εκποίησης του εθνικού πλούτου που συστηματικά επιχειρεί η Κυβέρνηση. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα την ντροπολογία περί ΟΤΕ. Ναι κύριοι, καλά ακούσατε περί Ντροπολογίας πρόκειται.

  Βέβαια οι τόσο μεγάλες μεταφορές πλούτου από το λαό και το έθνος σε νέους ιδιοκτήτες δημιουργούν

  Πολιτικά ανταλλάγματα

  Πολιτικά στηρίγματα

  Και εισπράττονται

  Πολιτικά μεσιτικά

  Και ίσως εδώ και μόνον εδώ βρίσκεται η ταμπακέρα

  Κυρίες και κύριοι

  Ο σημερινός λόγος της Ν.Δ. κολυμπά στα απόνερα του φιλελευθερισμού. Είναι σκουριασμένος και ημιμαθής αφού αγνοεί ότι ο φιλελεύθερος μύθος πως καλύτερο κράτος είναι το μικρότερο κράτος αμφισβητείται πλέον επισήμως. Η επίκληση λοιπόν αυτής της επιχειρηματολογίας δεν αποτελεί παρά έναν επιστημονικό, ιδεολογικό και κοινωνικό φερετζέ την αδυναμία της να εντάξει το δημόσιο τομέα και πλούτο σε μια πραγματικά αναπτυξιακή τροχιά και διαδικασία.

  Επιτρέψτε μου την αναφορά σε ένα ειδικό αφιέρωμα-έκθεση της παγκόσμιας τράπεζας  με θέμα «το Κράτος σ” ένα μεταβαλλόμενο κόσμο». Μιας έκθεσης του 1997 που συζητήθηκε ανοιχτά στο πανεπιστήμιου του Sussex.

  Αναφέρω μερικά από τα βασικά συμπεράσματα αυτής της έκθεσης που θα ήταν χρήσιμα στους φωστήρες του Υπουργείου Οικονομίας και ιδιαίτερα στον κ. Αλογοσκούφη.

  • Το κράτος δεν είναι από τη φύση του αναποτελεσματικό. Αποτελεσματικοί ή αναποτελεσματικοί είναι οι διαχειριστές του.
  • Το κράτος οφείλει να δημιουργεί τους αναγκαίους και ικανούς θεσμούς για την πραγμάτωση των στόχων του.
  • Το κράτος έχει ευθύνη για την οργανωτική και διαχειριστική ικανότητα των θεσμών του με στόχους τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων και την εδραίωση της διαφάνειας στη διαχείριση.
  • Στην ανάπτυξη κυρίαρχο ρόλο δεν παίζει το νομικό καθεστώς της ιδιοκτησίας αλλά η ποιότητα του management.

  Κυρίες και Κύριοι

  Όλα τα πιο πάνω δείχνουν ότι μετά τη λατρεία της υποτιθέμενης τεχνοκρατικής διαχείρισης, η παγκόσμια κοινότητα, από την οποία εξαιρεί τον εαυτό της η Ν.Δ., ανακαλύπτει ξανά τη σημασία της πολιτικής, την αναγνώριση του πολιτικού συστήματος ως συντελεστή οικονομικής ανάπτυξης. Την πολιτική ως συντελεστή οικονομικής ανάπτυξης.

  Αυτά βέβαια με την προϋπόθεση ότι η διαχείριση είναι εργαλείο πολιτικής και στο βαθμό που η πολιτική εξουσία δεν έχει απολέσει ή εκχωρήσει την αυτονομία της κάτι που έχει συμβεί στις μέρες μας από την Κυβέρνηση της Ν.Δ.

  Αλλά ο κ.Αλογοσκούφης αγνοεί ακόμα και τα παραδοσιακά Think Tanks των ΗΠΑ  όπως το Brooking  Institute, συμπέρασμα του οποίου είναι ότι «όπως δεν μπορείς να έχεις καπιταλισμό όπου οτιδήποτε είναι προγραμματισμένο, έτσι δεν μπορείς να έχεις καπιταλισμό όπου τα πάντα είναι προς πώληση».

  Εδώ όμως πωλούνται τα πάντα. η Εμπορική , τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, ο ΟΠΑΠ, ο ΟΤΕ, αύριο το Χρηματιστήριο, το Ταμιευτήριο, η Αγροτική, η ΔΕΗ. Και μάλιστα σε ξένους που βαπτίζονται στρατηγικοί επενδυτές. Αφού ακόμα και τα ταμεία των τραπεζών δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην ιδιωτικοποίηση της εμπορικής.

  Ο ιδιότυπος αυτός Α-Εθνικός φιλελευθερισμός του κ. Αλογοσκούφη, συμπυκνώνεται στο σύνθημα «Πωλείται πατρίς σε τιμή ευκαιρίας».

  Κύριοι του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

  Πουλάτε τα πάντα. Είτε γιατί δε θέλετε να προχωρήσετε σε αναπτυξιακή μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα είτε γιατί δε γνωρίζετε είτε γιατί δε μπορείτε. Εσείς αδιαφορείτε όχι μόνον για τα λαϊκά στρώματα αλλά και για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Αδιαφορείτε για το τοπικό και εθνικό κεφάλαιο.

  Και όλοι οι Έλληνες μπορούν να ξεχωρίσουν την ύψιστης σημασίας διαφορά ανάμεσα στην ελληνική οικονομία και την οικονομία στον ελλαδικό χώρο. Έχουν αρχίσει ήδη να βιώνουν αυτή τη διαφορά.

  Αλλά πριν κλείσω οφείλω μια μικρή αναφορά στα έργα και τις ημέρες της ΟΠΑΠ. Και που καλό είναι, κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, να προβληματιστείτε και εσείς. Γιατί γίνεστε άθελά σας συμμέτοχοι σε φαινόμενα που απαξιώνουν την πολιτική και αποτελούν ορισμό της κακοδιοίκησης και της διαπλοκής. Να σας θυμίσω ότι ο ΟΠΑΠ προεκλογικά αποτέλεσε τη σημαία του κ. Καραμανλή προσωπικά για να κατηγορήσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για αδιαφάνεια και διαφθορά.

  Έτσι επί των ημερών σας έχει παρατηρηθεί αντί της στήριξης του Αθλητισμού και του Πολιτισμού, απελευθέρωση του τζόγου και στήριξη των realities. Το στοίχημα παρουσιάζει μέση ετήσια αύξηση κατά 19%. Τα έσοδα της ΟΠΑΠ, εμφανίζουν μέση ετήσια μείωση κατά 5%. Ενώ τα έσοδα του αναδόχου παρουσιάζουν αύξηση κατά 3,3%. Τα συμπεράσματα δικά σας και μνήμη διαθέτετε, όπως και ο ελληνικός λαός

  Την ίδια χρονική περίοδο, η συνολική αύξηση των δαπανών στον οργανισμό αυξήθηκε κατά 83,75%. Εσείς που λέγατε ότι θα μειώσετε τις δαπάνες. Να σας καταθέσω τους σχετικούς πίνακες.

  Κυρίες και Κύριοι

  Ο ελληνικός λαός σας κατάλαβε. Τον κοροϊδέψατε για να πάρετε την εξουσία, για να εξυπηρετήσετε εαυτούς και ημετέρους. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ο πρόεδρός του Γιώργος Παπανδρέου στέλνουν ήδη ελπιδοφόρο μήνυμα. Υπάρχει άλλος δρόμος. Και αυτόν θα εμπιστευθούν στις επόμενες εκλογές.

   

   

  Πιστεύω πως η επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή -που εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι η δική μας κυβέρνηση, του ΠΑΣΟΚ- έχει ένα ύψιστο πρώτο μέλημα, να επαναφέρει στις λέξεις την πραγματική τους έννοια, γιατί επί των ημερών σας έχει αποδράσει.

   

  21/12/2006

 • Ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ

  Ενώ η ημερήσια διάταξη της Βουλής περιελάμβανε τη συζήτηση του φορολογικού νομοσχεδίου, η Κυβέρνηση συνεπής στην αντιδεοντολογική και εντέλει αντικοινοβουλευτική πρακτική της, κατέθεσε εν αιθρία τροπολογία μέσω της οποίας επιδιώκει να εκποιήσει τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό οργανισμό των Βαλκανίων, τον ΟΤΕ.

  Έτσι η μεγάλη και άδικη φορολογική επιδρομή σε βάρος των μισθωτών, των συνταξιούχων και των αυτοαπασχολουμένων, η αναδιανομή που έχει συμβεί τα 3 τελευταία χρόνια στη χώρα μας υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων, εξ αντικειμένου πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Σε 1η μοίρα έρχεται η πώληση του ΟΤΕ.

  Και είναι λογικό αφού ένας νέος φορολογικός νόμος, αύριο, από μια φιλολαïκή κυβέρνηση θα μπορούσε να επανορθώσει αυτές τις μεγάλες φορολογικές αδικίες. Η πώληση όμως ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου του ελληνικού λαού είναι ανεπανόρθωτο γεγονός με διαχρονικές συνέπειες.

  Κ.Κ.

  Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κυβέρνηση αποφασίζει να εκποιήσει κερδοφόρους οργανισμούς του δημοσίου. Για ν” αυξήσει τα έσοδα του προϋπολογισμού, εκποιεί πλουτοπαραγωγικές πηγές.

  Για εισπρακτικούς λόγους προχωρεί στην πώληση πηγών εσόδων και πόρων για ν” αντιμετωπίσει το έλλειμμα, θεωρώντας ότι ο εθνικός πλούτος της ανήκει.

  Με τη συγκεκριμένη τροπολογία, η Κυβέρνηση εκποιεί τον εθνικό οργανισμό τηλεπικοινωνιών και μάλιστα ελάχιστες μέρες μετά την εθνική ντροπή του πετάγματος στον καιάδα της λήθης και της παραγραφής του σκανδάλου των παρακολουθήσεων (εκτός κύριοι της Ν.Δ. θεωρείτε ότι το ζήτημα λύθηκε με την επιβολή υψηλού προστίμου στην εταιρεία που και αποκάλυψε το σκάνδαλο, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα).

  Κ.Κ.

  Σε μια ευνομούμενη πολιτεία, η εισαγωγή μιας τροπολογίας, ενός νόμου δηλαδή, στη Βουλή, θα ‘πρεπε προηγουμένως να έχει συζητηθεί αναλυτικά στην αρμόδια διακομματική επιτροπή της Βουλής. Θα ‘πρεπε να συνοδεύεται από επιστημονικές εκθέσεις που θα παρουσίαζαν την κατάσταση των τηλεπικοινωνιών στην Ε.Ε.. Θα ‘πρεπε να συνοδεύεται από επιστημονικές εκθέσεις όπου θα παρουσιάζονταν μελέτες για την εμπειρία των ιδιωτικοποιήσεων στις ΗΠΑ, στην Αγγλία, στην Ιαπωνία, στη Λατινική Αμερική.

  Σε μια τέτοια βάση, ο πολιτικός λόγος θα μπορούσε να συσχετιστεί με τον επιστημονικό λόγο. Και ο αντίλογος θα μπορούσε να τεκμηριωθεί. Και το ερώτημα είναι: γιατί αφού όπως είπε, ο ίδιος ο Υπουργός, η συγκεκριμένη ενέργεια της Κυβέρνησης ήταν προγραμματισμένη, δεν ακολούθησε την πάγια κοινοβουλευτική οδό αλλά αιφνιδίασε με την τροπολογία; Προφανώς δεν τόλμησε να το κάνει για να μην καταδειχθεί ότι ο φιλελευθερισμός του ξεπερνά όλα τα όρια και της χειρότερης εκδοχής του θατσερισμού. Ο φιλελευθερισμός της κυρίας Θάτσερ διακρινόταν από εθνικές ευαισθησίες ενώ ο φιλελευθερισμός του κυρίου Αλογοσκούφη δεν έχει εθνικές ευαισθησίες. Είναι Α-Εθνικός φιλελευθερισμός.

  Η πολιτική του κ.Αλογοσκούφη θα μπορούσε ν” αποτυπωθεί στο σύνθημα:

  «Πωλείται πατρίς σε τιμή ευκαιρίας». Γι” αυτό και στην ουσία ζητά από τη Βουλή μια λευκή επιταγή. Αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για το περαιτέρω ύψος της πώλησης. Παραχωρεί το management ματαίως, απ” ότι φαίνεται ο κ.Σουφλιάς μιλά για στρατηγική συνεργασία με έλεγχο του κράτους στο management. Ο κ. Καραμανλής έχει δώσει προσωπικά το πράσινο φώς σε αυτή την ανάλγητη πολιτική.

  Και έτσι για την ιστορία να σας θυμίσω ότι ανάλογη προσπάθεια είχε γίνει και επί πρωθυπουργίας κ.Μητσοτάκη. Και τότε όπως και τώρα είχε απαξιωθεί ο οργανισμός προκειμένου να πωληθεί φθηνότερα. Όμως τότε συνάδελφοι της Ν.Δ., και απευθύνομαι σ” εσάς, είχαν ακουστεί εθνικές φωνές, με πιο δυνατή αυτή του κ. Έβερτ, που είχαν αποτρέψει την πώληση. Απ” ότι όμως φαίνεται τώρα, η φωνή του κ.Σουφλιά δεν είναι τόσο δυνατή, για να προασπίσει το εθνικό συμφέρον που διακυβεύεται.

  Ο σημερινός λόγος της Ν.Δ. κολυμπώντας στα απόνερα του φιλελευθερισμού, σε μια έκρηξη ημιμάθειας και καταφανή ανυπαρξία ενημέρωσης, μας κάνει κηρύγματα για τη σχέση ιδιωτικοποίησης και ανταγωνιστικότητας. Να σας ενημερώσω λοιπόν κύριοι της Ν.Δ. για τη Βρετανική εμπειρία όπως αυτή αποτυπώνεται από τον ίδιο τον Υπουργό ιδιωτικοποίησης της Θάτσερ τον κ. Moor.  Στο θατσερικό , βρετανικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων μόνο το 50% των επιχειρήσεων εντάχθηκαν στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Εδώ υπάρχει όριο;

  Η Εμπορική, τα λιμάνια , τα αεροδρόμια, ο ΟΠΑΠ, ο ΟΤΕ, αύριο το Χρηματιστήριο, το Ταμιευτήριο, η Αγροτική, ποιος θα βάλει φρένο σ” αυτό το παραλήρημα εκποίησης της δημόσιας περιουσίας;

  Γι” αυτό σας λέω, είστε πλέον συμμέτοχοι σε αυτό που χαρακτηρίζει τον κ.Αλογοσκούφη. στο σύνθημα : «Πωλείται πατρίς σε τιμή ευκαιρίας».

  Και κάτι ακόμα. Οι μετοχές του δημοσίου δεν βγήκαν στο σφυρί στη διεθνή αγορά. Αντίθετα δόθηκε προνομιακή μεταχείριση στο Βρετανό μικροεπενδυτή μικροαποταμιευτή. Γι” αυτό και το 90% των εργαζομένων στις Βρετανικές επιχειρήσεις που ιδιωτικοποιήθηκαν αγόρασαν μετοχές των επιχειρήσεών τους. Στο μοντέλο του Α-Εθνικού φιλελευθερισμού της Ν.Δ. ούτε στα ταμεία ν” αγοράσουν μετοχές. Και παρατηρείται το παράδοξο, οι βασικοί ενδιαφερόμενοι για την εξαγορά του ΟΤΕ, να είναι οι δημόσιοι οργανισμοί άλλων χωρών, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Αυστρίας, όπως αναγράφεται στον ημερήσιο τύπο. Και μάλιστα το 25%-34% αυτών των εταιρειών ανήκουν στο δημόσιο. Το δε 17% του προσωπικού της είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

  Κύριοι της Ν.Δ.

  Η πολιτική σας δεν έχει ούτε ιερά ούτε όσια, ούτε αρχές ούτε αξίες. Έτσι απλά να σας ενημερώσω για το τι λέει ο καθηγητής του Harvard k. J.Goodman για την αμερικάνικη εμπειρία των ιδιωτικοποιήσεων :

  • Η ιδιωτικοποίηση δεν οδηγεί σε μικρότερο κράτος ούτε σε λιγότερες  κρατικές δαπάνες και επιδοτήσεις. Οι μεγάλες ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας έχουν συμφέρον και βρίσκουν τρόπους να αποσπούν χρήματα από το Δημόσιο, εξίσου απαιτητικά και αποτελεσματικά, όπως οι κρατικοί προκάτοχοί του.
  • Ότι η ιδιωτικοποίηση δεν εργάζεται πάντα καλύτερα. Καλύτερο δεν είναι το φθηνότερο
  • Ότι η ιδιωτικοποίηση, αυτόματα και αναγκαστικά, δεν συνεπάγεται καλύτερες τιμές ούτε καλύτερες υπηρεσίες ούτε προστασία του περιβάλλοντος, του καταναλωτή ή του δημόσιου συμφέροντος.
  • Τα προβλήματα των μεγάλων επιχειρήσεων δεν αντιμετωπίζονται επιτυχώς με αλλαγή ιδιοκτησίας αλλά με αλλαγή τρόπου management  και αποτελεσματικό έλεγχο των υπευθύνων

  Κ.Κ.

  Για μια ακόμα φορά παραποιείτε την αλήθεια. Όπως είπατε ψέματα στον ελληνικό λαό με εξαγγελίες κενού περιεχομένου, έτσι και τώρα, προσπαθείτε κάτω από όμορφες λέξεις να κρύψετε άσχημες προθέσεις.

  Κ.Κ.

  Η εκποίηση του εθνικού πλούτου που πραγματοποιείτε δε μπορεί να βαπτίζεται ιδιωτικοποίηση ούτε να καλύπτεται κάτω από οποιονδήποτε ιδεολογικό πολιτικό μανδύα. Είναι άλλο πράγμα η παραχώρηση του εθνικού πλούτου σε ιδιωτικά συμφέροντα και άλλο πράγμα ο περιορισμός του δημόσιου τομέα. Η εκάστοτε Κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί ως θεματοφύλακας του εθνικού πλούτου. Δε νομιμοποιείται να λειτουργεί ως ιδιοκτήτης.

   

  13/12/2006

Page 2 of 3123