• ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ-Απομάκρυνση της παραγόμενης λάσπης στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β” ΠΕΙΡΑΙΑ

   

   

  Επίκαιρη Ερώτηση

  Προς τον  Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ.Σουφλιά

  Θέμα :  Απομάκρυνση της παραγόμενης λάσπης στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας

  Η ολοκλήρωση του κέντρου επεξεργασίας λυμάτων Ψυτάλλειας περιλαμβάνει την ξήρανση της παραγόμενης λάσπης, η οποία στη συνέχεια είτε θα μεταφέρεται για ταφή είτε σαν καύσιμο υλικό στην τσιμεντοβιομηχανία. Το έργο της ξήρανσης έχει εγκριθεί από το ταμείο συνοχής της Ε.Ε..

  Η ΕΥΔΑΠ προκήρυξε, στις 18-1-2005, δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για τη «φόρτωση, μεταφορά και διάθεση της λάσπης», μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της ξήρανσης και στις 28-1-2005 ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης.

  Η συγκεκριμένη προσφορά περιλαμβάνει την ξήρανση και αεριοποίηση της λάσπης, επί της Ψυτάλλειας και όχι την απομάκρυνσή της.

  Η συγκεκριμένη τεχνική λύση,  η οποία σε τέτοια μεγέθη δεν έχει μέχρι σήμερα εφαρμογή πουθενά παγκοσμίως, βρίσκεται σε κατάφορη αντίθεση με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους, την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

  Συναντά την καθολική αντίδραση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

  Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • 1. Θα επιτρέψει την αεριοποίηση της λάσπης και τη συνακόλουθη ατμοσφαιρική ρύπανση;
  • 2. Πού θα διατίθεται η παραγόμενη τοξική τέφρα ;
  • 3. Ποια η άποψη της Κυβέρνησης για την ολοκλήρωση του έργου στην Ψυτάλλεια;

   

  8-2-2005         

              Ο ερωτών Βουλευτής

              Δημήτρης Λιντζέρης

   

   

   

 • Προς ΥΠΕΧΩΔΕ για Απομάκρυνση της παραγόμενης λάσπης στο Κ.Ε. Ψυτάλλειας

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ
  ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Αθήνα 3-2-2005

  ΕΡΩΤΗΣΗ
  Για τον κ. Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
  Θέμα: «Διαγωνισμός της ΕΥΔΑΠ για την απομάκρυνση της παραγόμενης λάσπης στο ΚΕΛΨ»

  Κύριε Υπουργέ,
  Όπως είναι γνωστό, η ολοκλήρωση λειτουργίας του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας (Κ.Ε. Ψυτάλλειας ) περιλαμβάνει την ξήρανση της λάσπης, που παράγεται από τις προηγούμενες φάσεις της επεξεργασίας των λυμάτων. Η παραγόμενη ιλύς θα μεταφέρεται για ταφή ή σαν καύσιμο υλικό στην τσιμεντοβιομηχανία. Είναι ήδη εγκεκριμένοι οι περιβαλλοντολογικοί όροι της ως άνω λειτουργίας του ΚΕΛΨ. Το έργο της ξήρανσης είναι σε φάση δημοπράτησης (διαδικασία προεπιλογής) με εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε.
  Μέχρι την ολοκλήρωση του ως άνω έργου προκειμένου να απομακρύνεται η παραγόμενη λάσπη από το ΚΕΛΨ, η ΕΥΔΑΠ στις 18-1-2005, προκήρυξε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για τη φόρτωση, μεταφορά και διάθεση της λάσπης.
  Δέκα ημέρες μετά, στις 28-1-2005, το ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ανακήρυξε προσωρινό μειοδότη την εταιρεία Χρ. Κωνσταντινίδης ΑΕ. Η συγκεκριμένη προσφορά περιλαμβάνει την καύση της λάσπης που παράγεται καθημερινά στο ΚΕΛΨ και ΚΕΛΜ, καθώς επίσης και των 200.000 τόνων αυτής, που βρίσκεται εναποτεθειμένη στις εγκαταστάσεις. Η απομάκρυνση και διάθεση δηλαδή μετετράπη σε καύση – αεριοποίηση .
  Η συγκεκριμένη τεχνική λύση βρίσκεται σε κατάφορη αντίθεση με τους ήδη εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, την ελληνική νομοθεσία και αυτή της Ε.Ε., διότι προκαλεί μεγάλη και ανεξέλεγκτης έκτασης ρύπανση του περιβάλλοντος.
  Η καύση της λάσπης με τη μέθοδο της αεριοποίησης δεν έχει τύχη καμιάς εφαρμογής διεθνώς για τα μεγέθη που συζητάμε. Είναι επικίνδυνη λύση, αφού εκτός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η καθημερινή παραγωγή περίπου 60 τόνων ιδιαίτερα τοξικής τέφρας, θα πρέπει να αποθηκεύεται σε ειδικούς χώρους ταφής, κάτι που δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
  Η εξέλιξη του θέματος έχει προκαλέσει την δικαιολογημένη αντίδραση της Νομαρχιακής και Δημοτικής Αυτοδιοίκησης της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και ανησυχία και αγανάκτηση στους κατοίκους της περιοχής.
  Η λύση που προωθεί η ΕΥΔΑΠ στο συγκεκριμένο θέμα, δυναμιτίζει την ήδη βεβαρημένη περιβαλλοντικά ατμόσφαιρα, αφού τα παραγόμενα αέρια και η ιδιαίτερα τοξική τέφρα, θα προκαλέσουν μεγάλη ρύπανση, με ανεξέλεγκτες επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων του Λεκανοπεδίου.
  Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
  1.Σε τι ενέργειες θα προβεί, προκειμένου να ματαιωθεί η λύση που προωθεί η ΕΥΔΑΠ για καύση της λάσπης πάνω στο νησί, αφού όπως προαναφέρθηκε, θα προκαλέσει μεγάλη μόλυνση του περιβάλλοντος και ανεξέλεγκτες επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων του Λεκανοπεδίου; Βρίσκεται δε, σε κατάφορη αντίθεση με τους ήδη εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους από την Ελληνική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία της Ε.Ε.
  2.Σε τι ενέργειες θα προβεί εναντίον της ΕΥΔΑΠ η οποία ανακήρυξε προσωρινό μειοδότη διαγωνιζόμενο ο οποίος προτείνει λύση πέραν αυτής που προβλέπεται στη διακήρυξη.
  3.Σε ποια ακριβώς φάση βρίσκεται, η εγκεκριμένη από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε., οριστική λύση με την εγκατάσταση μονάδας ξήρανσης πάνω στο νησί; Πότε προβλέπεται χρονικά η ολοκλήρωση και λειτουργία της;

  Ο ερωτών Βουλευτής

  Δημήτρης Λιντζέρης

   

 • ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β. – ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

  Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β” ΠΕΙΡΑΙΑ

                                                                                                                                      25-1-2005

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  ΠΡΟΣ: τον κ .Υπουργό  Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

   

  ΘΕΜΑ : ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β. – ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  Κύριε Υπουργέ,

  Το ΕΚΑΒ αποτελεί απαραίτητο βραχίονα του ΕΣΥ. Στοχεύει στην ταχύτατη και ασφαλή μεταφορά πασχόντων συνανθρώπων μας, σε νοσοκομειακές μονάδες για περίθαλψη και νοσηλεία. Τον τελευταίο καιρό η λειτουργικότητα του ΕΚΑΒ είχε παρουσιάσει αξιοσημείωτη πρόοδο κάτι που επιβεβαιώθηκε με την άριστη ανταπόκρισή του την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων.

  Το Υπουργείο Υγείας οφείλει να παρακολουθεί άμεσα τη λειτουργία του ΕΚΑΒ και να προβαίνει σε διαρκείς βελτιωτικές παρεμβάσεις. Τα στελέχη του ΕΚΑΒ πρέπει να επιλέγονται αξιοκρατικά, να πληρούν επιστημονικά κριτήρια, να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και να διακρίνονται από αναπτυγμένη αίσθηση κοινωνικής ευθύνης. Οι κομματικές επιλογές στο νευραλγικό αυτό χώρο είναι απαράδεκτες και οδηγούν σε μαρασμό και υποβάθμιση.

  Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται αποδιοργάνωση του ΕΚΑΒ, απορφάνισή του από έμπειρα και ικανά στελέχη και αντικατάστασή τους από άτομα άσχετα από το αντικείμενο. Θέτουν αμείλικτα ερωτήματα για τα κριτήρια, τις γνώσεις και την εμπειρία βάσει των οποίων επελέγησαν τα άτομα που στελεχώνουν σήμερα το ΕΚΑΒ

  Ερωτάται ο κ. Υπουργός και αιτείται η κατάθεσης των βιογραφικών των πιο κάτω:

  Α) Με ποια κριτήρια και προσόντα επελέγη ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ;

  Β) Η υπευθυνότητα του εξειδικευμένου τμήματος των αεροδιακομιδών ανετέθη σε άπειρους και ακατάλληλους για το αντικείμενο υπαλλήλους. Ποιο είναι το βιογραφικό του υπευθύνου του εν λόγω τμήματος;

  Γ) Ο αντιπρόεδρος που τοποθετήθηκε δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική ή τις διακομιδές  (είναι τοπογράφος). Με ποια κριτήρια τον επιλέξατε;

  Δ) Αντικαταστάθηκε ο υπεύθυνος του τμήματος άμεσης επέμβασης από κομματικό στέλεχος της Ν.Δ. με γραμματικές γνώσεις στοιχειώδους εκπαίδευσης και με καμία εμπειρία ή διαπιστωμένη ικανότητα στην οργάνωση και τη διοίκηση. Με ποια κριτήρια τον επιλέξατε;

  Ε) Υπεύθυνος του τμήματος εκπαίδευσης ανέλαβε νέος επικουρικός ιατρός κομματικό στέλεχος της Ν.Δ.. Η θέση αυτή εξ” ορισμού απαιτεί άρτια επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και καταξίωση. Ποιο είναι το βιογραφικό του νέου υπεύθυνου;

  ΣΤ) Μέχρι και τον προϊστάμενο του συνεργείου των ασθενοφόρων αντικαταστήσατε που είναι ο μοναδικός υπάλληλος του ΕΚΑΒ με το αντίστοιχο πτυχίο.

  Για όλ” αυτά Ερωτάστε :

  Σε τι άμεσες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να σταματήσει η αναξιοκρατική κομματική εισβολή η οποία οδηγεί σε αποδιοργάνωση του ΕΚΑΒ με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προάσπιση της υγείας των πολιτών.

   

                                                              Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

                                                              ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

   

   

 • ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β. ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

  Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β” ΠΕΙΡΑΙΑ

  25-1-2005

  ΕΡΩΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣ: τον κ .Υπουργό  Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

   

  ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β.  ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ

  Κύριε Υπουργέ,

  Όπως σας είναι γνωστό υπήρχε μονάδα μεταφοράς νεογνών-παιδιών του ΕΚΑΒ με έδρα το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Το αυτοκίνητο, παραχωρήθηκε από το ίδρυμα «Το Χαμόγελο του Παιδιού», διαθέτει πλήρη και απαραίτητο εξοπλισμό. Η στελέχωσή του πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένους επικουρικούς ιατρούς του ΕΚΑΒ. Τον προηγούμενο χρόνο πραγματοποίησε 432 μεταφορές σε μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών του ΕΣΥ (οι 90 προέρχονταν από ιδιωτικά μαιευτήρια). Η έδρα της παραπάνω μονάδας στο ΠΓΝΝ είχε επιλεγεί αφενός για να καλύπτει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής Πειραιά, αφετέρου διότι ευρίσκεται εγγύς του αεροδρομίου Ελευσίνας όπου αφικνούνται οι αεροδιακομιδές από τις διάφορες περιοχές της πατρίδας μας. Μια τρίτη ουσιαστική παράμετρος είναι ότι η μονάδα πρέπει να έχει αφετηρία οργανωμένη Μ.Ε.Ν.Ν. για υποστηρικτικούς λόγους (φόρτιση θερμοκοιτίδας, συντήρηση και ανανέωση αναλώσιμων υλικών, αντικατάστασή της σε περίπτωση βλάβης).

  Σε όλο το Λεκανοπέδιο υπήρχαν 2 μονάδες μεταφοράς νεογνών. Η μια με έδρα το νοσοκομείο Παίδων και η άλλη με έδρα το ΠΓΝΝ. Στις 15-12-2004, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, που εσείς τοποθετήσατε, πήρε την απαράδεκτη, ανεύθυνη και πέραν κάθε λογικής απόφαση, να μεταφερθεί η εν λόγω μονάδα στην Κ.Υ. του ΕΚΑΒ, όπου δεν πληρείται καμία από τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Στην ουσία δηλαδή παροπλίζεται και εν τέλει καταργείται η συγκεκριμένη μονάδα μεταφοράς νεογνών-παιδιών. Με την ίδια απόφαση η στελέχωση της μονάδας δε θα αποτελείται από εξειδικευμένους ιατρούς αλλά από το υπόλοιπο προσωπικό του ΕΚΑΒ. Σε ιατρούς δηλαδή που δεν έχουν αγγίξει ποτέ νεογέννητο. Και βέβαια κανείς από τους μόνιμους ιατρούς δε δέχθηκε να μπει σε αυτό το πρόγραμμα «καρμανιόλα». Δέχθηκαν μόνο κάποιοι συμβασιούχοι «όμηροι» ιατροί, προφανώς εκβιαζόμενοι.

  Όλα τα πιο πάνω υποβαθμίζουν υγειονομικά την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και την αφήνουν ακάλυπτη από μονάδα μεταφοράς νεογνών. Αθετούν την υπογραφείσα συμφωνία μεταξύ ΕΚΑΒ και «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Είναι προφανές ότι σύντομα θα θρηνήσουμε απώλειες αφού η μεταφορά των νεογνών έχει ανατεθεί σε μη εξειδικευμένο προσωπικό. Σήμερα η υψηλού κόστους ειδική θερμοκοιτίδα, είναι αφημένη στους διαδρόμους κάποιων γραφείων αντί να φορτίζεται, να συντηρείται και να χρησιμοποιείται για κοινωνικό όφελος.

  Απόδειξη της αναγκαιότητας λειτουργίας της κινητής μονάδας του Πειραιά είναι ότι η ΜΕΝΝ του ΠΓΝΝ πριν τη λειτουργία της είχε πληρότητα κάτω του 50%. Με τη λειτουργία της κινητής μονάδας, η πληρότητα έφτασε το 80% έως 100%. Μετά την τελευταία απόφαση η πληρότητα της ΜΕΝΝ φθίνει με προφανή επίπτωση στα οικονομικά των ασφαλιστικών οργανισμών. Αυτό εξ αντικειμένου πέραν της σπατάλης αποτελεί αντικειμενική στήριξη του ιδιωτικού τομέα.

   

   

   

   

  κ. Υπουργέ:

  Η προσπάθεια αναβάθμισης της υγείας στη χώρα μας και η στήριξη του δημόσιου χαρακτήρα της απαιτούν διαρκή και ενσυνείδητη ενασχόληση από ικανά και εξειδικευμένα στελέχη με κοινωνική ευθύνη. Τα συμβαίνοντα σήμερα στο ΕΚΑΒ συνιστούν οπισθοδρόμηση και υποβάθμιση. Αποκαλύπτουν μια νάρκη στους κόλπους του.

  Για όλ” αυτά Ερωτάστε:

  Σε τι άμεσες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να επανορθώσετε το ιατρικό και κοινωνικό ατόπημα που επιτελείται;

   

  Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

                                                              ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

   

 • ΟΠΑΠ Α.Ε.-Διεθνής διαγωνισμός προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού

  ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

   

  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΘΕΜΑ : «ΟΠΑΠ Α.Ε.» – ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  Κύριοι Υπουργοί,

  Προβληματισμό και απορία δημιουργούν ενέργειες και αποφάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε., που είδαν το φως της δημοσιότητας. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν προκήρυξη διαγωνισμού και ανάθεση μελετών κατά τρόπο που βλάπτει τα συμφέροντα του ΟΠΑΠ και περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά διάπραξης ενδεχομένως και ποινικών αδικημάτων. Για το θέμα αυτό άλλωστε, εξέδωσε ανακοίνωση ο σύλλογος υπαλλήλων του ΟΠΑΠ, η οποία καυτηριάζει τις επιλογές και περιγράφει πράξεις και παραλήψεις του διοικητικού συμβουλίου, οι οποίες βλάπτουν τα συμφέροντα της εταιρείας.

  Και όλ” αυτά προφανώς, προς επιβεβαίωση της «σεμνότητας, ταπεινότητας και διαφάνειας» που έχει διακηρύξει η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, η οποία όμως στην πράξη μεταφράζεται σε ευνοιοκρατική και χαριστική υποστήριξη των ημετέρων, σε βάρος των συμφερόντων του δημοσίου.

  Συγκεκριμένα :

  Σύμφωνα με την από 26/2/2004 διακήρυξη δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, η ΟΠΑΠ Α.Ε. είχε αποφασίσει την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού, ύψους 120εκατ.€, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, την 17-6-2004. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίστηκε από τη σημερινή Κυβέρνηση, σε συνεδρίαση, 2μέρες μόλις πριν την καταληκτική αυτή ημερομηνία, δηλαδή στις 15-6-2004 (25η συνεδρίαση Δ.Σ.), αποφάσισε κατά πλειοψηφία και χωρίς να αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους, τη ματαίωση του διαγωνισμού. Σημειωτέον, δεν υπάρχει υπηρεσιακή εισήγηση που να εξηγεί τους λόγους αλλαγής της προηγούμενης προκήρυξης τόσο σε οικονομικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Ακόμα δεν υπάρχει ούτε γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, για τη νομιμότητα της απόφασης του Δ.Σ. αλλά και την ευθύνη των παρεκκλίσεων από τις δεσμεύσεις έναντι των μετόχων όπως αποτυπώνονται στα ενημερωτικά δελτία των μετοχοποιήσεων.

  Στην 31η συνεδρίαση, της 23 Σεπτεμβρίου 2004, το Δ.Σ. του ΟΠΑΠ αποφάσισε τη συγκρότηση νέας επιτροπής διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους κ.κ. Καΐση Αθανάσιο, Τσιτσικλή Ιωάννη, Αργυράκη Παναγιώτη, Τζιαμπίρη Γεώργιο, Γκοτζαμάνη Βασίλειο, Σημαιοφορίδη Αγάπιο και Κούκη Μηνά. Ακόμα αποφάσισε την ανάθεση της εκτέλεσης «μελέτης σχετιζόμενης με τον ως άνω διαγωνισμό» στους καθηγητές του Α.Π.Θ. κ.κ. Βλαχάβα Ιωάννη και Λιναρδή Παναγιώτη, έναντι του ποσού των 100.000€ πλέον ΦΠΑ και των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των καθηγητών και 3 ακόμα μελών της επιστημονικής τους ομάδας.

  Σε επόμενη συνεδρίαση, συγκεκριμένα στην 33η ,της 14-10-2004, το Δ.Σ., έπειτα από εισήγηση του προέδρου του κ.Φιλιππίδη, αποφάσισε την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου σε 200 εκατ.€, χωρίς καμία προηγούμενη μελέτη ή εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη ανάλυση από ειδικούς, που να αιτιολογεί επαρκώς την κατά 80 εκατ.€, αύξηση. Στην ίδια συνεδρίαση το Δ.Σ. αποφάσισε για τις αμοιβές της επιτροπής διακήρυξης του διαγωνισμού ως εξής: Καΐσης Αθανάσιος (Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ),  Τσιτσικλής Ιωάννης (Καθηγητής ΗΠΑ), Αργυράκης Παναγιώτης (Καθηγητής ΑΠΘ), Τζιαμπίρης Γεώργιος (Δρ. Πληροφορικής) από 125.000€ πλέον ΦΠΑ και εξόδων μετακίνησης. Στην ίδια απόφαση αποφάσισε την ανάθεση υποστηρικτικών υπηρεσιών για τον πιο πάνω διαγωνισμό στην εταιρεία «Γ.ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», έναντι 24.000 € μηνιαίως. Η σύμβαση είναι διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα επέκτασης 1 έτους ακόμα.

  Λαμβάνοντες υπόψη ότι:

  • 1. Ο ΟΠΑΠ είναι δημόσιος οργανισμός εποπτευόμενος από το Υπουργείο Πολιτισμού, εισηγμένος στο χρηματιστήριο με το 51% των μετοχών ν” ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, το δε Δ.Σ. της εταιρείας διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα αλλά και χρήματα των μετόχων. Ο κος Α.Φιλιππίδης εισηγήθηκε, το δε Δ.Σ. αποφάσισε ο προϋπολογισμός του έργου να ανέλθει στα 200εκατ. €.

  Η απόφαση αυτή ελήφθη: α) χωρίς καμία μελέτη ή υπηρεσιακή εισήγηση που να τεκμηριώνει τον ως άνω προϋπολογισμό. β) Δίχως να υπάρχει αιτιολογημένο αίτημα υπηρεσίας που να εισηγείται την αναγκαιότητα διεύρυνσης του αντικειμένου του διαγωνισμού, κατά 80 εκατ.€.

  Σημειωτέον η επένδυση των 200εκατ.€ είναι η υψηλότερη από σύστασης του ΟΠΑΠ, οι δε ως άνω ενέργειες του Δ.Σ. έχουν όλα τα χαρακτηριστικά σκανδάλου.

  2. Αντί ν” ακολουθηθεί η ορθή θεσμική διαδικασία και να ενημερωθούν οι πρυτανικές αρχές των ελληνικών πανεπιστημίων, για την αναγκαιότητα σύστασης επιτροπής διακήρυξης, , η οποία θα αποτελείτο από ειδικούς επιστήμονες και αυτές να προτείνουν τα μέλη και τις αμοιβές τους, έγιναν αυθαίρετοι και μεροληπτικοί ορισμοί, κατά παράβαση του κανονισμού «προμήθειας υλικών και υπηρεσιών» της εταιρείας.

  3. Όπως αναφέρεται στα πρακτικά ο χρόνος λειτουργίας της επιτροπής διακήρυξης προσδιορίστηκε για 3μηνο περίπου. Και οι κ.κ. Υπουργοί άφησαν να δοθούν εξωπραγματικά ποσά  αμοιβής ύψους 500.000€ στα μέλη της επιτροπής, ασύλληπτα για την ελληνική αλλά και την παγκόσμια πραγματικότητα.

  4. Στην εξέλιξη του διαγωνισμού θα συσταθούν ακόμα επιτροπή αξιολόγησης και κατάρτισης της σύμβασης και επιτροπή παρακολούθησης και τελικής παραλαβής. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με απόφαση του Οργανισμού το κόστος των επιτροπών θα ανέλθει στο ιλιγγιώδες ύψος των 2.300.000 €, το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι αδικαιολόγητο. Ακόμα σύμφωνα με πρόταση του κ.Φιλιππίδη οι επερχόμενες επιτροπές θα έχουν την ίδια σύνθεση με την επιτροπή διακήρυξης.

  5. Αποκλείστηκαν από την επιτροπή εκπρόσωποι του Δ.Σ. του συλλόγου των εργαζομένων. Όπως επίσης και εξειδικευμένοι μόνιμοι υπάλληλοι του οργανισμού, πλην ενός, κατά παράβαση της πάγιας πρακτικής.

  6. Για το ίδιο αντικείμενο πέραν της επιτροπής διακήρυξης επίσης αυθαίρετα και ως εκ περισσού ανατέθηκε μελέτη 100.000 € , σε δύο άλλους καθηγητές, οι οποίοι σύμφωνα με την απόφαση «θα εκτελέσουν μελέτη σχετιζόμενη με τον ως άνω διαγωνισμό».

  7. Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΠΑΠ, της 14-10-2004, αποφασίστηκε η ανάθεση υποστηρικτικών υπηρεσιών για το διαγωνισμό στην εταιρεία «Γ.ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», δηλαδή μιας εταιρείας που ανήκει σε ένα από τα μέλη της επιτροπής διακήρυξης, αντί του συνολικού ποσού των 576.000€. Και ακόμα ότι:

  • Ø Το ποσό αυτό κατανέμεται ανά μήνα, μέσω 2 ανεξάρτητων συμβάσεων, προκειμένου να εμφανιστεί σύννομη η πράξη.
  • Ø Για τις δραστηριότητες δε της εταιρείας διατίθενται ακόμα και γραφεία εντός των διοικητικών υπηρεσιών του οργανισμού.
  • Ø Για την απόφαση αυτή ο σύλλογος εργαζομένων του ΟΠΑΠ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επεσήμανε ότι οι υπηρεσίες και οι υπάλληλοι του οργανισμού είναι άριστοι γνώστες του αντικειμένου και μπορούν άνετα ν” αναλάβουν το πιο πάνω έργο. Πρόκειται αναμφίβολα για μια φωτογραφική ανάθεση σε εταιρεία ημετέρων.

  Αφού:

  • Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα δαπανήσει ένα υπέρογκο ποσό για έργο που μπορούν να υλοποιήσουν οι υπηρεσίες της.
  • Δεν ίσχυσαν αντικειμενικά κριτήρια στην επιλογή της ως άνω Ετερόρρυθμης Εταιρείας.
  • Έγινε κατάτμηση του ποσού και απευθείας ανάθεση.
  • Δεν προκηρύχθηκε διαγωνισμός σύμφωνα με τον κανονισμό προμήθειας υλικών και υπηρεσιών της ΟΠΑΠ Α.Ε., για να εξασφαλιστεί η καλύτερη προσφορά, αφού το συνολικό ποσό υπερβαίνει τα 150 εκατ. €.
  • Αλλά και με την κατάτμηση που επιχειρήθηκε επελέγη μια Ε.Ε., χωρίς εμπειρία, χωρίς επιστημονική στελέχωση, κατά τεκμήριο ανεπαρκής για την στήριξη ενός τόσο μεγάλου διαγωνισμού. Διότι πρόκειται για νεοσύστατη εταιρεία (συστάθηκε στις 24-7-2002) με εταιρικό κεφάλαιο μόλις 600€, χωρίς έργο και εμπειρία, η οποία έχει καταθέσει μια μόνο φορολογική δήλωση και μάλιστα ζημιογόνο, με ακαθάριστα έσοδα μόλις 9.300€.

  Επειδή όλα τα ανωτέρω προμηνύουν τη διάπραξη προαποφασισμένης απιστίας σε βάρος του ΟΠΑΠ,

  Επερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  α) Διότι δεν παρεμβαίνουν για να ελέγξουν τις παραπάνω διαδικασίες και να σταματήσουν το εν εξελίξει σκάνδαλο.

  β) Διότι δε λαμβάνουν μέτρα κατά της διοίκησης του ΟΠΑΠ , που κατά αυθαίρετο και παράνομο τρόπο επιχειρεί τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος.

  γ) Διότι αποδέχονται τη σκανδαλώδη και αναιτιολόγητη αύξηση του υλικού αντικειμένου του διαγωνισμού στο ιλιγγιώδες ποσό των 200 εκατ.€ .

  δ) Και τέλος, διότι δε σταματούν τις μεθοδεύσεις που καθοδηγούν το διαγωνισμό σε προαποφασισμένη κατεύθυνση.

   

   

  Οι επερωτώντες Βουλευτές

  Λιντζέρης Δημήτρης

  Δημαράς Γιάννης

  Μουσιώνης Άρης

  Κολιοπάνος Θεόδωρος

  Σχοιναράκη Ευαγγελία

  Κατσιλιέρης Πέτρος

  Παπαγεωργίου Γιώργος

  Αηδόνης Χρήστος

  Γκερέκου Άντζελα

  Βέρρας Μιλτιάδης

  Βαρβαρίγος Δημήτρης

  Στρατάκης Μανόλης

  Παντούλας Μιχάλης

  Έξαρχος Βασίλης

  Μπόλαρης Μάρκος

  Φούρας Ανδρέας

  Χυτήρης Τηλέμαχος

  Παπαχρήστος Βαγγέλης

  Τζάκρη Θεοδώρα

  Φωτιάδης Απόστολος

  Λιάνης Γιώργος

  Αλευράς Θανάσης

  Δαμανάκη Μαρία

   

  06/12/2004

 • Νομοσχέδιο για ΔΕΚΟ

  Κ.Κ.

  Αρέσκεστε να μιλάτε για επανίδρυση του κράτους, για εξυγίανση του Δημόσιου Τομέα. Και όλ” αυτά με όμορφα λόγια και κεντρώες ρητορικές. Επειδή όμως  η πολιτική κρίνεται από  τα έργα και τις ημέρες και  όχι από τα λόγια, όπως ακριβώς τα δέντρα κρίνονται από τους καρπούς τους, το σύνολο του ελληνικού λαού παρακολουθεί μια Κυβέρνηση χωρίς σχέδιο, χωρίς μπούσουλα, χωρίς προοπτική, να βάλλει εναντίον των κατακτήσεών του.

  Τον προηγούμενο Ιούλιο, με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, επιδράματε εναντίον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, απελευθερώνοντας το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Μέτρο που συνέφερε μόνον τα μεγάλα πολυκαταστήματα και το παγκοσμιοποιημένο εμπόριο. Χωρίς να λάβετε υπόψη σας τις απονενοημένες αντιδράσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την κατηγορηματική άρνηση των εκλεγμένων φορέων τους. Καταγραφήκατε ως ολετήρας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

  Επίσης  τον Ιούλιο, με τον υδράργυρο στους 40 βαθμούς και τους περισσότερους εργαζόμενους σε άδεια απορυθμίσατε το ωράριο εργασίας των εργαζομένων, καταργήσατε το 8ωρο, μειώσατε τις αμοιβές των υπερωριών, επαναφέρατε το διευθυντικό δικαίωμα, μετατρέποντας τους εργαζόμενους σε είλωτες. Επιχειρήσατε την ασιατικοποίηση του κόστους εργασίας στο όνομα του ανταγωνισμού. Έτσι αφαιρετικά ή και αφελώς θα έλεγα, νομίζοντας ότι μειώνοντας το κόστος εργασίας θα βελτιώσετε την ανταγωνιστικότητα. Βεβαίως κατά κεραίαν δε λάβατε υπόψη σας τις αντιδράσεις της  ΓΣΣΕ , αλλά ούτε και του  ΣΕΒ ο οποίος αποδέκτηκε ότι δεν είναι δυνατή περαιτέρω μείωση μισθών στη χώρα μας. Έχετε καταργήσει στην πράξη τον κοινωνικό διάλογο επαναφέροντας τον τόπο στη δίνη των κοινωνικών συγκρούσεων και των ταξικών αντιπαραθέσεων. Και είναι εντυπωσιακή η υποκρισία και η περιφρόνηση χωρίς καμιά αναστολή στο σύνολο των οργανωμένων κοινωνικών φορέων.

  Σήμερα παρακολουθούμε την τρίτη πράξη αυτού του αντιλαϊκού  αλλά και αντιαναπτυξιακού έργου, το οποίο όμως  δυστυχώς , δεν τελειώνει εδώ. Έργο ενός μαθητευόμενου συγγραφέα  χωρίς αρχή , μέση και στόχο. Ενός έργου χωρίς ενεργό παράσταση.

  Με τον παραπλανητικό τίτλο ‘δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ‘  (ΔΕΚΟ) επιχειρούνται τα εξής

  *αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων

  *υπονόμευση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων

  *αμφισβήτηση του κοινωνικού διαλόγου αλλά και της οικονομικής και κοινωνικής επιτροπής

  Είναι γνωστή η δυσανεξία της δεξιάς και στον κοινωνικό διάλογο και στον κοινωνικό έλεγχο και αυτό φαίνεται σε κάθε νομοσχέδιο που καταθέτετε  , έτσι π.χ. στο νόμο περί περαιτέρω μετοχοποίησης του ΟΠΑΠ αφαιρέσατε  τη συμμετοχή τους στο ΔΣ  και των εκπροσώπων των εργαζομένων και τους εκπροσώπων της ΟΚΕ .  Τώρα  εξαιρείτε εν τοις πράγμασι  τους κοινωνικούς εταίρους παραβιάζοντας τις αρχές της κοινωνικής διαβούλευσης.

  *Καταργείτε βασικές αρχές του εργατικού δικαίου

  *παραβιάζετε το σύνταγμα παρά τις παρατηρήσεις της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής

  *επιχειρείτε να δημιουργήσετε ένα ιδιότυπο management σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις .

  Έτσι χωρίς να προσδιορίζετε τα κριτήρια επιτυχίας ή αποτυχίας, χωρίς επανέλεγχο και με ουσιαστικά κυρίαρχο τον αυθαίρετο και απόλυτο κυβερνητικό έλεγχο.

  Τέλος επιχειρείτε εκχώρηση του κρατικού πλούτου στον ιδιωτικό τομέα.

  Όμως το μέγα ζητούμενο με αυτό το νομοσχέδιο, δεν είναι το τι λέγεται αλλά το τι αποσιωπάται και τι τροφοδοτείται

  Χρέος κάθε κυβέρνησης είναι η διατήρηση και η διεύρυνση του εθνικού πλούτου.

  Αναφύεται κ. Υπουργέ, ένα μεγάλο ερώτημα και έχετε την υποχρέωση να απαντήσετε ευθέως . Υπάρχει από μεριάς σας πολιτική βούληση , διατήρησης του Εθνικού Πλούτου;

  Δεν ρωτώ για διεύρυνση γιατί η απάντηση είναι κατηγορηματικά αρνητική. Αλλά διαπιστώνω, ότι έχετε την πολιτική βούληση εκποίησης του εθνικού πλούτου. όμως ερωτώ , τελικά θα μείνει κάτι στο κράτος και τι ; Αυτό που αποσιωπάτε από το νομοσχέδιο , είναι  ότι η κυβέρνηση σήμερα στερεί από την ελληνική κοινωνία το δικαίωμα να μεταφέρει στις επόμενες γενεές τον πλούτο που με άπειρες στερήσεις συγκέντρωσαν οι προηγούμενες.

  Κύριοι δεν είστε ιδιοκτήτες του Εθνικού πλούτου, είστε εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού , επιφορτισμένοι να προασπίζετε τα συμφέροντα του. Στο όνομα της κακής διαχείρισης κάποιων επιχειρήσεων , ευθύνη που βαραίνει τις Κυβερνήσεις και τις Διοικήσεις  και ουδόλως τους εργαζόμενους , εσείς δεν εκχωρείτε το management , αλλά εκχωρείτε τις επιχειρήσεις , επιρρίπτοντας τις ευθύνες στους εργαζόμενους.

  Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, τώρα γίνεται κατανοητό , τι εννοούσατε όταν εξαγγείλατε  την  επανίδρυση του κράτους . Οραματίζεστε φαίνεται ένα κράτος , που θα φορολογεί τους πολίτες και θα διευθύνει την αστυνομία και τα δικαστήρια με έξωθεν παρεμβάσεις. Ένα κράτος φοροεισπράκτορα, δικαστή και αστυνόμο.  Επιστρέφετε στο απώτατο παρελθόν . Ταυτίζεστε ακόμα και με τους τιμητές του ιδρυτής σας , που τον κατηγορούσαν για σοσιαλμανία. Και καταργείτε το κράτος στρατηγείο που εγκαθίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου και υπηρέτησαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.

  Κύριοι συνάδελφοι,  σε κανένα λεξικό στον κόσμο παγκοσμιοποίηση δε σημαίνει διαμελισμός και κλήρος στα ιμάτια του Εθνικού Πλούτου. Δεν σημαίνει πλειστηριασμός της περιουσίας του ΕΟΤ, της Κτηματικής Εταιρείας του δημοσίου, της  ΕΥΔΑΠ, του ΟΠΑΠ και άλλων.  Η εθνική αντιπροσωπεία δικαιούται να γνωρίζει αν υπάρχουν έσχατα όρια σε αυτήν τη στρατηγική εκποίησης που εξυφαίνετε . Απαντήστε λοιπόν.

  Υπό την παγκοσμιοποίηση τελεί και η Γαλλία, που αρνείται να άρει την υποστήριξή της στο Εθνικό αγροτικό της κεφάλαιο , εξου και οι ατέρμονες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή ΄Ένωση. Το ίδιο και η Γερμανία , με το κοινωνικό κεφάλαιο να παίζει πρωτεύοντα ρόλο στο τραπεζικό της σύστημα και να υπογράφεται στρατηγικής σημασίας  συμφωνία μεταξύ γερμανικών  και ρωσικών κρατικών εταιρειών στον τομέα της  μεταφοράς  ενέργειας.  Με συμμετοχή μάλιστα  στο Δ.Σ , τους τέως καγκελάριου Σρέντερ. Το ίδιο και στην Αγγλία με το συγκεκριμένο καθεστώς γης , όπου επιτρέπονται οι μακροχρόνιες μισθώσεις κρατικής γης δεν πωλείται όμως τίποτα. Αλλά και στην ίδια την Αμερική, υπήρξε έντονη αντίδραση όταν κινέζικες επιχειρήσεις προσπάθησαν να εξαγοράσουν εταιρεία πετρελαίου.

  Σε αυτό το παγκόσμιο περιβάλλον και προκειμένου να καλύψετε τα ελλείμματα που η άστοχη και επιζήμια απογραφή σας δημιούργησε , επαναφέρεται τη χώρα μας στην εποχή της ψωροκώσταινας.  Δεν έχετε καμία στρατηγική στήριξης του Εθνικού Κεφαλαίου, δημόσιου ή ιδιωτικού. Γι αυτό και να είστε σίγουροι ότι θα αποτύχει η όποια συνεργασία επιχειρήσετε μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.  Γιατί και τον δημόσιο τομέα εκποιείτε και τους ιδιώτες χωρίζετε σε ημέτερους και  μη  σύμφωνα με τη συνταγή του Μπαϊρακτάρη.

  Εμείς σας προτείνουμε την υπέρβαση από το αδιέξοδο, με έναν ανοικτό  αναπτυξιακό διάλογο .

  Κυρίες και Κύριοι, κλείνοντας εκείνο που έχω να επισημάνω  είναι ότι ενώ το νομοσχέδιο για τις ΔΕΚΟ , δεν κάνει καμιά αναφορά στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση τους, την ανταγωνιστικότητά τους και την παροχή φτηνότερων και καλύτερων  υπηρεσιών στους πολίτες , ενδιαφέρεται μόνο να παρακάμψει το ΑΣΕΠ , να καταργήσει δηλαδή την ισονομία , την αξιοκρατία και τη διαφάνεια. Ετοιμάζεται δηλαδή να προβεί σε πελατειακής τακτικής προσλήψεις.

  Όσον αφορά την ρητορική της Κυβέρνησης , για άρση της μονιμότητας στους νέο προσλαμβανόμενους , έχω να κάνω μια πρόταση προς τη Δήμαρχο Αθηναίων , να μετονομάσει την Πλατεία Κλαυθμώνος , σε πλατεία Νέας Δημοκρατίας ή καλύτερα σε πλατεία Αλογοσκούφη.

  13/12/2005

   

   

   

 • Κοινωνικός Προϋπολογισμός 2005

  Ο κοινωνικός προϋπολογισμός κατατίθεται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας κάθε χρόνο και συζητιέται στη Βουλή όπως προβλέπεται από το νόμο 2084/92. Περιλαμβάνει τα ποσά που θα διατεθούν από το κράτος για κοινωνική προστασία. Δηλαδή για ασφάλιση, υγεία, πρόνοια καθώς και τους ίδιους πόρους έσοδα και δαπάνες των ασφαλιστικών οργανισμών. Και αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν ο προϋπολογισμός του 2005 να συζητιέται λίγες μέρες πριν το τέλος του συγκεκριμένου έτους και όχι πολύ νωρίτερα.

  Είναι αλήθεια ότι και τα προηγούμενα έτη συζητήτο στο τέλος του οικονομικού έτους. Αυτή τη φορά όμως συνέβη το εξής καινοφανές. Ο κοινωνικός προϋπολογισμός κατετέθη μόλις προχθές το βράδυ χωρίς να προηγηθεί συζήτηση, χωρίς να υπάρξει επίσημη παρουσίαση των στοιχείων και σε μειωμένα μάλιστα αντίγραφα.

  Αυτό σημαίνει είτε υποβάθμιση από μεριάς του Υπουργείου για ένα τόσο μεγάλο θέμα είτε έλλειψη προγραμματισμού από μεριάς του ή στη χειρότερη περίπτωση σηματοδοτεί την αναδίπλωση του κράτους και τον περιορισμό των δαπανών κοινωνικής προστασίας. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία κάτι που προκύπτει και λογιστικά και πολιτικά ότι υπάρχει περιορισμός των δαπανών κοινωνικής προστασίας. Και αυτό συμβαίνει σ” ένα περιβάλλον όπου διευρύνεται το χάσμα, όπου διευρύνεται η κοινωνική ανισότητα στη χώρα μας. Όπως αποδεικνύεται από μελέτες της Eurostat αλλά και της Γενικής Γραμματείας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας.

  Είναι η 1η φορά από το 1993  που σημειώνεται κάμψη σ” όλους τους δείκτες που δείχνουν τις συνθήκες διαβίωσης το ποσοστό του ΑΕΠ για κοινωνικές δαπάνες.

  Αλλά πώς θα μπορούσε να μην είναι έτσι μετά το δημόσιο και διεθνές αυτομαστίγωμα της Κυβέρνησης που έγινε με την δημοσιονομική απογραφή;

  Η συγκεκριμένη πράξη εξέθεσε τη χώρα και έθεσε την οικονομία της υπό επιτήρηση. Αφαίρεσε από την Κυβέρνηση τη δυνατότητα της ήπιας προσαρμογής παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις.

  Η επιτήρηση αυτή εξ” αντικειμένου εξωθεί την Κυβέρνηση σε λήψη μέτρων κατά των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων. Τα άτομα δηλαδή που έχουν περισσότερη ανάγκη από ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας.

  Κ.Κ.

  Κατ” εξοχήν στην πολιτική οι πράξεις κρίνονται εκ του αποτελέσματός τους. Και η πολιτική της Κυβέρνησης στον τομέα αυτό που τείνει στην κοινωνική αναλγησία φαίνεται πως ξεκινά από το δόγμα της νεοφιλελεύθερης κυρίας Θάτσερ ότι η κοινωνία είναι ανύπαρκτη.

  Σύγχρονο κοινωνικό κράτος νοείται αυτό που έχει ως στόχο τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για τους πολίτες του. Ο πολίτης δικαιούται και προσδοκά μια διαρκώς βελτιούμενη καθημερινότητα με λιγότερους κινδύνους και περιορισμούς. Με μεγαλύτερη ελευθερία και περισσότερες εγγυήσεις κατοχύρωσης επιπέδου ζωής σε συνθήκες ασφάλειας.

  Η αντιμετώπιση της ανεργίας, η αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ των ασθενέστερων τάξεων αλλά και η ανακατανομή του πλούτου υπέρ των φτωχότερων περιοχών όπως και η διεύρυνση ενός συστήματος ασφάλισης είναι αυτά που χαρακτηρίζουν την ιδεολογική και πολιτική ταυτότητα της εκάστοτε κυβερνώσας παράταξης.

  Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε η Κυβέρνηση δείχνει τις πραγματικές προθέσεις. Των νεοφιλελεύθερο συνταγών και προβάλει το πραγματικό της πρόσωπο που έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις προεκλογικές πολιτικές της εξαγγελίες που δημιούργησαν προσδοκίες αλλά που όμως στην πράξη αποδεικνύεται ότι επρόκειτο για εξαπάτηση.

  Σήμερα βιώνουμε μια γκρίζα πολιτική χωρίς καμία δέσμευση χωρίς προγράμματα και κυρίως χωρίς προοπτική. Και ακόμα χειρότερα βλέπουμε μια στάση που διασφαλίζει την μεγαλύτερη και ταχύτερη κερδοσκοπική δραστηριότητα των ιδιωτικών επιχειρήσεων στο χώρο του ιδιωτικού κράτους.

  Κ.Κ.

  Και μόνο απλή ανάγνωση των στοιχείων της Eurostat για τις δαπάνες κοινωνικής προστασίας σε σχέση με το ΑΕΠ ετησίως, την τελευταία δεκαετία εξάγει αβίαστα το εξής συμπέρασμα. Ότι από το 1993 μέχρι το 2003 οι δαπάνες αυτές αυξάνονται.  Από 22% το 93 στο 27,1% το 2003.

  Η Ελλάδα κατά το 2002 δαπάνησε για πολιτικές κοινωνικής προστασίας 26,6% του ΑΕΠ ετησίως. Συγκλίνοντας αισθητά προς το μέσο κοινοτικό όρο που ήταν 27,1%. Φέτος ο νέος κοινωνικός προϋπολογισμός που μας παρουσιάζετε και ο οποίος αποτελεί συνέχεια του περσινού, τα ποσά που διατίθενται για την κοινωνική προστασία παρουσιάζουν μια στασιμότητα κάνοντας αντιγραφή των προηγούμενων ετών. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει σαφής μείωση των ποσών ακόμα και σε σχέση με πέρυσι.

  Θα σας δώσω έναν πραγματικό αριθμό που βρίσκεται στη σελίδα 21 του κατατεθέντος προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός για την πρόνοια το 2004 ήταν 720 εκατ.€ και φέτος 695 εκατ.€. αυτό και μόνο το νούμερο δείχνει το πραγματικό σας πρόσωπο και την ομολογία σας ότι δεν υπάρχει η αναμενόμενη ανάπτυξη. Και ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο; Τα χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα  μέσω της μείωσης των κοινωνικών δαπανών.

  Επιστρέφουμε δηλαδή ολοταχώς στην περίοδο 90-93 όπου μειώθηκαν κατά πολύ οι κοινωνικές δαπάνες και στη ζήτημα αυτό της κοινωνικής προστασίας η χώρα μας απομακρύνθηκε κατά 6,5 μονάδες από τον κοινοτικό μέσο όρο.

  Κ.Κ.

  Δεν έχω καμία πρόθεση ν” αμφισβητήσω τη λογιστική επιστήμη. Θα επιθυμούσα όμως να εστιάσω τους λόγους μου στην πολιτική  διάσταση που διαποτίζει την εκάστοτε λογιστική προσέγγιση. Η οποία και αποκαλύπτει την κυρίαρχη πολιτική φιλοσοφία και πράξη του κυβερνώντος κόμματος. Αυτό που καταδεικνύει ο εκάστοτε προϋπολογισμός στο σύνολό του και ο κοινωνικός προϋπολογισμός ειδικότερα είναι  το πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση που τον καταθέτει την κοινωνική πολιτική. Την πολιτική υγείας και πρόνοιας.

  Σήμερα η κοινωνική πολιτική αντιμετωπίζεται ως κατεξοχήν αναπτυξιακή πολιτική.

  Σήμερα η σύγχρονη κοινωνική επιστήμη αποδεικνύει χωρίς αμφισβήτηση ότι η έλλειψη κοινωνικής πολιτικής κοστίζει πολύ σε μια κοινωνία.

  Να σας πω ένα παράδειγμα; Η εξέγερση των γαλλικών προαστίων και το τεράστιο οικονομικό και όχι μόνο κόστος της αποτελεί αναμφίβολα επιβεβαίωση της αλήθειας του ισχυρισμού.

  Κ.Κ.

  Παρακολουθούμε μια πολιτική από μια κυβέρνηση που δε γνωρίζει να υπολογίσει το κόστος της διαταραχής των ειρηνικών εργασιακών σχέσεων και τις επιπτώσεις του όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Την πολιτική μιας Κυβέρνησης που δεν αντιλαμβάνεται το κόστος του κοινωνικού αποκλεισμού. Καθώς και το κόστος της διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής.

  Μιας κυβέρνησης που η πολιτική της ταυτίζεται με το κεφάλαιο των πολυεθνικών. Ένα κεφάλαιο, που βεβαίως μπορεί να μεταναστεύει στην ανατολική Ευρώπη, στην Ινδία, στην Κίνα, παντού. Την πολιτική μιας κυβέρνησης που οδηγεί στην ασιατικοποίηση του κόστους εργασίας, στο όνομα του ανταγωνισμού.

  Αυτή η πολιτική οδηγεί στην κατάλυση του κοινωνικού κράτους. Αυτή η Κυβέρνηση είναι ανίκανη να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε ν” αναπτυχθεί ένας αναπτυξιακός διάλογος· διότι της λείπει η ευαισθησία όχι μόνο όσον αφορά στην κοινωνική της πολιτική αλλά και όσον αφορά στην προάσπιση του εθνικού πλούτου και στην ανάπτυξη ενός εθνικού κεφαλαίου.

  Βέβαια αυτή η παράταξη στο ξεκίνημα της κυβερνητική της καριέρας θέλησε να διεκδικήσει το μεσαίο χώρο, το χώρο του κέντρου με πολλά όμορφα λόγια. Επειδή όμως ήταν μόνο λόγια γρήγορα αποκαλύφθηκε η αλήθεια. Πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού κανόνας για τη δημοκρατική παράταξη είναι αυτό που διατυπώθηκε από τον αείμνηστο γέρο της Δημοκρατίας. Ότι δηλαδή η δημοκρατία ως πολιτική κοινωνική και οικονομική διάσταση είναι έννοιες ενιαίες και αδιαίρετες.

  Η αποκάλυψη αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πολιτική που περιέγραψα είναι και δεξιά και αδέξια.

  12/12/2005

   

 • Επερώτηση για ΟΠΑΠ

  Κ.Κ.

  Η επερώτηση αυτή δεν κατετέθη από αντιπολιτευτικό μένος ούτε από διάθεση φθοράς του πολιτικού αντιπάλου. Κατετέθη από την συνταγματική υποχρέωση της αντιπολίτευσης να ελέγχει την Κυβέρνηση. Γιατί το Κοινοβούλιο είναι η κορυφαία έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας και αποτελεί συγχρόνως το τελευταίο ανάχωμα της Δημοκρατίας.

  Η επερώτηση κυρίως εστιάζεται στη συστηματική ολιγωρία της Κυβέρνησης να παρέμβει παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μας, τις ερωτήσεις, τις καταγγελίες των εργαζομένων, τα δημοσιεύματα του τύπου, τις προσφυγές στη δικαιοσύνη. Το ζήτημα είναι μείζον.

  Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι όλα όσα συμβαίνουν στον ΟΠΑΠ τελούν υπό την άμεση γνώση και καθοδήγηση του συνόλου της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού, προσωπικά.

  Η πιο πάνω άποψη, επιτείνεται από τη σύνθεση του Δ.Σ. του ΟΠΑΠ, που στην ουσία αποτελεί το alter ego της Κυβέρνησης. Σ” αυτό συμμετέχουν υψηλόβαθμα στελέχη της Ρηγίλλης, συγγενείς και φίλοι Υπουργών, οι οποίοι ελέγχουν το μεγάλο πακέτο της κρατικής διαφήμισης και έχουν μετατρέψει ένα δημόσιο οργανισμό εισηγμένο στο χρηματιστήριο, σε κομματική υπόθεση, σε μέσο προπαγάνδισης, σε μέσο εξάρτησης του συνόλου της αθλητικής οικογένειας αλλά και του Τύπου.

  Έτσι ο υπεύθυνος επαρχιακού τύπου της Ρηγίλλης είναι και πρόεδρος της επιτροπής διαφήμισης του ΟΠΑΠ. Ο Διευθυντής του γραφείου του Υπουργού Αθλητισμού είναι και πρόεδρος της επιτροπής χορηγιών. Ο Διευθυντής του γραφείου του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών είναι και πρόεδρος της επιτροπής αμοιβών και παροχών και πρόεδρος της επιτροπής διαχείρισης διαθεσίμων. Ακόμα συμμετέχει στέλεχος του πολιτικού γραφείου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και βέβαια δε θα μπορούσε να λείπει ο πρόεδρος της ΔΑΚΕ του ΟΠΑΠ και συγγενής του προέδρου του οργανισμού. Ο τελευταίος βαφτίστηκε εκπρόσωπος των εργαζομένων στην τελευταία γενική συνέλευση του οργανισμού. Και λέω βαφτίστηκε διότι ουδέποτε εκλέχτηκε από το σύνολο των εργαζομένων όπως αυτονόητα θα έπρεπε να έχει συμβεί. Και το παράδοξο είναι ότι ο συγκεκριμένος κύριος βγαίνει στην σύνταξη στο τέλος αυτού του μηνός. Έπρεπε φαίνεται να ανταμειφθεί για το καλό του έργο ως πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών σε διάφορους διαγωνισμούς που κατευθυνόμενα εδόθησαν σε ημετέρους. Αλλά επ” αυτών θ” αναφερθούν άλλοι συνάδελφοι.

  Στο σημερινό Δ.Σ. δεν υπάρχει ούτε εκπρόσωπος της οικονομικής και κοινωνικής επιτροπής όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος. Καθόλου περίεργο βέβαια αφού η Δεξιά πάντα είχε δυσανεξία σε οποιασδήποτε μορφής κοινωνικό έλεγχο.

  Κ.Κ.

  Αποτελεί ο ΟΠΑΠ τον χώρο όπου μπορεί ν” αντιληφθεί κανείς την πολιτική της Κυβέρνησης. Τη συνέπειά της σε σχέση με τα προεκλογικά λεγόμενά της. Ο χώρος όπου αποκαλύπτει το με επιμέλεια αποκρυπτόμενο σύνδρομο της «πάλαι ποτέ ενδόξου Δεξιάς». Της επιθυμούσης και κυρίως εντελλομένης να θέτει υπό εξάρτηση τους ανθρώπους δηλαδή να τους κάνει υπόδουλους. Είτε εξαγοράζοντάς τους είτε απειλώντας τους είτε υποσχόμενη σ” αυτούς για το μέλλον, με επιλεκτικές χρηματοδοτήσεις σε σωματεία, αθλητές αλλά και στα ΜΜΕ. Αυτή η πολιτική πρακτική που αφορά τη διοίκηση και τη διαχείριση του ΟΠΑΠ κατατείνει στο να υποδουλώσει θέτοντας υπό εξάρτηση την αθλητική οικογένεια αλλά και τον τύπο συνολικά, ο οποίος πάντοτε αντιμετώπιζε τον ΟΠΑΠ με ιδιαίτερη επιείκεια αφού προσδοκούσε και προσδοκά απ” αυτόν μεγάλα ποσά μέσω της διαφήμισής του.

  Κ.Κ.

  Ο ΟΠΑΠ αποτελεί μια από τις χρυσοφόρες όρνιθες του δημοσίου τομέα. Και σύμφωνα με το καταστατικό του λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και ασκεί δραστηριότητα κοινής ωφέλειας. Ο τζίρος του το 2000 ανήρχετο σε 1,5 δις € περίπου. Το 2002 σε 2 δις€. Το 2004 σε 3,177 δις€. Είναι ιλιγγιώδη τα ποσά που έχει εισπράξει το κράτος αλλά και ο αθλητισμός και ο πολιτισμός απ” αυτή τη δραστηριότητα.

  Αυτόν τον οργανισμό η Κυβέρνηση με τον πρόσφατο νόμο, περί περαιτέρω μετοχοποίησης, αποφάσισε να εκποιήσει. Για ν” αυξήσει τα έσοδα του προϋπολογισμού εκποίησε πλουτοπαραγωγικές πηγές. Έτσι με λογαριασμούς που παραπέμπουν στο συμπαθέστατο καραγκιόζη προχώρησε στην πώληση πηγών εσόδων και πόρων για ν” αντιμετωπίσει το έλλειμμα, θεωρώντας ότι ο εθνικός πλούτος της ανήκει. Η περαιτέρω αυτή μετοχοποίηση και σειρά άλλων πράξεων που θ” αναλύσουμε επόμενοι συνάδελφοι διακυβεύει το μονοπώλιο και αποκλειστικό δικαίωμα του ΟΠΑΠ. Αμφισβητείται ήδη ο δημόσιος χαρακτήρας της εταιρείας. Η δε διοίκηση κωφεύει. Δεν κάνει τίποτα για να υπερασπιστεί αυτό το μονοπώλιο. Ο δε παράνομος τζόγος, καλά κρατεί.

  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  Κ.Κ.

  Το βήμα της Βουλής αποτελεί το πλέον υπεύθυνο βήμα για έναν πολιτικό που υπηρετεί την λαϊκή κυριαρχία. Και είμαι στη δυσάρεστη θέση να επισημάνω πολλές αντιφάσεις του Υπουργού Αθλητισμού.

  Απ” αυτό λοιπόν το βήμα και στην προσπάθειά του να τεκμηριώσει το λόγο για τον οποίο αυτή η διοίκηση κατήργησε το διαγωνισμό πληροφορικής που είχε προκηρύξει η προηγούμενη είπε ότι ήταν φωτογραφικός και οδηγούσε σε συγκεκριμένο μειοδότη, επειδή η  τεχνολογική αξιολόγηση συμμετείχε κατά 75% στο διαγωνισμό και 25% η οικονομική προσφορά. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  Τι έχει συμβεί όμως επί των ημερών του κ. Ορφανού; Οι περισσότεροι διαγωνισμοί έγιναν με ακόμα υψηλότερη την τεχνική αξιολόγηση. Για παράδειγμα ο διαγωνισμός για την διαφημιστική κάλυψη του ΟΠΑΠ συνολικού ύψους άνω των 90 εκατ.€ έγινε με την τεχνική αξιολόγηση ν” ανέρχεται στο 80%. Και βέβαια κατοχυρώθηκε στην εκλεκτή εταιρεία της Ν.Δ.. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δεύτερη εταιρεία σε σειρά αξιολόγησης ήταν κατά 73% φθηνότερη από την πρώτη. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Αλλά ακόμα και ο μεγάλος διαγωνισμός πληροφορικής που βρίσκεται σε εξέλιξη γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

  Έλεος! Ή η διοίκηση του ΟΠΑΠ εξαπατά τον κ. Ορφανό ή ο κ. Ορφανός εξαπατά εμάς. Πρόκειται για εξόφθαλμο ψεύδος. Και έρχομαι να επαναλάβω τη φράση του Προέδρου μας, Γ. Παπανδρέου από αυτό ακριβώς το βήμα. Ή ζητάτε συγνώμη για όσα καταλογίσατε περί διαπλοκής ή αποδεικνύεται εν τοις πράγμασι ότι είστε βαθιά βυθισμένοι σ” αυτή.

   

  • Ø Αναφέρατε ακόμα ότι επιχειρήθηκε εξάρτηση της εταιρείας από την Intracom και εσείς τι κάνατε: αυξήσατε το ποσοστό διανομής κερδών στους νικητές του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κατά 6%. Η συμμετοχή στο ποσοστό αυτό του ΟΠΑΠ είναι 90% και 10% για τον ανάδοχο. Αυτό σημαίνει έτσι απλά, κέρδος για τον ανάδοχο της τάξης των 100 εκατ.€ περίπου. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  Αλλά υπήρξαν και άλλες συμβάσεις που υπογράφηκαν μόλις στις 28/7/05 μεταξύ του ΟΠΑΠ και της Intracom  ύψους άλλων 15 εκατ.€ . Είναι συμβάσεις που αφορούν στην αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος  για εφεδρικό σύστημα και άλλα. Και όλ” αυτά ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για το ίδιο αντικείμενο.

  Και μιλάτε εσείς για εθνικούς προμηθευτές;

  Αλλά βέβαια το πράττετε στο Μπαϊρακτάρι μεταξύ τυρού και αχλαδίου. Έτσι για να παραπλανήσετε. Τα γεγονότα όμως άλλα αποδεικνύουν. ΚΑΤΑΘΕΣΗ

   

  • Ø Λέγατε ακόμα ότι ο προηγούμενος διαγωνισμός θα προκαλούσε εξάρτηση από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Οι όροι όμως του εξελισσόμενου διαγωνισμού αποδεικνύουν ότι η εξάρτηση του ΟΠΑΠ από τον ανάδοχο στο μέλλον είναι απόλυτη και διαρκής. ΚΑΤΑΘΕΣΗ

   

  • Ø Είπατε ακόμα, στις 14-1-05, ότι ο προηγούμενος διαγωνισμός αμφισβητήθηκε δικαστικά. Να σας καταθέσω λοιπόν απόφαση του πρωτοδικείου Αθηνών που απορρίπτει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε κατατεθεί εναντίον του. Το κάνετε βέβαια για αντιπερισπασμό. Η αλήθεια βρίσκεται αλλού. Προσπαθείτε με αυτόν τον τρόπο να αποκρύψετε τη δικαστική αμφισβήτηση που έχει ξεκινήσει εναντίον του τρέχοντος διαγωνισμού.

  Έτσι μόλις στις 3-11-05 απ” αυτό το βήμα ο Υπουργός ισχυριζόταν ότι δεν υπάρχει κανένα αρνητικό σχόλιο για το διαγωνισμό. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.

  Κύριε υπουργέ, προφανώς η διοίκηση του οργανισμού σας απέκρυψε ότι έχουν κατατεθεί προσφυγές κατά του διαγωνισμού, πολλές. Σας καταθέτω 2 απ” αυτές. Σταματήστε λοιπόν να μιλάτε για προστασία του δημοσίου συμφέροντος και κανόνες διαφάνειας. Άλλωστε υπάρχει και κάτι ακόμα στο οποίο διαψεύδεστε και μας οφείλετε μια εξήγηση. Γιατί η τελική διακήρυξη δε φέρει την υπογραφή του κυρίου Καΐση; Και αναγκαστήκατε ακόμα να ζητήσετε και άλλη γνωμοδότηση για το διαγωνισμό από συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο το οποίο πληρώσατε 30χιλ.€. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Δε σας άρκεσε δηλαδή η εργασία της επιτροπής διακήρυξης η οποία κόστισε στον οργανισμό πάνω από 500χιλ.€  με το επιστημονικό κύρος του κ.Καΐση, ζητήσατε κι άλλη. Γιατί;

  • Ø Ο διαγωνισμός τον οποίο καταργήσατε ήταν ύψους 120 εκατ.€. Δικαίωμα σας βέβαια αρκεί αυτός που επαναπροκηρύξατε να ήταν πλέον συμφέρον για το ελληνικό δημόσιο. Αλλά να πω δύο λόγια για το ύψος του διαγωνισμού. Όταν σε αυτήν εδώ την αίθουσα σας κατήγγειλα ότι ο διαγωνισμός θα φτάσει τα 200 εκατ.€ μου λέγατε επί λέξη: «Λυπάμαι πολύ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Πού τη βρήκατε ότι ο διαγωνισμός θα φτάσει τα 200 εκατ.€. Όταν ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός έχετε το δικαίωμα να ξανακάνετε ερώτηση και να έρθετε γυμνοί πάλι εδώ.». Τώρα κύριε υπουργέ που ο διαγωνισμός θα ανέλθει στα 250 εκατ.€ τι έχετε να πείτε; Ποιος είναι γυμνός σήμερα; Εμείς ή εσείς; Σας καταθέτω το σχέδιο του διαγωνισμού που δώσατε στο διαδίκτυο για διαβούλευση. Ή τον αμφισβητείτε και αυτόν;

   

  • Ø Ο διαγωνισμός αυτός είναι ο υψηλότερος διαγωνισμός συστημάτων πληροφορικής σήμερα στην Ευρώπη. Και είναι καταπληκτικό ότι δεν υπάρχει επιστημονική αξιολόγηση του υπάρχοντος εξοπλισμού του ΟΠΑΠ. Ούτε επιστημονική μελέτη σκοπιμότητας. Ούτε επιστημονική απόφαση βάσει της οποίας κρίνεται αναγκαίος. Προς τι λοιπόν αυτή η σπατάλη; Το ερώτημα γίνεται ακόμα πιο καίριο αν ληφθεί υπόψη η επέκταση της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ ΟΠΑΠ και Intralot που προανέφερα και ακόμα το εξής στοιχείο. Ο προηγούμενος διαγωνισμός περιελάμβανε την προμήθεια 12.000 τερματικών μηχανημάτων προς 3.500 με 4.000 € τη μονάδα. Σας καταθέτω τη μελέτη του καθηγητή Μπλέρη. Ο τωρινός διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια 9.000 μηχανημάτων ίδιων τεχνικών προδιαγραφών προς 7.000 έως 10.000 € τη μονάδα. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. Τι έχετε να πείτε γι” αυτά;

   

  • Ø Και φτάνουμε στο ποιος θα κρίνει αυτόν το διαγωνισμό; Το Δ.Σ. σε 2 συνεδριάσεις του στις 25-10-05 κα 1-11-05 έτσι τελείως αυθαίρετα με εισήγηση του προέδρου και κατά πλειοψηφία αποφάσισε και ενέκρινε τη συγκρότηση της επιτροπής. Οι αμοιβές της; 85χιλ € ο πρόεδρος, 70χιλ € τα μέλή και 35χιλ € οι υπηρεσιακοί παράγοντες. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.

  Δεν έχω τίποτα με την επιστημονική οντότητα των συγκεκριμένων.  Θεωρώ όμως απαράδεκτο αδιαφανές και αναξιόπιστο να ορίζονται με αυθαίρετα κριτήρια άνθρωποι που καλούνται να κρίνουν έναν τόσο μεγάλου ύψους διαγωνισμό. Υπάρχει και κάτι ακόμα αξιοπερίεργο. Το βιογραφικό των συγκεκριμένων καθηγητών εστάλη με φαξ στον ΟΠΑΠ από το γραφείο του γενικού γραμματέα έρευνας και τεχνολογίας κ. Τσουκαλά. Γιατί άραγε; Και βέβαια και σ” αυτή την επιτροπή συμμετέχει για να βαθμολογήσει μαζί με τους ειδικούς καθηγητές ο πρόεδρος της ΔΑΚΕ και συγγενής του προέδρου του ΟΠΑΠ που μας απασχόλησε και παραπάνω. Τα επιστημονικά του προσόντα φτάνουν μέχρι την αποφοίτησή του από το 6τάξιο Γυμνάσιο. Νομίζω πως η λέξη αιδώς είναι λίγη.

   

  • Ø Η όλη διαδικασία εκθέτει ανεπανόρθωτα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ο οποίος σε πρόσφατη δήλωσή του στη Βουλή 14-10-2005 δήλωνε ότι καταργήθηκε ο περίφημος μαθηματικός τύπος και εφαρμόζεται νέο διαφανές πλαίσιο για τις μελέτες και τις αναθέσεις δημοσίων έργων. Όλοι οι διαγωνισμοί στον ΟΠΑΠ γίνονται με μαθηματικούς τύπους, οι οποίοι διαγωνισμοί δεν είναι απλά φωτογραφικοί αλλά θα έλεγα βιντεοσκοπιμένοι. Και βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τις εκθέσεις της διεθνούς διαφάνειας για τους δημόσιους διαγωνισμούς. Σας καταθέτω δημοσίευμα της διεθνούς διαφάνειας – ΕΛΛΑΣ που κάνει ειδική αναφορά στον ΟΠΑΠ.
  • Ø Υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο για το οποίο θα καταθέσουμε ειδική επερώτηση. Πρόκειται για τη θυγατρική του ΟΠΑΠ, ΟΠΑΠ Υπηρεσιών. Έχει συναφθεί μεταξύ τους από 15-1-2005 σύμβαση, κατά την οποία το 1% των εισπράξεων του ΚΙΝΟ μεταβιβάζεται στη θυγατρική ΟΠΑΠ Υπηρεσιών. Το ποσό αυτό ανέρχεται κατ” έτος περίπου σε 15 εκατ.€. Έσοδο που αποστερείται από τους πράκτορες του ΟΠΑΠ. Η συγκεκριμένη σύμβαση έχει επιφέρει μεγάλη αναστάτωση και αβεβαιότητα επαγγελματική και βιοποριστική σε όλους τους πράκτορες του οργανισμού. Με το πρόσχημα της αναβάθμισης των πρακτορείων αφαιρούνται από τους πράκτορες σημαντικοί πόροι και γίνονται ευθείς παρεμβάσεις στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Η ίδια η ένωση πρακτόρων ΠΡΟΠΟ Αττικής με οργισμένη ανακοίνωσή τους αναρωτιόνται: «είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός να επαγγέλλεται τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση και οι διοικούντες στην ΟΠΑΠ να στήνουν μηχανισμούς αδιαφάνειας και άνισης μεταχείρισης;». ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. Και βέβαια μέχρι σήμερα οι σύμβουλοι της ΟΠΑΠ Υπηρεσιών αμείβονται πλουσιοπάροχα χωρίς μάλιστα την έγκριση από τη μητρική εταιρεία. Δεν έχουν να επιδείξουν κανένα έργο, αντιθέτως, κατασπαταλούν το δημόσιο χρήμα σε εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων του Υπουργού Αθλητισμού.

   

  • Ø Σχεδιάζεται η έκδοση πιστωτικής κάρτας για χρήση από συναλλασσόμενους παίκτες και πράκτορες. Δηλαδή τζόγος με πίστωση. Πρόκειται για ενέργεια που θα δημιουργήσει μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στους Έλληνες και θα τους βυθίσει ακόμα περισσότερο στα χρέη. Παρά την αντίδρασή μας με περισσή κοινωνική αναλγησία η διοίκηση του ΟΠΑΠ συνεχίζει το σχεδιασμό της. Φτάνει πια! Πάψτε να διευκολύνετε και να προωθείται το τζόγο στη χώρα μας. Δεν είναι αυτά τα πρότυπα που οφείλουμε να προτυποποιήσουμε στη νέα γενιά.

  Κ.Κ.

  Το προσωπείο έπεσε. Τα ψεύδη, οι ανακολουθίες, οι αντιφάσεις αποκαλύπτονται. Η καλύπτρα των καλών προθέσεων ή του συγχωρητέου σφάλματος των τεχνοκρατών με το οποίο επιχειρείτε να παραπλανήσετε τη Βουλή και το λαό έπεσε. Αποκαλύφθηκε πού οδηγούν οι σκόπιμες πράξεις σας. Αποτιμούμε τις πράξεις σας και αποκαλύπτουμε τον υποκείμενο πολιτικό σκοπό σας. Διότι όπως λέει και ο σπουδαίος νομικός και φιλόσοφος ΧΑΝΣ ΒΕΛΤΖΕΛ σε μετάφραση μάλιστα της σημερινής μάλιστα προέδρου της Βουλής κας Μπενάκη, «δεν υπάρχουν σκόπιμες πράξεις καθ” εαυτές ή απολύτως» αλλά μόνο πράξεις «εν συσχετισμό προς τα υπό της βουλήσεως προσδιορισμένα αποτελέσματα». Σε αυτή τη βούληση της κυβερνώσης παράταξης, σε αυτά τα σκοπούμενα αποτελέσματα έχουμε αντιπαλότητα και πρόθεση, σα δημοκρατική παράταξη, να συγκρουστούμε ανελέητα.. άλλωστε ο ειδικός σας κύριος Παλαιοκρασάς, ιστορικό στέλεχος της παράταξής σας, απλά να θυμίσω όταν εκείνος ήταν Υπουργός Συντονισμού ο κύριος Σιούφας ήταν μόλις Πρόεδρος του ΕΟΜΕΧ, είπε πολλά γι” αυτούς που θέλουν να καταπιέζουν και να διαπλέκονται με το αζημίωτο.

  05/12/2005

   

 • Λειτουργία Σχολείων Α” Βάθμιας και Β” Βάθμιας Εκπαίδευσης

  Αξιότιμοι κύριοι Συνάδελφοι

  Είναι αναντίρρητη αλήθεια ότι μόνον η εντατική προγραμματισμένη και πανεθνική προσπάθεια ανάπτυξης του ανθρώπινου και του κοινωνικού μας κεφαλαίου, μέσω μιας εθνικής πολιτικής παιδείας αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της χώρας μας. Είναι θα έλεγα ένας από τους πλέον αποφασιστικούς συντελεστές ανάπτυξης.

  Κυρία Υπουργέ,

  Αναμέναμε έναν εθνικό διάλογο για την παιδεία, που τον αναγγείλατε μεγαλοπρεπώς, στον οποίο εμείς σαν κόμμα συμμετείχαμε.

  Αναμέναμε έναν διάλογο που θα έθετε τις βάσεις, θα διασφάλιζε κοινά αποδεκτούς στόχους και θα κινητοποιούσε το σύνολο της κοινωνίας μας προκειμένου να διασφαλιστούν τα αναγκαία μέσα για την πραγμάτωση αυτών των στόχων.

  Τι συνέβη όμως αντ” αυτού;

  Κατάργηση στην πράξη του εθνικού διαλόγου για την παιδεία.

  Αυταρχική στάση έναντι των συνδικαλιστικών φορέων των εργαζόμενων στην εκπαίδευση.

  Κομματισμό, αδιαφάνεια και αναξιοκρατία στη στελέχωση των διοικητικών θέσεων της εκπαίδευσης.

  Οπισθοδρόμηση και ιδεολογική μονομέρεια. Ως και τα κείμενα του Ηλία Βενέζη περικόψατε.

  Η υποχρηματοδότηση στην παιδεία συνεχίζεται και σ” αυτό το οικονομικό έτος. Η επαγγελθείσα αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ έστω και στο τέλος της τετραετίας είναι μια ακόμα από τις προεκλογικές υποσχέσεις που διαψεύδονται από την κυβερνητική πολιτική.

  Όσον αφορά τον επιτυχημένο θεσμό του ολοήμερου σχολείου επί των ημερών σας φθίνει, υποχρηματοδοτείται και σε πολλές περιπτώσεις αυτοκαταργείται.

  Σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στο διορισμό των εκπαιδευτικών. Η αμοιβή της διδακτικής ώρας των εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων έχει μειωθεί από 12€ σε 9€ .

  Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα σ” ένα σχολειό της ιδιαίτερης εκλογικής μου περιφέρειας της Β” Πειραιά; Πέρυσι αυτό το σχολείο είχε πάρει 1200€ για γραφική ύλη και λειτουργικά έξοδα. Αυτό το ίδιο σχολειό φέτος παίρνει 640€. Κόπηκαν οι δαπάνες για τη γραφική ύλη. Αυτό συνέβη σε όλη τη χώρα. Λυπάμαι αλλά μετατρέψατε μια σπουδαία εκπαιδευτική υπόθεση σε ολοήμερο σχολείο parking.

  Αλλά μήπως είστε συνεπείς και στις τακτικές επιχορηγήσεις των σχολείων;

  Ενώ διανύουμε το τελευταίο τρίμηνο του έτους τα περισσότερα σχολεία στη Β” Πειραιά έχουν εισπράξει μόνο για το 1ο τρίμηνο.

  Κυρία Υπουργέ,

  Μόλις προχθές διευθυντής δημοτικού σχολείου, που θυμίζει τους ηρωικούς δασκάλους άλλων εποχών, ζητούσε οικονομική βοήθεια προκειμένου ν” αγοράσει πετρέλαιο για τη θέρμανση των παιδιών. Και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων προβαίνουν σ” εκδηλώσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν πόρους για δράσεις που όφειλαν να χρηματοδοτούνται από την επίσημη πολιτεία. Είναι λυπηρό αυτά να συμβαίνουν εν έτη 2005.

  Κυρία Υπουργέ

  Το κόστος της παιδείας ανεβαίνει.

  Η παιδική παραβατικότητα ανεβαίνει.

  Η αποξένωση των μαθητών από το Σχολείο βαθαίνει και εντείνεται.

  Η σχέση οικογένειας, εκπαιδευτικής κοινότητας αντί να προωθείται υποβαθμίζεται.

  Ο κομματισμός και η ευνοιοκρατία τσακίζει κάθε προοπτική συγκρότησης εκπαιδευτικής κοινότητας.

  Οι κομματικές επιλογές έχουν αντικαταστήσει κάθε έννοια δικαίου και αξιοκρατίας.

  Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχω καταθέσει και σχετική ερώτηση. Διευθυντής Γυμνασίου της περιοχής μου, με πολλά διευθυντικά προσόντα, γνώση ξένων γλωσσών, με μετεκπαίδευση, με συγγραφικό και μεταφραστικό έργο αντικαταστάθηκε από άλλον με καταφανώς λιγότερα τυπικά, ουσιαστικά προσόντα αλλά και με λιγότερο χρόνο προϋπηρεσίας. Έτσι δια της μεθόδου αποφασίζομε και διατάζουμε, το δε τοπικό ΠΥΣΔΕ απαξίωσε ν” απαντήσει αιτιολογημένα γι” αυτή του την απόφαση σε υποβληθείσα ένσταση.

  Κυρίες και κύριοι

  Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι πρέπει να τεθεί επιτακτικά. Είναι η πολιτική παιδείας για τον ελληνισμό της διασποράς. Δεν επιθυμώ να το ανοίξω τώρα αλλά θεωρώ ότι το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει σύντομα να επεξεργαστεί οργανωμένη και μακροπρόθεσμη εθνικής εμβέλειας πολιτική.

  Κυρίες και κύριοι

  Μαζί με τη μάχη της παιδείας χάνουμε οριστικά και την προοπτική μιας υπολογίσιμης θέσης στην Ευρώπη.

  Σε μια εποχή όπου ο παγκόσμιος ανταγωνισμός εντείνεται επικίνδυνα και σε πολλές περιπτώσεις εκρηκτικά. Σε μια εποχή όπου οι δονήσεις αυτών των εκρήξεων του διεθνούς ανταγωνισμού είναι αισθητές τόσο στα Βαλκάνια όσο και στο πολιτικό μας σύστημα ας σκύψουμε γενναιόψυχα πάνω στην παιδεία μας. Αν ούτε στην Άμυνα ούτε στα εθνικά θέματα ούτε στην παιδεία μπορούμε να διαβουλευθούμε σοβαρά ποιος εχθρός ή φίλος θα μας σεβαστεί;

  Κι ακόμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι επιτρέψτε μου να κλείσω τονίζοντας ότι η παιδεία που προσφέρουμε στην νέα γενιά δεν είναι μόνο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εξ” ίσου σημαντική παιδεία ο τρόπος που λειτουργεί το πολιτικό μας σύστημα το κομματικό μας σύστημα, η ποιότητα που πολιτικού διαλόγου, η λειτουργία των ΜΜΕ.

  Κύριοι Συνάδελφοι

  Φοβάμαι για την παιδεία που προσφέρετε σήμερα στην νέα γενιά

  Ανησυχώ για την πολιτική παιδείας που ασκεί η κυβέρνηση στη χώρα μας.

  Λυπάμαι ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν έχει θέσει καν στον εαυτό της το δίλημμα αν θέλει και επιδιώκει ελληνική παιδεία ή παιδεία στον ελληνικό χώρο.

  Λυπάμαι ότι δε θα προβληματιστεί ποτέ για το πώς θα εναρμονίσει την παιδεία με την  κατάρτιση.

  14/11/2005

   

 • Πολιτικής της Κυβέρνησης στο χώρο της Υγείας

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

  Υπάρχουν θέματα όπως η Υγεία, η Άμυνα, η Παιδεία όπου η συζήτηση στη Βουλή έπρεπε να διεξάγεται με όρους συναγωνισμού προσφοράς και όχι ανταγωνισμού φθοράς. Προϋπόθεση όμως αυτού είναι η πλειοψηφούσα παράταξη, η Κυβέρνηση, ν” ασκεί πολιτική που προασπίζει την Υγεία, βελτιώνει τα μέτρα του κράτους στην κατεύθυνση παροχής υψηλής ποιότητας υγείας στους πολίτες. Αν όλ” αυτά απουσιάζουν τότε η Αντιπολίτευση οφείλει να αποκαλύπτει τα λόγια που δεν έγιναν πράξεις, τις πράξεις που αποδυναμώνουν τα ήδη κατακτημένα. Να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και να καλεί την Κυβέρνηση επιτέλους να αφυπνιστεί.

  Έχουν περάσει 20 μήνες από τότε που μετονομάσατε το Υπουργείο Υγείας σε Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Από τότε όμως δεν έχετε κάνει τίποτα που να αιτιολογεί αυτήν τη μετονομασία. Ίσως διότι από τη φύση της η παράταξή σας μόνο στα λόγια μπορεί να υπηρετήσει την κοινωνική αλληλεγγύη. Διότι στερείστε της ανάλογης ιδεολογίας και πολιτικής φιλοσοφίας.

  Βεβαίως είναι γενικότερο θέμα που υπερβαίνει τις αρμοδιότητες του καθ” όλα ευγενούς κ.Κακλαμάνη. Αλλά και στον τομέα σας κύριε Υπουργέ δεν έχετε προβεί σε καμία κίνηση που να αιτιολογεί αυτή την μετονομασία. Ούτε στόχους βάλατε, ούτε κάποιο μέτρο πήρατε ούτε κάποια πολιτική δρομολογήσατε. Και αναφέρομαι σε μέτρα και ουσιαστικές πολιτικές. Όχι σε πολιτικές πομφόλυγες που γρήγορα εξαφανίζονται.

  Έτσι, κυριολεκτώντας, δικαιούμαι να σας πω ότι προΐστασθε σε ένα Υπουργείο αντιμετώπισης της ασθένειας και όχι σε ένα Υπουργείο Υγείας και βέβαια ουδόλως σε Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έτσι μπορεί ν” αλλάξατε όνομα αλλά δεν αλλάξατε πολιτική. Δεν είδα κανένα μέτρο που ν” αναπτύσσει την κουλτούρα της Υγείας. Καμία εθνική και κοινωνική κινητοποίηση για την προληπτική ιατρική. Καμία προληπτική πολιτική ενάντια στην παχυσαρκία ή υπέρ της μεσογειακής διατροφής. Καμία κινητοποίηση ή έρευνα για τις επιπτώσεις των ατυχημάτων.

  Και βεβαίως καμία ενέργεια ή γενικότερος σχεδιασμός για την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Εσείς τουλάχιστον γνωρίζετε ότι η Υγεία μας εξαρτάται μόνον κατά 10% από τις υπηρεσίες υγείας και κατά 70% περίπου από τι τρώμε, τι αναπνέουμε, πώς εργαζόμαστε και σε ποιο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον υπάρχουμε ( 20% αφορά την κληρονομικότητα και άλλους βιολογικούς παράγοντες).

  Στη νησιωτική Ελλάδα όχι μόνο δεν έχετε βελτιώσει την ιατρική κάλυψη αλλά ακόμα και η τηλε-ιατρική παραμένει μακρινό όνειρο. Και τώρα με την ουσιαστική κατάργηση του επικουρικού γιατρού όλα αφήνονται στο έλεος του Υψίστου και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

  Κύριοι της Ν.Δ.

  Προεκλογικά τάξατε πολλά. Μιλήσατε μάλιστα για μέτρα που θα εφαρμόσετε από την 1η μέρα ανάθεσης της εντολής διακυβέρνησης. 20 μήνες μετά, ακόμα αναμένονται.

  Κύριε Υπουργέ,

  Δε σας κατηγορώ προσωπικά αφού δεν είστε εσείς εκείνος που κατανέμει τα κονδύλια του προϋπολογισμού. Αλλά είναι γεγονός ότι τα κονδύλια που δαπανώνται για την υγεία είναι ανεπαρκέστατα. Εκκρεμούν προσλήψεις από το 2004. Τις προάλλες ίσως ενόψει της συζήτησης της επερώτησης, αναγγείλατε την προκήρυξη 4500 περίπου θέσεων μονίμου προσωπικού που θα πραγματοποιηθούν το 2006. Κάτι που βεβαίως δεν επαρκεί για την κάλυψη του συστήματος. Για παράδειγμα :

  προβλέπεται να προσλάβετε 200 ειδικευμένους γιατρούς, αριθμός που δεν επαρκεί ούτε καν για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων που προέκυψαν από τη συνταξιοδότηση των υπηρετούντων,

  100 ειδικευόμενους που είναι σταγόνα στον ωκεανό με δεδομένο το μεγάλο χρόνο αναμονής, σε βασικές ειδικότητες όπως παθολογία, παιδιατρική, οφθαλμολογία κ.λ.π.. σας είναι γνωστό ότι στον ΟΑΕΔ υπάρχουν 10.000 άνεργοι υγειονομικοί

  Προβλέπετε την πρόσληψη 2.030 νοσηλευτών όταν 3000 νοσηλευτές οι οποίοι είχαν προσληφθεί με 18μηνη σύμβαση, προγραμμάτων stage, απεχώρησαν τον Αύγουστο.

  Και βέβαια υπάρχει η μεγάλη αντίφαση, το άγος του δημόσιου συστήματος υγείας στο θέμα των μονάδων εντατικής θεραπείας επί των ημερών σας. Να υπάρχουν 132 κλίνες ΜΕΘ δημοσίων νοσοκομείων και μεταξύ αυτών 25 πλήρως εξοπλισμένες στο Αττικό που δεν χρησιμοποιούνται λόγω έλλειψης προσωπικού όταν στο μεταξύ εκμισθώνονται κλίνες από τον ιδιωτικό τομέα. Και βέβαια ούτε λόγος για ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

  Τα Δ.Σ. που ορίσατε στα δημόσια νοσοκομεία με όρους βολέματος των κομματικών σας στελεχών και όχι αναβάθμισης από κατάλληλα άτομα σχετικά με την υγεία. Υπάρχει σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ σύμφωνα με τα οποία από τα 250 άτομα που τοποθετήσατε στα Δ.Σ. των 30 νοσοκομείων της Αττικής μόλις το 29% έχουν σχέση με την υγεία.

  Ελπίζω αυτή τη φορά κύριε Υπουργέ ν” απαντήσετε επί της ουσίας. Να μην επαναλάβετε το επικοινωνιακό πυροτέχνημα για τον αμίαντο στο Θριάσειο Νοσοκομείο απ” όπου θα αποξυλώνατε της επικίνδυνες πλάκες κάτι που το ξεχάσατε αποχωρώντας από τη Βουλή.

   

  17/10/2005

Page 12 of 17« First...1011121314...Last »