• ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΒΑΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

  ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Β” ΠΕΙΡΑΙΑ

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ

   

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ.ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  ΘΕΜΑ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΒΑΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

   

  Κύριε Υπουργέ,

  Η προηγούμενη κυβέρνηση στα πλαίσια εκσυγχρονισμού του σωφρονιστικού συστήματος και αποσυμφόρησης των ήδη λειτουργούντων καταστημάτων κράτησης, κατήρτισε ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης το Νοέμβριο του 2001, στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται και η κατασκευή 17 νέων καταστημάτων.

  Μεταξύ αυτών προγραμματίστηκε η ανέγερση καταστήματος κράτησης στα Βάγια Βοιωτίας προκειμένου να μεταστεγαστούν οι γυναικείες φυλακές που σήμερα βρίσκονται στο δήμο Κορυδαλλού. Ο όμορος του Νομού Αττικής, Νομός Βοιωτίας επελέγη για να είναι σύμφωνος με το χωροταξικό σχέδιο. Αυτό προκύπτει από δηλώσεις του τέως Πρωθυπουργού κ. Κ.Σημίτη και από σχετική αλληλογραφία μεταξύ του υπουργείου Δικαιοσύνης και του δήμου Κορυδαλλού.

  Για την υλοποίηση του έργου, υπάρχει πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (9/2/2004) σύμφωνα με την οποία παραχωρήθηκε το ακίνητο στο ΤΑΧΔΙΚ. Επίσης κατετέθη στις 4/2/2004 ο φάκελος αδειοδότησης στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και εκκρεμεί η υπογραφή για την έκδοση αδείας από τον υπουργό Δικαιοσύνης. Ως γνωστό (σύμφωνα με την 74/7584 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) και προκειμένου για δημόσια έργα, η κατάθεση του φακέλου θεωρείται ως άδεια και επιτρέπεται η υλοποίηση του έργου. Παράλληλα έχει εκπονηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία είναι κατατεθειμένη στη «Θέμιδα». Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του έργου συνολικής αξίας 23,5 δις δρχ. είναι εγγεγραμμένο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

  Επειδή παρατηρείται καθυστέρηση στην πορεία υλοποίησης του έργου και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία, πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να σταματήσει η κατασκευή των νέων φυλακών, η δε ανάγκη απομάκρυνσης των φυλακών Κορυδαλλού είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική και αποτελεί απαίτηση του συνόλου των κατοίκων της περιοχής,

   

  ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  • 1) Είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης να προχωρήσει το πρόγραμμα ανέγερσης καταστημάτων κράτησης;
  • 2) Ποια θα είναι επακριβώς η πορεία της ανέγερσης των νέων φυλακών Βοιωτίας;
  • 3) Εφόσον διατείνεστε ότι η Πολιτεία έχει συνέχεια, θα μεταφερθούν στα Βάγια Βοιωτίας οι γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, όπως δεσμεύτηκε η προηγούμενη Κυβέρνηση;

   

  Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

  20/05/2004

   

 • ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

  ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Β” ΠΕΙΡΑΙΑ

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ

   

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ.ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  ΘΕΜΑ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

  Κύριε Υπουργέ,

  Αποτελεί θέμα επείγουσας αντιμετώπισης ο εκσυγχρονισμός των σωφρονιστικών καταστημάτων που λειτουργούν στη χώρα μας. Όπως επίσης και η απομάκρυνση όσων λειτουργούν εντός του οικιστικού ιστού των πόλεων.

  Το πρόβλημα εμφανίζεται με μεγαλύτερη οξύτητα στις φυλακές Κορυδαλλού, οι οποίες βρίσκονται στην καρδιά της πόλης και κρατούνται σ” αυτές σχεδόν τριπλάσιοι φυλακισμένοι, απ” όσους επιτρέπεται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Κάτι απάνθρωπο για τους φυλακισμένους, που διασύρει διεθνώς τη χώρα μας. Υπενθυμίζω τις αλλεπάλληλες αποδράσεις φυλακισμένων κάτι που προκαλεί άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.

  Η προηγούμενη κυβέρνηση για ν” αντιμετωπίσει το πρόβλημα, κατήρτισε ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης το Νοέμβριο του 2001, στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται και η κατασκευή 17 νέων καταστημάτων κράτησης. Το έργο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη.

  Όπως προκύπτει από δηλώσεις του τέως Πρωθυπουργού κ. Κ.Σημίτη και από σχετική αλληλογραφία μεταξύ του υπουργείου Δικαιοσύνης και του δήμου Κορυδαλλού, η ολοκλήρωση του ανωτέρου προγράμματος θα  οδηγήσει στην οριστική απομάκρυνση των φυλακών Κορυδαλλού.

  Αποτελεί επιτακτικό και ομόφωνο αίτημα των κατοίκων  της περιοχής η άμεση απομάκρυνση των φυλακών του Κορυδαλλού.

  Επειδή παρατηρείται καθυστέρηση στην πορεία υλοποίησης του έργου και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία, πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να σταματήσει η κατασκευή των νέων φυλακών,

   

   

  ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  • 1) Είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης να ολοκληρώσει το πρόγραμμα ανέγερσης καταστημάτων κράτησης;
  • 2) Ποια θα είναι επακριβώς η εξέλιξη για την ολοκλήρωση του έργου;
  • 3) Είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης να συνεχίσει το χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης των φυλακών Κορυδαλλού που είχε καταρτίσει η προηγούμενη;
  Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

   

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ

  20/05/2004

   

 • ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

   

  Στο σχέδιο νόμου, «ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»  του  Υπουργείου  Εργασίας  Και Κοινωνικών  Ασφαλίσεων

   

  Αιτιολογική έκθεση

   

  Η προτεινόμενη ρύθμιση υπαγορεύεται από το γεγονός ότι οι υπηρεσίες που παρέχει ο ηλεκτρολόγος στα σύγχρονα πλοία προσομοιάζουν με τη φύση των εργασιών των ειδικοτήτων που είναι ήδη εντεταγμένες στις αντίστοιχες συνταξιοδοτικές κλάσεις προς τις οποίες με την προτεινόμενη ρύθμιση εντάσσονται οι ηλεκτρολόγοι. Για τους ίδιους λόγους γίνεται αντίστοιχη ρύθμιση στην ειδικότητα των  ραδιοτηλεγραφητών.

   

  Η ένταξη στις νέες συνταξιοδοτικές κλάσεις γίνεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι

  ο ναυτικός θα καταβάλει τη διαφορά ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου του τελευταίου 48μηνου θαλάσσιας υπηρεσίας τους μεταξύ της κατηγορίας πλοίων που υπηρέτησε και της κατηγορίας στην οποία εντάσσεται.

   

  Ειδικά για την κατηγορία των συνταξιούχων ασυρματιστών που εντάσσονται σε

  νέα συνταξιοδοτική κλάση, δεν θα έχει εφαρμογή η διάταξη του κ.ν.792/ 1978

  σύμφωνα με την οποία χορηγείται σε αυτούς ποσοστό 3%  επί της καταβαλλόμενης

  σύνταξης.

   

  Η παρακάτω διάταξη αφορά περίπου 1200 Ασυρματιστές οι οποίοι θα πρέπει να προκαταβάλλουν διαφορές εισφορών 2.200€ ο καθένας, για να αυξηθεί η σύνταξή τους κατά 40€ μηνιαίως, δηλαδή θα κάνουν απόσβεση σε 4 χρόνια.

  Ας σημειωθεί ότι οι ηλεκτρολόγοι με την παράγραφο 14.α του προς ψήφιση νομοσχεδίου αποκαθίστανται ήδη οικονομικά.

   

  Η ψήφιση της προτεινόμενης διάταξης είναι επιβεβλημένη για λόγους ισονομίας, ισοπολιτείας   και αρωγής της πολιτείας σε ένα κλάδο εργαζομένων ο οποίος, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης,    ούτως ή άλλως φθίνει .Άλλωστε το οικονομικό κόστος για την ικανοποίηση των πιο πάνω είναι ελάχιστο.

   

   

  ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

   

  Ο πίνακας ιιι του αρθρου 16 του κ.ν. 792/1978 τροποποιείται ως προς τις

  κατηγορίες πλοίων Β΄ και Γ΄ για τις ειδικότητες Ηλεκτρολόγου και Ασυρματιστού, οι οποίες εντάσσονται στις παρακάτω κλάσεις συνταξιοδοτικών μισθών:

   

  • 1. Ο Ηλεκτρολόγος στη Β3 αντί της Β4 και τη Γ3 αντί της Γ4.
  • 2. Ο Ασυρματιστής (Ραδιοτηλεγραφητής) Α΄ στη Β2 αντί της Β3.
  • 3. Ο Ασυρματιστής (Ραδιοτηλεγραφητής) Β΄ στη Β3 αντί της Β5.

   

  Η ένταξη γίνεται για τους εν ενεργεία ναυτικούς και συνταξιούχους μετά από αίτησή τους, εφόσον καταβάλλουν την αντίστοιχη διαφορά εισφορών ΝΑΤ- ΚΕΑΝ του τελευταίου 48μηνου της ναυτικής τους υπηρεσίας.

  Η καταβολή της αντίστοιχης σύνταξης σε περίπτωση εξαγοράς , αρχίζει ένα μήνα μετά την εξαγορά.

   

   

   

   

  Οι διατάξεις του εδαφ. β) της παραγράφου  2 του άρθρου 23α του κ.ν 792/1978, όπως προσετέθησαν με την παράγραφο Β του άρθρου 5 ν.2390/1996(ΦΕΚ Α΄ )και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 3του άρθρου 38 του ν. 2459/ 1997(ΦΕΚ Α΄) δεν εφαρμόζονται για τους συνταξιούχους Ασυρματιστές που θα υπαχθούν στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

   

   

  ΑΘΗΝΑ 20/01/2004

 • Προϋπολογισμός 2005

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

  Καλούμαστε να τοποθετηθούμε επί του πρώτου προϋπολογισμού που καταθέτει η Ν.Δ. ως Κυβέρνηση, η οποία κατά τα λεγόμενά της φιλοδοξεί  να εκφραστεί με κεντρώα κυβερνητική πολιτική και στρατηγική ανάπτυξης

  Όλοι οι προϋπολογισμοί των δημοκρατικών κοινοβουλευτικών πολιτευμάτων αποτελούν όργανο για την πραγμάτωση της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής. Το εργαλείο αυτό παίρνει πνοή από εκείνους που τον εκτελούν. Αν δηλαδή εννοούν την πολιτική σαν πραγμάτωση της αρετής και εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος ή αν την εννοούν σα διακανονισμό συμφερόντων μασκαρεμένο σε αντιπαράθεση αρχών. Γιατί το ζητούμενο σήμερα δεν είναι να κρίνουμε την ιδεολογία της Ν.Δ. ούτε να την αντιπαραθέσουμε με τη δική μας. Το ζητούμενο είναι να κρίνουμε τι εκφράζει, τι υπηρετεί, από τι πνεύμα διαποτίζεται ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός. Και εάν σε τελευταία ανάλυση είναι συνεπής με τις διακηρύξεις της Ν.Δ., αξιόπιστος, ακριβής στα στοιχεία που εκθέτει και εφικτή η υλοποίησή του. Γιατί τώρα τελευταία ζούμε σ” ένα οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον όπου η Ν.Δ. δίκην ταχυδακτυλουργού, βγάζει από το καπέλο της διαπλοκής κατά το δοκούν ελλείμματα και δημόσια χρέη. Και δε θα κουραστώ να ρωτώ ποιος τον έκανε τον απολογισμό. Ποιο φυσικό πρόσωπο ή υπηρεσία. Τίνων την υπογραφή φέρει. Πότε θα ενημερωθεί επίσημα επί του απολογισμού το Σώμα. Γιατί η σταθερότητα και η αξιοπιστία στην οικονομία είναι πρωταρχικός παράγοντας. Και επειδή το γνωρίζετε δικαιούμαι να ισχυριστώ ότι βάζετε το μικροκομματικό σας όφελος πάνω από το γενικό όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και εν γένει της χώρας.

  Ένα βασικό κριτήριο κριτικής αξιολόγησης του προϋπολογισμού είναι το κατά πόσο αυτός εντάσσεται στο πλαίσιο μιας εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής με σαφείς άξονες και χρονικά προσδιορισμένους στόχους. Είναι δυστυχώς προφανές ότι εθνική αναπτυξιακή στρατηγική δεν υπάρχει. Αλλά ούτε και διάλογος για τη διαμόρφωση μιας τέτοιας πολιτικής υπάρχει. Αυτό αποδεικνύει ότι η Ν.Δ. σε αντίθεση με τα λεγόμενά της ήταν ανέτοιμη να κυβερνήσει. Γι” αυτό και βρίθει αντιφάσεων και ανακολουθιών σε σχέση με το προεκλογικό της πρόγραμμα αλλά και σε σχέση με όσα σ” αυτή την αίθουσα έλεγε, μόλις πέρυσι, ο κ.Καραμανλής.

  Κατά συνέπεια ο προϋπολογισμός που συζητάμε είναι δυστυχώς διαχειριστικός,  διανθισμένος με διακηρύξεις και συνθήματα, που προέρχονται μάλιστα από οικονομικά εγχειρίδια των δεκαετιών του ’60 και ’70. Τίποτα δε, δεν μας πείθει ότι αυτός ο προϋπολογισμός θα εκτελεστεί. Άλλωστε και το ΕΚΟΦΙΝ προχθές σας πιέζει το διαφοροποιήσετε. Γι” αυτό και εγώ θα τον αποκαλούσα έωλο προϋπολογισμό.

  Κύριε Υπουργέ,

  Θα αναφερθώ αναλυτικά στις στρατηγικές σας επιλογές όπως αναφέρονται στην εισαγωγική έκθεση και συγκεκριμένα στην δημιουργία συνθηκών διαφάνειας και αξιοπιστίας στην οικονομία. Οι σχέσεις πολιτικής και οικονομικής εξουσίας είναι ύψιστης και καθοριστικής σημασίας για το δημόσιο βίο, για τη διαμόρφωση ισορροπιών τόσο μεταξύ κομμάτων αλλά και στο εσωτερικό των κομμάτων. Επιδρούν στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και κατοχυρώνουν την εθνική αξιοπιστία. Για να μην καταλήξουμε τελικά σε πολιτικούς και πολιτικές ομάδες που έχουν σπόνσορες. Το έργο αυτό στην εποχή της παντοδυναμίας των πολυεθνικών είναι δύσκολο. Για την πραγμάτωση ενός τέτοιου στόχου απαιτείται στράτευση της πνευματικής ηγεσίας, της νεολαίας, συσπείρωση του λαού στο σύνολό του και άμεση λήψη μέτρων νομοθετικών και άλλων. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. τα προηγούμενα χρόνια κινήθηκε σ” αυτή την κατεύθυνση. Εσείς καλείστε να προβείτε στις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις. Ο πρόεδρός μας κατηγορηματικά σας δήλωσε ότι θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια διαφάνειας στο δημόσιο βίο. Αυτό όμως δε μπορεί επ” ουδενί να σημαίνει ενοχοποίηση μιας ολόκληρης παράταξης. Και βεβαίως κύριοι συνάδελφοι, οφείλουμε ν” αναγνωρίσουμε ότι η διαπλοκή δεν αποτελεί φαινόμενο του άξονα Σύνταγμα-Κολωνάκι ή προνόμιο του Λεκανοπεδίου. Τα δίχτυα της διαπλοκής είναι μονίμως ριγμένα σ” όλες τις Νομαρχίες και τους Δήμους της χώρας μας. Η λύση αυτού του θέματος οφείλει να λάβει υπόψη και αυτή την παράμετρο. Και βέβαια προϋποθέτει τη συμφωνία όλων μας να κατοχυρώσουμε την ενημέρωση ως  κατ΄ εξοχήν ανθρώπινο δικαίωμα και την ενίσχυση της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφώνου ως υποχρέωση.

  Η δεύτερη στρατηγικής σας επιλογή αναφέρεται στην ισόρροπη ανάπτυξη. Εδώ έχουμε ένα σύνθημα κενό περιεχομένου. Θέλω να παρακαλέσω τον κ. Αλογοσκούφη να με παραπέμψει σ” ένα κεφάλαιο, σ” έναν έστω πίνακα του προϋπολογισμού όπου στοιχειωδώς να τεκμηριώνεται η επιδίωξη πραγμάτωσης αυτής της επιλογής. Αντιθέτως προβλέπεται μείωση στο πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων. Από 9,6δις € που ήταν το 2004 σε 8δις € το 2005. Για να μη σχολιάσω το αστείο των συγχρηματοδοτούμενων από τον ιδιωτικό τομέα έργων που δεν έχει προβλεφθεί ούτε ένα για το 2005.

  Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι

  Από το 1997 με τη συνθήκη του Άμστερνταμ και μετά, όλες οι οικονομίες της Ε.Ε. και του κόσμου προσαρμόζουν και προσανατολίζουν την αναπτυξιακή τους πολιτική στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Αναγνωρίζοντας συγχρόνως ότι όσο γρηγορότερα προσαρμοστούν τόσες περισσότερες ελπίδες επιβίωσης διαθέτουν. Στον προϋπολογισμό της Ελλάδας του 2005 η προσαρμογή αυτή δεν καταγράφεται ούτε καν στις στρατηγικές της πολιτικές ούτε καν στους στόχους της δημοσιονομικής της πολιτικής. Όταν το νεράκι που πίνουμε μας έρχεται από τον «ψυχορραγούντα» Εύηνο, όταν στα νησιά μας π.χ. Ύδρα, κουβαλάμε νερό μες της υδροφόρες και τα σκουπίδια της Αίγινας στον Πειραιά με Ferry Boat , όταν οι γεωτρήσεις στους κάμπους της Θεσσαλίας και της Αργολίδας βρίσκουν υφάλμυρα νερά, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αποτελεί ακόμα στρατηγική επιλογή για την Ελλάδα.

  Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι

  Οι διεθνείς εξελίξεις, η εξελίξεις στη Βαλκανική, η συνεχιζόμενη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε χώρες με φθηνότερο εργατικό δυναμικό, η ένταξη στην Ε.Ε. γειτονικών μας χωρών, δημιουργούν την ανάγκη νέων επιλογών και νέων κατευθύνσεων. Είναι επιτακτική η ανάγκη ενός εθνικού αναπτυξιακού διαλόγου συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, συμμετοχή των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, εκσυγχρονισμό του κράτους και αριστοποίηση της δημοσιονομικής διαχείρισης (fiskus). Αν δε συμβούν αυτά οι όποιοι αναπτυξιακοί στόχοι, είναι λόγια κενά περιεχομένου. Και βέβαια για όλ” αυτά δεν αναφέρει κουβέντα ο κρατικός προϋπολογισμός. Και να μην ξεχνάμε ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία στη χώρα μας έχει την καλή και την κακή της ιστορία. Και η πολιτική σας ιστορία μας φέρνει μνήμες παγωμένων πιστώσεων προβληματικών επιχειρήσεων, τότε που η ιδιωτική πρωτοβουλία με τις ευλογίες σας κρατικοποιούσε τις ζημιές της και ιδιωτικοποιείτο τα κέρδη της.

  Όσον αφορά την αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και των αποκρατικοποιήσεων της δημόσιας περιουσίας. Ήδη έχετε καθυστερήσει πολύ στο θέμα της μεταολυμπιακής αξιοποίησης των εγκαταστάσεων. Μια επίσκεψή σας σ” αυτά, θα σας δείξει ότι αραχνιάζουν και ερημώνουν. Και οι ευθύνες σας είναι μεγάλες. Οι αναφορές σας στην αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου δε συνοδεύονται από μια έστω επεξήγηση. Μόνο συνθήματα και παράθεση γενικών αρχών. Και εδώ οφείλω να σας επισημάνω. Πως αρχή μας είναι ότι σε ότι αφορά εθνική γη, μπορεί κανείς να συζητήσει για μακροχρόνιες ενοικιάσεις ή για παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης. Σε καμία περίπτωση για πώληση εθνικής γης. Καμία κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να εκποιεί εθνική γη. Ο εθνικός πλούτος ανήκει εξίσου και στις προηγούμενες και στις επόμενες γενιές.

  Εκεί όμως που αμφισβητούμε απολύτως την πολιτική σας, είναι στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. Γιατί παραγνωρίζετε εξ” ολοκλήρου την κοινωνική οικονομία, ως διαδικασία κοινωνικής συνοχής, ως διαδικασία αναπτυξιακής κοινωνικής πολιτικής. Παραγνωρίζετε τα βήματα που έχουν επιτελεστεί στη χώρα μας, αλλά και την ευρωπαϊκή εμπειρία. Παραγνωρίζετε δηλαδή ένα τομέα της Ευρωπαϊκής Οικονομίας που απασχολεί σήμερα το 7% της αμειβόμενης εργασίας στην Ευρώπη.

   

  20/12/2004

 • Κοινωνικός Προϋπολογισμός 2004

  Ο κοινωνικός προϋπολογισμός του έτους 2004, που καταρτίστηκε από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρουσιάζει στις τρέχουσες τιμές τα ποσά που θα διατεθούν από το κράτος και τους εποπτευόμενους φορείς για κοινωνική προστασία, όπως προβλέπεται από το νόμο 2084/92. Ο κοινωνικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει τα ποσά που θα διατεθούν από το κράτος για κοινωνική προστασία δηλαδή για ασφάλιση, υγεία και πρόνοια.

  Ως εκ τούτου κινείται στα πλαίσια του προϋπολογισμού του αντίστοιχου έτους, δηλαδή του 2004. Γι” αυτό και θα “πρεπε να παρουσιάζεται στην αρχή κάθε χρόνου. Με δεδομένο ότι υπήρξε η κυβερνητική αλλαγή μετά τις εκλογές του Μάρτη η δε νέα κυβέρνηση δεν προέβη σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού βρισκόμαστε σήμερα στην παράδοξη θέση να συζητάμε επί του κοινωνικού προϋπολογισμού του 2004, στα πλαίσια ενός προϋπολογισμού που κατάρτισε η προηγούμενη κυβέρνηση ενόψει του προϋπολογισμού του 2005 που κατάρτισε η σημερινή.

  Έτσι λοιπόν αναγκαστικά η όποια κριτική ασκηθεί από μέρους μας, θα αναφέρεται στις προθέσεις της κυβέρνησης,  όπως διαφαίνονται από τον προϋπολογισμό, η συζήτηση του οποίου θ” αρχίσει αύριο.

  Γιατί η όποια κριτική, πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια. Και αν τα κριτήρια αυτά δεν είναι σαφή τότε και η κριτική καθίσταται ασαφής. Και τότε φτάνουμε στο σημείο ο προϋπολογισμός να παρουσιάζεται από άλλους σαν φιλολαϊκός και άλλους σαν αντιλαϊκός. Ή όπως έλεγε ο γέρος της Δημοκρατίας να ευημερούν οι αριθμοί και να δυστυχούν οι πολίτες.

  Ιδιαίτερα στα πλαίσια αυτού του κοινωνικού προϋπολογισμού, που κρίνοντας από τον πρόλογό του που υπογράφει ο Υπουργός Εργασίας, είναι γεμάτος από καλές προθέσεις, διακηρύξεις και συνθήματα, αλλά που αυτά  έρχονται σε αντίθεση με αυτά που μπορεί κανείς να προβλέψει από την εφαρμογή του τακτικού προϋπολογισμού.

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

  Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά βήματα στη δημιουργία και διεύρυνση του κοινωνικού κράτους. Πετύχαμε σε συνθήκες δημοσιονομικής σταθερότητας που υπαγόρευε η είσοδός μας στην ΟΝΕ κάτι που οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης είχαν κατακτήσει, από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο ΟΓΑ και για υγειονομική κάλυψη και για ασφαλιστική κάλυψη, το ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους και τις συντάξεις του ΟΓΑ είναι λίγα μόνο από τα μέτρα που φέρουν τις σφραγίδα της δικής μας παράταξης. Αλλά υπάρχουν και πολλές πρόσθετες έμμεσες κοινωνικές παροχές, που επεξέτιναν το δίκτυο κοινωνικής προστασίας και επιχορηγούνταν μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, όπως ο επιτυχημένος θεσμός των ΚΑΠΗ , οι παιδικοί σταθμοί, ο κοινωνικός τουρισμός, οι επιδοτήσεις στους συγκοινωνιακούς φορείς. Δεν θα ήταν υπερβολή από μεριάς μου να ισχυριστώ ότι επί των ημερών μας η έννοια της πολιτικής δημοκρατίας περιέλαβε την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης.

  Ο πήχης λοιπόν είναι ψηλά και καλείστε να διευρύνετε τις κατακτήσεις αυτές του λαού μας. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάτε, πως ό,τι υπερβαίνει τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και διαρκεί, αποτελεί την  ουσία της προσφοράς στην πολιτική. Έχετε χρέος ως κυβέρνηση να συνεχίσετε να προωθείτε το κοινό αγαθό.

  Λυπάμαι όμως, ότι παρά τις κεντρώες διακηρύξεις σας, πλανάται στην πολιτική σας η θατσερική άποψη ότι η κοινωνία είναι ανύπαρκτη. Γιατί το κεντρικό συμπέρασμα από τον κρατικό προϋπολογισμό που κατετέθη είναι άμεσες και απλόχερες παροχές και ελαφρύνσεις στους επιχειρηματίες και αναμονή στους μισθωτούς και συνταξιούχους. Αναμονή και συγχρόνως παραπομπή σ” ένα υποσχόμενο καλύτερο μέλλον, το οποίο όμως με αυτή την πολιτική δε φαίνεται καν στον ορίζοντα.. Γι” αυτό και η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων αναμένουν περισσότερη ακρίβεια και εμφανίζονται ανασφαλείς τόσο για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τους όσο και για την πορεία της οικονομίας. Φοβούνται δηλαδή απογείωση της ανεργίας και της ακρίβειας.

  Αυτή η θατσερική αντίληψη επιβεβαιώνεται από την λιτότητα που επιβάλλεται στους μισθούς και τις συντάξεις. Να πω δυο νούμερα ; Η μηνιαία κατώτερη σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ αυξάνεται κατά 3,5%. Αυτό σε πραγματικά νούμερα σημαίνει 14,4 € το μήνα. Ή αλλιώς 0,48 € τη μέρα.

  Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ από 200 € που παίρνουν μηνιαία σύνταξη, προβλέπεται το 2005 να πάρουν 20 € περισσότερα, δηλαδή 0,67 € περισσότερα την ημέρα.

  Για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, προβλέπεται αύξηση 6,3 % έναντι του 2004. Σ” αυτό το ποσοστό βεβαίως περιλαμβάνεται η μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού, κάτι που σημαίνει ότι η πραγματική αύξηση δε θα είναι πάνω από 3%. Απλά να θυμίσω ότι αντίστοιχη περυσινή αύξηση προσέγγιζε το 10%. Και η Ν.Δ. τότε χαρακτήριζε αυτή την αύξηση σαν ψίχουλα και ότι οδηγούμε την κοινωνία σε πτώχευση.  Αλλά σαν αντιπολίτευση ήταν εύκολα τα λόγια και δυστυχώς δε μετατρέπονται σε θετικές πράξεις τώρα που είστε κυβέρνηση.

  Ο γκρίζος ορίζοντας για το μέλλον των Ελλήνων γίνεται ακόμα πιο μουντός αν λάβει κανείς υπόψη του τα φορολογική επιβάρυνση των φορολογουμένων με μεσαίο εισόδημα. Κάτι που θα το καταλάβουν από τους πρώτους κιόλας μήνες του 2005 λόγω αύξησης του συντελεστική παρακράτησης φόρου εισοδήματος. Από την αύξηση των τελών κυκλοφορίας και από την αύξηση των εμμέσων φόρων.

  Αλήθεια κύριε Υπουργέ, πού πήγε η προεκλογική σας δέσμευση για μείωση του συνολικού φορολογικού βάρους στην οικονομία; Η σκληρή αυτή εισοδηματική πολιτική δεν εφείσθη ούτε τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ, όπου η προβλεπόμενη συνολικά αύξηση είναι της τάξης του 10,7% έναντι 33,6 του 2004. Κάτι που σημαίνει 15-20 € το μήνα. Και βέβαια εκκρεμεί ακόμα η προσαρμογή των εισοδηματικών κλιμάκων. Κάτι που σημαίνει, ότι λόγω της ονομαστικής αύξησης των συντάξεων κατά ελάχιστα  ευρώ άνω του ορίου – πάνω από το οποίο δεν δικαιούνται ΕΚΑΣ – υπάρχει ο κίνδυνος μείωσης του αριθμού των δικαιούχων. Είναι δυνατόν κύριε Υπουργέ να επιδιώκεται τέτοια αφαίμαξη;

  Αλλά ο προϋπολογισμός επιφυλάσσει ζοφερό μέλλον και για την Υγεία. Αφού οι αυξήσεις σ” αυτή τη νευραλγική ασπίδα της κοινωνικής προστασίας είναι σχεδόν μηδαμινές και πάντως υπολείπονται σαφώς ακόμα και του ετήσιου ιατρικού πληθωρισμού. Έτσι το φτωχό ΕΣΥ  θα μετατραπεί σε φτωχότερο.

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

  Παρακολουθούμε τη διάψευση όλων των προεκλογικών υποσχέσεων της κυβέρνησης. Οι προεκλογικές υποσχέσεις για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων εγκαταλείπονται από τον πρώτο κιόλας χρόνο διακυβέρνησης της Ν.Δ.. Η κυβερνητική πολιτική παραμένει προσαρμοσμένη στις γνωστές παραδοσιακές της μεθόδους. Παραγνωρίζει εξ” ολοκλήρου την κοινωνική οικονομία σα διαδικασία κοινωνικής συνοχής. Παραγνωρίζει κάτι που είναι αποδεκτό σε όλη την Ε.Ε.. Ότι το κόστος διατήρησης μιας κοινωνικής αποστολής αποτελεί αναπτυξιακή επένδυση. Γιατί το κόστος του κοινωνικού αποκλεισμού είναι πολύ υψηλότερο από το κόστος της πρόληψής του. Γιατί να ξέρετε η ανεργία και οι περιστολές δε θα οδηγήσουν σε περιορισμό των δαπανών. Αντίθετα θα ανεβάσουν κατακόρυφα το κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Δεν απέχει ο χρόνος που η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θα κατανοήσει ότι οι έννοιες του κέντρου και υπό Καραμανλή κυβερνήσεις είναι διαχρονικά αντίθετες και αλληλοαποκλειόμενες.

   

  17/12/2004

 • Προϋπολογισμός 2004

  Ο υπό ψήφιση προϋπολογισμός όπως όλοι οι Προϋπολογισμοί των δημοκρατικών κοινοβουλευτικών πολιτευμάτων αποτελεί όργανο για την πραγμάτωση της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής. Σοβαρό και αποφασιστικό εργαλείο πολιτικής αλλά μόνο εργαλείο. Πνοή σ” αυτό το εργαλείο θα δώσουν εκείνοι οι οποίοι θα τον εκτελέσουν, πραγματώνοντας την υψηλή ηθική αξία της πολιτικής. Η άσκηση της πολιτικής σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, είναι η πραγμάτωση της αρετής και της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος. Αρχή στην οποία πρέπει να εναρμονίζονται όλοι οι παροικούντες στο χώρο της πολιτικής.

  Σταυρός δε του μαρτυρίου για τον πολιτικό είναι η επιλογή της πολιτικής πράξης. Με απλά λόγια το ουσιαστικό περιεχόμενο της Κυβέρνησης είναι η πολιτική επιλογή ή όπως είπε ο Γάλλος  Σοσιαλιστής Πρωθυπουργός Μαντέζ Φράνς το κυβερνάν είναι το επιλέγειν

  Κατά συνέπεια υπάρχει μια προφανής παρεξήγηση και όσο αναφορά τον προϋπολογισμό αλλά και τα πολιτική δρώμενα της εποχής μας. Η παρεξήγηση αυτή συνήθως δεν είναι εξ” αγαθής προαίρεσης είναι κατευθυνόμενη και καθοδηγούμενη. Απ” όσα ακούστηκαν στην αίθουσα αυτή αλλά και απ” όσα ακούστηκαν απ΄” τον κύριο Καραμανλή και Μητσοτάκη είναι προφανής η επιθυμία τους να εμφανίσουν ως νομοτελειακή αναγκαιότητα τις λύσεις των τεχνοκρατών. Εμείς αρνούμαστε την τεχνοκρατική αντίληψη που είναι μόνο το προπέτασμα ή για να εναρμονιστούμε με την φρασιολογία της εποχής, ο φερετζές των επιδιωκομένων λύσεων. Εμείς αρνούμαστε την υποταγή στις προκατασκευασμένες λύσεις και απειλές άμεσα ή έμμεσα για λιτότητα και σφιχτή πολιτική.

  Αρνούμεθα να υποταχθούμε στους νόμους της αδράνειας και της υποταγής στα τετελεσμένα. Και η παράταξη στην οποία ανήκω και ο περήφανος λαός της Β” Πειραιά που με εξέλεξε, οι περισσότεροι των οποίων κατάγονται από την ματωμένη Ιωνία, είναι σε μαχητική ετοιμότητα για την ανατροπή των προκατασκευασμένων.

  Κατά συνέπεια πέραν της κριτικής επί ορισμένων κεφαλαίων του προϋπολογισμού, η οποία θα μπορούσε ν” ασκηθεί, το κυρίαρχο ερώτημα είναι ποιος θα χειριστεί αυτό το εργαλείο και να διακριβώσουμε τη θέληση του την ικανότητα και την αξιοπιστία του. Συνυπολογίζοντας όλα αυτά οδηγούμεθα ανεπιφύλακτα στην υπερψήφιση του προϋπολογισμού. Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο καθηγητής Σπύρος Σημίτης, επεσήμανε την ικανότητα της τεχνολογίας να προπορεύεται από την πρόοδο της κοινωνίας. Και θεώρησε ότι καθήκον της κοινωνίας είναι να πλησιάζει προς την τεχνολογία για να μη χάσει κρίσιμο διάστημα. Η τεχνολογία αν δεν ισορροπείται από τις πολιτικές και κοινωνικές μπορεί να μας οδηγήσει σε δουλεία.

  Εμείς και σαν ιδεολογία και σαν οργανωμένος πολιτικός χώρος διαδηλώνουμε την αμετάστατη θέληση μας για να εξανθρωπίσουμε τις δυνάμεις που εκλύει ο προϋπολογισμός και να μην παραδώσουμε το λαϊκό πλούτο στις προκατασκευασμένες τεχνολογικές λύσεις της Ν.Δ. και στα κελεύσματα του Σ.Ε.Φ.

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

  Η οικονομική φιλοσοφία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. την οποία υπηρετεί με συνέχεια και συνέπεια από της ίδρυσής του και που είναι απόρροια της συμπυκνωμένης γνώσης των γενεών που ακολούθησαν τον εμφύλιο, είναι η επιδίωξη μιας οικονομίας της αγοράς θεσμικά και δημοκρατικά οργανωμένης, με κατά το δυνατό ισότιμη συμμετοχή των οικονομικών παραγόντων προς το σκοπό του μέγιστου δυνατού οικονομικού και κοινωνικού οφέλους. Είναι η ενίσχυση και κατοχύρωση της επιχειρηματικότητας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Αυτά είναι η πεμπτουσία της οικονομικής δημοκρατίας. Κύριοι της Ν.Δ. φιλοδοξείτε να κυβερνήσετε. Θεμιτός στόχος στα πλαίσια της Δημοκρατίας. Άλλωστε στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα παρά μόνο ένα θέσφατο αυτό που απορρέει από την εκάστοτε λαϊκή εντολή. Παρατηρώ όμως ότι προσπαθείτε ν” αποσπάσετε λευκή επιταγή από το λαό. Οφείλετε πέραν από την καταστροφολογία, τις αριστεροδεξιές κορώνες σας, και τις χαοτικές λογικές σας να απαντήσετε με σαφήνεια στο δια ταύτα., δηλαδή τι θα πράξετε. Θα προσπαθήσω στη συνέχεια να αποδείξω τις θεμελιώδεις διαφορές μας, για να γνωρίσει ο ελληνικός λαός τι του επιφυλάσσετε.

  1ο Εγείρετε θέμα επανασυζήτησης του ασφαλιστικού. Εμείς, έχουμε αποδείξει ότι είμαστε υπέρ του ανταποδοτικού και τριμερούς ασφαλιστικού συστήματος. Και με το νόμο που ψηφίστηκε πέρυσι από τη Βουλή έχουμε βρει τη λύση, για το πρόβλημα, μέχρι το 2010. Εσείς είστε υπέρ του κεφαλοποιητικού συστήματος όπως σαφώς λέτε.(——-)

  2ο προετοιμάζετε πλήρη αποδόμηση των εργασιακών σχέσεων. Ετοιμάζεστε να φαλκιδεύσετε τις κατακτήσεις των εργαζομένων. Διασαφηνίστε τις προθέσεις σας.

  3ο διατείνεστε ότι θα αναθεωρήσετε τον αναπτυξιακό νόμο. Να σας θυμίσω ότι ο αναπτυξιακός νόμος 1262/82 που κατήρτισε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προέβλεπε ενισχύσεις σε νέους επιχειρηματίες συνεταιρισμούς κ.λ.π.. σας θυμίζω με τον 1890/92 καταργήσατε τις επιδοτήσεις και φέρατε τις φορολογικές απαλλαγές υπέρ της οικονομικής ολιγαρχίας. Επαναφέραμε τον ορθό προσανατολισμό με τον 2601/98 κάτι που βελτιώνει ακόμα περισσότερο ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Εσείς στοχεύετε σε προσέλκυση νέων κεφαλαίων ενισχύοντας την ασύδοτη επιχειρηματική δραστηριότητα ξένου κεφαλαίου, με αποικιακού τύπου διευκολύνσεις. Αυτή την ανάπτυξη επιφυλάσσετε για τον ελληνικό λαό;

  4ο υποστηρίζετε ότι θα περικόψετε τις κρατικές δαπάνες. Αυτός όμως είναι ο μόνιμος στόχος της πολιτικής μας, τον οποίο επιδιώκουμε με σειρά συγκεκριμένων και αποτελεσματικών μέτρων. Όπως πάταξη γραφειοκρατίας, μηχανοργάνωση υπηρεσιών, Κ.Ε.Π., απλούστευση διαδικασιών για ίδρυση νέων επιχειρήσεων , αποκέντρωση των κρατικών δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων του κράτους, δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, έλεγχος συμβάσεων προμηθειών ή εκτελέσεων έργων από το ελεγκτικό συνέδριο για ποσά πάνω από 1,5 εκατομμύρια €. Και σας θυμίζω πως όταν όλ” αυτά έρχονταν για να νομοθετηθούν από τη Βουλή εσείς τα καταψηφίζατε. Κατά συνέπεια εμείς επιδιώκουμε την εξοικονόμηση πόρων για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Εσείς την ύφεση της οικονομίας και την ένταση της οικονομικής ανισότητας.

  5ο Όσον αφορά την κοινωνική πολιτική, το 1993 οι δαπάνες ήταν 22% του ΑΕΠ, σήμερα είναι 27,8% . ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 29,5. Προσπαθούμε κύριοι. Να σας θυμίσω ότι τα ΚΑΠΗ, ο κοινωνικός τουρισμός, οι συντάξεις πρόνοιας για μειοντεκτούντα άτομα, ο ΟΓΑ, που είναι ένας ολοκληρωμένος ασφαλιστικός οργανισμός, είναι μερικά από τα έργα μας. Μήπως στο πρόγραμμά  σας για περιστολή καταναλωτικών δαπανών του δημοσίου εντάσσεται την περιστολή των πιο πάνω ; Εκτιμώ ότι θα αφαιρέσετε και δε θα προσθέσετε. Με το πρόγραμμά σας οδηγείται σε πενία τις οικονομικά ασθενέστερες τάξεις.

  6ο Όσον αφορά το Γ” ΚΠΣ έχει δίκιο ο εισηγητής σας. Εσείς το υποβάλλατε το 1993 και εσκεμμένα προέβλεπε πόρους μόνο στους τομείς των οικοδομών, της ενέργειας, των μεταφορών και των επικοινωνιών. Εμείς το αναθεωρήσαμε και προσθέσαμε πόρους για την ανάπτυξη των τομέων της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, του τουρισμού, της γεωργίας, των νέων τεχνολογιών και της ενίσχυσης των νέων επιχειρηματιών.

  Όντως κύριοι, δεν κατέστη δυνατό να απορροφηθεί το σύνολο των πιστώσεων. Για λόγους ανεπάρκειας και ανετοιμότητας των κρατικών μηχανισμών. Θα το δεχόμουν αλλά ο τρώσας εαυτόν και ιάσεται. Εσείς θα γυρίσετε στο παλαιό καθεστώς και θα εξαιρούσατε το ήμισυ της παραγωγικής δραστηριότητας και των παραγωγικών τάξεων της χώρας.

  7ο Στο θέμα των διαρθρωτικών αλλαγών. Εδώ είστε ειλικρινείς και τάσσεστε υπέρ της ιδιωτικοποίησης. Εμείς στοχεύουμε και επιδιώκουμε αποκρατικοποιημένες επιχειρήσεις που λειτουργούν με ιδιωτικά οικονομικά κριτήρια υπό δημόσιο έλεγχο και ευρεία οικονομική δράση. Εσείς εκχωρείτε εν ονόματι της κρατικοποίησης  τη διαχείριση στον όποιο στρατηγικό επενδυτή, ο οποίος διαχειρίζεται την δημόσια περιουσία κατά το δοκούν, χωρίς δημόσιο κοινωνικό ή εθνικό έλεγχο. Αυτό απλά λέγεται ξεπούλημα του εθνικού μας πλούτου.

  8ο Συμφωνώ και επαυξάνω στη θέση του κυρίου Καραμανλή ότι οι Έλληνες είμαστε πολύ λίγοι για να έχουμε την πολυτέλεια να χωριζόμαστε με βάση τις πολιτικές ταυτότητες. Λυπάμαι όμως αλλά έρχεται δεύτερος. Παραβιάζει θύρες ανοιχτές. Η εθνική συμφιλίωση είναι για μας βίωμα και έχει γίνει ήδη πράξη. Η αξιοκρατία και η ισότιμη πρόσβαση όλων των Ελλήνων στο δημόσιο, μέσω του ΑΣΕΠ, έγινε πράξη επί των ημερών μας. Ο όρος μιάσματα, η φράση  «τα δικά μας παιδιά«, οι θέσεις σας περί διαφοροποίησης του ΑΣΕΠ,  δεν ανήκει στη δική μας πολιτική παιδεία.

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

  Ο λαός μας και μνήμη έχει και κρίση. Ο λαός γνωρίζει ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι η πολιτική έκφραση της μεγάλης προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης. Και δε θ” αφήσει να φαλκιδευτούν οι κατακτήσεις του. Γι” αυτό και στο τέλος θ” αναδείξει τη δική μας παράταξη νικήτρια στις επόμενες εκλογές.

   

  17/12/2004

 • Πολιτικής της Κυβέρνησης στο χώρο της Υγείας

  Κύριε Υπουργέ

  Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι βιαζόμαστε να σας κρίνουμε ή αν στην απάντησή σας θα χρησιμοποιήσετε τη γνωστή κυβερνητική τακτική να μην απαντάτε επί της ουσίας και όλα τα κακώς κείμενα να οφείλονται στο κακό ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Ελπίζω να μην κοινοτυπήσετε χρησιμοποιώντας και εσείς αυτή τη μονότονη επωδό. Γιατί οι 9 μήνες στη θέση του Υπουργού είναι αρκετοί για να κρίνει προθέσεις, δραστηριότητες, κατευθύνσεις στο νευραλγικό αυτό τομέα.

  Άλλωστε γνωρίζετε, εξίσου καλά με μένα, ότι η υγεία δεν περιμένει όπως η ζωή και ο θάνατος, είμαστε υποχρεωμένοι να σας εγκαλέσουμε για τη μέχρι τώρα θητεία σας. Να κρίνουμε τη συνέπειά σας μεταξύ λόγων και έργων, να διαπιστώσουμε πού πήγαν οι άκριτες υποσχέσεις σας, τι άλλαξε τέλος πάντων αυτό το 9μηνο, στην Υγεία και την Περίθαλψη όπως το εισπράττει ο ελληνικός λαός στην καθημερινότητά του. Γιατί εσείς αλλά και ο σημερινός Πρωθυπουργός έλεγε επί λέξει ότι «τα μέτρα για την Υγεία θα τεθούν σε εφαρμογή από την πρώτη μέρα ανάθεσης της εντολής».

  Ας ασχοληθούμε λοιπόν με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Να δούμε ποια είναι αυτά τα μέτρα. Μέχρι τώρα έχετε καταθέσει 3 νομοσχέδια. Στο 1ο νομοθετήσατε τη δημιουργία της Ένωσης νοσηλευτών Ελλάδας. Μπράβο σας. Και συγχρόνως με μια μονοκονδυλιά απολύσατε όλα τα μονομελή όργανα διοίκησης και στη συνέχεια ορίσατε τους δικούς διοικητές. Πάλι μπράβο. Στη συνέχεια ρυθμίσατε με νόμο τη λειτουργία της Πολυκλινικής που λειτουργούσε στο Ολυμπιακό Χωριό κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Πάλι μπράβο σας. Μακάρι, έστω και έτσι, να το έκαναν και οι άλλοι Υπουργοί που είναι επιφορτισμένοι με την αξιοποίηση των Ολυμπιακών Ακινήτων που σας κληροδοτήσαμε, κάτι που δε γίνεται αφού οι περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις αραχνιάζουν. Και συγχρόνως πράξατε και μια μεγάλη καινοτομία να επανανομοθετήσετε κάτι νομοθετημένο το Συνήγορο της Υγείας. Πάλι μπράβο. Και η 3η παρέμβασή σας που βρίσκεται ακόμα στο στάδιο των επιτροπών, μια ομολογουμένως απαραίτητη παρέμβαση, που αντιμετωπίζει θέματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Νομοσχέδιο που περίπου κληρονομήσατε έτοιμο. Δεν ξέρω κύριε Υπουργέ, αν αυτά τα μέτρα εννοούσε ο κ.Πρωθυπουργός, αλλά γνωρίζετε βεβαίως ότι η Δημόσια Υγεία όχι μόνο βελτιώνεται με τέτοια μέτρα, αλλά αντίθετα επιδεινώνεται. Βεβαίως ούτε τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης λύθηκαν, ούτε καν έχει δρομολογηθεί η επίλυσή τους, ούτε τα φακελάκια καταργήθηκαν ή τείνουν να καταργηθούν, ούτε καμία πρόσληψη προσωπικού έχει γίνει, ούτε πόρους για την περαιτέρω χρηματοδότηση του συστήματος έχετε εξασφαλίσει. Αυτό αποδεικνύεται και από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας για το 2005, με τις μηδαμινές αυξήσεις που σαφώς είναι χαμηλότερες από τον ετήσιο ιατρικό πληθωρισμό. Ούτε βεβαίως αυξήσετε έστω και κατά ένα τον αριθμό των λειτουργούντων κρεβατιών στο Αττικό Νοσοκομείο. Να σας θυμίσω απλώς ότι όταν στις αρχές του χρόνου, ο τότε Πρωθυπουργός ανακοίνωνε τη μερική λειτουργία του, εσείς με τη γνωστή σας χρηστομάθεια ότι η Ν.Δ. δε συμβιβάζεται με τη μετριότητα και ότι θ” αναπτύξετε πλήρως όλες τις κλίνες του. Αν αυτό δεν είναι η αποκάλυψη της απόστασης μεταξύ λόγων και έργων, αν δεν είναι παράδειγμα αντίφασης και αυτοαναίρεσης, τότε τι είναι; Πολλώ δε μάλλον, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του νοσηλευτικού προσωπικού. Πότε θα γίνουν αυτά; Από ποιους πόρους; Με τους ελλιπείς του προϋπολογισμού; Και ν” αναφερθώ πιο συγκεκριμένα για το τελευταίο μέτρο σας, που υποτίθεται θα λύσει το πρόβλημα των ράντζων. Η περιβόητη τομή δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια επιστροφή στο 90-93. Όπου και τότε η Κυβέρνηση της Ν.Δ. είχε δοκιμάσει ένα αντίστοιχο σύστημα εφημεριών. Και βέβαια απέτυχε. Εγώ δε θα κάνω τίποτε άλλο παρά ν” αναφέρω, τη θέση της ΕΥΝΑΠ η οποία θεωρεί μάλιστα ότι η ρύθμιση αυτή δημιουργεί κινδύνους για την Υγεία. Και βέβαια ο πρόεδρος της ΕΥΝΑΠ δεν είναι δικός μας που επιθυμεί να σας κάνει αντιπολίτευση. Τον κώδωνα σας κρούει. Και οποία σύμπτωσης η ΕΥΝΑΠ σήμερα έχει αποφασίσει 24ωρη απεργία, την οποία θα επαναλάβει στις 17/12. Ακριβώς γιατί γνωρίζουν ότι στα μικρά νοσοκομεία μπορούν και να κινδυνεύσουν ασθενείς, κυρίως από την ανυπαρξία υποδομών και τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού. Και να προβλέψω κάτι; Ίσως στην αρχή περιοριστεί λίγο το κακό. Μόλις όμως ηρεμίσουν οι ανάγκες της επικαιρότητας θα γυρίσουμε στα ίδια.

  Κύριε Υπουργέ,

  Είστε απ” τα ικανότερα στελέχη της κυβερνώσας παράταξης και φαντάζομαι θα βρίσκεστε σε δύσκολη θέση, προσπαθώντας εκ των ενόντων, χωρίς πόρους, να βελτιώσετε τα πράγματα. Λυπάμαι δε θα πετύχετε τίποτα. Κανένα σύστημα εφημερίας δε μπορεί να πετύχει, αν δεν προσλάβετε το αναγκαίο προσωπικό, εάν δεν αναβαθμίσετε τη λειτουργία των μικρών νοσοκομείων, αν δε δρομολογήσετε την επίλυση του προβλήματος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Η βελτίωση του συστήματος προϋποθέτεις πίστη στο δημόσιο χαρακτήρα του. Απαιτεί δουλειά ουσίας σε βάθος χρόνου. Δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακού τύπου φωτοβολίδες. Έστω και αν είστε ειδικός σε αυτές.

  10/12/2004

   

 • Απολογισμός και Προϋπολογισμός της Βουλής

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

  Αποτελεί παράδοση ο Προϋπολογισμός της Βουλής να ψηφίζεται ομόφωνα από το σώμα. Η υπερψήφιση αυτή, δεν οφείλεται μόνο στο ότι συντάσσεται με διαπαραταξιακή συναίνεση ούτε βεβαίως επειδή η Βουλή λειτουργεί ως ένα συντεχνιακό σύνολο και ως εκ τούτου υπερασπίζεται τα δικαιώματα ή συμφέροντά της. Και πρέπει να διευκρινιστεί κατηγορηματικά αυτό γιατί πολλά έχουν καταλογιστεί στο Κοινοβούλιο από αυτόκλητους κριτές των πάντων, οι οποίοι με περίσσεια λαϊκισμού στην ουσία βάλουν εναντίον του κορυφαίου θεσμού της Δημοκρατίας.

  Αποτελεί αυτή η συναίνεση την αυτονόητη υποχρέωση όλων των μελών του Κοινοβουλίου να υπερασπίσουν αυτό τον κορυφαίο θεσμό που αποτελεί την καρδιά της Δημοκρατίας. Ο Βουλευτής φέρει το ανώτατο αιρετό αξίωμα. Στα πλαίσια της λειτουργίας του πολιτεύματος της αντιπροσωπευτικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που υπάρχει στη χώρα μας, οι βουλευτές έχουν τη μεγάλη τιμή και ευθύνη να αντιπροσωπεύουν τους συμπολίτες τους, για προσδιορισμένο συνταγματικά χρόνο. Προσωποποιούν δηλαδή την έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Και δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας, ότι οι αιρετοί εκπρόσωποι του λαού αποτελούν αντανάκλαση του ίδιου του λαού. Πάντα ίσχυε και ισχύει στις Δημοκρατίες το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ «τέτοιοι λαοί, τέτοιοι άρχοντες».

  Η αναβάθμιση του Κοινοβουλίου ταυτίζεται με την αναβάθμιση της Δημοκρατίας. Ο κορυφαίος αυτός θεσμός, αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας, το τελευταίο ανάχωμα της Δημοκρατίας σε πιέσεις και συμφέροντα  απ” οπουδήποτε και αν προέρχονται.

  Εν κατακλείδι η προάσπιση και θωράκιση του κύρους του Κοινοβουλίου αποτελεί πράξη αυτοσυντήρησης του πολιτικού συστήματος αλλά και των μελών του σώματος.

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

  Στις μέρες μας η πολιτική και οι ασχολούμενοι με αυτή παρουσιάζουν έλλειμμα κύρους έναντι της κοινωνίας και ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις, επισημαίνουν, πως η πολιτική στη χώρα μας βρίσκεται σε χαμηλό σημείο αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Αυτό αφορά όλους μας και κάτι πρέπει να κάνουμε ανεξάρτητα από το σε ποια πτέρυγα της Βουλής βρίσκεται ο καθένας μας. Βεβαίως προσεκτική μελέτη αυτών των ποιοτικών αναλύσεων αποκαλύπτει κάτι ικανοποιητικό και αισιόδοξο. Ότι το κύρος και η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου, σαν θεσμός, είναι υψηλότερος στην εκτίμηση των Ελλήνων σε αντίθεση με τους άλλους πολιτικούς θεσμούς. Σ” αυτή την εικόνα, θετική συμβολή έχουν, όλοι οι Βουλευτές και βεβαίως το προεδρείο και ο Πρόεδρός του και ο απελθών κύριος Κακλαμάνης αλλά και η νυν κυρία Ψαρούδα Μπενάκη.

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

  Αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση ότι ο χώρος του Κοινοβουλίου είναι ο χώρος που κατεξοχήν μπορεί να αναδειχθεί, απενοχοποιηθεί και αναβαθμιστεί ο κυρίαρχος ρόλος της πολιτικής. Γιατί το Κοινοβούλιο μπορεί ν” αποτελέσει ασπίδα στη γνωστή και παλιά προσπάθεια της οικονομικής εξουσίας να κυριαρχήσει της πολιτικής με διάφορους τρόπους. Εδώ βεβαίως προβάλει και η ατομική ευθύνη του καθενός μας. Συνταγματικά όλοι οι βουλευτές είναι ισότιμοι μεταξύ τους. Βεβαίως όμως δεν είναι ίδιοι. Και στις Δημοκρατίες η πολιτική ευθύνη εξατομικεύεται. Και οι συλλήβδην απρόσωπες και αόριστες επιθέσεις, εκτός από άδικες και υποβολημιέες απαξιώνουν την πολιτική, η οποία όμως αποτελεί την πεμπτουσία της ανθρώπινης δραστηριότητας.

  Βεβαίως δεν πρέπει να παραληφθεί η μεγάλη ευθύνη της εκτελεστικής εξουσίας στην αναβάθμιση του θεσμού. Οι υπουργοί δεν πρέπει να θεωρούν ότι είναι πάρεργο το να έρχονται εδώ για να υπερασπιστούν τα νομοσχέδια που καταθέτουν ή ν” απαντήσουν στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Πρέπει ν” αντιληφθούν ότι είναι τιμή για αυτούς και όρος επιβεβαίωσης του έργου τους. Όπως αντιστοίχως και οι βουλευτές. Γιατί έργο της Βουλής εκτός από τη στήριξη της Κυβέρνησης είναι και ο έλεγχός της

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

  Υπάρχει μια αντίληψη σε μέρος της κοινωνίας, και διατυπώνεται χαρακτηριστικά από έναν ευφυή Αμερικάνο τον Αμβρόσιο Μπιρς, ότι «η πολιτική στην εφαρμογή της, είναι αλληλοσπαραγμός συμφερόντων μασκαρεμένος σε αντιπαράθεση αρχών. Είναι η διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων με προσωπικό όφελος». Πρέπει, να διαψεύσουμε αυτόν τον κυνικό μηδενισμό. Και ν” αποδείξουμε ότι η άσκηση της πολιτικής εμπεριέχει το δίκαιο και την ηθική. Είναι δηλαδή, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης η πραγμάτωση της αρετής και η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Και έχουμε κάθε λόγο να το επιδιώκουμε. Ειδικά εμείς, οι Έλληνες. Που πρώτοι ασκήσαμε και περιγράψαμε την πολιτική. Γι” αυτό και η έννοια πολιτική σε όλες τις γλώσσες του πολιτισμένου κόσμου «πολιτική» ονομάζεται. Και απλά να θυμίσω ότι ο όρος ετυμολογικά αλλά και εννοιολογικά περιλαμβάνεται στο ελληνικό λεκτικό σύμπλεγμα  πόλις – πολίτης – πολιτεία αλλά και πολιτικός. Και έχει ιδιαίτερη σημασία αφού αναδεικνύει και το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του πολιτικού.

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

  Θα ήταν παράληψη να μην αναγνωρίσουμε το πολύπλευρο έργο που επιτελείται τα τελευταία χρόνια στο κοινοβούλιο και που απαιτεί συνέχεια και διεύρυνση, με ευθύνη της σημερινού του προεδρείου. Σήμερα πλέον το Κοινοβούλιο είναι ανοιχτό στην κοινωνία κοντά στο λαό και τη νεολαία, κοντά στους όπου γης Έλληνες με όλο και αυξανόμενη παρουσία στην κοινοβουλευτική διπλωματία. Αναφέρομαι βέβαια στη Βουλή των Εφήβων, στο τηλεοπτικό κανάλι, στις επιτροπές φιλίας της Βουλής αλλά και στο πνευματικό και πολιτιστικό έργο.

  Κυρία Πρόεδρε

  Το πρότεινα πέρυσι, σας το προτείνω και φέτος, μπορείτε να επεκτείνεται την πολιτιστική και ιστορική δραστηριότητα του Κοινοβουλίου. Κανείς δε θα  είχε αντίρρηση για αύξηση των πιστώσεων για προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού. Θα ήταν μια συμβολή στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του έθνους. Δυστυχώς όμως ο φετινός προϋπολογισμός, στο συγκεκριμένο κωδικό, αντί για αυξημένος προβλέπεται μειωμένος κατά 500.000 € και αυτό αποτελεί λάθος.

  Κυρία Πρόεδρε

  Το κοινοβούλιο δια του προέδρου του κυρίου Κακλαμάνη, έκανε ένα τεράστιο βήμα, εκσυγχρονισμού και ενημέρωσης του ελληνικού λαού για τις εργασίες του Κοινοβουλίου, λειτουργώντας το κανάλι της Βουλής Μπορείτε να επεκτείνετε αυτή την δραστηριότητα με αυτονόητα οφέλη για το σύνολο του πολιτικού σύστημα. Κάντε το πρόγραμμά του πιο ζωντανό και πιο ελκυστικό στο τηλεοπτικό κοινό. Να σας πω δυο ιδέες: Καθιερώστε δελτία κοινοβουλευτικών ειδήσεων με διαπαραταξιακή συναίνεση. Θα “ταν όαση αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας στη σημερινή πραγματικότητα. Και ακόμα βελτιώστε επί τω ελληνικότερω, θεαματικότερω και διδακτικότερω τις υπόλοιπες εκπομπές του καναλιού.

  Κυρία Πρόεδρε,

  Θα ήθελα να επαναφέρω μια ιδέα που είχε διατυπώσει ο περυσινός εισηγητής της Ν.Δ. κύριος Σκρέκας. Να υπάρξει κάποια στιγμή μια έκδοση που ν” αναφέρει αναλυτικά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Βουλής για να γνωρίζει ο ελληνικός λαός κάθε χρόνο ποια είναι αυτά και τι καινούργιο προστίθεται. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει ενημέρωση για το τεράστιο έργο που έγινε στη Βιβλιοθήκη της Βουλής, στη Μπενάκειο, αλλά και στο καπνεργοστάσιο. Έργα που καταξιώνουν το προηγούμενο προεδρείο της Βουλής.

  Τέλος κυρία Πρόεδρε,

  Θέλω να ζητήσω την προσωπική σας συμβολή στην ελάφρυνση των αρνητικών επιπτώσεων, της τελευταίας συνταγματικής αναθεώρησης στο άρθρο 57 περί ασυμβίβαστου. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με την επίσπευση της ψήφισης του εκτελεστικού νόμου που εκκρεμεί και μέσω του οποίου μπορούν ν” αρθούν πολλές από τις αρνητικές του συνέπειες. Μετά και τη σοφή παρέμβαση του συνετού προέδρου της Δημοκρατίας, νομίζω ότι ο χρόνος είναι ώριμος. Γιατί αυτή η διάταξη όπως έχω ξαναπεί, αποτελεί παρέκβαση του πολιτεύματος. Ακριβώς γιατί πλήττει την αντιπροσωπευτικότητά του και καθιερώνει ένα επάγγελμα με ό,τι αυτό σημαίνει.

  Κλείνοντας θα ήταν παράληψη να μην αναφερθώ στο σύνολο των υπαλλήλων του Κοινοβουλίου οι οποίοι υπερβάλουν εαυτόν για να προλάβουν και ν” ανταποκριθούν στις πολλές φορές υπερβολικές απαιτήσεις μας. Όπως επίσης στους δημοσιογράφους και  τεχνικούς του γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου, που καλύπτουν το κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ και μοχθούν ατέλειωτες ώρες για την αντικειμενική ενημέρωση.

   

  16/11/2004

 • Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

  Κύριε Υπουργέ,

  Ενθυμούμενος τις προεκλογικές δεσμεύσεις της Ν.Δ. και του σημερινού πρωθυπουργού:  ότι τα μέτρα για την Υγεία θα τεθούν σε εφαρμογή από την πρώτη μέρα ανάθεσης της εντολής

  και αναλογιζόμενος τα έργα και τις ημέρες του Υπουργείου Υγείας το 8μηνο αυτό της διακυβέρνησης από τη Ν.Δ.,

  αβίαστα μπορώ να ισχυριστώ ότι «όδυνεν όρος και έτεκεν μυν».

  Γιατί τα ωραία και μεγάλα λόγια ακολούθησαν μόνο 2 μικρές αποσπασματικές νομοθετικές παρεμβάσεις .

  Η μία αφορούσε την απόλυση των στελεχών διοίκησης της Υγείας που υπηρετούσαν το σύστημα, επί προηγούμενης Κυβερνήσεως

  και η δεύτερη, το σημερινό νομοσχέδιο επί του οποίου και θ” αναφερθώ.

  Βεβαίως

  ούτε το πρόβλημα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης λύθηκε

  ούτε τα φακελάκια καταργήθηκαν παρά την (ομολογουμένως ευφυή) πρόταση του Υφυπουργού κ.Γιαννόπουλου για νομιμοποίησή τους μέσω ιδικού λογαριασμού όπου κάθε ασθενής θα κατέθετε ό,τι προαιρείτο

  ούτε βεβαίως τα ράντζα εξαφανίστηκαν όπως είχε προαναγγελθεί.

  Επειδή η μνήμη παίζει σπουδαίο ρόλο στην πολιτική να σας θυμίσω ότι ο Υφυπουργός Υγείας είχε εξαγγείλει μετά την ορκωμοσία του ότι τα ράντζα θα εξαφανιστούν σε 2 μήνες. Και ο ίδιος ο κ. Κακλαμάνης προσδιόριζε αυτό το χρόνο σε 12 μήνες. Πέρασαν ήδη 8 και μόλις πριν μερικές μέρες και κάτω από την έντονη πίεση των ΜΜΕ ο κ. Κακλαμάνης ανήγγειλε απλά έναν εσωτερικό διακανονισμό εφημεριών προκειμένου ν” αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

  Δεν είναι της ώρας ν” αναφερθώ σ” αυτό, απλά να θυμίσω ότι κάτι αντίστοιχο δοκιμάστηκε την περίοδο 90-93 και βεβαίως δεν απέδωσε.

  Αλλά για να επιστρέψω στα σημερινά. Το σημερινό νομοσχέδιο, θα μπορούσε κανείς να το χωρίσει σε 3 τμήματα. Το πρώτο έρχεται να ρυθμίσει και ν” αξιοποιήσει την πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού. Το δεύτερο να νομοθετήσει κάτι που είναι ήδη νομοθετημένο και εμπεριέχεται  στο νόμο 2477/97 περί Συνηγόρου του Πολίτη και το τρίτο κάποιες σκόρπιες διατάξεις επί των οποίων τοποθετηθήκαμε στην επιτροπή και δε χρειάζεται να επανέλθω.

  Το πρώτο λοιπόν, η λειτουργία της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού.

  Αξίζει τον κόπο να την επισκεφτεί κανείς για ν” αποκτήσει μια εικόνα του τεράστιου έργου που έχει γίνει, επ” ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων. Το Ολυμπιακό Χωριό το οποίο συγκέντρωσε τα συγχαρητήρια όλου του αθλητικού κόσμου δεν ήταν μια προκάτ κατασκευή που θα βάρυνε οικονομικά τον ελληνικό λαό και που θα απομακρυνόταν μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως έγινε σε άλλες Ολυμπιακές πόλεις στο παρελθόν, αλλά ένα σπουδαίο έργο κοινωνικής διάστασης που σήμερα στεγάζει τους δικαιούχους του ΟΕΚ.

  Στο Ολυμπιακό Χωριό χτίστηκαν μέσα σε 4 χρόνια 2393 κατοικίες από τον ΟΕΚ οι οποίες ήδη κληρώθηκαν στους δικαιούχους τους. Αποτελεί ένα καταπληκτικό έργο, που αποδεικνύει την δυνατότητα της ελληνικής πολιτείας να συνδυάζει  «το τερπνόν μετά του ωφελίμου», αρκεί να έχει βούληση, σχέδιο και εργατικότητα στην υλοποίησή του. Είναι ένα από τα έργα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για το οποίο είμαστε περήφανοι.

  Στα πλαίσια αυτού του έργου χτίστηκε και εξοπλίστηκε άρτια αυτή η Πολυκλινική για την οποία συζητάμε σήμερα. Αυτό που απομένει είναι να χρησιμοποιηθεί και να ενταχθεί στο γενικότερο σύστημα Υγείας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κατοίκων της περιοχής.

  Υπ” αυτή την έννοια, οφείλω κύριε Υπουργέ να σας επαινέσω που προετοιμάζεται αυτή την αξιοποίηση.

  Που πράττετε δηλαδή την αυτονόητη υποχρέωσή σας.

  Και το λέω θετικά, γιατί σήμερα δυστυχώς στον πολιτικό βίο ελαττώνονται τα αυτονόητα.

  Και λυπάμαι ότι οι συνάδελφοί σας στην Κυβέρνηση που είναι επιφορτισμένοι με την αξιοποίηση των Ολυμπιακών ακινήτων- όπως ο Υπουργός Αθλητισμού περί άλλα τυρβάζουν.  Με αποτέλεσμα οι περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις, να ερημώνουν και ν” αραχνιάζουν.

  Κύριε Υπουργέ,

  Συστήνετε μια Ανώνυμη Εταιρεία η οποία ελέγχεται κατά πλειοψηφία από το Υπουργείο Υγείας και στην οποία μπορούν να μετέχουν εφόσον το επιθυμούν και άλλοι δημόσιοι φορείς όπως επίσης και ασφαλιστικοί οργανισμοί. Δεν είναι πρώτη φορά που συστήνονται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υπό την εποπτεία του κράτους. Ως εκεί καλώς. Γιατί όμως Α.Ε. που παραπέμπει στο Υπουργείο Εμπορίου και στους νόμους περί εμπορικού δικαίου; Απεύχομαι το ενδεχόμενο ότι στο πίσω μέρος του μυαλού σας έχετε την εμπορευματοποίηση της υγείας. Και τον πάσχοντα συμπολίτη μας τον αντιμετωπίζετε ως καταναλωτή και όχι ως χρήστη των υπηρεσιών υγείας.

  Αλλά επειδή με πιέζει ο χρόνος, θα” θελα ν” αναφερθώ και στο δεύτερο μέρος του νόμου, αυτό που περιλαμβάνει το Συνήγορο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

  Είναι βασική αρχή πως νέοι νόμοι χρειάζονται όταν υπάρχει κενό στη μέχρι τώρα κείμενη νομοθεσία. Άλλως οδηγούμαστε στα αρνητικά φαινόμενα της πολυνομίας και αλληλοεπικάλυψης νόμων.

  Προτείνετε νομοθετικά τη θέσπιση ενός Συνηγόρου Υγείας ο οποίος εντάσσεται στην ήδη υπάρχουσα ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη. Σας θυμίζω ότι τον Ιούνιο του 2002 η Ν.Δ. είχε υποβάλει πρόταση νόμου για δημιουργία ανεξάρτητης διοικητικής αρχής. Και η τότε Βουλή την είχε καταψηφίσει.

  Φαίνεται ότι ο χρόνος της κυβερνητικής θητείας σας ωρίμασε και έτσι σήμερα δεν προτείνετε ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Εν πάση περιπτώσει αλλάξατε θέση για δικούς σας λόγους και προτείνετε ο Συνήγορος Υγείας να εντάσσεται στο Συνήγορο του Πολίτη. Αλλά κύριε Υπουργέ και σαν αρχή και σαν λειτουργία αυτό που προτείνετε ήδη υπάρχει.

  Σας θυμίζω ότι σύμφωνα με το νόμο 2477/97 και το προεδρικό διάταγμα 273/99 λειτουργεί στα πλαίσια του Συνηγόρου του Πολίτη κύκλος κοινωνικής προστασίας. Ο οποίος ασχολείται με αυτά ακριβώς που επιδιώκεται να νομοθετήσετε σήμερα.

  Ο κύκλος αυτός απορρόφησε το 30,4% του συνόλου των δραστηριοτήτων του Συνηγόρου του Πολίτη. Εποπτεύετο από τη βοηθό Συνήγορο κυρία Μητροσύλη και σήμερα από την κυρία Παπαρηγοπούλου.

  Να ενημερώσω ακόμα  το Σώμα ότι κάθε χρόνο, ο Υπουργός Υγείας, έχει στα χέρια του όλα τα συμπεράσματα από τις αναφορές πολιτών. Με τα περυσινά δεδομένα το 15% των αναφορών, αφορούν αμιγώς θέματα υγείας, όπως καθυστέρηση των ραντεβού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, κακή συμπεριφορά ιατρών, ελλιπής ενημέρωση ασθενών ή συγγενών κλπ., προτείνονται δε και τρόποι αντιμετώπισης

  Σας θυμίζω ακόμα κύριε Υπουργέ ότι υπάρχει ο νόμος 2519/97

  σύμφωνα με τον οποίο έχουν συσταθεί τριμελείς επιτροπές ανά νοσοκομείο , για την προάσπιση των δικαιωμάτων του πολίτη.

  Αυτές οι επιτροπές κατά τη γνώμη μου δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα και χρήζουν επανεξέτασης και αναβάθμισης.

  Έτσι λοιπόν, το άρθρο που προτείνετε ούτε νέο είναι ούτε καμιά καινοτομία πραγματοποιεί. Είναι απλά μια επανάληψη. Με μόνο καινούργιο, τη σύσταση τριών θέσεων ειδικών επιστημόνων, στον ήδη υπάρχοντα Συνήγορο του Πολίτη, για τις οποίες κανείς δε θα είχε αντίρρηση.

  Κύριε Υπουργέ,

  Είναι λογικό κάθε πολιτικός και ιδιαίτερα κάθε υπουργός να θέλει να βελτιώνει διαρκώς το προφίλ και τη δημοτικότητά του. Ο ασφαλής τρόπος ο οποίος αντέχει και στο χρόνο, είναι αυτός ο στόχος να πραγματοποιείται από τη λήψη μέτρων που βελτιώνουν τη θέση του πολίτη και που αναβαθμίζουν τη ποιότητα ζωής. Να κρίνεται δηλαδή από τα έργα του και την αποτελεσματικότητά τους. Ο οποιοσδήποτε άλλος τρόπος που απευθύνεται στην εικόνα και όχι στην ουσία, μόνο προσωρινά οφέλη μπορεί να εξασφαλίσει.

   

  09/11/2004

 • Φύλαξη και Μεταολυμπιακή Αξιοποίηση των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

  Μετά το τέλος της γιορτής των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων επιστρέψαμε στα καθ” ημάς. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες που είχαν κατά κοινή ομολογία απόλυτη επιτυχία και στον αθλητικό και στον οργανωτικό τομέα  και επαινέθηκαν απ” όλη τη διεθνή κοινότητα. Η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός επαίρεται για την επιτυχία τους και την αποδίδει στις προσπάθειες του ελληνικού λαού. Θαρρείς και ο ελληνικός λαός δεν είχε εκλέξει την κυβέρνηση, αυτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ., που ανέλαβε τη διεξαγωγή των έργων υποδομής και της οργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων και αυτά έγιναν από μόνα τους.

  Ακούσαμε κατά καιρούς ακόμα και στην προολυμπιακή περίοδο και από τον ίδιο τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, σκέψεις και προβληματισμούς κατά πόσο η ΄χωρα μας έπρεπε να οργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί είχαν υψηλό κόστος. Και εδώ υπάρχει η πρώτη μεγάλη αντίφαση. Από τη μία καμαρώνετε και επαίρεστε για την πολύ καλή διεξαγωγή τους, απ” την άλλη μεμψιμοιρείτε για το υψηλό τους κόστος, που τάχα πήγε πίσω την οικονομία. Από τη μια μιλάτε για εθνική αυτοπεποίθηση από την άλλη στέλνετε τη χώρα στην Επιτροπεία.

  Είστε επαναλαμβανόμενοι και μονότονοι, στις απόψεις του τύπου «όλα τα καλά οφείλονται στον ελληνικό λαό και όλα τα κακά στην κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.». Γιατί βέβαια θα ήταν μέγιστο θράσος να ισχυριστείτε ότι εσείς οργανώσατε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επιστροφή λοιπόν στα καθ” ημάς. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες τέλειωσαν και η ζωή θέτει το αμείλικτο ερώτημα για την τύχη των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

  Κύριοι Υπουργοί,

  Στην προσπάθειά σας να τεκμηριώσετε το υψηλό κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων, αθροίζετε συλλήβδην, όλα τα έργα που έγιναν ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων. Αποσιωπάτε ότι πολλά εξ” αυτών έχουν χρησιμότητα σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, αλλά μπορούν ν” αποδοθούν για κοινωνική χρήση και άλλα ν” αξιοποιηθούν προκειμένου να στεγάσουν υπηρεσίες του κράτους.

  Παράδειγμα : Το Ολυμπιακό χωριό ήδη δόθηκε στους δικαιούχους του ΟΕΚ. Μόλις προχθές ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αλλά και ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. τη μέρα της γιορτής της, καμάρωναν γιατί το χωριό Τύπου στην Αμυγδαλέζα θα στεγάσει τη Σχολή της Αστυνομίας.

  Ξεχνώντας ότι το ψέμα έχει κοντά πόδια κάνετε το ίδιο, όταν μεγιστοποιείτε το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των αμιγώς αθλητικών εγκαταστάσεων. Έτσι ενώ υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακών Αγώνων, το Νοέμβρη του 2003, ότι το κόστος συντήρησης και λειτουργίας ανέρχεται στο ποσό των 25 εκατομμυρίων € ανά έτος, εσείς διοχετεύεται ότι ξεπερνά τα 100εκατομμύρια € με προφανή στόχο να δημιουργήσετε την εντύπωση ότι οι εγκαταστάσεις είναι βάρη που πρέπει να τα ξεφορτωθεί το δημόσιο. Αλήθεια ετοιμάζεστε να τις εκποιήσετε;

  Και εδώ, αποκαλύπτεται η βαθιά συντηρητική και αναχρονιστική σας αντίληψη. Αφαιρείτε απολύτως από την αξιολόγηση των αθλητικών έργων ένα βασικό κριτήριο, την κοινωνική χρησιμότητα και τ” αντιμετωπίζεται με στενά χρηματοοικονομικά κριτήρια. Μια στείρα οικονομίστικη ή λογιστική αντίληψη χωρίς ίχνος αναπτυξιακής  ή κοινωνικής διάστασης.

  Επιτέλους, είστε 8 μήνες κυβέρνηση, απαντήστε συγκεκριμένα στο αμείλικτο ερώτημα που σας θέτει ο ελληνικός λαός. Τι θα γίνουν όλ” αυτά; Θα τ” αφήσετε να καταστραφούν; Πώς μπορεί να αισθάνεστε όταν στο Πανθεσσαλικό στάδιο ξηλώθηκαν όλα και ευτυχώς που ο δήμαρχος Ηρακλείου έβαλε μπουλντόζες στην είσοδο του Πανκρήτειου σταδίου, αλλιώς θα το διαλύατε και αυτό.Βοούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την εγκατάλειψη των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι είστε υπεύθυνοι για τις καταστροφές και λεηλασίες που γίνονται;

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

  Συνειδητοποιήστε ότι η εποχή της έξαλλης αντιπολίτευσης, τότε που καταψηφίζατε όλες τις διατάξεις που αφορούσαν χωροθετήσεις και χρήσεις γης και όλους τους εν γένει Ολυμπιακούς νόμους έχει περάσει. Είσαστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε σύντομα στο αμείλικτο ερώτημα: Τι θα κάνετε.

  Είναι επιβεβλημένη και αυτονόητη η υποχρέωσή μου να τονίσω την έλλειψη πολιτικής, την έλλειψη θάρρους για τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων. Η καθυστέρηση όμως αυτή καθίσταται καθημερινά καταστροφική. Θα μπορούσα να δεχθώ κάτι που θα ήταν συνεπές και στην συντηρητική φύση του κόμματός σας, την επίσημη δημόσια πρόσκληση προς την ιδιωτική πρωτοβουλία. Εμείς σας έχουμε αφήσει ως παρακαταθήκη δύο συγκεκριμένες μελέτες, μια του πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μια του Οικονομικού πανεπιστημίου της Αθήνας για την μεταολυμπιακή χρήση των Ολυμπιακών έργων. Θα μπορούσατε να καλέσετε την τοπική αυτοδιοίκηση, τη Νομαρχία, τους Ολυμπιακούς Δήμους, τις αθλητικές ομοσπονδίες για να καθορίσετε το αύριο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Δεν πράττετε ούτε το ένα ούτε το άλλο.

  Κύριοι. «κυβερνάν είναι το επιλέγειν» όπως έλεγε ο Αριστοτέλης.

  Κάθε επιλογή έχει αποτελέσματα. Πολιτικό όφελος και κόστος. Η απραξία έχει μόνο κόστος. Και αυτό το κόστος δυστυχώς θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός. Ήταν εύκολη η κριτική σας για την καθυστέρηση ή για την υποτιθέμενη αύξηση του κόστους. Η καταστροφή των εγκαταστάσεων ή  η καθυστέρηση στην αξιοποίησή τους, έχει ή δεν έχει κόστος; Έχει μεγάλο κόστος και η χρέωση είναι αποκλειστικά δική σας. Εμείς σας προτείνουμε να προβείτε σε ανοιχτές διδικασίες με εποικοδομητικό διάλογο που θα έχει ένα μόνο στόχο. Όλα τα έργα ν” αξιοποιηθούν προς όφελος του ελληνικό λαό.

  Αν τολμήσετε να εκποιήσετε ή να παραχωρήσετε θα μας βρείτε μπροστά σας.

   

  22/10/2004

Page 28 of 32« First...1020...2627282930...Last »